Ellátási lánc

Felelős ellátásilánc-menedzsment

Gondoskodunk arról, hogy beszállítóink versenyképesebbek legyenek a támogatáson és az együttműködésen keresztül, és hogy ezáltal szilárd vállalati ökoszisztéma és fenntartható ellátási lánc jöjjön létre.

 

A korrektség, nyitottság és a kölcsönösen előnyös együttműködés filozófiája alapján működtetett beszállítói láncunk közel 2,200 beszállítóból áll világszerte. Segítünk valamennyi beszállítónknak, hogy megfeleljen a Samsung „Beszállítók Magatartási Kódexének”, a vonatkozó helyi előírásoknak, és hogy a nemzetközi szabványoknak megfelelően tudjon működni. A beszállítóink értékelésével kezeljük az ellátási lánc kockázatait a fenntarthatósági szempontok, azaz a környezetvédelem, az emberi jogok, a pénzügyek stb. figyelembevételével. Emellett folyamatosan támogatjuk beszállítóinkat a kölcsönös versenyképesség és a növekedés megteremtése érdekében.

Ellátásilánc-stratégia és öt kritérium

 •  

  Gazdaság

  Versenyképességet biztosítunk a költségek, szállítás, minőség, technológia és az emberi erőforrások terén, hogy maximalizáljuk a beszállítóinkkal kialakított szinergiát, sebességet, hatékonyságot, és hogy egy olyan vállalati ökoszisztémát hozzunk létre, amely lehetővé teszi a fenntartható növekedést.

 •  

  Társadalom

  Elvárjuk, hogy beszállítóink betartsák az emberi jogok kezelése, a munkakörnyezet, az etika és a konfliktusásványok terén létező nemzetközi normákat és előírásokat annak érdekében, hogy egy olyan nyílt, átlátható és elszámoltatható rendszer jöjjön létre, amely az ellátási láncban érintett valamennyi felet összefogja.

 •  

  Környezetvédelem

  Kizárólag Eco Partner-tanúsítvánnyal rendelkező beszállítókkal dolgozunk, hogy felmérhessük és kezelhessük az általuk nyújtott összetevőkben, nyersanyagokban és a gyártási folyamataikban rejlő környezeti hatásokat.

Értékteremtés a fenntartható gazdálkodás révén – infografika
<h3> Creating value through Sustainable management info-graph</h3> <ul> <li>List 1) Költség-versenyképesség (gazdasági)</li> <li>List 2) Időben végzett szállítás (gazdasági)</li> <li>List 3) Szállítói versenyképesség (gazdasági, társadalmi, környezetvédelmi)</li> <li>List 4) Válasz a kockázatokra (gazdasági, társadalmi, környezetvédelmi)</li> <li>List 5) Emberierőforrás-kapacitás (gazdasági)</li> </ul>
Ez a kép az ellátási lánc kezelési stratégiáját és az öt kritériumot szimbolizálja, további magyarázó infografika a fenntarthatóságon belül az ellátási lánc szekcióban.

Szállító működése

A Samsungnál a kölcsönös bizalomra alapozva stratégiai partnerség kialakítására törekszünk a legkiválóbb teljesítményt nyújtó beszállítókkal. Ezért az új beszállítók regisztrálására szolgáló rendszer működtetésével korrekt és átlátható folyamatot alkalmazunk, ami mellett évente értékeléseket végezünk, hogy beszállítóinkat segítsük a versenyképességük megerősítésének és az őket érintő kockázatok minimalizálásának terén.
Bármely vállalat, amely üzleti kapcsolatot kíván fenntartani a Samsunggal, bármikor üzleti ajánlatot tehet a beszerzési portálunkon (www.secbuy.com). Az általunk működtetett (IPC) International Procurement Center beszerzési központként szolgál, és lehetővé teszi számunkra, hogy a kiemelkedő szállítókat a stratégiai szempontból fontos régiókban világszerte azonosítani tudjuk.

