Fenntartható ellátási lánc

Együtt formáljuk a jövőt: fenntartható ellátási láncra törekszünk

Fenntartható ellátási lánc oldal vizuális kulcseleme

Egy jobb világot építhetünk, ha az értékeket megosztjuk és a bizalomra építve együttműködünk másokkal. Ugyanez vonatkozik a zöld menedzsmentre is. A nagyobb szinergia érdekében a Samsung Electronics beszállítóival és stratégiai partnereivel is a zöld menedzsment elvét alkalmazza. Biztosítjuk beszállítóink számára a szükséges költségvetést és munkaerőt ahhoz, hogy a nemzetközi szabványoknak megfelelő zöld menedzsmentet folytassanak, illetve oktatást nyújtunk annak érdekében, hogy munkatársaik felismerjék a környezetvédelmi kérdések fontosságát. Ezt azért tesszük, mert a zöld menedzsment teljes potenciálja csak akkor teljesedhet ki, ha abban mindenki részt vesz.

Fenntartható ellátási láncot eredményező menedzsmentstratégiák

A Samsung Electronics hatalmas ellátási láncot működtet, amelybe szerte a világon 2500 beszállító tartozik. Néhányan közülük nyersanyagokat vagy alkatrészeket szállítanak, míg mások berendezéseket. Mindegyikük nélkülözhetetlen. Tisztában vagyunk azzal, hogy ha minden beszállítónk részt vesz a zöld menedzsmentben, akkor hatásuk továbbgyűrűzik, ezért műszaki és gazdasági támogatást nyújtunk és tanácsadókat biztosítunk a számukra. Ezzel arra ösztönözzük őket, hogy aktívan áttérjenek a Zöld menedzsmentre; ezáltal egy fenntartható ellátási láncot építünk. Emellett új beszállítók kiválasztásakor környezetgazdálkodási értékelést végzünk házon belüli tanúsítási programunk, az Eco-Partner rendszeren keresztül. A végső döntés meghozatala az értékelés után történik meg. Ennek során megvizsgáljuk a jelölt környezetvédelmi értékeit, felmérjük hajlandóságát a környezetbarát termelésre, és felülvizsgáljuk, hogy milyen mértékben ültette át a gyakorlatba ezeket az értékeket.

Ez az infografika a környezetvédelmi szekciót mutatja be a „fenntartható ellátási láncra irányuló menedzsmentstratégia és rendszer” keretén belül. Az Eco-Partner értékelés során ellenőrizzük a termékkörnyezet-szabályzatot, az oktatást és képzést, valamint a veszélyes tartalmakat. A beszállítók kötelesek teljesíteni az Eco-Partner tanúsítvány követelményeit. Az EHS értékelés során 22 területen ellenőrizzük a szabványok betartását, melyek közé tartozik a munkahelyi biztonság, a tűzoltó létesítmények, a munkahelyi egészség, a veszélyes anyagok kezelése és a környezetvédelmi létesítmények. 8 kötelező megfelelési kategória előírásait teljes mértékben be kell tartani, beleértve a tűzoltó berendezések, a veszélyes anyagok- és a hulladék kezelése, valamint a szennyvízkezelő létesítmények területét.

Az Eco-Partner tanúsítási rendszert azért vezettük be, hogy szigorúan kezelhessük az ellátási láncot

Minden olyan beszállítónak, amely a Samsung Electronics által értékesített terméket vagy alkatrészt szolgáltat, rendelkeznie kell Eco-Partner minősítéssel. Az értékelés révén tanúsítani tudjuk, hogy a beszállítók megfelelnek a termékeinkben használt anyagokra vonatkozó szabványok követelményeinek és biztosítják környezetgazdálkodási rendszer kívánt minőségét. A beszállítók benyújtják a termék környezetvédelmi jelentését, amely bizonyítékokat tartalmaz a veszélyes anyagokra vonatkozó információkkal és a nye,rsanyagot szállító vállalattal kapcsolatban. A benyújtott dokumentumok ellenőrzésére a Samsung Electronics alaposan megvizsgálja a beszállítók gyártási helyszíneit. Az Eco-Partner tanúsítvány fenntartása érdekében a beszállítókat kétévente ellenőrizzük, és az auditon meg nem felelt cégeket kizárjuk az ellátási láncból. Így törekszünk arra, hogy beszállítóinkat bevonjuk a zöld menedzsment kezdeményezéseinkbe. Az egyszeri értékelés helyett folyamatos menedzsmentet és visszajelzést nyújtunk az ellátási lánc fenntarthatóságának biztosításához.

