Erőforrás-felhasználási hatékonyság

Megőrzés, hosszabb használat és újrahasznosítás

Az Erőforrás-felhasználási hatékonyság oldal egyik legfontosabb vizuális eleme

A gazdasági növekedés az ipari forradalom óta a természeti kincsek és erőforrások meggondolatlan feltárásával és kiaknázásával járt. A szakértők figyelmeztettek az ilyen céllal történő feltárásokból és a jövőbeli erőforrások kimerüléséből származó környezeti problémákra. A Samsung Electronics tisztában van ezekkel a figyelmeztetésekkel, és széles körben igyekszik reagálni rájuk.
Hatékonyan alkalmazzuk az erőforrásokat a termékfejlesztés és -gyártás folyamatában a technológiai innovációk segítségével, és megtaláljuk az elkerülhetetlenül létrejövő hulladék és az elhasználódott termékek újrafelhasználásának módjait. A továbbiakban is törekszünk majd arra, hogy kevesebb erőforrás felhasználásával készítsünk jobb minőségű termékeket, az e-hulladékokat pedig hasznosítható erőforrásokká tegyük.

Az erőforrás-felhasználási hatékonyság teljesítménymutatói

A képeken a 2019-es év eredményei láthatók. A globális szinten jelenlévő e-hulladék teljes begyűjtött mennyisége: 403 millió tonna Újrahasznosított műanyag alkalmazása: 24,5 millió tonna Az újrahasznosítás mértéke a Samsung telephelyein: 95% A vízfogyasztás mértéke: 67 tonna/100 millió KRW
2019. évi teljesítményünk A globális szinten jelenlévő e-hulladék összes begyűjtött mennyisége: 403 millió tonna Újrahasznosított műanyag alkalmazása: 24,5 millió tonna Az újrahasznosítás mértéke a Samsung telephelyein: 95% A vízfogyasztás mértéke: 67 tonna/100 millió KRW

Célunk egy olyan körkörös gazdaság kialakítása, amelyben az erőforrásokat újra meg újra felhasználják

A válsághelyzetben lévő környezet hatékonyabb védelme és az erőforrások hatékonyabb felhasználása érdekében a Samsung Electronics mindent megtesz azért, hogy körkörös gazdaságot alakítson ki. Az erőforrások felhasználásának és hulladékba helyezésének jól ismert gyakorlatán túlmenően a Samsung arra törekszik, hogy biztosítsa az erőforrások újrafelhasználhatóságát, és ennek érdekében termékei életciklusuk letelte után visszanyerhetők, újrafelhasználhatók, illetve újrahasznosíthatók legyenek. A felhasznált anyagtípusok körének leszűkítése és az összeszerelés módjának optimalizálása érdekében olyan gyártási módszereket dolgoztunk ki, amelyek minimalizálják az erőforrások használatát. Mivel gyűjtjük az életciklusuk végére ért termékeket, értékes anyagokat nyerünk vissza. A körkörös gazdaság révén a Samsung csökkenti a termeléshez szükséges természeti erőforrások mennyiségét, csökkenti az üvegházhatású gázok és a hulladékégetésből származó szennyeződések mennyiségét, valamint megakadályozza a hulladéklerakók által okozott talaj- és föld alatti vízszennyeződések kialakulását.
Az erőforrások megőrzésének legjobb módja azonban elsősorban a minőségi, tartós termékek gyártása. Azzal, hogy termékeink tartósságát szigorú megbízhatósági tesztek segítségével növeljük, és hogy globálisan jelen lévő szervizközpontjaink kényelmesen igénybe vehető javítási szolgáltatásokat, illetve folyamatos szoftverfrissítéseket biztosítanak,
a Samsung folyamatosan meghosszabbítja termékei élettartamát, hogy még inkább hozzájáruljon a körkörös gazdaság működéséhez és az erőforrások megőrzéséhez.