Az új beszállítói regisztrációs program értékelési kulcselemei

 
Környezet és biztonság
22 pontba foglalt feltételrendszer teljesítését várjuk el a beszállítóktól, ami kiterjed a munkahelyi biztonságra, a tűzvédelmi berendezésekre, a munkahelyi egészségre, a veszélyes anyagokra és a környezeti feltételekre.
A megfelelés nyolc kötelező érvényű eleme: Tűzvédelmi berendezések, veszélyes hulladék és hulladékkezelés, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás stb.
 
Munkavállalói és emberi jogok
20 pontra kiterjedő kötelező helyszíni ellenőrzések elvégzése, ideértve az önkéntes munkát, a munkaidőre vonatkozó szabályok betartását és a megkülönböztetés tilalmát.
A megfelelés három kötelező érvényű eleme: A gyermekmunka tilalma, garantált minimálbér és az embertelen bánásmód tilalma.
 
Eco-Partner
A termékek környezetvédelmi előírásaira, az oktatásra és képzésre, valamint a veszélyes anyagok felhasználására vonatkozó felülvizsgálatok lefolytatása.
Üzleti tevékenység kizárólag Eco-Partner-tanúsítvánnyal rendelkező beszállítókkal.

Átfogó értékelési folyamat

Átfogó értékelési folyamatot (egész évre kiterjedő értékelés, önfejlesztés, értékelés, nyomon követés) szimbolizáló kép az ellátási lánc szekcióban.

Partneri együttműködési programok

Üzleti filozófiánk értelmében hisszük, hogy „a Samsung Electronics versenyelőnye a beszállítóink versenyképességéből származik”. Kitoljuk a kölcsönös előnyökön alapuló menedzsment terén tett kezdeményezéseink határait, hogy mind a belföldi, mind pedig a tengerentúli beszállítókat bevonjunk. Számos programot nyújtunk a finanszírozás, az oktatás és az innováció támogatására annak érdekében, hogy beszállítóink versenyképessé váljanak.

 • Ez a kép a partner együttműködési programok finanszírozását mutatja be Ez a kép a partner együttműködési programok finanszírozását mutatja be
  • 833,9 milliárd KRW
  • Befizetések a Kölcsönös növekedési alapba

  Finanszírozás

  1 milliárd KRW értékű alap kereskedelmi bankokkal létrehozva

 • Ez a kép a partneri együttműködési programok munkaerő-fejlesztését mutatja be Ez a kép a partneri együttműködési programok munkaerő-fejlesztését mutatja be
  • 16.777 fő
  • A beszállítóképzés résztvevői

  Munkavállalói teljesítményfejlesztés

  Vezetői, munkatapasztalatot adó, globális és egyéb kurzusok a beszállítók számára fenntartott oktatási létesítményeinkben

 • Ez a kép az innovációs kezdeményezéseket mutatja be a partneri együttműködési programokon belül Ez a kép az innovációs kezdeményezéseket mutatja be a partneri együttműködési programokon belül
  • 487 vállalat
  • Smart Factory támogatásban részesült beszállítók

  Innovációs programok

  1000, üzleti kapcsolatokkal nem rendelkező szállító és KKV támogatása a Samsunggal közösen országszerte

[Legfontosabb kölcsönösen előnyös programjaink 2019-es eredményei]

* Segítséget nyújtunk 1. és a 2. szintű beszállítóinknak, hogy sérelmeiknek hangot adhassanak közvetlen telefonvonalunkon (+ 82-80-200-3300), e-mailben (ssvoc@samsung.com), a partneri együttműködési portálon működtetett online jelentésküldő rendszeren keresztül (www.secbuy.com), helyszíni beszállítói konzultációkon és különböző találkozókon. Ha Ön szeretné differenciált technológiai eszközeit vagy szakértelmét a Samsung Electronics vállalattal együttműködve a jobb jövő építésének szolgálatába állítani, kérjük, látogasson el partneri együttműködési portálunkra az alábbi linken. https://www.secbuy.com/irj/portal/alluser

