Ellátási lánc

Felelős ellátásilánc-menedzsment

Gondoskodunk arról, hogy beszállítóink versenyképesebbek legyenek a támogatáson és az együttműködésen keresztül, és hogy ezáltal szilárd vállalati ökoszisztéma és fenntartható ellátási lánc jöjjön létre.

 

A korrektség, nyitottság és a kölcsönösen előnyös együttműködés filozófiája alapján működtetett beszállítói láncunk közel 2500 beszállítóból áll világszerte. Segítünk valamennyi beszállítónknak, hogy megfeleljen a Samsung „Beszállítók Magatartási Kódexének”, a vonatkozó helyi előírásoknak, és hogy a nemzetközi szabványoknak megfelelően tudjon működni. A beszállítóink értékelésével kezeljük az ellátási lánc kockázatait a fenntarthatósági szempontok, azaz a környezetvédelem, az emberi jogok, a pénzügyek stb. figyelembevételével. Emellett folyamatosan támogatjuk beszállítóinkat a kölcsönös versenyképesség és a növekedés megteremtése érdekében.

Ellátásilánc-stratégia és öt kritérium

 •  

  Gazdaság

  Versenyképességet biztosítunk a költségek, szállítás, minőség, technológia és az emberi erőforrások terén, hogy maximalizáljuk a beszállítóinkkal kialakított szinergiát, sebességet, hatékonyságot, és hogy egy olyan vállalati ökoszisztémát hozzunk létre, amely lehetővé teszi a fenntartható növekedést.

 •  

  Társadalom

  Elvárjuk, hogy beszállítóink betartsák az emberi jogok kezelése, a munkakörnyezet, az etika és a konfliktusásványok terén létező nemzetközi normákat és előírásokat annak érdekében, hogy egy olyan nyílt, átlátható és elszámoltatható rendszer jöjjön létre, amely az ellátási láncban érintett valamennyi felet összefogja.

 •  

  Környezetvédelem

  Kizárólag Eco Partner-tanúsítvánnyal rendelkező beszállítókkal dolgozunk, hogy felmérhessük és kezelhessük az általuk nyújtott összetevőkben, nyersanyagokban és a gyártási folyamataikban rejlő környezeti hatásokat.

Értékteremtés a fenntartható gazdálkodás révén – infografika
<h3> Creating value through Sustainable management info-graph</h3> <ul> <li>List 1) Költség-versenyképesség (gazdasági)</li> <li>List 2) Időben végzett szállítás (gazdasági)</li> <li>List 3) Szállítói versenyképesség (gazdasági, társadalmi, környezetvédelmi)</li> <li>List 4) Válasz a kockázatokra (gazdasági, társadalmi, környezetvédelmi)</li> <li>List 5) Emberierőforrás-kapacitás (gazdasági)</li> </ul>
Ez a kép az ellátási lánc kezelési stratégiáját és az öt kritériumot szimbolizálja, további magyarázó infografika a fenntarthatóságon belül az ellátási lánc szekcióban.

Szállító működése

A Samsungnál a kölcsönös bizalomra alapozva stratégiai partnerség kialakítására törekszünk a legkiválóbb teljesítményt nyújtó beszállítókkal. Ezért az új beszállítók regisztrálására szolgáló rendszer működtetésével korrekt és átlátható folyamatot alkalmazunk, ami mellett évente értékeléseket végezünk, hogy beszállítóinkat segítsük a versenyképességük megerősítésének és az őket érintő kockázatok minimalizálásának terén.
Bármely vállalat, amely üzleti kapcsolatot kíván fenntartani a Samsunggal, bármikor üzleti ajánlatot tehet a beszerzési portálunkon (www.secbuy.com). Az általunk működtetett (IPC) International Procurement Center beszerzési központként szolgál, és lehetővé teszi számunkra, hogy a kiemelkedő szállítókat a stratégiai szempontból fontos régiókban világszerte azonosítani tudjuk.