A Samsung Electronics által alkalmazott
körkörös gazdasági struktúra

Azt ábrázolja, hogy mit tesz a Samsung az egyes keretrendszereken belül, amivel hozzájárul a körkörös gazdasághoz a termékfejlesztés, a gyártás, a forgalmazás, a termékfelhasználás, a javítás/újrafelhasználá, valamint a hulladék újrahasznosítása terén.
Felhasználó Felhasználás Energiatakarékos termékek használata az üvegházhatású gázok közvetett kibocsátásának csökkentése érdekében A termék teljesítményének növelése, a készülékszoftver frissítése és a termékgarancia meghosszabbítása Javítás és újrafelhasználás Folyamatosan bővülő szolgáltató központok világszerte A termék élettartamának meghosszabbítása távoli és szakértői diagnosztikai szolgáltatások nyújtásával Samsung Electronics Fejlesztés Kevesebb energiát és erőforrást fogyasztó termékek tervezése Egyszerűen szétszerelhető és újrahasznosítható termékek tervezése Hasznos élettartamot meghosszabbító terméktervezés Olyan anyagok és alkatrészek beszerzése, amelyek nem tartalmaznak veszélyes anyagokat A fenntartható erőforrások, mint például az újrahasznosított anyagok használatának kibővítése Tanúsított „Eco Partnerekkel” folytatandó együttműködés Gyártás A megújuló energiaforrások telephelyeken belüli felhasználásának kiterjesztése A vízfogyasztás minimalizálása és a víz újrafelhasználásának növelése A telephelyen keletkező hulladék újrahasznosítása Vegyszer-helyettesítők telephelyi használata Forgalmazás Fenntartható csomagolóanyagok és fenntartható forrásból származó papír használata Kompakt és könnyű csomagolás Az üvegházhatású gázkibocsátás és az üzemanyag-felhasználás csökkentése a logisztika optimalizálásával Újrahasznosítást végző vállalat Visszavétel és újrahasznosítás Termékvisszavételi programok működtetése minden országban A hulladéktermékekből származó anyagok kinyerése és újrahasznosítása Zárt hurkú újrahasznosítási rendszer működtetése a hulladékgazdálkodás területén

Új életre keltjük az elhasználódott termékeket

A körkörös gazdasági rendszer megléte alapvető fontosságú és elengedhetetlen a hulladék minimalizálásában és az erőforrások hatékony felhasználásában.
Ezért a Samsung Electronics Re+ – e-hulladék visszanyerő – programja világszerte jelen van. A leselejtezett termékeket a szervizközpontokon vagy az újrahasznosítást végző partnerein keresztül összegyűjtik, majd az így összegyűjtött e-hulladékot környezetbarát módszerekkel újrahasznosítják és hasznos erőforrásokká teszik. Ennek eredményeként 2009 és 2019 között 4,03 millió tonna terméket sikerült visszanyernünk.

Egy kép a Samsung Electronics Re+ programjáról. A Re + a Samsung Electronics legreprezentatívabb erőforrás-hatékonysági programja.
Egy kép a Samsung Electronics Re+ programjáról. A Re + a Samsung Electronics legreprezentatívabb erőforrás-hatékonysági programja.
  • A termékek visszavételét és újrafeldolgozását végző intézmények listája országonként 92 KB LETÖLTÉS
  • Az európai országokban működő csomagoló és akkumulátor újrahasznosító intézmények listája 166 KB LETÖLTÉS

Egy-egy erőforrást felhasználás után visszanyernek, újrahasznosítanak majd újrafelhasználnak.

A Samsung Electronics túllépett a korábbi erőforrás-felhasználási gyakorlatán, ahol az erőforrásokat egyszeri használat után ártalmatlanították, és többféle tevékenységet folytat egy olyan zárt hurkú újrahasznosítási rendszer létrehozása érdekében, amely lehetővé teszi az erőforrások visszanyerését, újrahasznosítását és újrafelhasználását. Ennek érdekében elemezzük az általunk gyártott főbb termékek összetételét, és különböző nézőpontokból újból elemezzük az egyes anyagoknak az ellátási lánc biztonságára, a környezetre, a társadalomra és a gazdaságra gyakorolt hatását.

Ezen a képen egy jellemző összetételű mobiltelefon látható: 35,1%-ban műanyagból, 20,2%-ban alumíniumból, 10,6%-ban acélból, 10,0%-ban rézből, 8,6%-ban kobaltból, 15,5%-ban pedig egyéb anyagokból készült.
Ezen a képen egy jellemző összetételű mobiltelefon látható: 35,1%-ban műanyagból, 20,2%-ban alumíniumból, 10,6%-ban acélból, 10,0%-ban rézből, 8,6%-ban kobaltból, 15,5%-ban pedig egyéb anyagokból készült.

A Samsung újrahasznosítási törekvéseinek egyik látványos megnyilvánulása az általa alapított és működtetett Asan Recycling Center. Az újrahasznosító központból származó összes fontos fémet és műanyagot újrafelhasználják elektronikai eszközök gyártásához. 1998-as megalapítása óta az Asan Recycling Center hulladékelektronika újrahasznosításával foglalkozik. Egyedül 2019-ben 338 000 darab hűtőszekrényt, mosógépet, légkondicionálót és informatikai eszközt, illetve 24 524 tonna fémet (acélt, rezet, alumíniumot stb.) dolgozott fel, az újrahasznosításra váró műanyagokkal együtt. A hulladékelektronikából származó, az Asan Recycling Centerben szétválogatott műanyagokat elszállítják a műanyaggyártóknak, akik újraöntik őket az újrafelhasználáshoz. Egy közös fejlesztésű technológia alkalmazásával az Asan Recycling Center egy olyan zárt hurkú újrahasznosító rendszert hozott létre, amelyik lehetővé teszi a megújult műanyagok felhasználását a Samsung termékeiben. A zárt hurkú újrahasznosító rendszerben termelt 1882 tonna megújult műanyagot 2019-ben Samsung hűtőszekrényekhez, légkondicionálókhoz és mosógépekhez használták fel. Ha pedig figyelembe vesszük a más csatornákból származó megújult műanyagokat, mintegy 30 753 tonnát használtunk fel különböző készülékek, TV-k, monitorok és mobiltelefon-töltők gyártásához. A rezet különválasztják a fő komponensektől (huzalok, kompresszorok stb.), újrahasznosítják, és más elektronikai eszközökhöz használják fel. Egy másik példa erre a kobalt, a mobiltelefon akkumulátorainak egyik legfontosabb erőforrása.

A képen a műanyag hulladék zárt újrahasznosítási folyamata látható az Asan Recycling Centerben.
A műanyag hulladék zárt hurkú újrahasznosítási folyamata az Asan Recycling Centerben

Célunk, hogy lehetőleg semmi ne kerüljön a hulladéklerakókba, és hogy teljes mértékűvé váljon az újrahasznosítás

Az erőforrás-cirkulációs rendszer vitalizálásának rendeltetése szerint a Samsung Electronics a hulladékfeldolgozási technológiák fejlesztésén és a hulladék-elkülönítés bővítésén dolgozik annak garantálása érdekében, hogy egyáltalán ne kerüljön hulladék a hulladéklerakókba. 2019-ben javítottunk az újrahasznosítás szintjén a réz újrafeldolgozásával, pontosabban a nyersréz (97% réz) előállítására szolgáló technológia alkalmazásával, az iszapból kivont rézzel és a korábban elégetett műgyantahulladék elkülönített ártalmatlanításával. Az említett erőfeszítések elismeréseként a hvaszongi telephely 2019. szeptemberében elnyerte a koreai Környezetvédelmi Minisztérium elismerését „A piacvezető vállalatok erőforrás-újrahasznosító tevékenységéért járó elnöki dicséret” címmel. Jelenleg a koreai gyártó létesítményeknek adományozott „Nulla mennyiségű hulladék a hulladéklerakókba” elnevezésű elismerés elnyerésén fáradozunk, és ezen erőfeszítéseinket rövidesen a Koreán kívüli telephelyekre is kiterjesztjük.