Szállítói munkakörnyezet

A Samsung számára mindenek felett áll az emberi jogok érvényesítésének elve a teljes ellátási láncon belül, és nemzetközi emberi jogi megállapodások köteleznek minket arra, hogy szavatoljuk a személyi biztonságot a munkahelyen, valamint betartsuk a Responsible Business Alliance (RBA) társulás által kidolgozott magatartási kódex előírásait. Az EICC ellenőrzési szabványának értelmében rendszeresen vizsgáljuk beszállítóink munkáját, hogy felismerjük a problémákat, és megtegyük a szükséges ellenlépéseket. Az 1. szintű beszállítóinktól elvárjuk a biztonságos munkahelyi környezet megteremtését, sőt ez a kötelezettség az 1. szintű beszállítóink révén a 2. szintű beszállítóinkra is kiterjed. Így stabil ökoszisztémát tudunk teremteni az ellátási lánc minden egyes állomásán.

Szállító munkahelyi környezete
<h3>Szállító munkahelyi környezete</h3> <dl> <li>Önértékelés</li> <li>Valamennyi 1. szintű beszállító évente önértékelést végez</li> </dl> <dl> <li>Helyszíni ellenőrzések</li> <li>A tranzakciós volumen és az önértékelési eredmények figyelembevételével kiválasztjuk azokat a kritikus beszállítókat, akik helyszíni ellenőrzésen esnek át.</li> <li>Egész évben speciális ellenőrzéseket végzünk a gyakornokok és diákmunkások szünidei foglalkoztatási helyzetének felülvizsgálata érdekében.</li> </dl> <dl> <li>Külső ellenőrzések</li> <li>RBA-tanúsítvánnyal rendelkező ellenőrök auditokat végeznek a véletlenszerűen kiválasztott beszállítóknáll</li> <li>akiknek az ellenőrzés eredményeként azonosított fejlesztési feladatokat három hónapon belül végre kell hajtaniuk.</li> </dl>

Kohók és Finomítók a Samsung Electronics ellátási láncában

A Samsung Electronics az OECD „Útmutatás a konfliktustól sújtott és magas kockázatot jelentő területekről származó ásványi anyagok felelősségteljes ellátási láncának átvilágításához” című dokumentuma alapján működteti saját ásványfelügyeleti rendszerét, az ellátási láncában lévő szállítók révén felügyeli a kohókat.
A kohók listáját több érintettel, így ügyfeleinkkel is megosztjuk.
Beszállítóinknak emellett azt javasoljuk, hogy az RMAP eljárás szerinti tanúsítással rendelkező kohókkal működjenek együtt, és írják elő az ellátási láncunkban már benne lévő, de tanúsítással nem rendelkező kohók számára az RMAP szerinti engedély megszerzését.

Kohók és Finomítók listája

(2019. december végén)

Megszerzett CFSP tanúsítvány Folyamatban lévő CFSP tanúsítás Összesen
Tantál (Ta) 40 - 40
Ón (Sn) 76 - 76
Volfrám (W) 41 - 41
Arany (Au) 104 - 104
※ Kobalt (Co) - - 30

Szállítóink felelőssége

A Samsung Electronics által biztosított termékek és szolgáltatások az ellátási láncban szereplő beszállítók odaadó munkájának eredményeként jönnek létre. A Samsung Electronics vállalat és a beszállítók feladata, hogy fenntartható módon biztosítsák az ügyfelek és a civil társadalom elégedettségét. Ezenfelül ígérjük, hogy a lehető legjobb ár/érték arány biztosítása érdekében bizalmon és őszinteségen alapuló formában, teljes körűen felügyeljük az ellátási láncot.

* Listed in order of name of suppliers in 80% of Samsung Electronics’ transaction volume who agreed to be disclosed.

