„UE50MU6102 készülék – 4 ÉV GARANCIA PROMÓCIÓ” Részvételi Feltételek

„UE50MU6102 készülék – 4 ÉV GARANCIA PROMÓCIÓ” Részvételi Feltételek

2017-12-07

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-134452/2017.

I. Promócióban való részvétel feltételei


1. A jelen részvételi feltételek tárgya a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.; fióktelepe: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. VII. emelet; a továbbiakban: „Samsung”), valamint az Extreme Digital Zrt. (székhelye: 1033 Budapest, Szentendrei u. 89-95.; a továbbiakban: „Extreme”) által szervezett következő promóció: 

 •  4 év garancia promóció (a továbbiakban: „Promóció”).

A jelen részvételi feltételek az alábbi oldalon érhetőek el: http://www.samsung.com/hu/article/.

A Promóció időtartama (a továbbiakban: „Promóciós Időszak”): 2017. december 7. 00:00- tól 2017. december 16 23:59:59-ig. 

A Promócióban érintett termék (a továbbiakban: „Termék”): a Samsung hologramjával ellátott, a Samsung által forgalmazott, magyar nyelvű jótállási jeggyel rendelkező alábbi

Termék:

 •  UE50MU6102

A Promócióban résztvevő magyarországi üzletek (a továbbiakban: „Üzletek”):

 •  1024 Budapest, Lövőház u. 2-6. (Mammut I. Üzletház),
 •  1073 Budapest, Erzsébet krt. 15.,
 •  1117 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 15.,
 •  1148 Budapest, Örs vezér tere 24. (Sugár Üzletközpont),
 •  1152 Budapest, Szentmihályi út 131. (Pólus Center),
 •  1044 Budapest, Ezred u. 1-3. (C2-es épület, 16-os garázskapu),
 •  3530 Miskolc, Corvin u.7.,
 •  4024 Debrecen, Piac u. 56.,
 •  6000 Kecskemét, Petői Sándor utca 4.,
 •  6720 Szeged, Tisza Lajos körút 60.,
 •  7621 Pécs, Rákóczi u. 49.,
 •  8000 Székesfehérvár, Várkörút 52.,
 •      9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 19.
 • https://edigital.hu/ 

A Promóció során igényelhető kiterjesztett promóciós jótállás időtartama: A vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) a Samsung által a Termékre biztosított 1+1 éves (1 év kötelező jótállás + 1 év, a kötelező jótállási időn belüli termékregisztrációtól függő önként vállalt jótállás, a továbbiakban: „Önként Vállalt Jótállás”) jótállási időn túl további 2 (kettő) éves korlátozott, az Önként Vállalt Jótállással megegyező tartalmú jótállásra (a továbbiakban: „Ráadás Jótállás”) jogosult az erről kiállított jótállási jegyen feltüntetett feltételek szerint, úgy, hogy a Termékre vonatkozó jótállási idő minden esetben összesen 4 (négy) év lesz (a továbbiakban együttesen: „Kiterjesztett Promóciós Jótállás”). A Vásárló a Kiterjesztett Promóciós Jótállásra abban az esetben válik jogosulttá, ha:

(i) a jelen részvételi feltételek szerint a Promócióba bevont Terméket vásárol bármely, a jelen részvételi feltételekben meghatározott Üzletben; és

(ii) 2018. január 15. nap 23:59:59 óráig a https://my.samsung.hu/termekregisztracio  internetes oldalon regisztrálja a Terméket az ott meghatározott személyes adatainak, valamint a Termék adatainak megadásával.

(iii) a jelen részvételi feltételekben foglalt feltételeknek megfelel.

 • A Vásárló a Ráadás Jótállásra kizárólag abban az esetben lesz jogosult, ha a Termék regisztrációját követően a vásárláskor a Termékhez kapott dokumentumon lévő titkos azonosító kódot és a dokumentum sorozatszámát aktiválja a https://my.samsung.hu/termekregisztracio internetes oldalon az alábbiak szerint:

- Jelentkezzen be a My Samsung fiókjába, majd válassza ki a fent meghatározottak szerint regisztrált Terméket.

