Környezettudatos munkahelyek

Környezettudatos munkahelyeink együtt élnek a természettel

A Környezettudatos munkahelyek oldal egyik legfontosabb vizuális eleme

A Samsung Electronics valamennyi telephelye elnyerte a környezetirányítási rendszerrel kapcsolatos tanúsítványt, és mint ilyen, környezetbarát menedzsmentet folytat. A környezetvédelemre irányuló törekvéseink azonban nem állnak meg a telephelyeink határainál. Valamennyi telephelyünk tekintetében meghatározzuk a környezeti problémákat és megoldásokat keresünk azokra. Pontosan meghatározva a probléma gyökerét, és a telephelyhálózat egészére kiterjedő megelőző intézkedéseket meghozva biztosítjuk azt, hogy ezek a megoldások ne csak átmeneti vagy „túl kevés, túl későn” jellegűek legyenek. Mindeközben a telephelyeinken kívül lelkesen együttműködünk a helyi közösségekkel a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma megőrzése érdekében.

Azzal, hogy a környezetirányítási rendszert minden egyes
telephelyünkön bevezettük, integrált irányítást valósítottunk meg

A környezetbarát menedzsment jegyében a Samsung Electronics a nemzetközi környezetgazdálkodási szabványok alapján irányítja a telephelyeit. Világszerte valamennyi telephelyünk elnyerte a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet ISO 14001 környezetgazdálkodási tanúsítványát és az energiagazdálkodási rendszerrel kapcsolatos ISO 50001 tanúsítványát. Az említett tanúsítványok elnyerését célul kitűző vállalatoknak környezettudatos üzleti irányítási alapelvek szerint kell működniük, valamint konkrét környezetvédelmi célokat kell kitűzniük és cselekvési terveket kell kidolgozniuk.
A vállalatoknak alapos értékelésen kell sikeresen megfelelniük a különféle végrehajtási képességek, például az erőforrásoknak a részletes cselekvési terv végrehajtásához szükséges elosztásával és a vonatkozó feladatok hatékony végrehajtásának képessége tekintetében. A tanúsítványok megőrzése érdekében ezen túlmenően a vállalatoknak évente felügyeleti és 3 évenként újraminősítési auditon is meg kell felelniük. A Samsung Electronics valamennyi gyártóhelyén sikeresen teljesítették ezeket a szigorú tanúsítási eljárásokat, a fennálló helyzettel való megelégedés helyett azonban olyan szabványokat alkottunk, amelyek még szigorúbbak, mint az említett nemzetközi tanúsítási követelmények, telephelyeinket pedig ennek megfelelően kezeljük. Ezen túlmenően a globális EHS (Környezet-, egészség- és munkavédelmi) központunk és a globális CS (Ügyfélelégedettségi) központunk a vezérigazgató közvetlen vezetése alatt áll, hogy a szervezet szisztematikusan és összehangoltan működhessen.

Környezettudatos munkahelyekkel kapcsolatos teljesítménymutató

A környezetgazdálkodási rendszerünkkel összefüggő tanúsítványok aránya
Ez a kép 2019-ben 100%-os értékelést kapott a környezetvédelmi rendszerek kategóriában. Ez az ISO 14001 és az OHSAS 18001 szabvány szerinti tanúsítást jelent 36 gyártóüzemünkben világszerte.
Mintegy 36, ISO 14001 és OHSAS 18001 tanúsítvánnyal rendelkező gyártóhely világszerte

Üvegházhatású gázcsökkentési irányelveket fogalmazunk meg
és valósítunk meg a gyakorlatban

Vannak olyan lépések, amelyeket vállalati szinten lehet megtenni, hogy megbirkózzunk az éghajlatváltozással. Ilyen intézkedés például a jelenlegi teljesítmény objektív és átlátható mérése, valamint a potenciális belső fejlődési lehetőségek felismerése. A Samsung Electronics ennek érdekében egy külső fél bevonásával évente ellenőrzi az üvegházhatású gázok kibocsátását. Emellett a házon belüli vizsgáztatók megállapításai alapján törekszünk arra, hogy csökkentsük kibocsátásainkat, és lépéseket tegyünk az állapot javítása érdekében. Az üvegházhatású gázok csökkentése érdekében kiemelt terület volt, hogy folyamatosan törekedjünk a globális felmelegedésre nagy hatással bíró F-gázok kibocsátásának csökkentésére. Ez jelentős javulást eredményezett, különösen a saját félvezetőgyártási műveleteink során.

