Može li se izvaditi baterija iz uređaja Galaxy S6?

Galaxy S6 ima neuklonjivu bateriju. 
Za vađenje ili zamjenu baterije obratite se vašem pružatelju usluga ili ovlaštenom serviseru.
Oštećenja i kvarovi nastali neovlaštenim vađenjem baterije nisu pokriveni garancijom. 
Imajte na umu da bi zamjena baterije mogla biti dodatno naplaćena.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama