Környezettudatos munkahelyek

Környezettudatos munkahelyeink együtt élnek a természettel.

Környezettudatos munkahelyek oldal vizuális kulcseleme

A Samsung Electronics valamennyi munkahelye környezetvédelmi tanúsítványt szerzett és környezettudatosan működik. A környezetvédelemre irányuló törekvéseink azonban nem állnak meg a munkahelyek kapujában. Minden munkahelyünkön beazonosítjuk a környezetvédelmi problémákat és megoldásokkal válaszolunk rájuk. A probléma gyökerének feltérképezésével és megelőző munkahelyi intézkedésekkel biztosítjuk, hogy ezek a megoldások hosszú távúak és megfelelőek legyenek és időben kerüljön rájuk sor. A munkahelyeken kívül lelkesen veszünk részt a biológiai sokféleség megőrzésével kapcsolatos munkában, illetve az ökoszisztéma megőrzése érdekében együttműködünk a helyi közösségekkel.

2020 KPI: Környezettudatos munkahelyek működtetése

Tanúsítványok aránya a környezetgazdálkodási rendszerünkben
A kép a környezettudatos munkahelyek célját szimbolizálja. 2020-ig a környezetgazdálkodási rendszer tanúsítási arányát 100%-ra kívánjuk emelni. Mind a 36 globális gyártóüzemünknek át kell esnie az  ISO 14001 és OHSAS 18001 minősítési folyamatokon.

A környezetgazdálkodási rendszer alkalmazásával valamennyi munkahelyen integrált irányítást vezettünk be

Electronics nemzetközi környezetgazdálkodási szabványokon alapuló munkahelyeket alakított ki. Világszerte minden munkahelyünk rendelkezik a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet ISO 14001 környezetgazdálkodási rendszer tanúsítványával és az ISO 50001 energiairányítási rendszerszabvánnyal. További lépésként a Samsung Electronics saját szabványokat hozott létre, amelyek a nemzetközi tanúsítványoknál is szigorúbbak és szigorúan felügyelik a munkahelyek valamennyi aspektusát. Ezek mellett működik nálunk a vezérigazgató közvetlen irányítása alatt álló Global EHS (környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági) központ, illetve a Global CS (ügyfél-elégedettségi) központ, amelyek a szervezet rendszerezett és szervezett működését teszik lehetővé.

A 100%-os környezetgazdálkodás elérése

A nemzetközi ISO 14001 és ISO 50001 szabványok az ISO műszaki bizottságai által meghatározott környezetgazdálkodási és energiagazdálkodási rendszerek. A tanúsítást megszerezni kívánó vállalatoknak környezetgazdálkodási szabályzattal kell rendelkezniük, valamint részletes környezetvédelmi célkitűzéseket és cselekvési terveket kell kidolgozniuk. Az ISO által megkövetelt komplex feltételek teljesítéséhez a pályázónak bizonyítania kell, hogy képes olyan feladatok elvégzésére, mint az összetett erőforrás-allokáció és a vonatkozó tennivalók hatékony végrehajtása. A tanúsítás nem egyszeri eredmény, az ellenőrzésekre évente újra sor kerül és a tanúsítási folyamatot háromévente meg kell ismételni.
A Samsung Electronics munkahelyei világszerte sikeresen végrehajtották a tanúsítási folyamatokat és a még fejlettebb környezetgazdálkodási rendszer működtetése érdekében saját szakértőink belső ellenőrzéseket végeznek, hogy ne csak külső auditokra támaszkodjunk.

Ez az infografika a környezetgazdálkodást mutatja be. A bal oldalon láthatók a belső ellenőrökre vonatkozó információk, a jobb oldalon pedig az  ISO 14001 és ISO 50001 tanúsítványok képei. Az ISO 14001 tanúsítvány 342, az ISO 50001 tanúsítvány pedig 298 belső ellenőr munkáját igényelte.

Kialakítjuk az üvegházgázok mennyiségének csökkentésére vonatkozó irányelveket és átültetjük őket a gyakorlatba

Hozhatók olyan vállalati szintű intézkedések, amelyek segítenek megbirkózni az éghajlatváltozással. Az egyik ilyen intézkedés a jelenlegi teljesítmény objektív és átlátható mérése, valamint a potenciális belső fejlesztések azonosítása. Ennek érdekében a Samsung Electronics évente ellenőrzi az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását egy harmadik fél segítségével. Emellett a házon belüli végzett ellenőrzések eredményei alapján törekedtünk a kibocsátások csökkentésére és folyamatos lépéseket tettünk a javítás érdekében. Az üvegházgázok mennyiségének csökkentésére irányuló erőfeszítéseink jelentős eredményekhez vezettek és sikerült leszorítanunk a legnagyobb koreai munkahelyeken az üvegházgázok kibocsátását.