Az új beszállítói regisztrációs program értékelési kulcselemei

 
Környezet és biztonság
22 pontba foglalt feltételrendszer teljesítését várjuk el a beszállítóktól, ami kiterjed a munkahelyi biztonságra, a tűzvédelmi berendezésekre, a munkahelyi egészségre, a veszélyes anyagokra és a környezeti feltételekre.
A megfelelés nyolc kötelező érvényű eleme: Tűzvédelmi berendezések, veszélyes hulladék és hulladékkezelés, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás stb.
 
Munkavállalói és emberi jogok
20 pontra kiterjedő kötelező helyszíni ellenőrzések elvégzése, ideértve az önkéntes munkát, a munkaidőre vonatkozó szabályok betartását és a megkülönböztetés tilalmát.
A megfelelés három kötelező érvényű eleme: A gyermekmunka tilalma, garantált minimálbér és az embertelen bánásmód tilalma.
 
Eco-Partner
A termékek környezetvédelmi előírásaira, az oktatásra és képzésre, valamint a veszélyes anyagok felhasználására vonatkozó felülvizsgálatok lefolytatása.
Üzleti tevékenység kizárólag Eco-Partner-tanúsítvánnyal rendelkező beszállítókkal.

Átfogó értékelési folyamat

Átfogó értékelési folyamatot (egész évre kiterjedő értékelés, önfejlesztés, értékelés, nyomon követés) szimbolizáló kép az ellátási lánc szekcióban.

Partneri együttműködési programok

Üzleti filozófiánk értelmében hisszük, hogy „a Samsung Electronics versenyelőnye a beszállítóink versenyképességéből származik”. Kitoljuk a kölcsönös előnyökön alapuló menedzsment terén tett kezdeményezéseink határait, hogy mind a belföldi, mind pedig a tengerentúli beszállítókat bevonjunk. Számos programot nyújtunk a finanszírozás, az oktatás és az innováció támogatására annak érdekében, hogy beszállítóink versenyképessé váljanak.

 • Ez a kép a partner együttműködési programok finanszírozását mutatja be Ez a kép a partner együttműködési programok finanszírozását mutatja be
  • 822,8 milliárd KRW
  • Befizetések a Kölcsönös növekedési alapba

  Finanszírozás

  1 milliárd KRW értékű alap kereskedelmi bankokkal létrehozva

 • Ez a kép a partneri együttműködési programok munkaerő-fejlesztését mutatja be Ez a kép a partneri együttműködési programok munkaerő-fejlesztését mutatja be
  • 16.209 fő
  • A beszállítóképzés résztvevői

  Munkavállalói teljesítményfejlesztés

  Vezetői, munkatapasztalatot adó, globális és egyéb kurzusok a beszállítók számára fenntartott oktatási létesítményeinkben

 • Ez a kép az innovációs kezdeményezéseket mutatja be a partneri együttműködési programokon belül Ez a kép az innovációs kezdeményezéseket mutatja be a partneri együttműködési programokon belül
  • 487 vállalat
  • Smart Factory támogatásban részesült beszállítók

  Innovációs programok

  1000, üzleti kapcsolatokkal nem rendelkező szállító és KKV támogatása a Samsunggal közösen országszerte

[Legfontosabb kölcsönösen előnyös programjaink 2017-es eredményei]

* Segítséget nyújtunk 1. és a 2. szintű beszállítóinknak, hogy sérelmeiknek hangot adhassanak közvetlen telefonvonalunkon (+ 82-80-200-3300), e-mailben (ssvoc@samsung.com), a partneri együttműködési portálon működtetett online jelentésküldő rendszeren keresztül (www.secbuy.com), helyszíni beszállítói konzultációkon és különböző találkozókon. Ha Ön szeretné differenciált technológiai eszközeit vagy szakértelmét a Samsung Electronics vállalattal együttműködve a jobb jövő építésének szolgálatába állítani, kérjük, látogasson el partneri együttműködési portálunkra az alábbi linken. https://www.secbuy.com/irj/portal/alluser

Szállítói munkakörnyezet

A Samsung számára mindenek felett áll az emberi jogok érvényesítésének elve a teljes ellátási láncon belül, és nemzetközi emberi jogi megállapodások köteleznek minket arra, hogy szavatoljuk a személyi biztonságot a munkahelyen, valamint betartsuk a Responsible Business Alliance (RBA) társulás által kidolgozott magatartási kódex előírásait. Az EICC ellenőrzési szabványának értelmében rendszeresen vizsgáljuk beszállítóink munkáját, hogy felismerjük a problémákat, és megtegyük a szükséges ellenlépéseket. Az 1. szintű beszállítóinktól elvárjuk a biztonságos munkahelyi környezet megteremtését, sőt ez a kötelezettség az 1. szintű beszállítóink révén a 2. szintű beszállítóinkra is kiterjed. Így stabil ökoszisztémát tudunk teremteni az ellátási lánc minden egyes állomásán.

