Környezettudatos munkahelyek

Környezettudatos munkahelyeink együtt élnek a természettel.

Környezettudatos munkahelyek oldal vizuális kulcseleme

A Samsung Electronics valamennyi munkahelye környezetvédelmi tanúsítványt szerzett és környezettudatosan működik. A környezetvédelemre irányuló törekvéseink azonban nem állnak meg a munkahelyek kapujában. Minden munkahelyünkön beazonosítjuk a környezetvédelmi problémákat és megoldásokkal válaszolunk rájuk. A probléma gyökerének feltérképezésével és megelőző munkahelyi intézkedésekkel biztosítjuk, hogy ezek a megoldások hosszú távúak és megfelelőek legyenek és időben kerüljön rájuk sor. A munkahelyeken kívül lelkesen veszünk részt a biológiai sokféleség megőrzésével kapcsolatos munkában, illetve az ökoszisztéma megőrzése érdekében együttműködünk a helyi közösségekkel.

2020 KPI: Környezettudatos munkahelyek működtetése

Tanúsítványok aránya a környezetgazdálkodási rendszerünkben
A kép a környezettudatos munkahelyek célját szimbolizálja. 2020-ig a környezetgazdálkodási rendszer tanúsítási arányát 100%-ra kívánjuk emelni. Mind a 36 globális gyártóüzemünknek át kell esnie az  ISO 14001 és OHSAS 18001 minősítési folyamatokon.

A környezetgazdálkodási rendszer alkalmazásával valamennyi munkahelyen integrált irányítást vezettünk be

Electronics nemzetközi környezetgazdálkodási szabványokon alapuló munkahelyeket alakított ki. Világszerte minden munkahelyünk rendelkezik a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet ISO 14001 környezetgazdálkodási rendszer tanúsítványával és az ISO 50001 energiairányítási rendszerszabvánnyal. További lépésként a Samsung Electronics saját szabványokat hozott létre, amelyek a nemzetközi tanúsítványoknál is szigorúbbak és szigorúan felügyelik a munkahelyek valamennyi aspektusát. Ezek mellett működik nálunk a vezérigazgató közvetlen irányítása alatt álló Global EHS (környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági) központ, illetve a Global CS (ügyfél-elégedettségi) központ, amelyek a szervezet rendszerezett és szervezett működését teszik lehetővé.

Teljes körű környezetvédelmi menedzsment biztosítása

Az ISO 14001 és az ISO 50001 nemzetközi szabványok az ISO műszaki bizottságok által meghatározott környezet- és energiagazdálkodási rendszerek. A tanúsítást igénylő vállalatoknak saját környezetvédelmi menedzsmentre vonatkozó irányelvvel kell rendelkezniük, továbbá részletes környezetvédelmi célkitűzéseket és cselekvési terveket kell kidolgozniuk. Az ISO által megkövetelt bonyolult értékeléseken való megfeleléshez a pályázónak bizonyítania kell, hogy képes olyan feladatok elvégzésére, mint például az erőforrások hozzárendelése összetett vállalatokhoz vagy a megfelelő feladatok hatékony végrehajtása. A tanúsítást nem elegendő egyszer megszerezni: megőrzéséhez évente auditokra, háromévente pedig újbóli tanúsításra kerül sor. 

A Samsung Electronics munkatársai világszerte sikeresen megfeleltek ezeken a nehéz tanúsítási folyamatokon, annak érdekében pedig, hogy még fejlettebb környezetirányítási rendszerrel rendelkezzünk, saját szakértőink végeznek belső auditokat – így nem kell kizárólag külső auditokra támaszkodnunk.

Üvegházhatású gázcsökkentési irányelveket fogalmazunk meg
és valósítunk meg a gyakorlatban

Vannak olyan lépések, amelyeket vállalati szinten lehet megtenni, hogy megbirkózzunk az éghajlatváltozással. Ilyen intézkedés például a jelenlegi teljesítmény objektív és átlátható mérése, valamint a potenciális belső fejlődési lehetőségek felismerése. A Samsung Electronics ennek érdekében egy külső fél bevonásával évente ellenőrzi az üvegházhatású gázok kibocsátását. Emellett a házon belüli vizsgáztatók megállapításai alapján törekszünk arra, hogy csökkentsük kibocsátásainkat, és lépéseket tegyünk az állapot javítása érdekében. Az üvegházhatású gázok csökkentése érdekében kiemelt terület volt, hogy folyamatosan törekedjünk a globális felmelegedésre nagy hatással bíró F-gázok kibocsátásának csökkentésére. Ez jelentős javulást eredményezett, különösen a saját félvezetőgyártási műveleteink során.

