Ellátási lánc

Felelős ellátásilánc-menedzsment

Gondoskodunk arról, hogy beszállítóink versenyképesebbek legyenek a támogatáson és az együttműködésen keresztül, és hogy ezáltal szilárd vállalati ökoszisztéma és fenntartható ellátási lánc jöjjön létre.

 

A korrektség, nyitottság és a kölcsönösen előnyös együttműködés filozófiája alapján működtetett beszállítói láncunk közel 2500 beszállítóból áll világszerte. Segítünk valamennyi beszállítónknak, hogy megfeleljen a Samsung „Beszállítók Magatartási Kódexének”, a vonatkozó helyi előírásoknak, és hogy a nemzetközi szabványoknak megfelelően tudjon működni. A beszállítóink értékelésével kezeljük az ellátási lánc kockázatait a fenntarthatósági szempontok, azaz a környezetvédelem, az emberi jogok, a pénzügyek stb. figyelembevételével. Emellett folyamatosan támogatjuk beszállítóinkat a kölcsönös versenyképesség és a növekedés megteremtése érdekében.

Ellátásilánc-stratégia és öt kritérium

 •  

  Gazdaság

  Versenyképességet biztosítunk a költségek, szállítás, minőség, technológia és az emberi erőforrások terén, hogy maximalizáljuk a beszállítóinkkal kialakított szinergiát, sebességet, hatékonyságot, és hogy egy olyan vállalati ökoszisztémát hozzunk létre, amely lehetővé teszi a fenntartható növekedést.

 •  

  Társadalom

  Elvárjuk, hogy beszállítóink betartsák az emberi jogok kezelése, a munkakörnyezet, az etika és a konfliktusásványok terén létező nemzetközi normákat és előírásokat annak érdekében, hogy egy olyan nyílt, átlátható és elszámoltatható rendszer jöjjön létre, amely az ellátási láncban érintett valamennyi felet összefogja.

 •  

  Környezetvédelem

  Kizárólag Eco Partner-tanúsítvánnyal rendelkező beszállítókkal dolgozunk, hogy felmérhessük és kezelhessük az általuk nyújtott összetevőkben, nyersanyagokban és a gyártási folyamataikban rejlő környezeti hatásokat.

Értékteremtés a fenntartható gazdálkodás révén – infografika
<h3> Creating value through Sustainable management info-graph</h3> <ul> <li>List 1) Költség-versenyképesség (gazdasági)</li> <li>List 2) Időben végzett szállítás (gazdasági)</li> <li>List 3) Szállítói versenyképesség (gazdasági, társadalmi, környezetvédelmi)</li> <li>List 4) Válasz a kockázatokra (gazdasági, társadalmi, környezetvédelmi)</li> <li>List 5) Emberierőforrás-kapacitás (gazdasági)</li> </ul>
Ez a kép az ellátási lánc kezelési stratégiáját és az öt kritériumot szimbolizálja, további magyarázó infografika a fenntarthatóságon belül az ellátási lánc szekcióban.

Szállító működése

A Samsungnál a kölcsönös bizalomra alapozva stratégiai partnerség kialakítására törekszünk a legkiválóbb teljesítményt nyújtó beszállítókkal. Ezért az új beszállítók regisztrálására szolgáló rendszer működtetésével korrekt és átlátható folyamatot alkalmazunk, ami mellett évente értékeléseket végezünk, hogy beszállítóinkat segítsük a versenyképességük megerősítésének és az őket érintő kockázatok minimalizálásának terén.
Bármely vállalat, amely üzleti kapcsolatot kíván fenntartani a Samsunggal, bármikor üzleti ajánlatot tehet a beszerzési portálunkon (www.secbuy.com). Az általunk működtetett (IPC) International Procurement Center beszerzési központként szolgál, és lehetővé teszi számunkra, hogy a kiemelkedő szállítókat a stratégiai szempontból fontos régiókban világszerte azonosítani tudjuk.