Az infografika a hulladékkezelési folyamatot mutatja be. Amikor a nyers- és kiegészítő anyagok termékekké válnak, és felhasználás után ártalmatlanításra kerülnek, az újrahasznosító központba küldik őket, a hulladékot pedig elszállítják és ártalmatlanítják, hogy újrafeldolgozzák vagy elégessék.
Az infografika a hulladékkezelési folyamatot mutatja be. Amikor a nyers- és kiegészítő anyagok termékekké válnak, és felhasználás után ártalmatlanításra kerülnek, azokat az újrahasznosító központba küldik, a hulladékot pedig újrafeldolgozásra és elégetésre szállítják és ártalmatlanítják.

Az egyszer használatos műanyag csomagolóanyagokat környezetbarát anyagokkal helyettesítettük.

A környezettudatos csomagolóanyagokra vonatkozó iránymutatás 2018-as megalkotása óta a Samsung Electronics az egyszer használatos műanyag csomagolóanyagokat környezetbarát anyagokra, például papírra és bioplasztikus anyagokra cserélte, 2020-ra pedig azt tervezi, hogy a csomagolásokhoz és kézikönyvekhez szükséges papír 100%-át fenntartható erdőgazdálkodási tanúsítvánnyal rendelkező forrásból származó papírra cseréli le. Továbbá személyre szabott tévékészülékeinknél, így a „The Frame”, a „The Serif” és a „The Sero” modelleknél bevezettük az „öko csomagot” azzal, hogy a csomagoláson az újrahasznosított minőséget is feltüntettük. A termék védelme érdekében a TV-k csomagolásánál általában hullámkartont használnak. A Samsung Electronics teljesen újraértelmezte a csomagolóanyagok értékét azáltal, hogy hullámkartont fejlesztett ki pontmátrixos kialakítással. Ennek eredményeként a vásárlók egyszerűen szétbonthatják azokat, és egy kézikönyv segítségével egyéb jellegű felhasználás céljából, például kisállatoknak szánt eszközök vagy apró bútordarabok létrehozása érdekében újra összeállíthatják őket.

Környezetbarát csomagolóanyagok alkalmazása
Kép a környezetbarát csomagolóanyagok alkalmazásáról

A termékek élettartamának meghosszabbítása

A termékek élettartamának meghosszabbítása az ügyfélszolgálatok munkája és a fokozott terméktartósság révén.

A Samsung Electronics arra törekszik, hogy különféle tesztekkel javítsa termékei tartósságát: idetartozik például a szilárdság, az esésállás és az élettartam tesztelése a termékfejlesztési szakaszban, hogy ügyfeleink hosszabb élettartamú eszközöket vásárolhassanak. A nemzetközi szabványoknak való megfelelésen túlmenően küszöbvizsgálatokat is végzünk, pl. szabadesésteszteket különböző szögekben és padlóanyagokkal, valamint vízállásteszteket különböző körülmények között.
A Samsung arra is törekszik, hogy minimálisra csökkentse a termék meghibásodása miatti alkatrészcserét és -javítást. Emellett arra is törekszünk, hogy a termékek élettartamát gyors termékdiagnosztika és javításokat végző szakemberek segítségével is meghosszabbítsuk. Ennek érdekében kényelmes termékátvételi és személyes ügyintézési lehetőségeket kínálunk a javításhoz, és folyamatosan bővítjük a Samsung hivatalos szervizközpont-hálózatát, hogy pontosabb és gyorsabb diagnosztikai és szervizszolgáltatásokat biztosíthassunk.

