Postavljanje mrežnih podataka

Postavljanje mrežnih podataka - odabir SIM kartice / APN postavka

Samsung uređaji mogu automatski konfigurirati APN postavke (Naziv pristupne točke) ovisno o SIM kartici. Međutim, možda ćete vidjeti dolje prikazani iskočni prozor tijekom čarobnjaka za postavljanje prilikom prvog pokretanja kada uređaj nema te postavke.(Obično uređaj na otvorenom tržištu)

1 

 Ako je odabrana kriva mreža, nećete moći pristupiti internetu putem podatkovne mreže itd. Stoga se preporučuje da upitate svog pružatelja SIM kartice ili trgovca prije odabira.

Ako ste pogreškom odabrali krivog operatera / SIM uslugu, to možete ispraviti na sljedeći način.

Settings > (Connections) > More networks > Mobile networks > Access point Names > Menu key > Reset to default (Postavke > (Veze) > Više mreža > Mobilne mreže > Nazivi pristupnih točaka > Tipka izbornika > Ponovno postavljanje na standardno)

 

 

2 

 

 

 

 

Postavljanje mrežnih podataka – Mobilni podaci

Ako je APN ispravno postavljen, možete pristupiti internetu putem mobilnih podataka. Na taj način mogu nastati dodatni troškovi. Kontaktirajte svog mrežnog operatera.

3 

 

 

 

 

Postavljanje mrežnih podataka - Wi-Fi  

Ako ste zabrinuti oko mobilnih podataka zbog naknade, možete upotrijebiti Wi-Fi.

1  

 

 

① S popisa dostupnih Wi-Fi mreža odaberite onu na koju se želite povezati.
② Slijedite upute da biste se povezali na Wi-Fi (neke Wi-Fi mreže zahtijevaju lozinku, a neke ne)
③ Pričekajte da se postupak autorizacije završi. (Po završetku status će se promijeniti iz „Authenticating…” (Autoriziranje u tijeku) u „Connected” (Povezano).)
④ Također pogledajte Wi-Fi ikonu u traci s obavijestima. Sada ste povezani s Wi-Fi mrežom.
⑤ Nakon postavljanja Wi-Fi mreže pokrenite internetsku aplikaciju da normalno provjerite postavke. Zato što neki Wi-Fi pružatelji zahtijevaju dodatnu autorizaciju s pomoću identifikacije i lozinke.

 

 

 

Savjet u vezi mreže - Jačina signala

Ova opcija izbornika omogućuje vam da provjerite povijest jačine mrežnog signala.

Settings (Postavke) > More (Više) > Battery (Baterija) > dodirnite grafikon > Mobile network signal (Signal mobilne mreže)

5 

Crveno: Nema signala 
Žuto: 2G
Zeleno: 3G, 4G

Crvena traka označava jako slab mrežni signal, stoga korisnik možda neće moći koristiti internet.
Žuta traka označava da će glasovna aktivnost biti u redu, no podatkovna veza mogla bi biti spora.

 

 


Savjet u vezi mreže - Kako provjeriti jačinu signala  

Jačina signala omogućuje vam da provjerite koliko je signal jak ili slab. Na donjoj slici jačina signala prikazana je kao mjera u dBm. No, brojevi će biti prikazani kao negativne vrijednosti. Stoga će -61dBm biti jači signal od primjerice -93dBm

Settings > (More) > About device > Status > Signal strength (Postavke > (Više) > O uređaju > Status > Jačina signala)

 

6 

 

 

 

 

Zahvaljujemo na povratnim informacijama