SUPPLIER ADDRESS
AAC Technologies Holdings Inc. No.3 Changcao Road, Hi-Tech Industrial Zone, Wujin, Changzhou City, Jiangsu Province, China
Lot K4-2F, Que Vo Ip Bac Ninh City, Bac Ninh, Vietnam
Yuhang Rd, Shuyang Economic Develop Suqian City, Jiangsu Province, China
Adeka Corporation 70, Wanjusandan 2-Ro, Bongdong-Eup, Wanju-Gun, Jeollabuk-Do, Korea
Advantest Corp. 140, 3 Samgongdan 6-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
Rm.1215, Luneng Plaza, No.18 Taigu Road. Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai, China
Shin-Marunouchi Center Building, 1-6-2 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan
Air Products and Chemicals Inc. 7201 Hamilton Boulevard, Allentown, PA, USA
3, Nongseo-Ro, 46Beon-Gil, Giheung-Gu, Yongin-Si, Gyunggi-Do, Korea
Alps Electric Co., Ltd. 33 (Jangduk-Dong) Hanamsandan 5 Byunro, Gwangsan-Gu, Gwangju, Korea
1-7, Yukigaya-Otsukamachi, Ota-Ku, Tokyo, Japan
Applied Materials Inc. (5F, Korea Design Center Bldg.,Yatap-Dong ) 322, Yanghyeon-Ro, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, Korea
8 Upper Changi North Road, 506906, Singapore
3050 Bowers Avenul, Santa Clara, CA, United States
ASM International N.V. (1Dong, Chungnam Technopark Cheonan Valley)136, Jiksan-Ro, Jiksan-Eup, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
3440 E University Phoenix Drive, Phoenix, AZ, USA
ASM Lithography Inc. Suites 3704-3706 37F Tower Two Times Square, 1 Matheson Street Causeway Bay, Hongkong
25, 5Gil, Samsung 1 Ro, Hwasung-Si, Gyeonggi-Do, Korea
2650 W. Geronimo Place Chandler, AZ, USA
AU Optronics Corp. 1 Li-Hsin Road.2, Science-Based Industrial Park, Hsinchu Taiwan
5 Li-Hsin Road.6, Science-Based Industrial Park, Hsinchu Taiwan
Avago Technologies Ltd. No 1 Yishun Avenue 7, Singapore
Biel Crystal Manufactory Ltd. Block A, 10/F., A1-A5 Mei Hing Ind. Bldg.,16-18 Hing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
BOE Technology Group Co., Ltd. No. 118 Jinghaiyi Road., Bda, Beijing, China
Bujeon Electronics Co., Ltd. Phuong Lieu Commune-Que Vo District, Bac Ninh, Vietnam
No 903, 3/2 Street, Phu Xa Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province, Vietnam
BYD Co., Ltd. No.3001, Baohe Road, Baolong Indust Rial Town, Longgang, Shenzhen, China
Xiangshui River, Economic Development Zone, Daya Bay, Huizhou, Guangdong, China
No 2, Yadi Road, The New-Type Industrial Park, Xi'an National Hi-Tech Industrial Development Zone, China
CammSys Corp. Ba Thien Industrial, Ba Hien Commune, Binh Xuyen Distric Vinh Phuc Province, Vietnam
Canon Inc. (9F,10F),607, Teheran-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
One Canon Park, Melville, NY, United States
30-2, Shimomaruko 3-Chome, Ohta-Ku, Tokyo 146-8501, Japan
Cirrus Logic Inc. 7B Nightingale Way, Quartermile Edinburgh, United Kingdom
Coretronic Corp. No.2-1.Nanke 6Th.Road, Tainan Science-Based Industrial Park Tainan County, Taiwan
Corning Inc. One Riverfront Plaza Corning, NY, United States
Daeduck Electronics Co., Ltd. (Jeongwang-Dong), 335, Somanggongwon-Ro, Gyeonggi-Do, Korea