Szállító munkahelyi környezete
<h3>Szállító munkahelyi környezete</h3> <dl> <li>Önértékelés</li> <li>Valamennyi 1. szintű beszállító évente önértékelést végez</li> </dl> <dl> <li>Helyszíni ellenőrzések</li> <li>A tranzakciós volumen és az önértékelési eredmények figyelembevételével kiválasztjuk azokat a kritikus beszállítókat, akik helyszíni ellenőrzésen esnek át.</li> <li>Egész évben speciális ellenőrzéseket végzünk a gyakornokok és diákmunkások szünidei foglalkoztatási helyzetének felülvizsgálata érdekében.</li> </dl> <dl> <li>Külső ellenőrzések</li> <li>RBA-tanúsítvánnyal rendelkező ellenőrök auditokat végeznek a véletlenszerűen kiválasztott beszállítóknáll</li> <li>akiknek az ellenőrzés eredményeként azonosított fejlesztési feladatokat három hónapon belül végre kell hajtaniuk.</li> </dl>

A konfliktusövezetekből származó ásványkincsek felügyelete

A Samsung Electronics tiltja az olyan, konfliktusövezetekből származó, etikátlan módon bányászott ásványkincsek – többek között a tantál, az ón, a volfrám és az arany – felhasználását, amelyek 10 konfliktusövezetnek minősülő afrikai országból, például a Kongói Demokratikus Köztársaságból érkeznek. Ellátási láncunkat az etikus forgalmazás elve alapján felügyeljük. Hogy beszállítóink megfeleljenek a legszigorúbb előírásoknak, alaposan megvizsgáljuk a termékeikben alkalmazott ásványokat. A konfliktusövezetek megkerülését biztosító rendszer fenntartása érdekében a konfliktusövezetekből származó ásványkincseket az OECD átvilágítási útmutatójának megfelelően átvilágítjuk.
Beszállítóinknak emellett azt javasoljuk, hogy az RMAP eljárás szerinti tanúsítással rendelkező kohókkal működjenek együtt, és írják elő az ellátási láncunkban már benne lévő, de tanúsítással nem rendelkező kohók számára az RMAP szerinti engedély megszerzését.

A konfliktusövezetekből származó ásványkincsekre vonatkozó RMAP tanúsítvánnyal rendelkező öntödék az ellátási láncban

(2017. december végén)

Megszerzett CFSP tanúsítvány Folyamatban lévő CFSP tanúsítás Összesen
Tantál (Ta) 42 - 42
Ón (Sn) 69 2 71
Volfrám (W) 41 - 41
Arany (Au) 98 3 101

Szállítóink felelőssége

A Samsung Electronics által biztosított termékek és szolgáltatások az ellátási láncban szereplő beszállítók odaadó munkájának eredményeként jönnek létre. A Samsung Electronics vállalat és a beszállítók feladata, hogy fenntartható módon biztosítsák az ügyfelek és a civil társadalom elégedettségét. Ezenfelül ígérjük, hogy a lehető legjobb ár/érték arány biztosítása érdekében bizalmon és őszinteségen alapuló formában, teljes körűen felügyeljük az ellátási láncot.