Az új beszállítói regisztrációs program értékelési kulcselemei

 
Környezet és biztonság
22 pontba foglalt feltételrendszer teljesítését várjuk el a beszállítóktól, ami kiterjed a munkahelyi biztonságra, a tűzvédelmi berendezésekre, a munkahelyi egészségre, a veszélyes anyagokra és a környezeti feltételekre.
A megfelelés nyolc kötelező érvényű eleme: Tűzvédelmi berendezések, veszélyes hulladék és hulladékkezelés, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás stb.
 
Munkavállalói és emberi jogok
20 pontra kiterjedő kötelező helyszíni ellenőrzések elvégzése, ideértve az önkéntes munkát, a munkaidőre vonatkozó szabályok betartását és a megkülönböztetés tilalmát.
A megfelelés három kötelező érvényű eleme: A gyermekmunka tilalma, garantált minimálbér és az embertelen bánásmód tilalma.
 
Eco-Partner
A termékek környezetvédelmi előírásaira, az oktatásra és képzésre, valamint a veszélyes anyagok felhasználására vonatkozó felülvizsgálatok lefolytatása.
Üzleti tevékenység kizárólag Eco-Partner-tanúsítvánnyal rendelkező beszállítókkal.

Átfogó értékelési folyamat

Átfogó értékelési folyamatot (egész évre kiterjedő értékelés, önfejlesztés, értékelés, nyomon követés) szimbolizáló kép az ellátási lánc szekcióban.

Partneri együttműködési programok

Üzleti filozófiánk értelmében hisszük, hogy „a Samsung Electronics versenyelőnye a beszállítóink versenyképességéből származik”. Kitoljuk a kölcsönös előnyökön alapuló menedzsment terén tett kezdeményezéseink határait, hogy mind a belföldi, mind pedig a tengerentúli beszállítókat bevonjunk. Számos programot nyújtunk a finanszírozás, az oktatás és az innováció támogatására annak érdekében, hogy beszállítóink versenyképessé váljanak.

 • Ez a kép a partner együttműködési programok finanszírozását mutatja be Ez a kép a partner együttműködési programok finanszírozását mutatja be
  • 833,9 milliárd KRW
  • Befizetések a Kölcsönös növekedési alapba

  Finanszírozás

  1 milliárd KRW értékű alap kereskedelmi bankokkal létrehozva

 • Ez a kép a partneri együttműködési programok munkaerő-fejlesztését mutatja be Ez a kép a partneri együttműködési programok munkaerő-fejlesztését mutatja be
  • 16.777 fő
  • A beszállítóképzés résztvevői

  Munkavállalói teljesítményfejlesztés

  Vezetői, munkatapasztalatot adó, globális és egyéb kurzusok a beszállítók számára fenntartott oktatási létesítményeinkben

 • Ez a kép az innovációs kezdeményezéseket mutatja be a partneri együttműködési programokon belül Ez a kép az innovációs kezdeményezéseket mutatja be a partneri együttműködési programokon belül
  • 487 vállalat
  • Smart Factory támogatásban részesült beszállítók

  Innovációs programok

  1000, üzleti kapcsolatokkal nem rendelkező szállító és KKV támogatása a Samsunggal közösen országszerte

[Legfontosabb kölcsönösen előnyös programjaink 2018-es eredményei]

* Segítséget nyújtunk 1. és a 2. szintű beszállítóinknak, hogy sérelmeiknek hangot adhassanak közvetlen telefonvonalunkon (+ 82-80-200-3300), e-mailben (ssvoc@samsung.com), a partneri együttműködési portálon működtetett online jelentésküldő rendszeren keresztül (www.secbuy.com), helyszíni beszállítói konzultációkon és különböző találkozókon. Ha Ön szeretné differenciált technológiai eszközeit vagy szakértelmét a Samsung Electronics vállalattal együttműködve a jobb jövő építésének szolgálatába állítani, kérjük, látogasson el partneri együttműködési portálunkra az alábbi linken. https://www.secbuy.com/irj/portal/alluser

Szállítói munkakörnyezet

A Samsung számára mindenek felett áll az emberi jogok érvényesítésének elve a teljes ellátási láncon belül, és nemzetközi emberi jogi megállapodások köteleznek minket arra, hogy szavatoljuk a személyi biztonságot a munkahelyen, valamint betartsuk a Responsible Business Alliance (RBA) társulás által kidolgozott magatartási kódex előírásait. Az EICC ellenőrzési szabványának értelmében rendszeresen vizsgáljuk beszállítóink munkáját, hogy felismerjük a problémákat, és megtegyük a szükséges ellenlépéseket. Az 1. szintű beszállítóinktól elvárjuk a biztonságos munkahelyi környezet megteremtését, sőt ez a kötelezettség az 1. szintű beszállítóink révén a 2. szintű beszállítóinkra is kiterjed. Így stabil ökoszisztémát tudunk teremteni az ellátási lánc minden egyes állomásán.