Az F-gázok összesített csökkenésének mértéke a Samsung koreai telephelyein és az üvegházhatású gázok kibocsátásnak 2019-es csökkentése

Szorosan együttműködünk a beszállítókkal az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében

A beszállítók megújuló energia felhasználásának előmozdítása érdekében a Samsung Electronics 2019-ben csatlakozott a CDP ellátási lánchoz. Azóta azzal járulunk hozzá az egészségesebb környezet megteremtéséhez, hogy tanácsot adunk a (beszerzett mennyisége alapján) 200 legnagyobb beszállítónknak, hogy tűzzenek ki célokat a megújuló energia felhasználására. Képzést indítottunk a CDP éghajlatváltozási kérdőív formájában, és megvizsgáltuk az üvegházhatású gázok kibocsátását és a megújuló energia felhasználását azoknál a beszállítóinknál, akik forgalmuk 80%-át a Samsung Electronics vállalatnál realizálják. Számos beszállító kitöltötte a kérdőívet, azok számára pedig, akik önként meghatározták az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklését előirányzó céljaikat, ösztönzőket adtunk. A Samsung Electronics továbbra is támogatást nyújt és szorosan együttműködik a beszállítókkal annak érdekében, hogy felkeltse érdeklődésüket az alacsony szén-dioxid-kibocsátású működés iránt, és hogy csatlakozzanak erőfeszítéseinkhez.

Fenyőerdő képe

A Föld egészségének megőrzése érdekében
támogatjuk a biológiai sokféleség megőrzésére irányuló kezdeményezéseket

A Samsung Electronics vezetői és alkalmazottai aktívan részt vesznek az egészséges ökoszisztéma kialakításában. A Samsung Electronics másokkal is megosztja a biológia sokféleség megőrzésével kapcsolatos tevékenységei alapvető filozófiáját, kampányokat indít, hogy felhívja a figyelmet a kérdés jelentőségére, és ösztönzést nyújt vezetői és alkalmazottai számára az aktív részvételhez.

Az infografika a Samsung Electronics vállalatnak a biológiai sokféleség megőrzését előmozdító alapvető filozófiáját és akcióterveit mutatja be. Alapfilozófiánk: „A Samsung Electronics felismerte az ökoszisztéma és a biológiai sokféleség előnyeit és jelentőségét. A biológiai sokféleségre káros hatások minimalizálása érdekében aktívan részt veszünk az ökoszisztéma megőrzésében.” Az akciótervek esetében: 1) minden alkalmazott elismeri a biológiai sokféleség megőrzését, mint a környezetbarát menedzsment egyik legfontosabb értékét, 2) kiértékeli és kielemzi, hogy az adott termék milyen hatást gyakorol életciklusa egésze alatt az ökoszisztémára és a biológiai sokféleségre, és a negatív hatások minimalizálására törekszik, 3) prioritásként kezeli a biológiai sokféleség szempontjából jelentős értékkel bíró dél-koreai és külföldi régiókat, és a helyi előírásoknak, illetve igényeknek megfelelő tevékenységeket végez a biológiai sokféleség megőrzése érdekében, valamint 4) folyamatos kommunikációt folytat az alkalmazottakkal, a helyi közösségekkel, a nem kormányzati szervezetekkel és más érdekelt felekkel, valamint hozzájárul a helyi közösségek olyan jellegű erőfeszítéseinek előmozdításához, amelyek a biológiai sokféleség megőrzését szolgálják.
Az infografika a Samsung Electronics vállalatnak a biológiai sokféleség megőrzését előmozdító alapvető filozófiáját és akcióterveit mutatja be. Alapfilozófiánk: „A Samsung Electronics felismerte az ökoszisztéma és a biológiai sokféleség előnyeit és jelentőségét. A biológiai sokféleségre káros hatások minimalizálása érdekében aktívan részt veszünk az ökoszisztéma megőrzésében.” Az akciótervek esetében: 1) minden alkalmazott elismeri a biológiai sokféleség megőrzését, mint a környezetbarát menedzsment egyik legfontosabb értékét, 2) kiértékeli és kielemzi, hogy az adott termék milyen hatást gyakorol életciklusa egésze alatt az ökoszisztémára és a biológiai sokféleségre, és a negatív hatások minimalizálására törekszik, 3) prioritásként kezeli a biológiai sokféleség szempontjából jelentős értékkel bíró dél-koreai és külföldi régiókat, és a helyi előírásoknak, illetve igényeknek megfelelő tevékenységeket végez a biológiai sokféleség megőrzése érdekében, valamint 4) folyamatos kommunikációt folytat az alkalmazottakkal, a helyi közösségekkel, a nem kormányzati szervezetekkel és más érdekelt felekkel, valamint hozzájárul a helyi közösségek olyan jellegű erőfeszítéseinek előmozdításához, amelyek a biológiai sokféleség megőrzését szolgálják.
A veszélyeztetett fajok élőhelyeinek védelme

