Održivi lanac opskrbe

Održivi lanac opskrbe

Osiguravamo da naši
materijali iz izvora
opskrbe na etički
i odgovoran način

Osiguravamo da naši
materijali iz izvora
opskrbe na etički
i odgovoran način

Podržavamo naše dobavljače u jačanju konkurentske prednosti kako bi se uspostavio zdrav
korporativni ekosustav i održivi lanac opskrbe

Podržavamo naše dobavljače u jačanju
konkurentske prednosti kako bi se
uspostavio zdrav korporativni ekosustav
i održivi lanac opskrbe

Uvećan prikaz ruku skupine ljudi čiji su dlanovi složeni jedan na drugi u suradničkoj gesti. Uvećan prikaz ruku skupine ljudi čiji su dlanovi složeni jedan na drugi u suradničkoj gesti.

U suradnji s našim dobavljačima širom svijeta, kontinuirano radimo na održivom poslovnom ekosustavu, koji se temelji na filozofiji pravičnosti, otvorenosti i zajedničkom napredovanju.
Pružamo podršku našim dobavljačima da djeluju u skladu s globalnim zakonima i standardima kako bi ispunili svoje ekološke i socijalne odgovornosti. Također upravljamo sustavom upravljanja rizicima
kako bi se umanjile povrede ljudskih prava i utjecaji na okoliš u rudarskom procesu u područjima s visokim rizikom.

Strategija upravljanja opskrbnim lancem

Gospodarski

Osiguravamo sveobuhvatnu konkurentnu prednost u troškovima, isporuci, kvaliteti, tehnologiji i ljudskim resursima kako bismo maksimalno povećali sinergiju, brzinu i učinkovitost poslovanja s našim dobavljačima i stvorili korporativni ekosustav koji omogućuje održivi rast.

Ikona trakastog grafikona sa strelicom iznad nje za prikaz gospodarskog rasta. Ikona trakastog grafikona sa strelicom iznad nje za prikaz gospodarskog rasta.

Društveni

Zahtijevamo poštivanje međunarodnih standarda i propisa u području upravljanja ljudskim pravima, radnog okruženja, etike i pitanja konfliktnih minerala s ciljem izgradnje otvorenog i transparentnog sustava upravljanja odgovornošću koji uključuje sve dionike u opskrbnom lancu.

Ikona globusa za ilustraciju društvenog upravljanja. Ikona globusa za ilustraciju društvenog upravljanja.

Ekološki

Radimo isključivo s dobavljačima certificiranim od strane Eco-Partnera kako bismo mogli ocijeniti i upravljati utjecajem na okoliš kojega mogu imati njihove komponente, sirovine i proizvodni proces.

Ikona malog lista na stabljici koja ilustrira upravljanje okolišem. Ikona malog lista na stabljici koja ilustrira upravljanje okolišem.
 • Rad
  dobavljača

 • Partnerska
  suradnja

 • Radna okolina
  dobavljača

 • Upravljanje konflikt-
  nim mineralima

Rad dobavljača

U tvrtki Samsung Electronics nastojimo izgraditi strateška partnerstva s vrhunskim dobavljačima temeljena na uzajamnom povjerenju. Iz tog razloga koristimo se poštenim i transparentnim postupkom upravljanja našim sustavom registracije novih dobavljača tijekom godišnjeg ocjenjivanja kako bismo svojim dobavljačima pomogli u jačanju njihove konkurentnosti i umanjili relevantne rizike. Svaka tvrtka koja želi pridonijeti svojom diferenciranom tehnološkom sposobnošću i poslovati s tvrtkom Samsung svoje nove poslovne prijedloge u svakom trenutku može poslati na naš portal nabave (www.secbuy.com). Naš međunarodni centar za nabavu (IPC) služi kao središte nabave i omogućuje nam prepoznavanje istaknutih dobavljača u strateški važnim regijama širom svijeta.

Korejac i bijelac u poslovnim odijelima stoje vani i rukuju se. Bijelac u drugoj ruci drži aktovku. Korejac i bijelac u poslovnim odijelima stoje vani i rukuju se. Bijelac u drugoj ruci drži aktovku.