Az itt látható infografika a koreai Samsung-telephelyek összesített F-gázcsökkentésének mértékét ábrázolja ott, ahol a félvezetőgyártásunk jelentős része zajlik. Az F-gázok összesített csökkenése évről évre javult: 2015-ben még 1,98 millió tonna szén-dioxiddal volt egyenértékű, de ez az érték 2016-ra 3,63 millióra, 2017-re pedig 5,48 millióra nőtt. Az elmúlt 3 év összesített csökkenése 5,48 millió tonna szén-dioxiddal egyenértékű.

A Samsung Electronics erőfeszítéseket tesz az üvegházhatású gázok csökkentésére
A félvezetőgyártás során a szilíciumostyák felületének tisztítása megköveteli az üvegházhatást okozó F-Gas használatát. Az ostya egy vékony szilíciumlemez, amely a félvezető alapjaként szolgál. A félvezető minősége és teljesítménye nagymértékben függ az ostya felületének állapotától, így az F-Gas használata elkerülhetetlen volt. A Samsung Electronics emiatt kutatásokat végzett , és új berendezéseket fejlesztett ki és telepített az F-Gas kibocsátásának minimálisra csökkentése érdekében. A Samsung Electronics és a Samsung Engineering együttműködésének eredményeként ez a berendezés drasztikusan csökkenti az F-Gas felhasználását, nemcsak lebontja a gázt, de jelentősen csökkenti a berendezés üzemeltetéséhez szükséges energia mennyiségét is. A gáz nagy hővel történő lebontásán alapuló előző módszer sok energiát igényel, és emellett további üvegházhatást okozó gázokat bocsátott ki. Az új technológia azonban lehetővé teszi az üvegházhatást okozó gázok alacsony hőmérsékleten történő lebontását, ami kevesebb energiafogyasztást eredményez. Ezeknek az erőfeszítéseknek köszönhetően a munkahelyeinken képződött üvegházgázok több mint 90%-át kezeljük.

A környezetre gyakorolt hatásunkat a lehető legkisebbre csökkentjük, mérsékelve ezzel a szennyezőanyagok kibocsátását a telephelyeken

A gyártási folyamat során elkerülhetetlen, hogy olyan melléktermékek keletkezzenek, amelyek hatással lehetnek a légkörre és a vízminőségre. A Samsung Electronics jelentős összegeket fordít arra, hogy minimálisra csökkentse az ilyen szennyező anyagoknak a környezetre gyakorolt negatív hatásait, mindezt például a berendezések cseréjével és a folyamatok javításával. Kazánjainkat alacsony NOx-tartalmú égőkkel szereltük fel, amelyek kevesebb energiát használnak, így jelentősen csökkentik az NOx- és a CO2-kibocsátást. Ezen túlmenően gyártósorok felállításakor olyan szennyezés-szabályozó berendezéseket szerelünk fel, amelyeket az adott gyártósor számára optimalizáltunk. Kibővítettük a koreai munkaterületeken található vízkezelő berendezéseket, hogy eltávolítsák a szennyező anyagok 97,6%-át. A veszélyes hulladékokat speciális tartályokban tárolják, biztosítva, hogy ne szivárogjanak, így teljesen kiküszöbölik a talajszennyezés lehetőségét. Szennyezésmegelőző kezdeményezéseket is vállalunk, amelyekben olyan elemeket vizsgálunk, amelyekből szennyező anyagok képződhetnek, és előzetesen eltávolítjuk őket. Semmilyen lehetőséget nem szalasztunk el annak érdekében, hogy a már a gyártási folyamat előtt megkezdődő, és rajta jóval túlmutató szennyezéscsökkentő és -megelőző kezdeményezéseink révén minimálisra csökkentsük környezetre gyakorolt hatásunkat.

Az itt látható infografikán a Samsungnak az üzemeltetési környezet teljesítményének javítása érdekében tett tőkeberuházásai láthatók. A Samsung környezeti beruházásainak értéke 2013-ban 5,82 milliárd KRW, 2014-ben 6,883 milliárd KRW, 2015-ben 6,59 milliárd KRW, 2016-ban 9,334 milliárd KRW, 2017-ben pedig 9,513 milliárd KRW volt. A 2013-as értékhez képest a környezeti beruházások összege 2017-ben 63%-kal nőtt.


A Föld egészségének megőrzése érdekében támogatjuk a biológiai sokféleség fenntartását célzó kezdeményezéseket.

Az ökoszisztéma megőrzése és a környezet védelme fontos tényezők a bolygó egészségének fenntartásában. A Samsung Electronics munkavállalói részt vesznek az ökoszisztéma egészségét biztosító tevékenységekben. Magunkénak valljuk és terjesztjük a biológiai sokféleség megőrzésének alapfilozófiáját, és az ennek a fontosságát hirdető kampányokkal ösztönözzük a munkavállalók részvételét.