Ez az infografika az Eco-Partner minősítés folyamatát mutatja be. Amikor a nyersanyagok a beszállítókhoz kerülnek, kötelező kitölteni egy részletes elemzést és a nyersanyagok összetételével kapcsolatos táblázatot. Amikor a beszállítók átadják a terméküket a Samsung Electronicsnak, mellékelniük kell a garancialevelet, a részletes elemzési jelentést (ICP/GCMS adatok), az MSDS-t és mintákat. Az Eco-partner minősítési folyamat során alaposan megvizsgáljuk a beadott dokumentumokat és mintákat, valamint körültekintően felmérjük a környezetvédelmi minőségbiztosítási rendszert.
Környezetvédelmi versenyképesség: átfogó beszállítói értékelés

Az átfogó beszállítói értékelés évente megismétlődik, hogy a beszállítók versenyképességét ezúton is erősítsük. Ez az értékelés két területet ölel fel: az üzleti versenyképességet és a fenntarthatósági kockázatokat. A környezetvédelemre kiterjedő fenntarthatósági kockázatok kategóriája felméri a partner környezetbarát gazdálkodásra irányuló erőfeszítéseit és a nemzetközi környezetvédelmi normákra vonatkozó tanúsítványait. A jobb eredményekkel rendelkező szállítók több lehetőséget és kedvezményeket kapnak, míg a lemaradóknak felelősséget kell vállalniuk a hiányosságaikért. Ezt azt jelenti, hogy a Samsung Electronicsszal együttműködni kívánó beszállítóknak nem csak az üzleti tevékenységükre, de a környezetre is ügyelniük kell. Ha egy szállító magas kockázatúnak minősül környezetvédelmi szempontból alacsony teljesítménye miatt, akkor ezt a szállítót külön és folyamatosan nyomon követjük annak érdekében, hogy megállapítsuk, a meghatározott fejlesztési ütemtervet betartja-e. Nevezetesen 2016-tól a főbb beszállítók környezetvédelmi tanácsadói támogatási programját kiterjesztettük a 2. és 3. szintű beszállítókra, hogy ellátási láncunk integráltabbá és fenntarthatóbbá váljon.

  • Samsung Beszállítói magatartási kódex 267 KB LETÖLTÉS

A beszállítók üvegházgáz-kibocsátásának csökkentésére irányuló erőfeszítéseinkkel olyan hatást értünk el, mintha egymillió fenyőfát telepítettünk volna

Évente egyszer a Samsung Electronics felméri az összes beszállító energiafogyasztását, beleértve a villamos energiát, a fosszilis tüzelőanyagokat és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. A folyamat során helyszíni tanácsadást nyújtunk azoknak a beszállítóknak, akik a hatékony energiakezelés terén gyengén teljesítenek. Ez a tanácsadás elősegíti az energiafogyasztás hatékonyabbá tételét, segít a beszállítóknak energiát megtakarítani a folyamatok javítása és a szükséges berendezések biztosítása révén. 2016-ban 10 beszállítónak 62 feladatot adtunk az energiafogyasztás és az üveggáz-kibocsátás csökkentése érdekében és biztosítottuk a problémák megoldásához szükséges erőforrásokat. Ennek eredményeként a CO2-kibocsátás mintegy 4,920 tonnával csökkent. Tekintettel arra, hogy egy fenyőfa körülbelül 5 kg szén-dioxidot vesz fel évente, ez egymillió fenyőfa hatásának felel meg.

Egy fenyőerdő légi fényképe.

A Chemtronics eset bizonyítja, hogy a környezetvédelem előnyös az üzletnek
A Chemtronics egy vegyipari beszállító cég. Amikor megvizsgáltuk a vállalat energiafogyasztását, az energiahatékonyság felmérésekor azt találtuk, hogy a Chemtronics nagymértékben függ a villamos energiától: 95% villamos energiát és 5% LPG-t használt. A Samsung Electronics megvizsgálta a vállalat berendezéseinek állapotát. Megállapítottuk, hogy a légkompresszorban teljesítményveszteség tapasztalható, a légszárító pedig sok energiát fogyaszt. Olyan egyszerű feladatokkal kezdtük, mint a költséghatékony LED lámpák telepítése, de a teljesítményvesztést okozó bonyolult berendezéseken is javítottunk. Emellett a légszárítóhoz vezérlőrendszert telepítettünk, hogy az állandó páratartalom és hőmérséklet fenntartásával csökkenjen az energiaveszteség. Ezzel az elektromos fogyasztás is csökkent. Ezután a fejlesztések után öt szempontból elemeztük a beruházás gazdasági oldalát, megvizsgálva az energiafogyasztás csökkentésének mértékét, a megtakarított költségek összegét, a beruházás nagyságát és a megtérülési időt. Szintén megmértük, mennyivel csökkent az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása, hogy lássuk, mennyiben járultunk hozzá a környezetvédelemhez. Ennek eredményeként a Chemtronics nem csak jelentősen növelte energiahatékonyságát és csökkentette költségeit, de 432,9 TOE mennyiségben az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkenését is elérte.

További információ a beszállítómenedzsment-stratégiáról / -támogatásról és a konfliktusövezetekből származó ásványokról
A Fenntartható gazdálkodás  – ellátási lánc oldal fehér háttérképe
Átlátható és nyílt kommunikációt folytatunk
Az Ellátási lánc oldal háttérképe