Zahtjevi za registraciju novog dobavljača

 • Okoliš i sigurnost

  Zatražite od dobavljača da udovolje kriterijima definiranima u 22 stavke, a uključuju sigurnost na radu, opremu za sprječavanje požara, zaštitu na radu, opasne tvari i zaštitu okoliša. Devet obveznih stavki sukladnosti: Oprema za sprječavanje požara, opasnost i otpad, postrojenje za kanalizaciju i otpadne vode itd.

 • Radna prava

  Zatražite od dobavljača da zadovolje kriterije postavljene u 20 članaka, uključujući dobrovoljni rad, poštivanje propisa o radnom vremenu i zabranu diskriminacije. Tri obvezne stavke sukladnosti: zabrana dječjeg rada, jamstvo minimalne plaće i zabrana nečovječnog postupanja.

 • Eco-Partner

  Provodite preglede politike zaštite okoliša proizvoda, obrazovanja i osposobljavanja te uporabe opasnih tvari. Poslujte isključivo s dobavljačima certificiranima od strane Eco-Partnera.

Godišnji postupak ocjene dobavljača i kriteriji

 • 01

  Cjelogodišnje samo-ocjenjivanje

  Dobavljači provode samoocjenjivanje temeljem stavki ocjenjivanja koje su povezane s poslovnom konkurentnošću i održivošću.

 • 02

  Samopoboljšanje

  Suppliers identify necessary
  Dobavljači sami utvrđuju potrebna poboljšanja i uvode ih. Samsung nadzire rizike i nudi povratne informacije

 • 03

  Ocjenjivanje

  Suppliers are notified of
  Dobavljače se obavještava o završnim rezultatima ocjenjivanja na kraju svake godine

 • 04

  Nastavak upravljanja

  Dobavljači izrađuju i provode planove poboljšanja, a Samsung im pruža pomoć

Stavke ocjenjivanja za poslovnu konkurentnost

 • Tehnologija

  Vlasništvo nad tehnol-
  oškim patentima i
  ulaganje u istraživanje
  i razvoj

 • Kvaliteta

  Stope kvarova i
  certificiranje sustava
  upravljanja kvalitetom

 • Odzivnost

  Uključivanje u naše
  politike i aktivnosti
  za inovacije

 • Isporuka

  Pravovremena isporuka
  i pravovremena
  dostava

 • Trošak

  Stopa povećanja
  vrijednosti transakcije i
  konkurentnost
  troškova

Stavke ocjenjivanja za održivost

 • EHS

  Sigurnost na radnom mjestu i međunarodno certificiranje

 • Financije

  Kreditni rejting i omjer duga

 • Pravo (socijalno)

  Radna i ljudska prava
  na radnom mjestu i
  borba protiv
  korupcije

Podrška za naše partnere da pruže svoj maksimum

Kako bismo živjeli u skladu s našom filozofijom poslovanja da „naša konkurentna prednost u tvrtki Samsung Electronics dolazi iz konkurentne prednosti naših dobavljača“, dodatno pomičemo granice naših inicijativa upravljanja za obostranu korist kako bismo uključili i domaće i inozemne dobavljače. Nudimo široku lepezu programa za potporu financiranja, obrazovanja i inovacija kako bismo osigurali da naši dobavljači postanu globalno konkurentni.

 • KRW

  974

  milijarde

  Ulaganje u Fond za suradnju na obostrani dobitak

  Financiranje

  Sredstva u vrijednosti od 1 trilijuna KRW uz pomoć komercijalnih banaka

 • 16,756

  osoba

  Polaznici obuke dobavljača

  Izgradnja kapaciteta zaposlenika

  Nudimo tečajeve vođenja, stručnosti, globalne i druge tečajeve u našem objektu za obuku dobavljača

 • 375

  tvrtki

  Dobavljači koji su dobili Smart Factory podršku

  Inicijative za inovacije

  Podrška za 1.000 dobavljača i malih i srednjih poduzeća, bez poslovnih odnosa sa Samsungom diljem zemlje za poboljšanje njihove proizvodne sposobnosti

[2020. Ishodi naših ključnih programa za pobjedu i osvajanje]

* Pomažemo svojim dobavljačima prve i druge razine u izražavanju pritužbi putem naše izravne telefonske linije (+ 82-80-200-3300), putem e-maila (ssvoc@samsung.com), putem online sustava zviždača na portalu za partnersku suradnju (www.secbuy.com), putem konzultacija s dobavljačima na licu mjesta i različitih sastanaka s ciljem razmjene.