* Listed in order of name of suppliers in 80% of Samsung Electronics’ transaction volume who agreed to be disclosed

SUPPLIER ADDRESS
AAC LOT K4-2F, QUE VO IP BAC NINH CITY, BAC NINH, VIETNAM VAN DUONG COMMU
213167 NO.3 CHANGCAO ROAD, HI-TECH INDUSTRIAL ZONE, WUJIN, CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA
YUHANG RD, SHUYANG ECONOMIC DEVELOP SUQIAN CITY JIANGSU PROVINCE, CHINA
ADVANTEST 140, 3SAMGONGDAN 6-RO, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
SHIN-MARUNOUCHI CENTER BUILDING,1-6 -2 MARUNOUCHI,CHIYODA-KU,TOKYO,JAPAN
RM.1215,LUNENG PLAZA,NO.18 TAIGU RD WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE, SHANGHAI
AIR PRODUCTS 3, NONGSEO-RO, 46BEON-GIL, GIHEUNG-GU, YONGIN-SI, GYUNGGI-DO, KOREA
7201 HAMILTON BOULEVARD ALLENTOWN PA
ALPS ELECTRIC 33 (JANGDUK-DONG) HANAMSANDAN5BYUNRO GWANGSAN-GU GWANGJU, KOREA
1-7, YUKIGAYA-OTSUKAMACHI, OTA-KU, TOKYO, 145-8501
APPLIED MATERIALS 8 UPPER CHANGI NORTH ROAD, SINGAPOR E 506906, SINGAPORE
3050 BOWERS AVENUL SANTA CLARA CA
(5F, KOREA DESIGN CENTER BLDG.,YATAP-DONG ) 322, YANGHYEON-RO, BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
ASM (1DONG, CHUNGNAM TECHNOPARK CHEONAN VALLEY)136, JIKSAN-RO,JIKSAN-EUP, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO
3440 E UNIVERSITY PHOENIX DRIVE
ASML SUITES 3704-3706 37/F TOWER TWO TIMES SQUARE, 1 MATHESON STREET CAUSEWAY BAY, HONG KONG
2650 W. GERONIMO PLACE CHANDLER AZ
25, 5GIL, SAMSUNG1RO, HWASUNG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
AU OPTRONICS
CORPORATION
1 LI-HSIN RD.2,SCIENCE-BASED INDUST RIAL PARK, HSINCHU TAIWAN, R.O.C.
5 LI-HSIN RD.6,SCIENCE-BASED INDUST RIAL PARK, HSINCHU TAIWAN, R.O.C.
AVAGO
TECHNOLOGIES
NO 1 YISHUN AVENUE 7 SINGAPORE
BEIJING BOE DISPLAY
TECHNOLOGY
NO. 118 JINGHAIYI RD, BDA, BEIJING
BIEL CRYSTAL BLOCK A, 10/F., A1-A5 MEI HING IND. BLDG.,16-18 HING YIP STREET, KWUN TONG,KOWLOON, HONG KONG
BUMJIN B BLOCK JINHERUI INDUSTRIAL PARK, SHANPO VILAGE LILIN TOWN ZHONGKAI HIGH-TECH ZONE,HUIZHOU CITY, CHINA
SAIDAGONGYEYUANSIZHILU6HAO TIANJIN XIQINGQU
SHA HU KO CUN CHANG PING TOWN DONGG UAN CITY GUANG DONG
BYD XIANGSHUI RIVER, ECONOMIC DEVELOPME NT ZONE, DAYA BAY, HUIZHOU, GUANGDO NG, P.R.CHINA
NO.3001, BAOHE ROAD, BAOLONG INDUST RIAL TOWN, LONGGANG, SHENZHEN, P.R. CHINA
NO2,YADI ROAD, THE NEW-TYPE INDUSTRIAL PARK ,XI'AN NATIONAL HI-TECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE
YAN AN ROAD,KUI CHONG, LONG GANG, S HENZHEN, CHINA 518119
CANON 30-2, SHIMOMARUKO 3-CHOME, OHTA-KU, TOKYO 146-8501, JAPAN