Szállító munkahelyi környezete
<h3>Szállító munkahelyi környezete</h3> <dl> <li>Önértékelés</li> <li>Valamennyi 1. szintű beszállító évente önértékelést végez</li> </dl> <dl> <li>Helyszíni ellenőrzések</li> <li>A tranzakciós volumen és az önértékelési eredmények figyelembevételével kiválasztjuk azokat a kritikus beszállítókat, akik helyszíni ellenőrzésen esnek át.</li> <li>Egész évben speciális ellenőrzéseket végzünk a gyakornokok és diákmunkások szünidei foglalkoztatási helyzetének felülvizsgálata érdekében.</li> </dl> <dl> <li>Külső ellenőrzések</li> <li>RBA-tanúsítvánnyal rendelkező ellenőrök auditokat végeznek a véletlenszerűen kiválasztott beszállítóknáll</li> <li>akiknek az ellenőrzés eredményeként azonosított fejlesztési feladatokat három hónapon belül végre kell hajtaniuk.</li> </dl>

A konfliktusövezetekből származó ásványkincsek felügyelete

A Samsung Electronics tiltja az olyan, konfliktusövezetekből származó, etikátlan módon bányászott ásványkincsek – többek között a tantál, az ón, a volfrám és az arany – felhasználását, amelyek 10 konfliktusövezetnek minősülő afrikai országból, például a Kongói Demokratikus Köztársaságból érkeznek. Ellátási láncunkat az etikus forgalmazás elve alapján felügyeljük. Hogy beszállítóink megfeleljenek a legszigorúbb előírásoknak, alaposan megvizsgáljuk a termékeikben alkalmazott ásványokat. A konfliktusövezetek megkerülését biztosító rendszer fenntartása érdekében a konfliktusövezetekből származó ásványkincseket az OECD átvilágítási útmutatójának megfelelően átvilágítjuk.
Beszállítóinknak emellett azt javasoljuk, hogy az RMAP eljárás szerinti tanúsítással rendelkező kohókkal működjenek együtt, és írják elő az ellátási láncunkban már benne lévő, de tanúsítással nem rendelkező kohók számára az RMAP szerinti engedély megszerzését.

A konfliktusövezetekből származó ásványkincsekre vonatkozó RMAP tanúsítvánnyal rendelkező öntödék az ellátási láncban

(2018. december végén)

Megszerzett CFSP tanúsítvány Folyamatban lévő CFSP tanúsítás Összesen
Tantál (Ta) 40 - 40
Ón (Sn) 73 - 73
Volfrám (W) 41 - 41
Arany (Au) 104 - 104

Szállítóink felelőssége

A Samsung Electronics által biztosított termékek és szolgáltatások az ellátási láncban szereplő beszállítók odaadó munkájának eredményeként jönnek létre. A Samsung Electronics vállalat és a beszállítók feladata, hogy fenntartható módon biztosítsák az ügyfelek és a civil társadalom elégedettségét. Ezenfelül ígérjük, hogy a lehető legjobb ár/érték arány biztosítása érdekében bizalmon és őszinteségen alapuló formában, teljes körűen felügyeljük az ellátási láncot.

