Ellátási lánc

Felelős ellátásilánc-menedzsment

Gondoskodunk arról, hogy beszállítóink versenyképesebbek legyenek a támogatáson és az együttműködésen keresztül, és hogy ezáltal szilárd vállalati ökoszisztéma és fenntartható ellátási lánc jöjjön létre.

 

A korrektség, nyitottság és a kölcsönösen előnyös együttműködés filozófiája alapján működtetett beszállítói láncunk közel 2500 beszállítóból áll világszerte. Segítünk valamennyi beszállítónknak, hogy megfeleljen a Samsung „Beszállítók Magatartási Kódexének”, a vonatkozó helyi előírásoknak, és hogy a nemzetközi szabványoknak megfelelően tudjon működni. A beszállítóink értékelésével kezeljük az ellátási lánc kockázatait a fenntarthatósági szempontok, azaz a környezetvédelem, az emberi jogok, a pénzügyek stb. figyelembevételével. Emellett folyamatosan támogatjuk beszállítóinkat a kölcsönös versenyképesség és a növekedés megteremtése érdekében.

Ellátásilánc-stratégia és öt kritérium

 •  

  Gazdaság

  Versenyképességet biztosítunk a költségek, szállítás, minőség, technológia és az emberi erőforrások terén, hogy maximalizáljuk a beszállítóinkkal kialakított szinergiát, sebességet, hatékonyságot, és hogy egy olyan vállalati ökoszisztémát hozzunk létre, amely lehetővé teszi a fenntartható növekedést.

 •  

  Társadalom

  Elvárjuk, hogy beszállítóink betartsák az emberi jogok kezelése, a munkakörnyezet, az etika és a konfliktusásványok terén létező nemzetközi normákat és előírásokat annak érdekében, hogy egy olyan nyílt, átlátható és elszámoltatható rendszer jöjjön létre, amely az ellátási láncban érintett valamennyi felet összefogja.

 •  

  Környezetvédelem

  Kizárólag Eco Partner-tanúsítvánnyal rendelkező beszállítókkal dolgozunk, hogy felmérhessük és kezelhessük az általuk nyújtott összetevőkben, nyersanyagokban és a gyártási folyamataikban rejlő környezeti hatásokat.

Értékteremtés a fenntartható gazdálkodás révén – infografika
<h3> Creating value through Sustainable management info-graph</h3> <ul> <li>List 1) Költség-versenyképesség (gazdasági)</li> <li>List 2) Időben végzett szállítás (gazdasági)</li> <li>List 3) Szállítói versenyképesség (gazdasági, társadalmi, környezetvédelmi)</li> <li>List 4) Válasz a kockázatokra (gazdasági, társadalmi, környezetvédelmi)</li> <li>List 5) Emberierőforrás-kapacitás (gazdasági)</li> </ul>
Ez a kép az ellátási lánc kezelési stratégiáját és az öt kritériumot szimbolizálja, további magyarázó infografika a fenntarthatóságon belül az ellátási lánc szekcióban.

Szállító működése

A Samsungnál a kölcsönös bizalomra alapozva stratégiai partnerség kialakítására törekszünk a legkiválóbb teljesítményt nyújtó beszállítókkal. Ezért az új beszállítók regisztrálására szolgáló rendszer működtetésével korrekt és átlátható folyamatot alkalmazunk, ami mellett évente értékeléseket végezünk, hogy beszállítóinkat segítsük a versenyképességük megerősítésének és az őket érintő kockázatok minimalizálásának terén.
Bármely vállalat, amely üzleti kapcsolatot kíván fenntartani a Samsunggal, bármikor üzleti ajánlatot tehet a beszerzési portálunkon (www.secbuy.com). Az általunk működtetett (IPC) International Procurement Center beszerzési központként szolgál, és lehetővé teszi számunkra, hogy a kiemelkedő szállítókat a stratégiai szempontból fontos régiókban világszerte azonosítani tudjuk.