Mobiltelefon ellenállásának teszteléséről készített kép

Az értékes vízkészletek megőrzése, újrafelhasználása és újrahasznosítása

A fenntartható üzleti működés érdekében a Samsung Electronics a 3R (Csökkentés, Újrafelhasználás, Újrahasznosítás) stratégiára összpontosítja erőfeszítéseit a vízkészletek vonatkozásában azon meggyőződése alapján, hogy a környezetvédelem a vízkészletek szigorú kezelésével kezdődik. Célunk, hogy az olyan, rutinszerű természetvédelmi erőfeszítések, mint például a telephelyek működtetésének optimalizálása, az elavult létesítmények korszerűsítése és az üzemeltetési irányelvek javítása, valamint az olyan strukturális fejlesztési erőfeszítések, mint a gyártási folyamatok javítása és az újrafeldolgozó rendszerek üzembe helyezése keretében a felhasznált víz lehető legnagyobb részét újrahasznosítsuk. Ennek eredményeként 2019-ben az újrahasznosított víz összmennyisége az előző évhez képest 10%-kal 68 555 000 tonnára nőtt. Különösen a jelentős mennyiségű vízkészletet hasznosító félvezetői ágazat említendő meg, amely a folyamatszabályozási változók módosításával, a szennyvíz-feldolgozási módszer megváltoztatásával és a működés optimalizálásával túl is szárnyalta a vízkészlet-megőrzési célkitűzéseket. Ezen kívül az utóbbi években jelentős vízi létesítményeket üzembe helyező pyeongtaeki telephely említendő még meg, ugyanis olyan, közép- és hosszú távú vízkészlet-megőrzési célokat tűzött ki, amelyek a meglévő természetvédelmi célok elérését és a létesítmény hatékony működtetését is előmozdítják. A Samsung Electronics a globálisan is elismert Carbon Trust „Water Footprint” minősítését is elnyerte az Egyesült Királyságban a fenntartható vízgazdálkodási és természetvédelmi erőfeszítéseinek elismeréseként, elsőként a félvezető iparban.

Az infografika vízkészlet-hasznosítási irányelveinket ábrázolja. Felül az alapfilozófiánk, alul pedig a cselekvési iránymutatások láthatók. Alapfilozófiánk, hogy a Samsung Electronics felismerte azt, hogy a vízkészletek fontosak a fenntartható társadalom megteremtéséhez és az üzleti tevékenység fenntartásához, mindez pedig hozzájárul a globális vállalat társadalmi felelősségének teljesítéséhez, valamint az említett erőforrások védelméhez. A cselekvési irányelvek a következők: 1) Törekedjünk a vízkészletekkel kapcsolatos kockázatok minimalizálására az üzleti menedzsmentben, 2) ismerjük el a vízkészletek jelentőségét vállalati kultúránk részeként, 3) aktívan működjünk együtt a nyilvános vízkészlet-irányelvek betartásában, és 4) hozzuk nyilvánosságra a vízkészletekkel kapcsolatos irányelveinket és tevékenységeinket.
Az infografika a vízkészlet-hasznosítási irányelveinket ábrázolja. Felül az alapfilozófiánk, alul pedig a cselekvési iránymutatások láthatók. Alapfilozófiánk, hogy a Samsung Electronics felismerte azt, hogy a vízkészletek fontosak a fenntartható társadalom megteremtésében és az üzleti tevékenység fenntartásában, és ez hozzájárul a globális vállalat társadalmi felelősségének teljesítéséhez, valamint az említett erőforrások védelméhez. A cselekvési irányelvek a következők: 1) Törekedjünk a vízkészletekkel kapcsolatos kockázatok minimalizálására az üzleti menedzsmentben, 2) ismerjük el a vízkészletek jelentőségét vállalati kultúránk részeként, 3) aktívan működjünk együtt a nyilvános vízkészlet-irányelvek betartásában, és 4) hozzuk nyilvánosságra a vízkészletekkel kapcsolatos irányelveinket és tevékenységeinket.
Környezettudatos munkahelyeink együtt élnek a természettel
A környezettudatos munkahelyek oldal háttérképe