* Listed in order of name of suppliers in 80% of Samsung Electronics’ transaction volume who agreed to be disclosed

SUPPLIER ADDRESS
AAC Technologies Holdings Inc. LOT K4-2F, QUE VO IP BAC NINH CITY, BAC NINH, VIETNAM VAN DUONG COMMU
213167 NO.3 CHANGCAO ROAD, HI-TECH INDUSTRIAL ZONE, WUJIN, CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA
YUHANG RD, SHUYANG ECONOMIC DEVELOP SUQIAN CITY JIANGSU PROVINCE, CHINA
Advantest Corp. 140, 3SAMGONGDAN 6-RO, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
SHIN-MARUNOUCHI CENTER BUILDING,1-6-2 MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN
RM.1215,LUNENG PLAZA,NO.18 TAIGU RD WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE, SHANGHAI
Air Products and Chemicals Inc. 3, NONGSEO-RO, 46BEON-GIL, GIHEUNG-GU, YONGIN-SI, GYUNGGI-DO, KOREA
7201 HAMILTON BOULEVARD ALLENTOWN PA
Alps Electric Co., Ltd. 33 (JANGDUK-DONG) HANAMSANDAN5BYUNRO GWANGSAN-GU GWANGJU, KOREA
1-7, YUKIGAYA-OTSUKAMACHI, OTA-KU, TOKYO, 145-8501
APPLIED MATERIALS 8 UPPER CHANGI NORTH ROAD, SINGAPOR E 506906, SINGAPORE
3050 BOWERS AVENUL SANTA CLARA CA
(5F, KOREA DESIGN CENTER BLDG., YATAP-DONG) 322, YANGHYEON-RO, BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
ASM International N.V. (1DONG, CHUNGNAM TECHNOPARK CHEONAN VALLEY)136, JIKSAN-RO, JIKSAN-EUP, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO
3440 E UNIVERSITY PHOENIX DRIVE
ASM Lithography Inc. SUITES 3704-3706 37/F TOWER TWO TIMES SQUARE, 1 MATHESON STREET CAUSEWAY BAY, HONG KONG
2650 W. GERONIMO PLACE CHANDLER AZ
25, 5GIL, SAMSUNG1RO, HWASUNG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
AU Optronics
Corp.
1 LI-HSIN RD.2,SCIENCE-BASED INDUST RIAL PARK, HSINCHU TAIWAN, R.O.C.
5 LI-HSIN RD.6,SCIENCE-BASED INDUST RIAL PARK, HSINCHU TAIWAN, R.O.C.
Avago
Technologies Ltd.
NO 1 YISHUN AVENUE 7 SINGAPORE
BOE
Technology Group Co., Ltd.
NO. 118 JINGHAIYI RD, BDA, BEIJING
Biel Crystal Manufactory Ltd. BLOCK A, 10/F., A1-A5 MEI HING IND. BLDG.,16-18 HING YIP STREET, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG
BUMJIN B BLOCK JINHERUI INDUSTRIAL PARK, SHANPO VILAGE LILIN TOWN ZHONGKAI HIGH-TECH ZONE, HUIZHOU CITY, CHINA
SAIDAGONGYEYUANSIZHILU6HAO TIANJIN XIQINGQU
SHA HU KO CUN CHANG PING TOWN DONGG UAN CITY GUANG DONG
BYD Co., Ltd. XIANGSHUI RIVER, ECONOMIC DEVELOPME NT ZONE, DAYA BAY, HUIZHOU, GUANGDO NG, P.R.CHINA
NO.3001, BAOHE ROAD, BAOLONG INDUST RIAL TOWN, LONGGANG, SHENZHEN, P.R. CHINA
NO2,YADI ROAD, THE NEW-TYPE INDUSTRIAL PARK ,XI'AN NATIONAL HI-TECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE
YAN AN ROAD, KUI CHONG, LONG GANG, SHENZHEN, CHINA 518119