Ez az infografika a koreai munkahelyek közvetlen GHG-kibocsátását mutatja. 2014-ben 2,2749 millió tonna Co2eq, 2015-ben 1,8214 tonna Co2eq, 2016-ban 1,788 millió tonna Co2eq. 2014-hez képest a kibocsátás 2016-ban 21%-kal csökkent.

A Samsung Electronics erőfeszítéseket tesz az üvegházhatású gázok csökkentésére
A félvezetőgyártás során a szilíciumostyák felületének tisztítása megköveteli az üvegházhatást okozó F-Gas használatát. Az ostya egy vékony szilíciumlemez, amely a félvezető alapjaként szolgál. A félvezető minősége és teljesítménye nagymértékben függ az ostya felületének állapotától, így az F-Gas használata elkerülhetetlen volt. A Samsung Electronics emiatt kutatásokat végzett , és új berendezéseket fejlesztett ki és telepített az F-Gas kibocsátásának minimálisra csökkentése érdekében. A Samsung Electronics és a Samsung Engineering együttműködésének eredményeként ez a berendezés drasztikusan csökkenti az F-Gas felhasználását, nemcsak lebontja a gázt, de jelentősen csökkenti a berendezés üzemeltetéséhez szükséges energia mennyiségét is. A gáz nagy hővel történő lebontásán alapuló előző módszer sok energiát igényel, és emellett további üvegházhatást okozó gázokat bocsátott ki. Az új technológia azonban lehetővé teszi az üvegházhatást okozó gázok alacsony hőmérsékleten történő lebontását, ami kevesebb energiafogyasztást eredményez. Ezeknek az erőfeszítéseknek köszönhetően a munkahelyeinken képződött üvegházgázok több mint 90%-át kezeljük.

A munkaterületeken keletkezett szennyezőanyagok kibocsátásának mérséklése révén a környezetre gyakorolt hatásunkat a lehető legkisebbre csökkentjük.

A gyártási folyamat során elkerülhetetlen melléktermékek keletkeznek, amelyek hatással lehetnek a légkörre és a vízminőségre. Berendezések cseréjével és a folyamatok javításával a Samsung Electronics sokat tesz azért, hogy minimálisra csökkentse az ilyen szennyezőanyagok környezetre gyakorolt negatív hatásait. A kazánokat „alacsony-NOx” égőkkel szereltük fel, mert ezek kevesebb energiát használnak, és jelentősen leszorítják a NOx és a CO2 kibocsátását. Ezen túlmenően egy gyártósor felállításakor olyan szennyezésszabályozó berendezéseket telepítünk, amelyet az adott gyártósor számára optimalizáltak. Koreai telephelyeinken növeltük a vízkezelő berendezések kapacitását, s így már a szennyezőanyagok 97,6%-át eltávolítjuk. Emellett a veszélyes hulladékokat speciális, nem szivárgó tartályokban tároljuk, ezáltal teljesen kiküszöbölve a talajszennyezés lehetőségét. Részt veszünk olyan környezetszennyezés elleni kezdeményezésekben, amelyek során potenciálisan szennyező alkatrészeket keresünk, s ezeket szükség esetén eltávolítjuk. Nem sajnálunk semmilyen erőfeszítést a környezetre gyakorolt hatás minimalizálására. Számtalan szennyezéscsökkentő és -megelőző intézkedést hozunk, amelyek már a gyártási folyamat előtt is elkezdődnek, és azon túlmenően is folytatódnak.

Ez az infografika a környezetvédelmi intézkedéseket mutatja be. 2012-ben 4,915 milliárd KRW-t fektettünk a környezetvédelembe, 2013-ban 5,82 milliárd KRW-t, 2015-ben 6,59 milliárd KRW-t, 2016-ban 9,334 milliárd KRW-t. 2012-hez képest ez 90%-os növekedést eredményezett 2016-ra.


A Föld egészségének megőrzése érdekében támogatjuk a biológiai sokféleség fenntartását célzó kezdeményezéseket.

Az ökoszisztéma megőrzése és a környezet védelme fontos tényezők a bolygó egészségének fenntartásában. A Samsung Electronics munkavállalói részt vesznek az ökoszisztéma egészségét biztosító tevékenységekben. Magunkénak valljuk és terjesztjük a biológiai sokféleség megőrzésének alapfilozófiáját, és az ennek a fontosságát hirdető kampányokkal ösztönözzük a munkavállalók részvételét.

