Stratégia

Mit jelent számunkra a fenntarthatóság

Globális vállalati polgárként társadalmi felelősséget vállalunk, innovatív termékeket és szolgáltatásokat hozunk létre, valamint gazdasági, társadalmi és környezeti értékeket teremtünk.

 

A Samsung fenntarthatósági törekvéseinek célja, hogy integrált értékeket teremtsünk. Nem csupán gazdasági értékeket hozunk létre a nyereség és a részvényesi értékek maximalizálásával, hanem globális állampolgárként nagyobb felelősséget vállalunk a társadalmi értékek megteremtése érdekében is. Miközben innovatív termékeket és szolgáltatásokat hozunk létre a Samsung által vallott alapvető értékekre épített értéklánc keretében, a gazdaság, a társadalom és a környezetvédelem terén is értékeket teremtünk. A társadalomra az ezen folyamatok során gyakorolt pénzügyi és nem pénzügyi hatásokat is figyelemmel kísérjük annak érdekében, hogy pozitív hatásainkat maximalizáljuk, miközben a negatív hatásokat a minimumon tartjuk.

A Samsung fenntarthatósági menedzsment rendszere

This image describe value of sustainability management.

This image describe economic value and social value.

 • The mean is Maximise profits and shareholder values (Products and Services Innovation) of Economic value.
 • The mean is contribute to social sustainability (Attainment of the UN SDGs) of social value.

Gazdasági értékteremtés

Igyekszünk innovatív technológiát és termékeket létrehozni, valamint kikövezni az utat a profittermelés és az új, biztonságos növekedési tényezőknek. Törekszünk az innovációt a vállalati kultúránk szerkezetébe ágyazni, miközben külső források felhasználásával szinergiákat hozunk létre a nyitott innováció megvalósítása érdekében. Ezáltal egy lépéssel közelebb kerülünk egy olyan ökoszisztéma megszületéséhez, amelyben a mai gyorsan változó piac igényeinek megfelelő innovatív termékek születnek.

 

Társadalmi értékteremtés

Globális vállalati állampolgárként a Samsung oly módon teremt társadalmi értékeket, ami összhangban áll a UN Sustainable Development Goals (SDG) célkitűzéssel (az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljaival): Azokat a célokat tartjuk szem előtt, amelyek a leginkább fontosak az üzleti magatartásunk szempontjából és gátolják vagy segítik e célok elérését. Emellett keresni fogjuk és teljes mértékben kihasználjuk azokat az üzleti lehetőségeket, amelyek hozzájárulnak a UN SDG – az ENSZ fenntartható Fejlődési Céljai – eléréséhez.

 
 
