Welcome to the
!
Please enjoy our special offers for you
Novosti podrške

Obavijest o prijenosu podataka o printerima HP-u

PC & Ured
16/10/2017
Svrha prijenosa:

- Prijenos prava potrošača iz osnovnog i/ili produženog jamstva od strane Samsunga HP-u
- Omogućavanje nastavka pružanja servisnih usluga od strane HP-a u skladu sa poviješću
servisiranja obavljenog od strane Samsunga

Podaci koji se prenose:

- Podaci o savjetima pruženim od strane Samsungovih pozivnih centara, podaci o servisnim
uslugama pruženim od strane Samsungovih ovlaštenih servisnih centara (osobni podaci neće
biti predmet prijenosa, prijenos će se odnositi isključivo na podatke o uređaju – printeru)
- Podaci o sadržaju servisnih usluga: broj potvrde, oznaka pakiranja, oznaka i naziv
prodavatelja, model uređaja, serijski broj, datum registracije, datum kupnje, datum početka
važenja jamstva, datum do kojeg važi jamstvo

Primatelj podataka:

- Naziv: HP Inc.
- Sjedište: 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304
- Kontakt telefon: 1-650-857-1501

Ukoliko ne želite da podaci o Vašem uređaju budu proslijeđeni HP-u, molimo vas da nas kontaktirate na:

- Kontakt telefon: 072 726 786
- Elektronska adresa: http://www.samsung.com/hr/support/erms/