- A Termék adatlapjánál a Vásárlónak meg kell adnia a vásárláskor átadott dokumentumon található titkos azonosító kódot és a dokumentum sorozatszámát.

- A kiterjesztett jótállás tanúsítványát a Samsung a regisztrációkor megadott e-mail címre küldi el. 

Amennyiben a titkos azonosító kódot és dokumentum sorozatszámát nem aktiválja a Vásárló, úgy a Ráadás Jótállásra nem lesz jogosult.

 

A Promócióról további tájékoztatás a Samsung telefonos ügyfélszolgálatától a 06-80-726- 7864 ingyenesen hívható zöld számon és a fentiekben megjelölt weboldalon is kapható.

2. A Promócióban az a magyarországi lakcímmel rendelkező, 18 év feletti Vásárló vehet részt, aki a Promócióba bevont bármely Üzletben a Promócióba bevont Termékek valamelyikét megvásárolta, továbbá e Termék mindenkori tulajdonosa és a jelen részvételi feltételeknek megfelel, valamint aki a Termék regisztrációját a fent leírtak szerint teljesítette.

3. A regisztráció során a Vásárlónak az alábbi adatokat kell megadnia:

 •  név
 •  lakcím
 •  e-mail cím
 •  telefonszám
 •  termékkategória > terméktípus > modellkód
 •  termék sorozatszáma
 •  vásárlás helye
 •  vásárlás ideje
 •  felhasználás típusa
 •  titkos azonosító kód
 •  dokumentum sorozatszám

A regisztráció és az aktiválás határideje: 2018. január 15. 23:59:59 óra 

A Termék üzembe helyezésekor, illetve használatakor figyeljen arra, hogy a Termék gyári számát tartalmazó gyári adattábla ne sérüljön, illetve ne távolítsa el azt, mert ez a jótállás elvesztését okozza, így ugyanis a Termék nem azonosítható a jótállási kötelezettség teljesítése céljából. 

A regisztrációt követőn a My Samsung profil létrehozása során a Vásárló a regisztrációkor megadott e-mail címre automatikusan egy aktivációs e-mailt kap. A Vásárló a levélben található aktivációs hivatkozásra kattintva tudja megerőíteni a regisztrációkor megadott adatok helyességét. A My Samsung profillal rendelkezőVásárlók nem kapnak ilyen adatmegerőítőlevelet. Az adatok megerőítése, illetve az aktivációs e-mail visszaigazolása után a Vásárló az általa megadott e-mail címre megkapja a Kiterjesztett Promóciós Jótállást igazoló oldal címét. A levélben található hivatkozásra történőkattintással elért oldal az új jótállási időhivatalos igazolása. A hivatkozás bármikor elérhetőa Vásárló My Samsung profiljában, illetve az a Vásárló, aki nem rendelkezik My Samsung profillal, az ügyfélszolgálat segítségével bármikor visszakeresheti azt.

A Kiterjesztett Promóciós Jótállás igénybe vételéhez:

(a) a jelzett oldal nyomtatott példányának,

(b) a vásárlást igazoló számlának, valamint

(c) a kereskedőáltal kitöltött és lebélyegzett jótállási jegynek

a Samsung szervizek bármelyikében történőegyüttes bemutatása szükséges.

A jótállás kizárólag a hivatalos magyarországi Samsung szervizekben érvényesíthető

A hivatalos Samsung Szervizek listáját itt tekintheti meg:

http://www.samsung.com/hu/support/location/supportServiceLocation.do?page=SERVICE. LOCATION

Ha a hatályos Kiterjesztett Promóciós Jótállás ideje alatt az adott Termék jótállási kötelezettségek teljesítése során kicserélésre kerül másik, a Samsung által forgalomba hozott Termékre, úgy a kicserélés folytán – ide nem értve a 72 órán belüli kicserélést - az eredeti Termék helyébe lépőúj termékre nem érvényes a Promócióban biztosított plusz 2 év Ráadás Jótállás, hanem az új Termékre a mindenkori Samsung garanciális szabályainak megfelelő az adott Termékre vonatkozó Kötelezőés Önként Vállalt Jótállás vonatkozik. Részletek:

http://www.samsung.com/hu/support/warranty/warrantyInformation.do?page=POLICY.WARRANTY)