(9F,10F),607, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
ONE CANON PARK MELVILLE NEW YORK, 11747
CIRRUS LOGIC 7B NIGHTINGALE WAY,QUARTERMILE EDINBURGH
CORETRONIC
CORPORATION
NO.2-1.NANKE 6TH.ROAD, TAINAN SCIEN CE-BASED INDUSTRIAL PARK TAINAN COU NNTY,TAIWAN,R.O.C.
CORNING SPECIALTY
MATERIALS
ONE RIVERFRONT PLAZA CORNING NEW YORK , UNITED STATES
DAIFUKU KOMAKIHARA KOMAKI AICHI JAPAN
14, DONGTANJISEONG-RO, HWASEONG-SO, GYEONGGI-DO, KOREA
7406 WEST DETROIT STREET CHANDLER USA
DOOSUNG TECH LUONG SON IP, HOA SON COMMUNE HOA BINH LUONG SON
DR ENC MANUFACTURAS 622 SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO
DREAMTECH NO.100,HUU NGHI ROAD, VSIP BAC NINH TU SON TOWN, BAC NINH PROVINCE VIETNAM
SUPPLIER ADDRESS
ELENTEC 44F, QUANG MINH INDUSTRIAL ZONE, HA NOI, VIETNAM
ELK CORPORATION 89 DAEDEOK TECHNO 2TH ST, GWANGPEONG-DONG, YUSEONG-GU, DAEJEON, KOREA
EM TECH YEN PHONG IP YEN PHONG DISTRICT BAC NINH PROVINCE
HUAXIAN ROAD,DANSHAN INDUSTRIAL AREA, CHENGYANG DISTRICT QINGDAO CITY, SHANDONG PROVINCE
ENTEGRIS 72, JE2GONGDAN 1-GIL, MIYANG-MYEON, ANSEONG-SI, GYEONGGI-DO,KOREA
129 CONCORD ROAD BILLERICA
117 JONATHAN BLVD N CHASKA MN
31 KAKI BUKIT ROAD 3, 06-08/11 TECH LINK SINGAPORE
GLONICS NO 903, 3/2 STREET, PHU XA COMMUNE, THAI NGUYEN CITY, THAI NGUYEN PROVINCE
GOERTEK NO.268 DONGFANG ROAD HI-TECH INDUST RY DEVELOPMENT DISTRICT WEIFANG SHA NDONG
LOT L-06, QUE VO INDUSTRIAL PARK NAM SON COMMUNE, BAC NINH CITY BAC NINH PROVINCE
HITACHI 46, 2GONGDAN 8-GIL, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
24-14 NISHI-SHIMBASHI, 1-CHOME, MIN ATO-KU, TOKYO 105-8717 JAPAN
15-12,NISHI-SHIMBASHI 2-CHOME, MINATO-KU
GRANTOKYO SOUTH TOWER, 9-2, MARUNOU CHI 1-CHOME,CHIYODA-KU, TOKYO, 100- 6606, JAPAN
2150 N. 1ST STREET, STE. 350 SAN JOSE CA
1601A ROOM ,16F,BLK.1,NO.18,TAIGU R OAD,WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE 2001 31, SHANGHAI
8F YOUNG POONG BLDG., 41 CHEONGGYECHEON-RO, CHONGRO-KU, SEOUL, KOREA, 110-752
92, SANHO-DAERO, GUMI-SI, GYEONGSANGBUK-DO, 730-906, KOREA
2460 NORTH FIRST STREET, SUITE 290 SAN JOSE CA
HNT LUONG SON INDUSTRIAL PARK, KM 36, NATIONAL HIGHWAY 6, HOA SON COMMUNE LUONG SON, HOA BINH
HOSIDEN LOT 1, QUANG CHAU IP, VIET YEN DICS TRICT, BAC GIANG PROVINCE, VIETNAM
HUIZHOU DONGYANG
E&P ELECTRONICS
TONGQIAO INDUSTRIAL BASE ZHONGKAI H IGH-TECH ZONE HUIZHOU GUANGDONG PRO VINCE
IBIDEN 15#, RONGCHANG EAST STREET, BDA, BE IJING CHINA, 100176
3-200, GAMA-CHO, OGAKI, GIFU PREF JAPAN