Canon Inc. 30-2, SHIMOMARUKO 3-CHOME, OHTA-KU, TOKYO 146-8501, JAPAN
(9F,10F),607, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
ONE CANON PARK MELVILLE NEW YORK, 11747
Cirrus Logic Inc. 7B NIGHTINGALE WAY, QUARTERMILE EDINBURGH
Coretronic
Corp.
NO.2-1.NANKE 6TH.ROAD, TAINAN SCIEN CE-BASED INDUSTRIAL PARK TAINAN COUNTY, TAIWAN, R.O.C.
Corning
Inc.
ONE RIVERFRONT PLAZA CORNING NEW YORK, UNITED STATES
Daifuku Co., Ltd. KOMAKIHARA KOMAKI AICHI JAPAN
14, DONGTANJISEONG-RO, HWASEONG-SO, GYEONGGI-DO, KOREA
7406 WEST DETROIT STREET CHANDLER USA
Dongyang E&P Inc. TONGQIAO INDUSTRIAL BASE ZHONGKAI HIGH-TECH ZONE HUIZHOU GUANGDONG PROVINCE
DOOSUNG TECH LUONG SON IP, HOA SON COMMUNE HOA BINH LUONG SON
Dr Enc SA de CV MANUFACTURAS 622 SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO
Dreamtech Co., Ltd. NO.100,HUU NGHI ROAD, VSIP BAC NINH TU SON TOWN, BAC NINH PROVINCE VIETNAM
SUPPLIER ADDRESS
Elentec co., Ltd. 44F, QUANG MINH INDUSTRIAL ZONE, HANOI, VIETNAM
ELK Corp. 89 DAEDEOK TECHNO 2TH ST, GWANGPEONG-DONG, YUSEONG-GU, DAEJEON, KOREA
EM-Tech Co., Ltd. YEN PHONG IP YEN PHONG DISTRICT BAC NINH PROVINCE
HUAXIAN ROAD,DANSHAN INDUSTRIAL AREA, CHENGYANG DISTRICT QINGDAO CITY, SHANDONG PROVINCE
Entegris Inc. 72, JE2GONGDAN 1-GIL, MIYANG-MYEON, ANSEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
129 CONCORD ROAD BILLERICA
117 JONATHAN BLVD N CHASKA MN
31 KAKI BUKIT ROAD 3, 06-08/11 TECH LINK SINGAPORE
Glonics Viet Nam Co., Ltd. NO 903, 3/2 STREET, PHU XA COMMUNE, THAI NGUYEN CITY, THAI NGUYEN PROVINCE
GoerTek Inc. NO.268 DONGFANG ROAD HI-TECH INDUST RY DEVELOPMENT DISTRICT WEIFANG SHANDONG
LOT L-06, QUE VO INDUSTRIAL PARK NAM SON COMMUNE, BAC NINH CITY BAC NINH PROVINCE
Hitachi Ltd. 46, 2GONGDAN 8-GIL, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
24-14 NISHI-SHIMBASHI, 1-CHOME, MIN ATO-KU, TOKYO 105-8717 JAPAN
15-12,NISHI-SHIMBASHI 2-CHOME, MINATO-KU
GRANTOKYO SOUTH TOWER, 9-2, MARUNOU CHI 1-CHOME,CHIYODA-KU, TOKYO, 100- 6606, JAPAN
2150 N. 1ST STREET, STE. 350 SAN JOSE CA
1601A ROOM ,16F,BLK.1,NO.18,TAIGU R OAD,WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE 2001 31, SHANGHAI
8F YOUNG POONG BLDG., 41 CHEONGGYECHEON-RO, CHONGRO-KU, SEOUL, KOREA, 110-752
92, SANHO-DAERO, GUMI-SI, GYEONGSANGBUK-DO, 730-906, KOREA
2460 NORTH FIRST STREET, SUITE 290 SAN JOSE CA
HNT Electronics Co., Ltd. LUONG SON INDUSTRIAL PARK, KM 36, NATIONAL HIGHWAY 6, HOA SON COMMUNE LUONG SON, HOA BINH
Hosiden Corp. LOT 1, QUANG CHAU IP, VIET YEN DICS TRICT, BAC GIANG PROVINCE, VIETNAM
Ibiden Co., Ltd. 15#, RONGCHANG EAST STREET, BDA, BEIJING CHINA, 100176