4. A Promócióban való részvételre az jogosult, aki hiánytalanul és helyesen adta meg a jelen részvételi feltételek 3. pontja alapján a regisztrációhoz szükséges adatokat és maradéktalanul teljesítette a jelen részvételi feltételekben felsorolt előeltételeket. A Vásárlók által megadott téves vagy hibás adatokért a Samsung felelőséget nem vállal.

5. A jelen részvételi feltételeket a Samsung jogosult egyoldalúan módosítani, melyrő a Promócióban résztvevőVásárlókat tájékoztatja. Valamennyi módosítás a közzététel időontjától érvényes. A módosítást követőn a Vásárlók a módosítás időontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket, különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétellel a Vásárló kijelenti, hogy a jelen részvételi feltételeknek megfelel. A Promócióban való részvétel és a személyes adatok megadása önkéntes.

6. Érvénytelen regisztráció esetén a Kiterjesztett Promóciós Jótállás megadására nem kerül sor. Érvénytelen regisztráció esetén nem áll módunkban külön e-mailben értesíteni a Vásárlót, azonban a regisztrációs felületen érvénytelen regisztráció esetén hibaüzenet jelenik meg, így a Vásárló azonnal értesül az érvénytelen regisztrációról. Ha a regisztráció során a sorozatszám ellenőzésével kapcsolatban megállapításra kerül, hogy a regisztrálni kívánt Terméket nem a Samsung hozta forgalomba, akkor a Termékre a Kiterjesztett Promóciós Jótállás nem lesz alkalmazandó. Ezzel kapcsolatban a Vásárló a regisztrációt követő30 napon belül e-mailben 5

külön értesítést kap. Ezen túlmenőn érvénytelen jelentkezésnek minőül többek között, de nem kizárólag, ha a Vásárló az internetes vagy ügyfélszolgálaton keresztül történőtelefonos regisztráció során megkívánt személyes adatokat vagy egyéb, a megvásárolt Termékre vonatkozó adatokat hiányosan vagy hibásan adta meg, a Terméket nem a részvételi feltételek mellékletében meghatározott üzletek valamelyikében vásárolta, illetve, ha a Vásárló egyéb okból nem felel meg a jelen részvételi feltételekben előrt feltételeknek. A Samsung a regisztrációk hiányosságáért, hibájáért, a postai kézbesítés elmaradásáért, vagy késedelméért semmilyen felelőséget nem vállal. 

II. Személyes adatok kezelése 

1. A Vásárló a Promócióban való részvétellel automatikusan és egyidejűeg önkéntesen, félreérthetetlenül és határozottan, az adatkezelésrő való megfelelőtájékoztatás birtokában egyértelműn és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Promóció keretében megadott, így különösen, de nem kizárólagosan az I./3. pontban meghatározott személyes adatait (a továbbiakban: ”Személyes Adatok”) a Samsung mint adatkezelőa Promóció lebonyolításával összefüggőcélból kezelje, illetve a Promóció lebonyolításában résztvevőszemélyek (így különösen a SYKES Közép-Európa Kft.) részére továbbítsa a mindenkor hatályos jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Adatvédelmi Törvény”) rendelkezései szerint.

2. Az adatkezelésre jogosult személy a Samsung. A Személyes Adatokat a fenti feladatok megvalósításában közreműödőszemélyek és a vonatkozó technikai és személyzeti feladatokat végzőszemélyek ismerhetik meg. A Samsung a Személyes Adatokat a Promócióval kapcsolatban igénybe vett megbízottjainak (pl. szállítók, pénzügyi szolgáltatók, IT szolgáltatók), valamint az illetékes hatóságoknak kiadhatja, amennyiben jogszabály azt előrja, a jogszabályban foglaltak betartásával.