 • A szegénység megszüntetését szimbolizáló kép A szegénység minden formájának megszüntetése mindenhol
 • Az éhség megszüntetését szimbolizáló kép Az éhség megszüntetése, az élelmiszerbiztonság javítása és a fenntartható mezőgazdaság előmozdítása
 • Az egészséges életet szimbolizáló kép Egészséges életet és jólétet biztosítani minden korosztály számára
 • A minőségi oktatást szimbolizáló kép Mindenki számára biztosítani a minőségi oktatást és előmozdítani az egész életen át tartó tanulás lehetőségeit
 • A nemek közötti egyenlőséget szimbolizáló kép A nemek közötti egyenlőség elérése, a nők és lányok megerősítése
 • A tiszta vizet és higiéniát szimbolizáló kép A víz és az alapvető köztisztaság hozzáférhetőségének és fenntartható kezelésének biztosítása mindenki számára
 • A fenntartható energiát szimbolizáló kép A fenntartható energiához való hozzáférés biztosítása mindenki számára
 • A jó munkát és a gazdasági növekedést szimbolizáló kép. A fenntartható gazdasági növekedés, a teljes foglalkoztatás és a tisztességes munka előmozdítása mindenki számára
 • Az infrastruktúrát és innovációt szimbolizáló kép Rugalmas infrastruktúra építése, a fenntartható iparosodás elősegítése
 • A csökkentett egyenlőtlenséget szimbolizáló kép Az egyenlőtlenség csökkentése az országokon belül és azok között
 • A fenntartható városokat és közösségeket szimbolizáló kép. A városok és az emberi települések befogadóvá, biztonságossá, rugalmassá s fenntarthatóvá tétele
 • A felelős fogyasztást szimbolizáló kép Fenntartható fogyasztás és termelési minták biztosítása
 • Az éghajlatváltozás elleni cselekvést szimbolizáló kép Sürgős intézkedések meghozatala az éghajlatváltozás és hatásainak leküzdése érdekében.
 • A víz alatti életet szimbolizáló kép Az óceánok, a tengerek és a tengeri erőforrások védelme és fenntartható használata.
 • Az életet és a termőföldet szimbolizáló kép Az ökoszisztéma megóvása és a sokféleség megőrzése (erdők, sivatagok, földek stb.)
 • Az igazságszolgáltatási rendszert szimbolizáló kép. Tisztességes igazságszolgáltatási rendszer biztosítása mindenki számára
 • A célokért kötött partnerségeket szimbolizáló kép. A fenntartható fejlődést szolgáló, megvalósító eszközök és globális partnerség megerősítése
 • A fenntartható fejlődési célokat szimbolizáló kép.
* UN Sustainable Development Goals (UN SDGs) : 2015 szeptemberében az ENSZ Közgyűlése fenntartható fejlődési célkitűzéseket fogadott el a társadalmi fenntarthatóság elérésére szerte a világon. A kevésbé fejlett országokra összpontosító Millennium Development Goals (MDGs) célkitűzésekre (millenniumi fejlesztési célokra) alapozva a UN SDG-k olyan egyetemes célokat határoztak meg, amelyeket minden országnak el kell érnie, beleértve a fejlettek országokat is, így e célok elérése a civil társadalom, a magánszektorban működő vállalkozások, a kormányok és a szakértők teljes elkötelezettségét követeli meg.

Értékteremtés a fenntarthatósági menedzsment segítségével

A Samsung arra törekszik, hogy a fenntarthatóság menedzsmenten keresztül társadalmi, környezeti és gazdasági értékeket hozzon létre, illetve hogy hozzájáruljon a globális társadalom jobbá tételéhez. Mivel az ilyen társadalmi és környezeti értékeket nehéz számszerűsíteni, a fenntarthatósági menedzsment céljainak kialakításában és kezelésében a „minőség fontosabb a mennyiségnél” megközelítést alkalmazzuk. 2016 óta azonban az általunk létrehozott értékek bemutatására befogadtuk a KPMG ‘True Value’ módszerét, amely számszerűsíti a társadalmi és környezeti indikátorokat.
Az adott indikátor pozitív (+) és negatív (-) előjele képviseli a teljes társadalmi értéket, amelyet a múltban, 2019. december 31-ig létrehoztunk vagy csökkentettünk. Ez a megközelítés lehetővé teszi számunkra, hogy az üzleti tevékenység által teremtett puszta pénzügyi értékeken túlra tekintsünk, és a társadalmi-gazdasági, valamint a szociális értékeket is megjelenítsük, azaz a „True Value” teljes képet ad a Samsung által létrehozott értékekről.

A 2019-ES FENNTARTHATÓSÁGI MENEDZSMENT ÉRTÉKEI

KRW trillió

 • Earning Pénzügyi érték (44.344.857)
 • Társadalmi-gazdasági : Befektetői érték (10.741.967), Beszállítói (833.900), Helyi közösségfejlesztés (46.451)
 • Környezetvédelmi : ÜHG-kibocsátás (-715.558), Légköri környezeti hatás (-4.118), Vízi környezetre gyakorolt hatás (-745.482), Hulladék környezeti hatása (-3.632)
 • True Value : True Value (54.498.385)