Daeyoung Electronics Co., Ltd. Lot HT-2-1, Road D2, Ho Chi Minh Hi-Tech Park, Tang Nhon Phu B Ward, Dist. 9, Vietnam
Daifuku Co., Ltd. 14, Dongtanjiseong-Ro, Hwaseong-So, Gyeonggi-Do, Korea
7406 West Detroit Street, Chandler, AZ, United States
4-103, Komakihara, Komaki, Aichi, Japan
DAP Corporation 474-22 Anseongmachum-Road, Miyang-Myeon, Anseong-City, Kyunggi-Do, Korea
Dongjin Semichem Co., Ltd. 644, Baekbeom-Ro, Seo-Gu, Incheon, Korea
Dongwoo Fine-Chem Co., Ltd. 132, Yakchon-Ro, Iksan-Si, Jeollabuk-Do, Korea
Dongyang E&P Inc. 76, Jinwisandanro, Jinwi-Myeon, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Nhan Hoa Ward-My Hao District-Hung Yen Province, Vietnam
Doosung Tech Luong Son Ip, Hoa Son Commune Hoa Binh Luong Son, Vietnam
Dr Enc SA de CV Manufacturas 622 Santa Rosa Jauregui Queretaro, Mexico
Dreamtech Co., Ltd. No.100, Huu Nghi Road, Vsip Bac Ninh Tu Son Town, Bac Ninh, Vietnam
SUPPLIER ADDRESS
Edwards Limited 96, 3 Gongdan 1-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
Elentec co., Ltd. B-37, Sector-80, Phase-Ii, Noida, India
44F, Quang Minh Industrial Zone, Ha Noi, Vietnam
Eou Unit, 57/1&2, Ecotech-I, Extension-I, Greater Noida, India
Lot 2247, Jalan Rajawali, Mukim Teluk Panglima Garang, Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
EM-Tech Co., Ltd. Huaxian Road, Danshan Industrial Area, Chengyang District, Qingdao, Shandon, China
Yen Phong Ip Yen Phong District, Bac Ninh, Vietnam
Entegris Inc. 72, Je2Gongdan 1-Gil, Miyang-Myeon, Anseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
117 Jonathan Blvd North Chaska, MN, United States
129 Concord Road, Billerica, MA, United States
31 Kaki Bukit Road 3, 06-08/11 Tech Link, Singapore
GoerTek Inc. No.268 Dongfang Road, Hi-Tech Industry Development District, Weifang, Shandong, China
Lot L-06, Que Vo Industrial Park Nam Son Commune, Bac Ninh, Vietnam
Hanyang ENG Co.,Ltd. 72, Yeongtong-Ro 26 Beon-Gil, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
HB Technology Co., Ltd. 87, Sandongro, Eumbong-Myeon, Asan-Si, Chungnam, Korea
Hitachi Ltd. 46, 2 Gongdan 8-Gil, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
2150 N. 1st Street, Ste. 350, San Jose, CA, United States
2460 North First Street, Suite 290, San Jose, CA, United States
8F Young Poong Bldg., 41 Cheonggyecheon-Ro, Chongro-Ku, Seoul, Korea
92, Sanho-Daero, Gumi-Si, Gyeongsangbuk-Do, Korea
1601A Room ,16F, Blk.1, No.18, Taigu R Oad, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai, China
24-14 Nishi-Shimbashi, 1-Chome, Minato-Ku, Tokyo, Japan
Grantokyo South Tower, 9-2, Marunou Chi 1-Chome,Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan
15-12 Nishi-Shimbashi 2-Chome, Minato-Ku, Tokyo, Japan
HNT Electronics Co., Ltd. Luong Son Industrial Park, Km 36, National Highway 6, Hoa Son Commune Luong Son, Hoa Binh, Vietnam
Hosiden Corp. Lot 1, Quang Chau Ip, Viet Yen Dicstrict, Bac Giang Province, Vietnam
Ibiden Co., Ltd. 15#, Rongchang East Street, BDA, Beijing, China