A Személyes Adatokat a fenti adatkezelési céllal kapcsolatos esetleges követeléseknek a vonatkozó jogszabályokban meghatározott elévülési idejéig tárolják. A Személyes Adatok kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor.

3. Az a Vásárló, aki nem kívánja, hogy Személyes Adatait a fenti célok bármelyikére felhasználják, kezeljék, illetve továbbítsák, az adatbázisból való törlését írásban az 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em. alatti címre küldött levélben, a borítékon a „UE50MU6102 készülék – 4 ÉV GARANCIA PROMÓCIÓ – adatbázisból való törlés” címszó feltüntetésével vagy az e-contactus@samsung.hu e-mail címen kérheti. Amennyiben a Vásárló Személyes Adatainak törlését kéri, illetve hozzájárulását az adatok kezeléséhez visszavonja, az nem érinti a Vásárló Promócióban való részvételi jogát.

Samsung továbbá bármikor lehetőéget biztosít a Vásárlónak arra, hogy tájékoztatást kérjen Személyes Adatai kezelésérő, kérje azok helyesbítését írásban az 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em. alatti címre küldött levélben, a borítékon a „„UE50MU6102 készülék – 4 ÉV GARANCIA PROMÓCIÓ” címszó feltüntetésével vagy az e-contactus@samsung.hu e-mail címen.

4. Az Adatvédelmi Törvény 21. §-ban meghatározott esetekben a Vásárló tiltakozhat a Személyes Adatainak kezelése ellen. Abban a nem várt esetben, ha a Személyes Adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, a Vásárló a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1+391-1400; telefax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőégeket az Adatvédelmi Törvény 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák. Az Adatvédelmi Törvény értelmében azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Samsung köteles bizonyítani. Amennyiben a Vásárló az Adatvédelmi Törvény szerint kéri Személyes Adatainak törlését, a Samsung számára a Személyes Adatok a továbbiakban nem állnak rendelkezésre, így nem lesz módja a továbbiakban bizonyítani az adatkezelés jogszerűégét. Erre tekintettel a Személyes Adatok törlésére vonatkozó kéréssel a Vásárló visszavonhatatlanul és feltétel nélkül azt is kijelenti, hogy a Személyes Adataival összefüggőadatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatosan nincsenek követelései. A Személyes Adatok kezelésével kapcsolatban további információt a Samsung Adatkezelési Tájékoztatójában található, a http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu.html elérhetőégen.

5. Azok a Vásárlók, akik a Promócióban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen részvételi feltételek minden rendelkezését. 

III. Egyéb rendelkezések 

1. A Samsung fenntartja a jogot, hogy a jelen Promóciót előe nem látható okok miatt bejelentés nélkül megváltoztassa vagy visszavonja, így különösen vis maior (úgy, mint háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor. Továbbá fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden illetéktelen (a Promócióban való részvételre nem jogosult) személy által beküldött vagy érvénytelen igényt.

2. A Samsung mint szervezőnem tehetőfelelősé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik. 7

3. A fentiek mellett a Samsungot nem terheli felelőség a jelen részvételi feltételekkel kapcsolatban vagy azok alapján a Vásárló vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését. A Samsungnak a Vásárló irányában a jelen részvételi feltételekkel összefüggésben a szerzőésen alapuló, illetve szerzőésen kívül okozott kárért vagy egyébként fennálló teljes felelősége semmi esetre sem haladja meg a Vásárló által a Termékért fizetett összeget. A Samsung a jelentkezések hiányosságáért, hibájáért, a postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért semmilyen felelőséget nem vállal.

4. Jelen részvételi feltételekre a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

5. Amennyiben a jelen részvételi feltételek bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen részvételi feltételek összes többi rendelkezése ettő függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen részvételi feltételek érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen részvételi feltételektő. A Vásárló és a Samsung minden elvárható erőeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minőített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerűés végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehetőlegnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

 

2017.december 1.

© 2017 Samsung Electronics Magyar Zártkörűn MűödőRészvénytársaság Minden jog fenntartva.

 

Lista Nincs előző oldal Nincs következő oldal