Az új beszállítói regisztrációs program értékelési kulcselemei

 
Környezet és biztonság
22 pontba foglalt feltételrendszer teljesítését várjuk el a beszállítóktól, ami kiterjed a munkahelyi biztonságra, a tűzvédelmi berendezésekre, a munkahelyi egészségre, a veszélyes anyagokra és a környezeti feltételekre.
A megfelelés nyolc kötelező érvényű eleme: Tűzvédelmi berendezések, veszélyes hulladék és hulladékkezelés, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás stb.
 
Munkavállalói és emberi jogok
20 pontra kiterjedő kötelező helyszíni ellenőrzések elvégzése, ideértve az önkéntes munkát, a munkaidőre vonatkozó szabályok betartását és a megkülönböztetés tilalmát.
A megfelelés három kötelező érvényű eleme: A gyermekmunka tilalma, garantált minimálbér és az embertelen bánásmód tilalma.
 
Eco-Partner
A termékek környezetvédelmi előírásaira, az oktatásra és képzésre, valamint a veszélyes anyagok felhasználására vonatkozó felülvizsgálatok lefolytatása.
Üzleti tevékenység kizárólag Eco-Partner-tanúsítvánnyal rendelkező beszállítókkal.

Átfogó értékelési folyamat

Átfogó értékelési folyamatot (egész évre kiterjedő értékelés, önfejlesztés, értékelés, nyomon követés) szimbolizáló kép az ellátási lánc szekcióban.

Partneri együttműködési programok

Üzleti filozófiánk értelmében hisszük, hogy „a Samsung Electronics versenyelőnye a beszállítóink versenyképességéből származik”. Kitoljuk a kölcsönös előnyökön alapuló menedzsment terén tett kezdeményezéseink határait, hogy mind a belföldi, mind pedig a tengerentúli beszállítókat bevonjunk. Számos programot nyújtunk a finanszírozás, az oktatás és az innováció támogatására annak érdekében, hogy beszállítóink versenyképessé váljanak.

 • Ez a kép a partner együttműködési programok finanszírozását mutatja be Ez a kép a partner együttműködési programok finanszírozását mutatja be
  • 822,8 milliárd KRW
  • Befizetések a Kölcsönös növekedési alapba

  Finanszírozás

  1 milliárd KRW értékű alap kereskedelmi bankokkal létrehozva

 • Ez a kép a partneri együttműködési programok munkaerő-fejlesztését mutatja be Ez a kép a partneri együttműködési programok munkaerő-fejlesztését mutatja be
  • 16.209 fő
  • A beszállítóképzés résztvevői

  Munkavállalói teljesítményfejlesztés

  Vezetői, munkatapasztalatot adó, globális és egyéb kurzusok a beszállítók számára fenntartott oktatási létesítményeinkben

 • Ez a kép az innovációs kezdeményezéseket mutatja be a partneri együttműködési programokon belül Ez a kép az innovációs kezdeményezéseket mutatja be a partneri együttműködési programokon belül
  • 487 vállalat
  • Smart Factory támogatásban részesült beszállítók

  Innovációs programok

  1000, üzleti kapcsolatokkal nem rendelkező szállító és KKV támogatása a Samsunggal közösen országszerte

[Legfontosabb kölcsönösen előnyös programjaink 2017-es eredményei]

* Segítséget nyújtunk 1. és a 2. szintű beszállítóinknak, hogy sérelmeiknek hangot adhassanak közvetlen telefonvonalunkon (+ 82-80-200-3300), e-mailben (ssvoc@samsung.com), a partneri együttműködési portálon működtetett online jelentésküldő rendszeren keresztül (www.secbuy.com), helyszíni beszállítói konzultációkon és különböző találkozókon. Ha Ön szeretné differenciált technológiai eszközeit vagy szakértelmét a Samsung Electronics vállalattal együttműködve a jobb jövő építésének szolgálatába állítani, kérjük, látogasson el partneri együttműködési portálunkra az alábbi linken. https://www.secbuy.com/irj/portal/alluser