INNOLUX NO.160 KESYUE RD., CHU-NAN SITE, HS INCHU SCIENCE PARK, CHU-NAN, MIAO-L I,TAIWAN
INTEL 69/F, CENTRAL PLAZA, 18 HARBOUR ROA D, WANCHAI, HONG KONG
INTERFLEX LOT CN05, BA THIEN IP, BINH XUYEN DISTRICT, VINH PHUC PROVINCE
(SUNGGOKDONG) 149 KANGCHONRO DANWON-GU, ANSAN-SI, GYEONGGI-DO
JAHWA PLOT 10, KHAI QUANG INDUSTRIAL PARK , VINH YEN CITY, VINH PHUC PROVINCE , VIETNAM
JIANGSU SIMAND
ELECTRIC
NO.111,KANGYUAN ROAD,XIANGCHENG DIS TRICT SUZHOU CHINA
JX NIPPON MINING &
METALS
54, HANSAN-GIL, CHEONGBUK-MYEON, PYEONGTAEK-SI, GYEONGGI-DO, 451-833 REP. OF KOREA
125 NORTH PRICE RD CHANDLER
1008164 1-2, OTEMACHI 1CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN
KLA-TENCOR
CORPORATION
ONE TECHNOLOGY DRIVE MILPITAS CALIFORNIA, USA
KYOCERA (WONSI-DONG) 116, BEOMJIGI-RO, DANWON-GU, ANSAN-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
13F KAMCO YANGJAE TOWER, 262 KANGNAMDAE-RO, KANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
116,BEOMJIGI-RO,DANWON-GU,ANSAN-SI,GYEONGGI-DO
LAM RESEARCH AVENUE EDOUARD-DUBOIS 20 NEUCHATEL
4F, 28, PANGYO-RO 255BEON-GIL, BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO,KOREA
4650 CUSHING PARKWAY FREMONT
LENS INTERNATIONAL UNIT A,7/F,MG TOWER,133 HOI BUN ROA D,KWUN TONG,KOWLOON,HONG KONG
MATHESON #1189 BAO-8 ROAD ,ZONG HE BAO SHUI XI'AN SHAANXI
94, EUMBONGMYEON-RO, EUMBONG-MYEON, ASAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
150 ALLEN ROAD BASKING RIDGE NJ
3F, NO.2 BLDG. BAOWU TOWER 1859 EXPO BOULEVARD SHANGHAI PUDONG
MAXFORD
TECHNOLOGY LIMITED
18 FLOOR, CHUNG NAM BUILDING, 1 LOC KHART ROAD, WANCHAI, HONG KONG
SUPPLIER ADDRESS
MAXIM INTEGRATED
PRODUCTS
160 RIO ROBLES DRIVE SAN JOSE CA
MCNEX LOT CN5, NINH BINH CITY, NINH BINH PROVINCE PHUC SON INDUSTRIAL PARK,
MEDIATEK #03-01, NO. 1, FUSIONOPOLIS WALK, S INGAPORE
2F,NO. 132-2, SING-SHAN RD., NEIHU, TAIPEI,TAIWAN TAIWAN
MICRON
SEMICONDUCTOR
8000 S. FEDERAL WAY BOISE ID
1 NORTH COAST DRIVE SINGAPORE 757432 SINGAPORE
MURATA ELECTRONICS 22F, (GT TOWER, SEOCHO-DONG), 411, SEOCHO-DAERO, SEOCHO-GU, SEOUL, KOREA
THE EXCHANGE TOWER NO.2,189 NANJING TIANJIN HEPING
200 YISHUN AVE 7 SINGAPORE
9380 CARROLL PARK DRIVE SAN DIEGO CALIFORNIA
20 FAIRBANKS, SUITE 187 IRVINE CA
NAMUGA PHU THO
TECHNOLOGY
LOT B9, THUY VAN INDUSTRIAL ZONE, THUY VAN COMMUNE, VIET TRI CITY, PHU THO PROVINCE
NITTO 165 CHEONGBUKSANDAN-RO,CHEONGBUK-MYEON, PYEONGTAEK-SI, GYEONGGI-DO
33RD FLOOR, GRAND FRONT OSAKA, 4-20 OFUKA-CHO, KITA-KU, OSAKA 530-0011,
NUFLARE
TECHNOLOGY
8-1, SHINSUGITA-CHO, ISOGO-KU YOKOHAMA, KANAGAWA, JAPAN