3-200, Gama-Cho, Ogaki, Gifu Pref, Japan
Innolux Corp. No.160 Kesyue Road., Chu-Nan Site, Hsinchu Science Park, Chu-Nan, Miao-L I, Taiwan
Intel Corp. 69/F, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong
Intops Co., Ltd. 148, Okgye 2 Gongdan-Ro, Gumi-Si, Gyeongsangbuk-Do, Korea
Yen Phong 1Z., Yen Phong Dist., Bac Ninh, Vietnam
Lot I-10-2, D2 Road, District 9 Ho Chi Minh, Vietnam
Inzi Display Co.,Ltd. 7880 Airway Road Suite#B6E, San Diego, CA, United States
Plot 220, Road 10, Amata Industrial Dong Nai Long Binh Ward, Bien Hoa City, Vietnam
Jahwa Electronics Co., Ltd. 1217, Chungcheong-Daero, Bugi-Myeon,Cheongwon-Gu, Cheongju-Si, Chungcheongbuk-Do, Korea
Plot 10, Khai Quang Industrial Park , Vinh Yen City, Vinh Phuc Province, Vietnam
Jiangsu Simand Electric Co., Ltd. No.111, Kangyuan Road, Xiangcheng District Suzhou, China
JX Nippon Mining Metals Corp. 54, Hansan-Gil, Cheongbuk-Myeon, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
125 North Price Road. Chandler, AZ, United States
1008164 1-2, Otemachi 1Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan
Kirin Precision Co., Ltd. Av.Benito Juarez 131-5 Parque Industrial Queretaro, Santa Rosa Jauregui, Qro., Mexico
(Hanamdong) 106 287, Sonjae-Ro, Gwangsan-Gu, Gwangju, Korea
KLA-Tencor Corp. 1 Technology Drive. Milpitas, CA, United States
Kyocera Corp. 13F Kamco Yangjae Tower, 262 Kangnamdae-Ro, Kangnam-Gu, Seoul, Korea
116, Beomjigi-Ro, Danwon-Gu, Ansan-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Lam Research Corp. 4F, 28, Pangyo-Ro 255Beon-Gil, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Avenue Edouard-Dubois 20 Neuchatel, Switzerland
4650 Cushing Parkway, Fremont, CA, USA
Lens International HK Co., Ltd. Unit A, 7/F, Mg Tower, 133 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
LOT Vacuum Co., Ltd. (Shingeonji-Dong) 68, Gongdan1-Ro, Anseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Maxford Technology Limited 18 Floor, Chung Nam Building, 1 Loc Khart Road, Wanchai, Hong Kong
>
SUPPLIER ADDRESS
Maxim Integrated Products Inc. 160 Rio Robles Drive, San Jose, CA, United States
Mcnex Co., Ltd. Lot Cn5, Ninh Binh City, Ninh Binh Province Phuc Son Industrial Park, Vietnam
MediaTek Inc. No.1, Dusing 1st Road., Hsinchu Science Park, Hsinchu City, Taiwan
Meiko Electronics Co., Ltd. Lot Ld4, Thach That-Quoc Oai Industrial Zone, Phung Xa Commune, Thach That Dist, Hanoi, Vietnam
Micron Technology Inc. 8000 S. Federal Way Boise, ID, United States
Miraenanotech Co., Ltd. A6-1, Saida International Industrial Complex, Xiqing, Tianjin, China
Murata Manufacturing Co., Ltd. 22F, (Gt Tower, Seocho-Dong), 411, Seocho-Daero, Seocho-Gu, Seoul, Korea
9380 Carroll Park Drive San Diego, CA, United States
20 Fairbanks, Suite 187 Irvine, CA, United States
200 Yishun Ave 7, Singapore
Namuga Co., Ltd. Lot B9, Thuy Van Industrial Zone, Thuy Van Commune, Viet Tri City, Phu Tho Province, Vietnam
New Motech Co., Ltd. 8, Hanamsandan 7Beon-Ro, Gwangsan-Gu, Gwangju, Korea
7/156 Moo 4 T.Mabyangporn A.Pluakda Eng, Rayong, Thailnad