Ez az infografika bemutatja a Samsung Electronics alapfilozófiáját és cselekvési terveit a biológiai sokféleség biztosítására. Az alapfilozófia: „a Samsung Electronics felismeri az ökoszisztéma és a biológiai sokféleség előnyeit és fontosságát. A biológiai sokféleséget hátrányosan befolyásoló hatások minimalizálása érdekében aktívan részt veszünk az ökoszisztéma-megőrzési kezdeményezésekben.” A cselekvési tervek érdekében: 1) Minden alkalmazott elismeri, hogy a biológiai sokféleség megőrzése a környezetvédelmi menedzsment kulcsértéke; 2) A vállalat felméri és elemzi a termék ökoszisztémára és biodiverzitásra gyakorolt hatását a termék egész életciklusa során, és törekszik a negatív hatások minimalizálására; 3) Prioritást biztosítunk a nagy biodiverzitású régióknak a dél-koreai és külföldi telephelyek között, és a helyi igényeknek megfelelő biodiverzitás-megőrzési intézkedéseket hozunk; 4) Folyamatosan kommunikálunk a munkavállalókkal, a helyi közösségekkel, nem kormányzati szervezetekkel és más érdekeltekkel, és hozzájárulunk a helyi közösségek biodiverzitás-megőrző erőfeszítéseihez.
A veszélyeztetett fajok élőhelyeinek védelme

Azonosítottuk a veszélyeztetett fajokat és élőhelyeiket a gyártóüzemeinknek helyet adó régiókban, és biodiverzitás-megőrzési kampányokat folytatunk az érintett szervezetekkel, beleértve a helyi közösségeket, a közintézményeket és az egyetemeket.

Ez az infografika azt mutatja be, hogy hol élnek veszélyeztetett fajok a dél-koreai munkahelyek környékén. Szuvonban 1 emlős-, 6 madár-, 2 kétéltű- és 1 növényfaj. Hwaseongban 1 emlős-, 26 madár-, 3 kétéltű-, 1 rovar- és 2 növényfaj. Gwangjuban 5 emlős-, 6 madár-, 1 hal- és 1 növényfaj veszélyeztetett. Yonginban 2 kétéltű- és 1 rovar-, Asanban 1 emlős-, 19 madár-, 3 kétéltű- és 2 másik faj helyzete kritikus. Gumiban 2 emlős-, 7 madár-, 1 hal- és 3 növényfaj tartozik a veszélyeztetett fajok közé.

Az amuri daru megóvása – a Jaepyeong (Jaedurumi + Haepyeong vizes élőhelyek helyreállítása)
2013-ban a Samsung Electronics vállalat Gumiban, Gyeongsangbuk-do tartományban található koreai üzeme írt alá elsőként partnerségi együttműködést az állammal és a helyi önkormányzatokkal, egyetemekkel a biológiai sokféleség megőrzése érdekében. Azóta Hollandiából behozott két veszélyeztetett amuri darupár mesterséges megtermékenyítését támogattuk. (203. koreai természeti emlékmű) 2016 áprilisában a Madárökológiai Környezetvédelmi Kutatóintézet sikeresen pároztatta a madarakat. Mindez segíteni fog a vándormadaraknak élőhelyet nyújtó Haepyeong vizes élőhely ökoszisztémájának helyreállításában és jelentős hozzájárulást jelent a biológiai sokféleség megőrzéséhez.

A tengerparti homokdűnék megóvása
A Chungcheongnam-do tartományban található Onyang üzemünk 2008 óta együttműködik a Geum vízgyűjtő környezetvédelmi hivatallal a tengerparti homokdűnék megóvása érdekében, mert ez a terület ad otthont két veszélyeztetett fajnak, a kontyos kócsagnak és az Eremias argus gyíknak. Boyreong városban jelenleg olyan tevékenységeket támogatunk, mint az óceántisztítás, a nem honos invazív növények eltávolítása és a Sohwang homokdűne megóvása. Asanban a japánfű élőhelyek létrehozását támogatjuk.

Nem honos halfajok / növények felszámolása
A Gyeonggi-do Province tartományban található Giheung és Hwaseong üzemek minden évben végeznek az ökoszisztéma megőrzésére irányuló munkálatokat az Osan és a Woncheonri patakoknál. Ennek keretében eltávolítják az idegen fajokat, etetik a vadon élő állatokat és kampányokat indítanak a környezet védelme érdekében.

A víz világnapja

A víz minden élet forrása. Világszerte a Samsung Electronics valamennyi telephelyén minden évben március 22-én megünnepeljük a víz világnapját és önkéntes munkát végezünk a patakok és az óceáni ökoszisztémák megóvása érdekében. Nem csak a munkavállalók, hanem különböző háttérrel rendelkező emberek, például a helyi közösségek, civil csoportok és egyetemi oktatók fognak össze a vízvédelmi kampányokhoz, a vízmegőrzést célzó oktatáshoz és más természetvédelmi akciókhoz. A vizeinket csak összefogással tudjuk megóvni.

A víz világnapját szimbolizáló fénykép
Együtt formáljuk a jövőt: fenntartható ellátási láncra törekszünk
Az Ellátási lánc oldal háttérképe