NXP SEMICONDUCTORS NXP SEMICONDUCTORS NETHERLANDS B.V. HIGH TECH CAMPUS 60, EINDHOVEN THE NETHERLANDS
PARTRON 22, SAMSUNG 1-RO 2-GIL, HWASEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
PRAXAIR (TEHERAN-RO,SINHAN BUILDING16F), 512,TEHERAN-RO,KANGNAMGU, SEOUL, KOREA
7, 3GONGDAN 2-RO, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
QORVO 1 CHANGI BUSINESS PARK AVENUE1,#04- SINGAPORE
RF360 ANZINGERSTRASSE 13 MUNICH GERMANY
ROHM
SEMICONDUCTOR
159-13,GASAN DIGITAL 1-RO,GEUMCHEON-GU,SEOUL,153-803, KOREA
SAMSUNG DISPLAY 95 SAMSUNG 2ND RD. NONSUH-DONG KIHEUNG-GU, YONGIN GYEONGGI-DO
77, 4SANDAN 5-GIL, CHEONAN-SI SEOBUK-GU, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
YEN PHONG I INDUSTRIAL ZONE BAC NINH PROVINCE YEN PHONG DISTRICT
SAMSUNG ELECTRO- MECHANICS YEN BINH INDUSTRIAL ZONE DONG TIEN WARD, PHO YEN TOWN THAI NGUYEN PROVINCE
(MAETAN-DONG) 150, MAEYEONG-RO, YEONGTONG-GU, SUWON-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
14F,TOWER A,SCC, JUNCTION OF HOU HAI BLVD AND HAIDE 1ST RD., NANSHAN DISTRICT,SHENZHEN, GUANGDONG,CHINA
788 NANHE RD KUNSHAN ET DEVELOPMENT JIANGSU PROVINCE CHINA
1,WEISHAN ROAD XIQING MECRO-ELECTRO NICS INDUSTRIAL PARK, XIQING DIST T IANJIN CHINA
NO.80 XIAQING ROAD,THE WEST ZONE OF TEDA, TIANJIN, CHINA
3655 N. 1ST SAN JOSE CA
WELLGROW INDUSTRIAL ESTATE, 93 MOO 5, T.BANGSAMAK, A.BANGPAKONG, CHAC H OENGSAO 24180, THAILAND
TIANJINSHIHEXIQUHEINUCHENGDAO27 TIA NJIN
SEMPHIL.,CHIP BLOCK 5,BARRIO, BATIN O,CALAMBA,LAGUNA,PHILIPPINES
SAMSUNG SDI YEN PHONG I - I.P YEN TRUNG COMMUNE , YEN PHONG DIST, BAC NINH PROVINCE , VIET NAM
GONGSE-DONG 150-20, GONGSE-RO, GIHEUNG-GU , YONGINSI, GYEONGGI-DO, KOREA
56, GOSAN-RO, UIWANG-SI 16073, GYEONGGI-DO, KOREA
YIXIANYUAN SCIENTIFIC INDUSTRIAL PA RK, TIANJIN 301726, CHINA
SEOWON INTECH YEN PHONG INDUSTRIAL ZONE, LONG CHA U COMMUNE YEN PHONG DISTRIC, BAC NI NH PROVINCE
ZHENGYING INDUSTRIAL AREA BEIZHAKOU, JINNAN DIST, TIANJIN
SI FLEX LOT A, QUANG CHAU INDUSTRIAL PARK, BAC GIANG PROVINCE. VIET YEN DISTRICT,
SILTRONIC 12 TAMPINES INDUSTRIAL AVE 5
7200 NW FRONT STREET PORTLAND
SMART MODULAR
TECHNOLOGIES
AV TEGULA (CEA) ED. CRISTAL ATIBAIA PONTE ALTA 888 ED CRISTAL
STMICROELECTRONICS 5A SERANGOON NORTH AVENUE 5 SINGAPORE
SUMCO SEAVANS NORTH, 1-2-1 SHIBAURA, MINATO-KU TOKYO JAPAN
SUPPLIER ADDRESS
CORPORATION 19801 N. TATUM BLVD PHOENIX ARIZONA
SUNGWOO THUAN THANH 3 INDUSTRIAL ZONE, THAN H KHUONG COMMUNE, THUAN THANH DISTR ICT, BAC NINH PROVINCE
SUZHOU POSCO-CORE TECHNOLOGY 158# SHENXU ROAD SUZHOU INDUSTRIAL PARK