Ez az infografika bemutatja a Samsung Electronics alapfilozófiáját és cselekvési terveit a biológiai sokféleség biztosítására. Az alapfilozófia: „a Samsung Electronics felismeri az ökoszisztéma és a biológiai sokféleség előnyeit és fontosságát. A biológiai sokféleséget hátrányosan befolyásoló hatások minimalizálása érdekében aktívan részt veszünk az ökoszisztéma-megőrzési kezdeményezésekben.” A cselekvési tervek érdekében: 1) Minden alkalmazott elismeri, hogy a biológiai sokféleség megőrzése a környezetvédelmi menedzsment kulcsértéke; 2) A vállalat felméri és elemzi a termék ökoszisztémára és biodiverzitásra gyakorolt hatását a termék egész életciklusa során, és törekszik a negatív hatások minimalizálására; 3) Prioritást biztosítunk a nagy biodiverzitású régióknak a dél-koreai és külföldi telephelyek között, és a helyi igényeknek megfelelő biodiverzitás-megőrzési intézkedéseket hozunk; 4) Folyamatosan kommunikálunk a munkavállalókkal, a helyi közösségekkel, nem kormányzati szervezetekkel és más érdekeltekkel, és hozzájárulunk a helyi közösségek biodiverzitás-megőrző erőfeszítéseihez.
A veszélyeztetett fajok élőhelyeinek védelme

Azonosítottuk a veszélyeztetett fajokat és élőhelyeiket a gyártóüzemeinknek helyet adó régiókban, és biodiverzitás-megőrzési kampányokat folytatunk az érintett szervezetekkel, beleértve a helyi közösségeket, a közintézményeket és az egyetemeket.

Ez az infografika azt mutatja be, hogy hol élnek veszélyeztetett fajok a dél-koreai munkahelyek környékén. Szuvonban 1 emlős-, 6 madár-, 2 kétéltű- és 1 növényfaj. Hwaseongban 1 emlős-, 26 madár-, 3 kétéltű-, 1 rovar- és 2 növényfaj. Gwangjuban 5 emlős-, 6 madár-, 1 hal- és 1 növényfaj veszélyeztetett. Yonginban 2 kétéltű- és 1 rovar-, Asanban 1 emlős-, 19 madár-, 3 kétéltű- és 2 másik faj helyzete kritikus. Gumiban 2 emlős-, 7 madár-, 1 hal- és 3 növényfaj tartozik a veszélyeztetett fajok közé.

Az amuri daru megóvása – a Jaepyeong (Jaedurumi + Haepyeong vizes élőhelyek helyreállítása)
2013-ban a Samsung Electronics vállalat Gumiban, Gyeongsangbuk-do tartományban található koreai üzeme írt alá elsőként partnerségi együttműködést az állammal és a helyi önkormányzatokkal, egyetemekkel a biológiai sokféleség megőrzése érdekében. Azóta Hollandiából behozott két veszélyeztetett amuri darupár mesterséges megtermékenyítését támogattuk. (203. koreai természeti emlékmű) 2016 áprilisában a Madárökológiai Környezetvédelmi Kutatóintézet sikeresen pároztatta a madarakat. Mindez segíteni fog a vándormadaraknak élőhelyet nyújtó Haepyeong vizes élőhely ökoszisztémájának helyreállításában és jelentős hozzájárulást jelent a biológiai sokféleség megőrzéséhez.

A tengerparti homokdűnék megóvása
A Chungcheongnam-do tartományban található Onyang üzemünk 2008 óta együttműködik a Geum vízgyűjtő környezetvédelmi hivatallal a tengerparti homokdűnék megóvása érdekében, mert ez a terület ad otthont két veszélyeztetett fajnak, a kontyos kócsagnak és az Eremias argus gyíknak. Boyreong városban jelenleg olyan tevékenységeket támogatunk, mint az óceántisztítás, a nem honos invazív növények eltávolítása és a Sohwang homokdűne megóvása. Asanban a japánfű élőhelyek létrehozását támogatjuk.

Nem honos halfajok / növények felszámolása
A Gyeonggi-do Province tartományban található Giheung és Hwaseong üzemek minden évben végeznek az ökoszisztéma megőrzésére irányuló munkálatokat az Osan és a Woncheonri patakoknál. Ennek keretében eltávolítják az idegen fajokat, etetik a vadon élő állatokat és kampányokat indítanak a környezet védelme érdekében.

A víz világnapja

A víz minden élet forrása. Világszerte a Samsung Electronics valamennyi telephelyén minden évben március 22-én megünnepeljük a víz világnapját és önkéntes munkát végezünk a patakok és az óceáni ökoszisztémák megóvása érdekében. Nem csak a munkavállalók, hanem különböző háttérrel rendelkező emberek, például a helyi közösségek, civil csoportok és egyetemi oktatók fognak össze a vízvédelmi kampányokhoz, a vízmegőrzést célzó oktatáshoz és más természetvédelmi akciókhoz. A vizeinket csak összefogással tudjuk megóvni.

A víz világnapját szimbolizáló fénykép
Együtt formáljuk a jövőt: fenntartható ellátási láncra törekszünk
Az Ellátási lánc oldal háttérképe