Etika

Tisztességes és átlátható vállalati kultúra

Feddhetetlenségünket mindennapi működésünk szerves részévé tesszük, hogy társadalmi szerepünket és felelősségünket egy kiemelkedő globális vállalathoz méltó módon tölthessük be.

 

Mivel üzleti tevékenységünk világszerte számos országra kiterjed, elismerjük és elemezzük az adott országok jogszabályi, szabályozási és gyakorlati különbözőségeit, miközben jogszerű és etikus módon működtetjük vállalatunkat, Globális személyes adatbiztonsági irányelveket hozunk létre és alkalmazunk az ügyfelek és munkavállalók magánéletének tiszteletben tartása, valamint személyes adatainak védelme érdekében, A megfelelési és az etikai kockázatok szisztematikus kezelésére irányuló törekvéseinket a Samsung Globális Magatartási Kódexe és az Üzleti Magatartásra vonatkozó iránymutatásaink vezérlik, és ugyanezek irányítják munkavállalóinkat cselekvés közben és értékítéleteik meghozatala során, A vezérigazgató közvetlen irányítása alatt álló Vállalati jogi osztályunk felel a Megfelelőségi (Compliance) csoport és a Adatvédelmi Irányító Bizottság működéséért a megfelelőség kezelésének előmozdítása érdekében, a Adatvédelmi Irányító Bizottság pedig segítséget nyújt a felső vezetőknek a döntéshozatal során, Ezen bizottságok alá tartozik valamennyi üzleti divíziónk és regionális irodánk, amelyek a megfelelőségi és adatvédelmi szervezeteknek elkötelezve dolgoznak, illetve reagálnak a működést ellenőrző megfelelőségi felülvizsgálatokra, és működtetik a helyi leányvállalatok és fióktelepek megfelelőségi programjait.

Etikai felügyelet

Globális magatartási kódexünket (Samsung Üzleti Elvek) az etikai menedzsment weboldalunkon tesszük közzé a beszállítóink, ügyfeleink, a többi külső érdekelt fél és az alkalmazottaink számára, és itt biztosítunk csatornát az etikai normák megsértésének bejelentéséhez. Továbbá a munkavállalóink számára etikai normaként szolgáló „Munkavállalók üzleti magatartására vonatkozó iránymutatások” dokumentumot összesen 15 nyelvre lefordítva tettük elérhetővé (a koreai nyelvet is beleértve), és feltöltöttük a belső hálózatunkra. A releváns részleteket világszerte valamennyi munkatársunkkal megosztjuk kollektív, online és audiovizuális képzések formájában legalább évente, de akár gyakrabban is. Emellett külön „üzleti iránymutatásokat” is biztosítunk a beszállítóinknak, hogy segítsük őket az átlátható üzleti gyakorlatok bevezetésében.

Fogyasztói panaszok 42% (2017), 32% (2018), 28% (2019), egyéb 16% (2017), 20% (2018), 11% (2019), korrupcióellenes jelentések 42% (2017), 48% (2018), 61% (2019)

Megfelelőség menedzsment

Megfelelőségi programunk célja a megfelelőségalapú vállalati kultúra kialakítása az olyan üzleti kockázatok minimalizálására, amelyek árrögzítések vagy a szellemi tulajdonjogok megsértése miatt merülhetnek fel. Törekszünk továbbá nagyobb felelősséget vállalni az emberi jogok, az egészségvédelem, a biztonság és a környezetvédelem terén. Egy, a megfelelőséggel összefüggő kockázatok kezelésére kifejlesztett IT rendszer, a Compliance Program Management System (CPMS) kezeli a területspecifikus irányelveinket és a regionális ügyek ellenőrzését. Ügyfélszolgálatunk készen áll a munkavállalók támogatására, hogy az alkalmazottak négyszemközt kérdéseket tehessenek fel a szakértőknek, ha munkahelyi kérdések merülnek fel, vagy amikor a törvénysértések felismerésére vonatkozó iránymutatásokat nem találják kielégítőnek. A munkatársaink számára a CPMS keretében kifejlesztett bejelentőrendszerünket úgy alakítottuk ki, hogy garantálja a bejelentések bizalmas kezelését.

Ez a kép a cím és a folyamat magyarázatára szolgáló infografika.
Dedikált egységek működése
Adatvédelmi iroda létrehozása a vezérigazgató közvetlen irányítása alatt álló Vállalati jogi irodán belül. Az adatvédelmi politikáért felelős ügyvédek kinevezése az üzleti divíziókban.
Ellenőrzés
Rendszeres / ad hoc nyomon követés célzott egységeken vagy személyzeten keresztül
Utánkövetés
A folyamat/eredmény elemzésén keresztül a problémák okainak azonosítása, javítások bevezetése, ugyanazon probléma előfordulásának megelőzése (pl. a tényleges eseteket a képzés részévé tenni)

Adatvédelmi irányelvek

Hivatalosan kihirdettük globális adatvédelmi politikánkat, és olyan releváns irányelveket dolgoztunk ki, amelyek tükrözik a régiókra jellemző szabályozási körülményeket és a jellemzőket. Ezen törekvések eredményeképpen munkatársaink megkapták a „Globális személyes információs útmutatót” és a „Személyes adatfeldolgozás kiszervezésének kezelési útmutatóját”, amelyeket előírásként kell használniuk. Tevékenységünket és rendszereinket oly módon működtetjük, hogy a mindennapi üzleti magatartásunk során magukban foglalják a vonatkozó irányelveket, illetve továbbra is folytatjuk a felülvizsgálatokat és a vállalati szintű képzést.

Dedikált egységek működése

A Globális Adatvédelmi Iroda létrehozása a vezérigazgató közvetlen irányítása alatt álló Vállalati Jogi Iroda keretén belül.
Az adatvédelmi politikáért felelős ügyvédek kinevezése az üzleti divíziókban.

 

Az adatvédelmet érintő működés/menedzsmentrendszerek megerősített ellenőrzése

Rendszeres felülvizsgálatok végrehajtása, valamint az ügyfeleink és alkalmazottaink számára működtetett rendszereink, illetve szolgáltatásaink szükséges továbbfejlesztéseinek elvégzése a teljes adatgyűjtési, -feldolgozási és megsemmisítési folyamatot irányító vezetési, műszaki és személyes védelmi rendszeren.

 

Adatvédelmi képzés

Olyan online/offline adatvédelmi képzés szervezése, amely figyelembe veszi az osztályonkénti sajátos munkakörülményeket (tervezés, K+F, marketing stb.) valamint az összes munkavállalót célzó alapképzés biztosítása.


 

A Privacy Legal Management System (PLMS) működése

A termékek és szolgáltatások élettartamának minden egyes szakaszában, azaz a tervezéstől, a fejlesztésen át, a működésig és a kivezetésig a kezelendő adatvédelmi kockázatok áttekintésére kifejlesztett adatvédelmi kockázati ellenőrzési listán keresztül kötelezővé teszi a megelőző intézkedések végrehajtását. Az ellenőrzési lista áttekintése az erre szakosodott ügyvédek feladata.