SYNAPTICS 1251 MCKAY DR. SAN JOSE CA
TAIWAN PCB
TECHVEST
NO.12, KUNG YEH 2ND.RD ., PIN CHEN, TAO YUAN HSIEN, TAIWAN, R.O.C.
TAIYO YUDEN 3 INTERNATIONAL BUSINESS PARK NORDI C EUROPEAN CENTRE #06-28
43, JAYUMUYEOK 3-GIL, MASANHOEWON-GU, CHANGWON-SI, GYEONGSANGNAM-DO, KOREA
UNIT 2801-08, THE METROPOLIS TOWER, 10 METROPOLIS DRIVE, HUNGHOM, KOWL OON, HONG KONG
B2B 2ND FLOOR,BUILDING3, NO.258 XIN LING ROAD, CHINA(SHANGHAI) PILOT FREE TRADE ZONE,SHANGHAI CHINA
440 STEVENS AVE., SUITE 300 SOLANA SAN DIEGO CA
GERMANY, FURTH, NORDRING 23
2-7-19 KYOBASHI CHUO-KU TOKYO JAPAN
TDK 3505 WHARF CABLE TV TOWER, 9 HOI SH ING ROAD, TSUEN WAN, N.T., HONG KON G
NO.1 XINGANG ROAD,ZHANGWAN TOWN, JIAOCHENG CITY,NINGDE, FUJIAN PROVINCE,PRC.
11 NORTH BUONA VISTA DRIVE #13-08 THE METROPOLIS TOWER 2
ST.MARTIN STR. 53, MUNICH, GERMANY
8F, SONGNAM BUILDING, SEOCHO-DONG, SEOCHO-GU, SEOUL, KOREA
NILAI INDUSTRIAL ESTATE, 71800 NILA I, NEGERI SEMBILAN, MALAYSIA.
TEXAS INSTRUMENTS 3-6,WORLD SHIPPING CENTRE, HARBOUR C ITY, 7CANTON ROAD, K
THE DOW CHEMICAL COMPANY 412, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
(BACKSEOK-DONG)56, 3GONGDAN 1-RO, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KO
4F NO.6,LANE 280,ZHONGSHAN NORTH RO AD
PO BOX 60896 CHARLOTTE NC
451 BELLEVUE ROAD NEWARK DE
UL. STREFOWA 16 DZIERZONIOW POLSKA
14F, 412, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
BACHTOBE IETRASSE 3, 8810 HORGEN, H ORGEN, SWITZERLAND
TIANJIN WISOL
ELECTRONICS
D1-1,D1-3 INTERNATIONAL INDUSTRIAL CITY XEDA TIANJIN
TIANJIN XINXING DIGITAL ELECTRONICS A1 ROAD DONGLI EDA TIANJIN
TOKYO ELECTRON AKASAKA BIZ TOWER, 3-1 AKASAKA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-6325,JAPAN
51, JANGANGONGDAN 6-GIL, JANGAN-MYEON, HWASEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
2400 GROVE BLVD. AUSTIN TX
1F, NO.126 HEDAN RD.PUDONG SHANG HA I 200131,CHINA
TOSHIBA 517, YEONGDONG-DAERO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
YEONGDONGDAERO 517, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
20 PASIR PANJANG ROAD #12-25/28 MAPLETREE BUSINESS CITY, SINGAPORE 117439
2570-1,URASUDA,KAMO-SHI,NIIGATA,JAP AN
72-34, HORIKAWA-CHO, SAIWAI-KU, KAW ASAKI-SHI,KANAGAWA, JAPAN
TRIPOD ELECTRONIC PALM GROVE HOUSE PO BOX.438 ROAD TO WN TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS
NO.7, MIDDLE SECTION, MIANZHOU AVEN XIANTAO HUBEI
MID.TUANJIE.RD.DEVELOPMENT ZONE,XIS HAN DISTRICT,WUXI CITY,JIANGSU PROV INCE
VERSUM MATERIALS 7201 HAMILTON BLVD. ALLENTOWN
1 2 3 4