Savjeti za pravilno korištenje Samsung baterije

Sigurnosne informacije

Pažljivo pročitajte ove važne sigurnosne informacije prije upotrebe
uređaja. Sadržava općenite sigurnosne informacije o uređajima i
može uključivati sadržaj koji se ne odnosi na vaš uređaj. Slijedite
informacije upozorenja i opreza kako ne biste ozlijedili sebe ili
druge osobe te kako biste spriječili nastajanje štete na svojem
uređaju.


Pojam “uređaj” odnosi se na proizvod i njegovu bateriju,
punjač, dijelove dostavljene s proizvodom te bilo koji
dodatak odobren od tvrtke Samsung koji se upotrebljava s
proizvodom. 

Upozorenje


Ne ispunjavanje sigurnosnih upozorenja i odredbi
može dovesti do ozbiljnih ozljeda ili smrti


Nemojte upotrebljavati oštećene kabele za napajanje, utikače ili
labave utičnice
Neosigurani spojevi mogu izazvati strujni udar ili požar.

Nemojte dodirivati kabel za napajanje mokrim rukama ili isključivati
punjač povlačenjem kabela
To može izazvati strujni udar.

Nemojte savijati ili oštetiti kabel za napajanje
To može izazvati strujni udar ili požar.

Nemojte koristiti uređaj dok se puni ili ga dodirivati mokrim rukama

Nemojte kratko spajati punjač ili uređaj
To može izazvati strujni udar ili požar, a baterija se može pokvariti ili
eksplodirati.

Ne koristite uređaj na otvorenom za vrijeme oluja
To može izazvati strujni udar ili kvar uređaja.

Koristite samo baterije, punjače, pribor i potrošni materijal koje je
odobrio proizvođač

• Korištenje generičkih baterija ili punjača može skratiti vijek trajanja
uređaja ili izazvati kvar uređaja. Također može izazvati i požar ili
eksploziju baterije.

• Koristite samo odobrenu Samsung bateriju i punjač posebno
dizajnirane za vaš uređaj. Nekompatibilna baterija i punjač mogu
uzrokovati ozbiljne ozljede ili oštećenje na uređaju.

• Samsung ne preuzima odgovornost za sigurnost korisnika u slučaju
uporabe dodatne opreme ili pribora koje tvrtka Samsung nije
odobrila.

Nemojte nositi uređaj u stražnjim džepovima ili oko struka
• Uređaj bi mogao biti oštećen, mogao bi eksplodirati ili se zapaliti ako
ga se prejako pritisne.

• Mogli biste se ozlijediti ako se udarite ili padnete.

Nemojte ispuštati ili uzrokovati udarce na punjaču ili uređaju


Uređajem i punjačem pažljivo rukujte i pažljivo ih odlažite u otpad
• Nikad ne bacajte baterije ili uređaj u vatru. Nikada ne stavljajte bateriju
ili uređaj na ili u uređaje za grijanje, kao što su mikrovalne pećnice,
peći ili radijatori. Uređaj može eksplodirati kad se pregrije. Slijedite sve
lokalne propise pri odlaganju rabljenih baterija ili uređaja u otpad.

• Uređaj nikada nemojte razbijati ili bušiti.

• Izbjegavajte izlagati uređaj visokom vanjskom tlaku, jer može doći do
unutarnjeg kratkog spoja i pregrijavanja.

Zaštitite uređaj, bateriju i punjač od oštećenja
• Izbjegavajte izlagati uređaj i bateriju jako niskim ili jako visokim
temperaturama.

• Ekstremne temperature mogu oštetiti uređaj te smanjiti kapacitet
punjenja i radni vijek vašeg uređaja i baterije.

• Spriječite stvaranje kontakta baterije i metalnih predmeta, jer to može
stvoriti spoj između + i - polova baterije i dovesti do privremenog ili
trajnog oštećenja baterije.

• Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Nemojte spremati uređaj u blizini grijalica, mikrovalnih pećnica,
vruće opreme za kuhanje ili spremnika pod visokim tlakom

• Može doći do curenja baterije.

• Uređaj se može pregrijati i prouzrokovati vatru.

Ne koristite i ne držite uređaj na mjestima s visokim
koncentracijama prašine ili materijala u zraku
Prašina ili strani materijali mogu uzrokovati kvar uređaja i mogu
uzrokovati požar ili strujni udar.

Spriječite da višenamjenski priključak i kraći kraj punjača dođu
u kontakt sa provodnim materijalima, poput tekućina, prašine,
metalne prašine i uložaka za olovke

Provodni materijali mogu izazvati kratak spoj ili koroziju na terminalima,
što može dovesti do eksplozije ili požara.

Nemojte gristi ili sisati uređaj ili bateriju
• To može oštetiti uređaj ili izazvati eksploziju ili požar.

• Djeca ili životinje mogu se ugušiti mali dijelovima.

• Ako uređaj rabe djeca, osigurajte da ga ispravno koriste.

Nemojte stavljati uređaj ili isporučeni pribor u oči, uši ili usta
To može izazvati gušenje ili ozbiljne ozljede.

Ne upotrebljavajte oštećenu litijsko-ionsku bateriju (Li-Ion)
Za sigurno odlaganje vaše litij-ionske baterije obratite se najbližem
ovlaštenom servisu.


Oprez
Ne ispunjavanje sigurnosnih upozorenja i odredbi
može dovesti do ozbiljnih ozljeda ili štete na
imovini

Zahvaljujemo na povratnim informacijama