Nitto Denko Corp. 33rd Floor, Grand Front Osaka, 4-20 Ofuka-Cho, Kita-Ku, Osaka 530-0011, Japan
NuFlare Technology Inc. 8-1, Shinsugita-Cho, Isogo-Ku Yokohama, Kanagawa, Japan
NXP Semiconductors N.V. NXP Semiconductors Netherlands B.V. High Tech Campus 60, Eindhoven The Netherlands
Partron Co., Ltd. 22, Samsung 1-Ro 2-Gil, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Posco Co., Ltd 158# Shenxu Road Suzhou Industrial Park, China
Powerlogics Co., Ltd. 163 Gwahaksanup4Ro, Oksan-Myeon, Cheongwon-Gun, Chungchongbuk-Do, Korea
Khai Quang Industrial Zone Khai Quang Ward Vinh Yen City, Vinh Phuc Province, Vietnam
Praxair Technology Inc. (Teheran-Ro, Sinhan Building16F), 512, Teheran-Ro, Kangnam-Gu, Seoul, Korea
7, 3Gongdan 2-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
PSK Inc. 48, Samsung 1 Ro 4-Gil, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Qorvo Inc. 1 Changi Business Park Avenue1, #04, Singapore
Rohm Co., Ltd. 159-13, Gasan Digital 1-Ro, Geumcheon-Gu, Seoul, Korea
Samsung Display Co., Ltd. 95 Samsung 2nd Road. Nonsuh-Dong Kiheung-Gu, Yongin Gyeonggi-Do, Korea
77, 4Sandan 5-Gil, Cheonan-Si Seobuk-Gu, Chungcheongnam-Do, Korea
Yen Phong I Industrial Zone Yen Phong District, Bac Ninh, Vietnam
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. (Maetan-Dong) 150, Maeyeong-Ro, Yeongtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Semphil., Chip Block 5, Barrio, Batin O, Calamba, Laguna, Philippines
Yen Binh Industrial Zone Dong Tien Ward, Pho Yen Town Thai Nguyen Province, Vietnam
No.80 Xiaqing Road, The West Zone Of Teda, Tianjin, China
14F Tower A, SCC, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China
788 Nanhe Road. Kunshan Et Development Jiangsu Province, China
Samsung SDI Co., Ltd. Yen Phong I - I.P Yen Trung Commune, Yen Phong Dist, Bac Ninh, Vietnam
56, Gosan-Ro, Uiwang-Si 16073, Gyeonggi-Do, Korea
Gongse-Dong 150-20, Gongse-Ro, Giheung-Gu , Yonginsi, Gyeonggi-Do, Korea
SI Flex Co., Ltd. Lot A, Quang Chau Industrial Park, Bac Giang Province. Viet Yen District, Vietnam
Siltronic Corp. P.O. Box 1140, D-84479 Burghausen, Germany
12 Tampines Industrial Ave 5, Singapore
7200 NW Front Street. Portland, OR, United States
SMART Modular Technologies Inc. Av. Tegula, 888 Edificio Cristal - CEA Ponte Alta, Atibaia, Sao Paulo, Brazil
Soulbrain Co.,Ltd. 34, Pangyo-Ro 255Beon-Gil, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, Korea
STI Co., Ltd. 1, Bonggi-Gil, Gongdo-Eup, Anseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
STMicroelectronics N.V. 5A Serangoon North Avenue 5, Singapore
Sumco Corp. Seavans North, 1-2-1 Shibaura, Minato-Ku, Tokyo, Japan
19801 N. Tatum Blvd. Phoenix, AZ, United States
Sung Woo Electronics Co., Ltd. Thuan Thanh 3 Industrial Zone, Than H Khuong Commune, Bac Ninh, Vietnam
Synaptics Inc. 1251 Mckay Dr. San Jose, CA, United States
SUPPLIER ADDRESS
Taiwan PCB Techvest Co., Ltd. No.12, Kung Yeh 2nd Road., Pin Chen, Tao Yuan Hsien, Taiwan