Meghatároztuk a veszélyeztetett fajokat és élőhelyeiket azokban a régiókban, ahol gyártóüzemeink működnek, és a biológiai sokféleség megőrzését célzó kampányokat folytatunk az érintett szervezetekkel, ideértve a helyi közösségeket, az állami intézményeket és az egyetemeket is.

Az infografika régiónként mutatja be a veszélyeztetett fajokat a belföldi telephelyek vonatkozásában. A szuvoni komplexumban kétféle kétéltű él. A hvaszongi komplexumban 12 madárfaj, 2 kétéltűfaj, 1 rovarfaj és 2 növényfaj él. A gwangjui komplexumban 2 emlős, 1 madárfaj, 1 halfaj, 1 rovarfaj és 2 növényfaj él. A yongini komplexumban kétféle kétéltű és 1 rovarfaj él. Az asani komplexumban 5 madárfaj, 2 kétéltű és 1 további faj él. Végül a gumii komplexumban 1 emlős, 1 madárfaj, 1 halfaj, 1 rovarfaj, 1 növényfaj és 1 további faj él.

A fehér daru megóvása – Jaepyeong helyreállítása (Jaedurumi és Haepyeong vízi élőhelyei)
2013-ban a Samsung Electronics vállalatnak a Gyeongsangbuk-do tartománybeli Gumiban működő telephelye Korea első olyan gyártó létesítményévé vált, amely biológiai sokféleség megőrzését kitűző partnerséget kötött a központi és helyi kormányokkal, valamint az egyetemekkel. Azóta támogatást nyújtunk két veszélyeztetett, Hollandiából származó fehérfejű daru (koreai természeti emlékmű, 203. sz.) mesterséges megtermékenyítéséhez. 2016. áprilisában a Madárökológiai Környezetvédelmi Kutatóintézet sikeresen szaporította a madarakat. Ez elősegíti a vonuló madarak élőhelyének számító Haepyeong-vízi élőhelyek ökoszisztémájának helyreállítását, és jelentősen hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez.

A parti homokdűnék megőrzése
A Csungcheongnam-do tartománybeli Onyang telephelyünkön 2008 óta együttműködünk a Geum-medence Környezetvédelmi Irodájával a part menti homokdűnék megőrzése érdekében, amelyek két veszélyeztetett fajnak, a kínai kócsagnak és a mongol Racerunner fajnak adnak otthont. Jelenleg Boyreong City-ben olyan tevékenységeket támogatunk, mint például az óceán megtisztítása, az invazív jellegű idegen növények eltávolítása és a Sohwang homokdűne védelme, míg Asanban ezüstfű-élőhelyek megteremtését támogatjuk.

Idegen hal- és növényfajok kiirtása
A Gyeonggi-do tartománybeli giheungi és hvaszongi telephelyeink minden egyes évben ökoszisztéma-megőrzési tevékenységet végeznek az Osan és a Woncheonri patakokban, kiirtják az idegen fajokat, etetik a vadakat és kampányokat indítanak a környezet védelme érdekében.

Szigorú és átlátható elvek alapján törekszünk a környezet védelmére.
A környezetvédelmi adatok bannere