Környezettudatos termékek

Környezettudatos termékeink a bolygó egészségének szolgálatában

A környezettudatos termékek oldal fő vizuális képe

A Samsung Electronics kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelemre, a terméktervezéstől kezdve egészen a termékek leselejtezéséig. A 2004-ben elfogadott Eco-design Process átfogóan elemzi termékeink potenciális környezeti hatását. Az erőforrások megőrzésétől kezdve az innovatív termékek létrehozásán keresztül, az újrahasznosításuk megkönnyítéséig minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy termékeink ne csak könnyen használhatók, hanem környezettudatosak is legyenek. Ennek köszönhetően termékeink környezettudatosságát világszerte elismerik.

Környezettudatos termékfejlesztési teljesítménymutatónk

A környezettudatos termékfejlesztési teljesítménymutatónk 2019-ben mintegy 97% volt
2019-re a környezettudatos címkével ellátott, globálisan forgalmazott modelljeink száma már átlépte a 900-at.
A főbb termékek környezetvédelmi értékelése

A Samsung Electronics saját értékelési rendszere alapján környezetvédelmi szempontból is értékeli termékeit már a termékfejlesztési szakasztól kezdve. Az értékelési rendszerünk társadalmi elfogadottsága érdekében alkalmazzuk a környezetbarát címkéhez előírt minősítési feltételeket, a koreai környezetvédelmi minisztérium által a környezettudatos termékekre vonatkozó minősítési feltételeket, az Egyesült Államok Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) kritériumait és az Egyesült Államok Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM) szabványait.

A termékek környezeti hatása – életciklus-értékelés

"Termékei életciklus alatti – így például a gyártással, használattal és ártalmatlanítással összefüggő – potenciális környezeti hatásának felmérése érdekében a Samsung Electronics Életciklus-értékelést (LCA) végez, annak eredményeit pedig figyelembe veszi a termékfejlesztéseknél. A 24-hüvelykes monitorokat érintő 2019-es LCA vizsgálat hitelességét az egyesült államokbeli UL Environmental Product Declaration (EPD) elnyerése is megerősítette. A Samsung Electronics 12 különböző környezeti szempontból elemezte ki a monitor globális felmelegedésre gyakorolt hatását életciklusa minden egyes szakaszában, így például a gyártást megelőző folyamatokkal, a gyártással, a forgalmazással, a használattal és az ártalmatlanítással kapcsolatban¹⁾.
Az eredmények azt mutatták, hogy az összhatás 76%-áért a „használat” elnevezésű szakasz a felelős. Ennek oka, hogy a monitor „használat” közben felhasznált energiájának előállítása jelentős mennyiségű üvegházhatású gáz kibocsátásával jár együtt. Az így kapott eredményeket felhasználjuk majd a termékfejlesztésnél, hogy tovább minimalizáljuk a használattal és a készenléti üzemmóddal kapcsolatos energiafogyasztást."

Egy 24 hüvelykes monitor (S24E650PL) globális felmelegedésre gyakorolt hatásának kielemzésére szolgáló értékelés eredményeiről készült kép 21,7%: Gyártáselőkészítő folyamatok 0,3%: Gyártás 0,7%: Forgalmazás 75,6%: Felhasználás 1,7%: Ártalmatlanítás
Egy 24-hüvelykes monitor (S24E650PL) globális felmelegedésre gyakorolt hatásának kielemzésére szolgáló értékelés eredményei 21,7%: Gyártást megelőző folyamatok 0,3%: Gyártás 0,7%: Forgalmazás 75,6%: Felhasználás 1,7%: Ártalmatlanítás

A környezet szempontjából kényes anyagokat valamennyi termék esetében
szigorúan kezelik, hogy biztonságossá váljon a használatuk

A „nincs kompromisszum a környezetvédelmi kérdésekben” elv szerint a Samsung Electronics gondosan kezeli a környezeti szempontból érzékeny anyagokat. A szigorúbb nemzetközi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően bevezettük a „Termékekben alkalmazott anyagok ellenőrzésére vonatkozó szabványokat”, illetve alapos előzetes ellenőrzéseket és nyomon követést végeztünk az összes felhasznált összetevőre és nyersanyagra vonatkozóan. Önkéntesen létrehoztunk egy csökkentési tervet nem csak a korlátozott, hanem a potenciálisan környezetkárosító anyagok, pl. a polivinil-klorid (PVC), a brómozott égésgátlók (BFR), valamint a berillium és antimon felhasználásának csökkentésére. Mindeközben folyamatosan visszafogtuk a környezetvédelmi szempontból kényes anyagok felhasználását a termékekben.
Samsung Electronics 2004 óta proaktívan kezeli a környezetvédelem szempontjából érzékeny anyagokat, és ezzel két évvel elébe ment az EU a veszélyes anyagok korlátozására vonatkozó irányelvében (RoHS) megfogalmazott előírásoknak. A szigorú belső irányítási rendszer felállításának még az EU-irányelv kibocsátása előtt a Samsung Electronics környezetvédelemre összpontosító vezetési filozófiája adott lendületet. 2005-ben létrehoztunk egy laboratóriumot a környezetvédelmi szempontból kényes anyagok és illékony szerves vegyületek elemzésére, és felállítottunk egy önellenőrzési rendszert. Ezen túlmenően a környezeti hatások kielemzését végző laboratóriumunk 2019-ben elnyerte a Korea Laboratory Accreditation Scheme (KOLAS) tanúsítványt, megerősítve ezzel az adatelemzési és kísérleti tevékenységeink megbízhatóságát.