Szállítói munkakörnyezet

A Samsung számára mindenek felett áll az emberi jogok érvényesítésének elve a teljes ellátási láncon belül, és nemzetközi emberi jogi megállapodások köteleznek minket arra, hogy szavatoljuk a személyi biztonságot a munkahelyen, valamint betartsuk a Responsible Business Alliance (RBA) társulás által kidolgozott magatartási kódex előírásait. Az EICC ellenőrzési szabványának értelmében rendszeresen vizsgáljuk beszállítóink munkáját, hogy felismerjük a problémákat, és megtegyük a szükséges ellenlépéseket. Az 1. szintű beszállítóinktól elvárjuk a biztonságos munkahelyi környezet megteremtését, sőt ez a kötelezettség az 1. szintű beszállítóink révén a 2. szintű beszállítóinkra is kiterjed. Így stabil ökoszisztémát tudunk teremteni az ellátási lánc minden egyes állomásán.

Szállító munkahelyi környezete
<h3>Szállító munkahelyi környezete</h3> <dl> <li>Önértékelés</li> <li>Valamennyi 1. szintű beszállító évente önértékelést végez</li> </dl> <dl> <li>Helyszíni ellenőrzések</li> <li>A tranzakciós volumen és az önértékelési eredmények figyelembevételével kiválasztjuk azokat a kritikus beszállítókat, akik helyszíni ellenőrzésen esnek át.</li> <li>Egész évben speciális ellenőrzéseket végzünk a gyakornokok és diákmunkások szünidei foglalkoztatási helyzetének felülvizsgálata érdekében.</li> </dl> <dl> <li>Külső ellenőrzések</li> <li>RBA-tanúsítvánnyal rendelkező ellenőrök auditokat végeznek a véletlenszerűen kiválasztott beszállítóknáll</li> <li>akiknek az ellenőrzés eredményeként azonosított fejlesztési feladatokat három hónapon belül végre kell hajtaniuk.</li> </dl>

A konfliktusövezetekből származó ásványkincsek felügyelete

A Samsung Electronics tiltja az olyan, konfliktusövezetekből származó, etikátlan módon bányászott ásványkincsek – többek között a tantál, az ón, a volfrám és az arany – felhasználását, amelyek 10 konfliktusövezetnek minősülő afrikai országból, például a Kongói Demokratikus Köztársaságból érkeznek. Ellátási láncunkat az etikus forgalmazás elve alapján felügyeljük. Hogy beszállítóink megfeleljenek a legszigorúbb előírásoknak, alaposan megvizsgáljuk a termékeikben alkalmazott ásványokat. A konfliktusövezetek megkerülését biztosító rendszer fenntartása érdekében a konfliktusövezetekből származó ásványkincseket az OECD átvilágítási útmutatójának megfelelően átvilágítjuk.
Beszállítóinknak emellett azt javasoljuk, hogy az RMAP eljárás szerinti tanúsítással rendelkező kohókkal működjenek együtt, és írják elő az ellátási láncunkban már benne lévő, de tanúsítással nem rendelkező kohók számára az RMAP szerinti engedély megszerzését.

A konfliktusövezetekből származó ásványkincsekre vonatkozó RMAP tanúsítvánnyal rendelkező öntödék az ellátási láncban

(2017. december végén)

Megszerzett CFSP tanúsítvány Folyamatban lévő CFSP tanúsítás Összesen
Tantál (Ta) 42 - 42
Ón (Sn) 69 2 71
Volfrám (W) 41 - 41
Arany (Au) 98 3 101

Szállítóink felelőssége

A Samsung Electronics által biztosított termékek és szolgáltatások az ellátási láncban szereplő beszállítók odaadó munkájának eredményeként jönnek létre. A Samsung Electronics vállalat és a beszállítók feladata, hogy fenntartható módon biztosítsák az ügyfelek és a civil társadalom elégedettségét. Ezenfelül ígérjük, hogy a lehető legjobb ár/érték arány biztosítása érdekében bizalmon és őszinteségen alapuló formában, teljes körűen felügyeljük az ellátási láncot.