Vodič i Kodeks ponašanja dobavljača

Kodeks ponašanja dobavljača usklađujemo s pravilima Saveza za odgovorno poslovanje (RBA) i dijelimo ažuriranja s dobavljačima. Također pružamo vodič koji će im pomoći da se pridržavaju Kodeksa i primijene upravljanje sukladnosti u praksi.

Osiguravanje sigurnog radnog mjesta za sve

Redovito nadziremo sve naše dobavljače u skladu sa standardima za provjeru Saveza za odgovorno poslovanje (RBA) kako bismo identificirali probleme i napravili potrebna poboljšanja. Dok potičemo naše dobavljače prve razine da kreiraju sigurna radna mjesta, takva predanost sigurnosti na radnom mjestu proteže se do naših dobavljača druge razine putem dobavljača prve razine.

Samoocjenjivanje

Godišnje samoocjenjivanje svih dobavljača prve razine pomoću kontrolnog popisa na temelju 85 kriterija RBA-a

Revizije na licu mjesta

Revizije na licu mjesta visoko rizičnih dobavljača radi utvrđivanja zadataka poboljšanja.

Visoko rizični dobavljači: Visok utjecaj zasnovan na opsegu poslovanja ili ovisnosti, nalazi se u geopolitički rizičnom području, niska ocjena na samoocjenjivanju ili uključenost u navođenjima

Provodi ga neovisno namjensko revizorsko osoblje, na čelu s revizorima certificiranim od strane RBA

Kvadratni korijen od ukupnog broja ispitanih zaposlenika dobavljača

Revizije treće strane

Neovisne revizijske kuće certificirane od strane RBA-a provode početne provjere na dobavljačima odabranim na temelju slučajnog odabira na temelju RBA kriterija

Objavite samo odabrani ciljani subjekt ali nemojte dijeliti određeni raspored kako biste osigurali preciznije revizije od 2015. godine

Poduzmite trenutačne korake na zadacima rješavanju kojih se može odmah pristupiti. Rezultati identificirani kao rezultat ishoda revizije

Naši dobavljači

Odgovorni lanac opskrbe mineralima

Samsung Electronics upravlja sustavom mineralnog menadžmenta koji se temelji na „Smjernicama OECD-a o dužnoj pažnji za odgovorne lance opskrbe mineralima iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja” i upravlja topionicama u lancu opskrbe putem dobavljača s kojima radimo. Listu topionica aktivno dijelimo s različitim dionicima, uključujući naše kupce. Osim toga, potičemo dobavljače da surađuju s topionicama certificiranim od strane RMAP-a (Responsible Minerals Assurance Process) i zahtijevamo od necertificiranih topionica u našem opskrbnom lancu da dobiju certifikat od strane RMAP-a. Izvještaj o odgovornim mineralima, uključujući popis topionica i druge informacije, opisuje napore Samsung Electronics-a da umanji negativne socijalne i ekološke utjecaje rudarskih poslova koji su podložni kršenju ljudskih prava i uništavanju okoliša.

Proces dubinske analize minerala tvrtke Samsung Electronics zasnovan na Smjernicama OECD-a o dubinskoj analizi

Pogled izbliza na ruke osobe koja nosi debele rukavice, a u kojima drži malu hrpu sirovih minerala sive boje. Pogled izbliza na ruke osobe koja nosi debele rukavice, a u kojima drži malu hrpu sirovih minerala sive boje.
 • Izvješće tvrtke Samsung Electronics o odgovornim lancima opskrbe mineralima
  1.2 MB

Popis topionica i rafinerija

(S krajem prosinca, 2020. godine)

Certifikacija dovršena Certifikacija u tijeku Ukupno
Tantal
(Ta)
38 - 38
Kositar
(Sn)
53 - 53
Volfram
(W)
42 - 42
Zlato
(Au)
107 - 107
※ Kobalt
(Co)
- - 27