Kép a környezetvédelmi szempontból kényes anyagok kezeléséről
Kép a környezetvédelmi szempontból kényes anyagok kezeléséről
A termékek előállításával kapcsolatos anyagok osztályozásáról készült kép  Korlátozott alkalmazhatóságú anyagok: Olyan, szabályozás vagy egyezmény alapján kezelendő anyagok, amelyekre vonatkozólag a gyártók vállalják, hogy a környezetre vagy az egészségre gyakorolt potenciálisan negatív hatásuk következtében önkéntesen felhagynak a használatukkal.  Potenciálisan kockázatos anyagok: Olyan anyagok, amelyeket a jövőben várhatóan szabályozás alá vonnak, így állandó jellegű ellenőrzést igényelnek.
A termékek előállításával kapcsolatos anyagok osztályozása Korlátozott alkalmazhatóságú anyagok: Szabályozás vagy egyezmény alapján kezelendő olyan anyagok, amelyekre vonatkozólag a gyártók vállalják, hogy a környezetre vagy az egészségre gyakorolt potenciálisan negatív hatásuk következtében önkéntesen felhagynak azok használatával. Potenciálisan kockázatos anyagok: Olyan anyagok, amelyeket a jövőben várhatóan szabályozás alá vonnak, így állandó jellegű ellenőrzést igényelnek.
A környezetvédelmi szempontból kényes anyagok kezelésének története a Samsung Electronics-nál
A képen a veszélyes anyagok kezelésének története látható a Samsung Electronicsnál
2019: -További nyolcféle ftalát (DINP, DIDP, DnOP, DnHP, DMEP, DIPP, nPIPP, DnPP) használatának tilalma - A sterilizálók/korróziógátlók használatának tilalma a klímaberendezéssel és légtisztító szűrővel ellátott termékeknél (PHMG, PGH, PHMB, CMIT, MIT) 2018: Négyféle ftalát (DEHP, BBP, DBP, DIBP) használatának tilalma minden alkatrészben 2016: Négyféle ftalát (DEHP, BBP, DBP, DIBP) használatának tilalma minden új alkatrészben 2015: A hexabrómciklododekán (HBCD) és a nonil-fenol használatának megtiltása 2013: Ftalát- és antimonmentes termékek (laptopok, tévék, monitorok és házimozi termékek egyes alkatrészei) 2012: - PVC-mentes termékek (laptopok, tévék, monitorok és házimozi termékek egyes alkatrészei) - A klórozott égésgátlók használatának tilalma mobiltelefonokban és MP3-lejátszókban 2011: Berilliumvegyületektől teljesen mentes mobiltelefonok 2010: - A kobalt-klorid használatának tilalma - Újonnan kifejlesztett BFR- és PVC-mentes mobiltelefonok, fényképezőgépek, MP3-lejátszók bevezetése 2008: - A perfluoroktán-szulfonsav (PFOS) és az antimon-vegyületek használatának tilalma - Teljesen BFR- és PVC-mentes mobiltelefonok (bizonyos modellek esetében) 2006: - Tervek a BFR és a PVC használatának csökkentésére 2005: - A PBB és a PBDE használatának tilalma termékekben és a BFR használatának tilalma csomagolóanyagokban - A BFR használatának csökkentésére kifejlesztett műszaki vázlat (ellátási lánc javítása) 2004: A kadmium (Cd), ólom (Pb), higany (Hg) és a hat vegyértékű króm (Cr6+) használatának teljes körű tilalma 2003: A termékekben használt anyagok ellenőrzésére vonatkozó szabványok bevezetése
  • Termékekben használt anyagok ellenőrzésére vonatkozó szabványok 475.3 KB LETÖLTÉS
  • REACH SVHC nyilatkozat 185.2 KB LETÖLTÉS