3-200, GAMA-CHO, OGAKI, GIFU PREF JAPAN
Innolux Corp. NO.160 KESYUE RD., CHU-NAN SITE, HS INCHU SCIENCE PARK, CHU-NAN, MIAO-L I, TAIWAN
Intel Corp. 69/F, CENTRAL PLAZA, 18 HARBOUR ROAD, WANCHAI, HONG KONG
Interflex Co., Ltd. LOT CN05, BA THIEN IP, BINH XUYEN DISTRICT, VINH PHUC PROVINCE
(SUNGGOKDONG) 149 KANGCHONRO DANWON-GU, ANSAN-SI, GYEONGGI-DO
Jahwa Electronics Co., Ltd. PLOT 10, KHAI QUANG INDUSTRIAL PARK , VINH YEN CITY, VINH PHUC PROVINCE, VIETNAM
Jiangsu Simand
Electric Co., Ltd.
NO.111,KANGYUAN ROAD, XIANGCHENG DISTRICT SUZHOU CHINA
JX Nippon Mining &
Metals Corp.
54, HANSAN-GIL, CHEONGBUK-MYEON, PYEONGTAEK-SI, GYEONGGI-DO, 451-833 REP. OF KOREA
125 NORTH PRICE RD CHANDLER
1008164 1-2, OTEMACHI 1CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN
KLA-Tencor
Corp.
ONE TECHNOLOGY DRIVE MILPITAS CALIFORNIA, USA
Kyocera Corp. (WONSI-DONG) 116, BEOMJIGI-RO, DANWON-GU, ANSAN-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
13F KAMCO YANGJAE TOWER, 262 KANGNAMDAE-RO, KANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
116,BEOMJIGI-RO,DANWON-GU,ANSAN-SI,GYEONGGI-DO
Lam Research Corp. AVENUE EDOUARD-DUBOIS 20 NEUCHATEL
4F, 28, PANGYO-RO 255BEON-GIL, BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
4650 CUSHING PARKWAY FREMONT
Lens International HK Co., Ltd. UNIT A,7/F, MG TOWER, 133 HOI BUN ROAD, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG
Maxford
Technology Limited
18 FLOOR, CHUNG NAM BUILDING, 1 LOC KHART ROAD, WANCHAI, HONG KONG
SUPPLIER ADDRESS
Maxim Integrated
Products Inc.
160 RIO ROBLES DRIVE SAN JOSE CA
Mcnex Co., Ltd. LOT CN5, NINH BINH CITY, NINH BINH PROVINCE PHUC SON INDUSTRIAL PARK
MediaTek Inc. #03-01, NO. 1, FUSIONOPOLIS WALK, SINGAPORE
2F,NO. 132-2, SING-SHAN RD., NEIHU, TAIPEI, TAIWAN
Micron
Technology Inc.
8000 S. FEDERAL WAY BOISE ID
1 NORTH COAST DRIVE SINGAPORE 757432 SINGAPORE
MMurata Manufacturing Co., Ltd. 22F, (GT TOWER, SEOCHO-DONG), 411, SEOCHO-DAERO, SEOCHO-GU, SEOUL, KOREA
THE EXCHANGE TOWER NO.2, 189 NANJING TIANJIN HEPING
200 YISHUN AVE 7 SINGAPORE
9380 CARROLL PARK DRIVE SAN DIEGO CALIFORNIA
20 FAIRBANKS, SUITE 187 IRVINE CA
Namuga Co., Ltd. LOT B9, THUY VAN INDUSTRIAL ZONE, THUY VAN COMMUNE, VIET TRI CITY, PHU THO PROVINCE
Nitto Denko Corp. 165 CHEONGBUKSANDAN-RO,CHEONGBUK-MYEON, PYEONGTAEK-SI, GYEONGGI-DO
33RD FLOOR, GRAND FRONT OSAKA, 4-20 OFUKA-CHO, KITA-KU, OSAKA 530-0011,
NuFlare
Technology Inc.
8-1, SHINSUGITA-CHO, ISOGO-KU YOKOHAMA, KANAGAWA, JAPAN
NXP Semiconductors N.V. NXP SEMICONDUCTORS NETHERLANDS B.V. HIGH TECH CAMPUS 60, EINDHOVEN THE NETHERLANDS
Partron Co., Ltd. 22, SAMSUNG 1-RO 2-GIL, HWASEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