Taiyo Nippon Sanso Corp. 94, Eumbongmyeon-Ro, Eumbong-Myeon, Asan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
150 Allen Road Basking Ridge, NJ, United States
3F, No.2 Bldg. Baowu Tower 1859 Expo Boulevard Shanghai Pudong, China
#1189 Bao-8 Road, Zong He Bao Shui Xi'An Shaanxi, China
Taiyo Yuden Co., Ltd. 3 International Business Park Nordic European Centre #06-28, Singapore
440 Stevens Ave., Suite 300 Solana San Diego, CA, United States
B2B 2Nd Floor, Building3, No.258 Xin Ling Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China
43, Jayumuyeok 3-Gil, Masanhoewon-Gu, Changwon-Si, Gyeongsangnam-Do, Korea
Nordring 23, Furth, Germany
TDK Corp. 11 North Buona Vista Drive #13-08 The Metropolis Tower 2, Singapore
Nilai Industrial Estate, 71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
3505 Wharf Cable TV Tower, 9 Hoi Sh Ing Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong
8F, Songnam Building, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seoul, Korea
No.1 Xingang Road, Zhangwan Town, Jiaocheng City, Ningde, Fujian Province, China
St.Martin Str. 53, Munich, Germany
TES Co., Ltd. 2374-36, Jungbu-Daero, Yangji-Myeon, Cheoin-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Texas Instruments Inc. 3-6, World Shipping Centre, Harbour City, 7 Canton Road, Hong Kong
The Dow Chemical Company 14F, 412, Teheran-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
412, Teheran-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
(Backseok-Dong) 56, 3 Gongdan 1-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
P.O. Box 60896 Charlotte, NC, United States
112, Seonggeo-Gil, Seonggeo-Eup, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
4F No.6, Lane 280, Zhongshan North Road, Taiwan
451 Bellevue Road. Newark, DE, United States
Tokyo Electron Ltd. 51, Jangangongdan 6-Gil, Jangan-Myeon, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
1F, No.126 Hedan Road., Pudong, Shanghai, China
Akasaka Biz Tower, 3-1 Akasaka 5-Chome, Minato-Ku, Tokyo 107-6325, Japan
2400 Grove Blvd. Austin, TX, United States
Toshiba Corp. 20 Pasir Panjang Road #12-25/28 Mapletree Business City, Singapore
517, Yeongdong-Daero, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
2570-1, Urasuda, Kamo-Shi, Nigata, Japan
Yeongdongdaero 517, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
Tripod Technology Corp. No.7, Middle Section, Mianzhou Avenue, Xiantao, Hubei, China
ULVAC, Inc. 5, Hansan-Gil, Cheongbuk-Eup, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Versum Materials Inc. (Singil-Dong) 283, Haebong-Ro, Danwon-Gu, Ansan-Si, Gyeonggi-Do, Korea
7201 Hamilton Blvd. Allentown, PA, United States
WiSol Co., Ltd. D1-1,D1-3 International Industrial City Xeda, Tianjin, China
No.26 Street 05 Vsip Bac Ninh Industrial Zone Tu Son Town, Bac Ninh, Vietnam
Wonik Materials Co., Ltd. 30, Yangcheong 3-Gil, Yangcheong-Ri, Ochang-Eup, Cheongwon-Gu, Cheongju-Si, Chungcheongbuk-Do, Korea
Wonik IPS Co., Ltd. 75, Jinwisandan-Ro, Jinwi-Myeon, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
1 2 3 4