Az Eco-Partner tanúsítási rendszer bevezetése az ellátási lánc szoros kezelése érdekében

"A Samsung Electronics valamennyi termék- és alkatrész-beszállítóját Eco-Partner értékelésnek veti alá, hogy ne csak a termékeket, hanem az egyes alkatrészeket is alaposan átvizsgálhassa.
A tanúsítás során azt értékelik ki, hogy megfelelnek-e a termékekben használt anyagok ellenőrzésére vonatkozó céges szabványoknak és a beszállítók környezeti minőségirányítási rendszerének. A beszállítók a termékkel kapcsolatban környezeti hatást vizsgáló jelentést nyújtanak be, amely a veszélyes anyagokra vonatkozó információk igazolását, valamint a nyersanyagok szállítóitól származó adatokat is magukban foglalják. Ezután a Samsung Electronics alapos értékelést végez a beszállítók gyártóhelyein, hogy ellenőrizze a benyújtott dokumentumokat. Az Eco-Partner tanúsítás megőrzése érdekében a beszállítókat kétévente ellenőrizni kell, és azokat, akik nem teljesítik az auditot, kizárják az ellátási láncból. Ily módon arra törekszünk, hogy beszállítóink Green Management kezdeményezéseink aktív részeseivé váljanak. Az egyszeri értékelés helyett folyamatos irányítást és értékelést végzünk az ellátási lánc fenntartható irányításának garantálása érdekében."

Eco-partner tanúsítási folyamatról készült kép

A Samsung Electronics továbbkutatja az energiatakarékosság lehetőségeit

A Samsung Electronics folyamatosan törekszik arra, hogy olyan energiatakarékos termékeket állítson elő, amelyek a jobb teljesítmény érdekében kevesebb energiát használnak fel. Ha egy termék kevesebb energia fogyasztása mellett is képes kiemelkedő teljesítményt nyújtani, azzal a vásárlók energiaköltségei is csökkennek. Kevesebb energia szükséges a működés biztosításához, ami kevesebb üvegházhatású gáz kibocsátásával jár. A termékeinkben felhasznált innovatív, energiatakarékos technológiák alkalmazásával 2019-re 42%-kal csökkenthettük termékeink energiafelhasználását 2008-hoz képest. Ez pedig azt jelenti, hogy feleannyi energia felhasználásával jobb teljesítményű termékeket tudtunk készíteni. A munkánk azonban nem ér véget: folytatjuk kutatásainkat, hogy olyan úttörő technológiákat fejlesszünk, amelyek még tovább csökkentik az energiafelhasználást.

Egy energiatakarékos termék képe

A Samsung Electronics környezettudatos erőfeszítéseit világszerte elismerik

A Samsung Electronics termékeit számos országban és kontinensen – az Egyesült Államokban, Európában, Kínában és Brazíliában – elismerték környezetbarát jellemzőikért, a termékek környezetbarát és alacsony szén-dioxid-kibocsátási címkéket kaptak. Ezt a termékekbe fektetett kutatási és fejlesztési erőfeszítéseink tették lehetővé, melyek célja elsődlegesen a fejlett technológiák alkalmazásával elért környezetvédelem. A munkánk azonban nem fejeződött be: a Samsung Electronics igyekszik a gyakorlatba ültetni a „PlanetFirst” jövőképet, elsőbbséget adva a Föld és a környezet védelmének. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy az élet kényelmes és környezetvédelmi szempontból fenntartható legyen.

A Samsung Electronics környezettudatos termékeket tanúsító globális címkéje és terméknyilatkozati címkéje. A környezettudatos termékeket tanúsító globális címke területi hatálya alá tartozó országok: Korea, Kína, Svédország, Észak-Európa, Oroszország, az Egyesült Államok és Brazília. A környezettudatos termékeket tanúsító terméknyilatkozati címke hatálya alá tartozó tanúsítványok: az egyesült királyságbeli Carbon Trust, a koreai Water Footprint és az egyesült államokbeli UL EPD.
A Samsung Electronics környezettudatos terméket tanúsító globális címkéje és terméknyilatkozati címkéje. A környezettudatos terméket tanúsító globális címke területi hatálya alá tartozó országok: Korea, Kína, Svédország, Észak-Európa, Oroszország, az Egyesült Államok és Brazília. A környezettudatos terméket tanúsító terméknyilatkozati címke hatálya alá tartozó tanúsítványok: az egyesült királyságbeli Carbon Trust, a koreai Water Footprint és az egyesült államokbeli UL EPD.

Megőrzés, hosszabb használat és újrahasznosítás

Az Erőforrás-felhasználási hatékonyság oldal egyik háttérképe