Praxair Technology Inc. (TEHERAN-RO,SINHAN BUILDING16F), 512,TEHERAN-RO,KANGNAMGU, SEOUL, KOREA
7, 3GONGDAN 2-RO, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
Qorvo Inc. 1 CHANGI BUSINESS PARK AVENUE1, #04- SINGAPORE
Rohm Co., Ltd. 159-13,GASAN DIGITAL 1-RO, GEUMCHEON-GU, SEOUL, 153-803, KOREA
Samsung Display Co., Ltd. 95 SAMSUNG 2ND RD. NONSUH-DONG KIHEUNG-GU, YONGIN GYEONGGI-DO
77, 4SANDAN 5-GIL, CHEONAN-SI SEOBUK-GU, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
YEN PHONG I INDUSTRIAL ZONE BAC NINH PROVINCE YEN PHONG DISTRICT
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. YEN BINH INDUSTRIAL ZONE DONG TIEN WARD, PHO YEN TOWN THAI NGUYEN PROVINCE
(MAETAN-DONG) 150, MAEYEONG-RO, YEONGTONG-GU, SUWON-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
14F,TOWER A,SCC, JUNCTION OF HOU HAI BLVD AND HAIDE 1ST RD., NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA
788 NANHE RD KUNSHAN ET DEVELOPMENT JIANGSU PROVINCE CHINA
1,WEISHAN ROAD XIQING MECRO-ELECTRO NICS INDUSTRIAL PARK, XIQING DIST TIANJIN CHINA
NO.80 XIAQING ROAD,THE WEST ZONE OF TEDA, TIANJIN, CHINA
3655 N. 1ST SAN JOSE CA
WELLGROW INDUSTRIAL ESTATE, 93 MOO 5, T.BANGSAMAK, A.BANGPAKONG, CHACHOENGSAO 24180, THAILAND
TIANJINSHIHEXIQUHEINUCHENGDAO27 TIANJIN
SEMPHIL., CHIP BLOCK 5, BARRIO, BATINO, CALAMBA, LAGUNA, PHILIPPINES
Samsung SDI Co., Ltd. YEN PHONG I - I.P YEN TRUNG COMMUNE , YEN PHONG DIST, BAC NINH PROVINCE, VIETNAM
GONGSE-DONG 150-20, GONGSE-RO, GIHEUNG-GU , YONGIN-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
56, GOSAN-RO, UIWANG-SI 16073, GYEONGGI-DO, KOREA
YIXIANYUAN SCIENTIFIC INDUSTRIAL PARK, TIANJIN 301726, CHINA
Seowonintech Co., Ltd. YEN PHONG INDUSTRIAL ZONE, LONG CHA U COMMUNE YEN PHONG DISTRIC, BAC NI NH PROVINCE
ZHENGYING INDUSTRIAL AREA BEIZHAKOU, JINNAN DIST, TIANJIN
Shin Heung Precision Co., Ltd.. A1 ROAD DONGLI EDA TIANJIN
SI Flex Co., Ltd. LOT A, QUANG CHAU INDUSTRIAL PARK, BAC GIANG PROVINCE. VIET YEN DISTRICT
Siltronic Corp. 12 TAMPINES INDUSTRIAL AVE 5
7200 NW FRONT STREET PORTLAND
SMART Modular
Technologies Inc.
AV TEGULA (CEA) ED. CRISTAL ATIBAIA PONTE ALTA 888 ED CRISTAL
Sozhou Posco-Core Technology Co., Ltd. 158# SHENXU ROAD SUZHOU INDUSTRIAL PARK
STMicroelectronics N.V. 5A SERANGOON NORTH AVENUE 5 SINGAPORE
Sumco Corp. SEAVANS NORTH, 1-2-1 SHIBAURA, MINATO-KU TOKYO JAPAN
19801 N. TATUM BLVD PHOENIX ARIZONA
SUPPLIER ADDRESS
Sung Woo Electronics Co., Ltd. THUAN THANH 3 INDUSTRIAL ZONE, THAN H KHUONG COMMUNE, THUAN THANH DISTRICT, BAC NINH PROVINCE
Synaptics Inc. 1251 MCKAY DR. SAN JOSE CA
Taiwan PCB
