Filozófia

Mit ígérünk

Ígérjük, hogy vezető, globális vállalatként felelősségteljesen végezzük a munkánkat

Jövőkép és filozófia vizuális kulcseleme

A Samsung elkötelezett a helyi törvények és jogszabályok betartása, valamint az összes alkalmazottra vonatkozó, szigorú magatartási kódex alkalmazása mellett. Hisszük, hogy az etikai elvek gyakorlatba ültetése nem csak a globális üzleti környezet gyors változásaira adott válasz, hanem a bizalom megalapozásának eszköze a különböző érdekcsoportok, azaz az ügyfelek, részvényesek, alkalmazottak, üzleti partnerek és helyi közösségek felé. A Samsung célja, hogy a világ egyik legetikusabb vállalatává váljon, ezért folytatja az alkalmazottai továbbképzését, az ellenőrzőrendszerek működtetését, és a tisztességes és átlátható vállalatirányítás pártján áll.

A Samsung öt üzleti elve

A vállalati és társadalmi felelősségvállalás iránti elkötelezettségének kifejezésre a Samsung Electronics világ vezető vállalataként 2005-ben közzétette „A Samsung öt üzleti elvét”. Ezek az elvek a globális magatartási kódex alapját képezik és összhangban állnak a jogi és etikai normákkal, valamint a vállalati társadalmi felelősségvállalással.

1Betartjuk a törvényeket és az etikai normákat.

 • Tiszteletben tartjuk az egyének méltóságát és sokszínűségét.

  Tiszteletben tartjuk minden ember alapvető emberi jogait. A kényszermunka, a kizsákmányolás és a gyermekrabszolgaság minden körülmények mellett tilos. Senkit nem diszkriminálunk a nemzetisége, faja, neme, vallás, stb. alapján, és minden érdekelt felet úgy kezelünk, mint az ügyfeleket vagy a munkavállalókat.

 • Tisztességes módon veszünk részt a piaci versenyben, betartjuk a törvényt és az üzleti etika előírásait.

  Betartjuk más országok és regionális közösségek minden szabályát, tiszteletben tartjuk a piaci verseny szabályait, és tisztességesen versenyezünk. Nem szerzünk tisztességtelen előnyt törvénytelen eszközökkel és etikátlan magatartással. Üzleti tevékenységünk során senkinek nem adunk és senkitől nem fogadunk el kompenzációként ajándékot, megvesztegetést és vendéglátást.

 • Átlátható könyvelést vezetünk pontos számviteli nyilvántartásokkal.

  Minden ügyletet pontosan rögzítünk és kezelünk annak érdekében, hogy valamennyi érdekelt fél világosan megértse, hogy üzleti tevékenységünk megfelel a nemzetközi számviteli standardoknak, valamint az egyes országok számviteli szabályainak. A vállalati információink és a vezetés főbb szempontjai, úgymint a vállalat pénzügyi változásai a törvényi előírásoknak megfelelően átláthatóak.

 • Nem avatkozunk bele a politikába, és semlegesek maradunk.

  Tiszteletben tartjuk az emberek politikai jogait, és nem folytatunk politikai tevékenységet a vállalaton belül. Nem használjuk a vállalat pénzeszközeit, munkaerejét, létesítményeit stb. politikai célokra.

2Tiszta szervezeti kultúrát tartunk fenn.

 • Szigorúan elkülönítjük a magán- és a közéletet minden üzleti tevékenységtől.

  A vállalat és egy személy közötti nézeteltérés esetén a társaság jogi érdekeinek adunk elsőbbséget. Nem támogatunk személyes érdekeket a cég vagyonának és egyéni tisztségek a felhasználásával, illetve nem veszünk részt helytelen tevékenységekben, például a vállalat eszközeivel elkövetett visszaélésekben vagy azok elsikkasztásában. Nem kereskedünk vállalati információk alapján értékpapírokkal, például nem adunk el vagy vásárolunk részvényeket.

 • Védjük és tiszteletben tartjuk a vállalat és más emberek szellemi tulajdonát.

  A szellemi tulajdon és a bizalmas információk nem kerülnek ki a vállalattól előzetes engedély vagy jóváhagyás nélkül. Tiszteletben tartjuk mások szellemi tulajdonát, és nem veszünk részt semmilyen jogsértő tevékenységben, például jogosulatlan használat, reprodukálás, terjesztés, változtatások stb.

 • Egészséges légkört teremtünk.