Techvest Co., Ltd.
NO.12, KUNG YEH 2ND.RD ., PIN CHEN, TAO YUAN HSIEN, TAIWAN, R.O.C.
Taiyo Nippon
Sanso Corp.
#1189 BAO-8 ROAD ,ZONG HE BAO SHUI XI'AN SHAANXI
94, EUMBONGMYEON-RO, EUMBONG-MYEON, ASAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
150 ALLEN ROAD BASKING RIDGE NJ
3F, NO.2 BLDG. BAOWU TOWER 1859 EXPO BOULEVARD SHANGHAI PUDONG
Taiyo Yuden Co., Ltd. 3 INTERNATIONAL BUSINESS PARK NORDI C EUROPEAN CENTRE #06-28
43, JAYUMUYEOK 3-GIL, MASANHOEWON-GU, CHANGWON-SI, GYEONGSANGNAM-DO, KOREA
UNIT 2801-08, THE METROPOLIS TOWER, 10 METROPOLIS DRIVE, HUNGHOM, KOWLOON, HONGKONG
B2B 2ND FLOOR,BUILDING3, NO.258 XIN LING ROAD, CHINA(SHANGHAI) PILOT FREE TRADE ZONE, SHANGHAI, CHINA
440 STEVENS AVE., SUITE 300 SOLANA ,SAN DIEGO ,CA
GERMANY, FURTH, NORDRING 23
2-7-19 KYOBASHI CHUO-KU ,TOKYO ,JAPAN
TDK Corp. 3505 WHARF CABLE TV TOWER, 9 HOI SH ING ROAD, TSUEN WAN, N.T., HONG KONG
NO.1 XINGANG ROAD,ZHANGWAN TOWN, JIAOCHENG CITY,NINGDE, FUJIAN PROVINCE, PRC.
11 NORTH BUONA VISTA DRIVE #13-08 THE METROPOLIS TOWER 2
ST.MARTIN STR. 53, MUNICH, GERMANY
8F, SONGNAM BUILDING, SEOCHO-DONG, SEOCHO-GU, SEOUL, KOREA
NILAI INDUSTRIAL ESTATE, 71800 NILA I, NEGERI SEMBILAN, MALAYSIA.
Texas Instruments Inc. 3-6,WORLD SHIPPING CENTRE, HARBOUR CITY, 7 CANTON ROAD, KOWLOON
The Dow Chemical Company 412, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
(BACKSEOK-DONG)56, 3GONGDAN 1-RO, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAMDO, KOREA
4F NO.6, LANE 280, ZHONGSHAN NORTH ROAD
PO BOX 60896 CHARLOTTE NC
451 BELLEVUE ROAD NEWARK DE
UL. STREFOWA 16 DZIERZONIOW POLSKA
14F, 412, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
BACHTOBE IETRASSE 3, 8810 HORGEN, H ORGEN, SWITZERLAND
Tokyo Electron Ltd. AKASAKA BIZ TOWER, 3-1 AKASAKA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-6325, JAPAN
51, JANGANGONGDAN 6-GIL, JANGAN-MYEON, HWASEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
2400 GROVE BLVD. AUSTIN TX
1F, NO.126 HEDAN RD.PUDONG SHANG HA I 200131, CHINA
Toshiba Corp. 517, YEONGDONG-DAERO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
YEONGDONGDAERO 517, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
20 PASIR PANJANG ROAD #12-25/28 MAPLETREE BUSINESS CITY, SINGAPORE 117439
2570-1, URASUDA, KAMO-SHI, NIIGATA, JAPAN
72-34, HORIKAWA-CHO, SAIWAI-KU, KAW ASAKI-SHI, KANAGAWA, JAPAN
Tripod Technology Corp.
NO.7, MIDDLE SECTION, MIANZHOU AVEN XIANTAO HUBEI
MID.TUANJIE.RD.DEVELOPMENT ZONE, XIS HAN DISTRICT, WUXI CITY, JIANGSU PROVINCE
Versum Materials US LLC 7201 HAMILTON BLVD. ALLENTOWN
WiSol Co., Ltd. D1-1,D1-3 INTERNATIONAL INDUSTRIAL CITY XEDA TIANJIN
1 2 3 4