  Nem engedünk meg olyan viselkedést – például szexuális zaklatás, pénzügyi tranzakciók vagy erőszak –, amely rombolja az egészséges társas kapcsolatokat. Nem alkotunk olyan klikkeket, amelyek a csoporton belül összeférhetetlenséget okoznak, illetve nem szervezünk privát csoportosulásokat.

3Tiszteljük az ügyfeleket, a részvényeseket és a munkatársakat.

 • Az ügyfél elégedettséget legmagasabb prioritásként kezeljük.

  Olyan termékeket és szolgáltatásokat nyújtunk, amelyek megfelelnek az ügyfelek igényeinek és elvárásainak. Őszinte és barátságos kapcsolatot alakítunk ki ügyfeleinkkel, és szerényen fogadjuk javaslataikat és panaszaikat. Továbbá tiszteletben tartjuk, megbecsüljük és tájékoztatjuk őket.

 • A részvényeseket megbecsülő vezetési gyakorlatokat követjük.

  Észszerű befektetések és a működési hatékonyság javítása révén hosszú távú előnyöket nyújtunk a részvényeseinknek. Kiegyensúlyozott vezetéssel és a vállalat piaci értékének növelésével stabil üzleti előnyöket biztosítunk. Emellett tiszteletben tartjuk a részvényesek jogait, észszerű igényeit és ötleteit.

 • Törekszünk a munkatársak „életminőségének” javítására.

  Minden munkavállaló számára egyenlő esélyeket biztosítunk, és képességeik és teljesítményük alapján tisztességesen bánunk velük. Bátorítjuk a munkavállalók folyamatos önfejlesztését, és támogatjuk a feladatok elvégzéséhez szükséges fejlesztéseket. Ezenkívül olyan munkakörnyezetet alakítunk ki, amelyben önállóan és kreatívan dolgozhatnak.

4Fontosnak tartjuk a környezetvédelmet, a biztonságot és az egészséget.

 • Környezetbarát vállalatirányításra törekszünk.

  Megfelelünk a környezetvédelemre, a vonatkozó törvényekre, az alárendelt jogszabályokra és a belső szabályozásokra vonatkozó nemzetközi előírásoknak. Folyamatosan törekszünk a környezetvédelemre minden üzleti tevékenységben, pl. a fejlesztésben, a gyártásban vagy az értékesítés során. Vezető szerepet vállalunk az erőforrások hatékony felhasználása, pl. az erőforrások újrahasznosítása terén.

 • Fontosnak tartjuk az emberek biztonságát és egészségét.

  Megfelelünk a biztonságra, a vonatkozó törvényekre, az alárendelt jogszabályokra és a belső szabályozásokra vonatkozó nemzetközi előírásoknak. Betartjuk a biztonsági előírásokat, kényelmes munkakörnyezetet hozunk létre és megelőzzük a hanyagságból bekövetkező baleseteket.

5Társadalmilag felelős vállalati polgárok vagyunk.

 • Vállalati polgárként végrehajtjuk az alapvető kötelezettségeinket.

  Törekszünk arra, hogy nőjön a vállalat a regionális közösség tagjaként vállalt felelősségébe és elkötelezettségébe vetett hit. Keményen dolgozunk a biztonságos munkahely megteremtéséért, és maximálisan értjük az adófizetés jelentette felelősséget.

 • Kapcsolatokat építünk ki az üzleti partnerek között közös munka és a jólét érdekében.

  Minden munkavállaló számára egyenlő esélyeket biztosítunk, és képességeik és teljesítményük alapján tisztességesen bánunk velük. Bátorítjuk a munkavállalók folyamatos önfejlesztését, és támogatjuk a feladatok elvégzéséhez szükséges fejlesztéseket. Ezenkívül olyan munkakörnyezetet alakítunk ki, amelyben önállóan és kreatívan dolgozhatnak.

 • Tiszteletben tartjuk a jelenlegi társadalmi és kulturális környezetet, és együttműködő vezetési gyakorlatot folytatunk (kölcsönös jólét / együttműködés).

  Tiszteletben tartjuk a regionális közösség törvényeit, kultúráját, értékeit, és hozzájárulunk az életminőség javulásához. Közérdekű tevékenységek, pl. intellektuális és művészi tanulmányok, kulturális és sporttevékenységek stb. révén igyekszünk előmozdítani az egészséges társadalom fejlesztését. Aktívan részt veszünk szociális tevékenységekben, önkéntes munkát végzünk, segítünk a katasztrófák enyhítésében stb.