„10 ÉV BEÉGÉS ELLENI GARANCIA PRÉMIUM UHD TV-KRE PROMÓCIÓ” Részvételi feltételek

„10 ÉV BEÉGÉS ELLENI GARANCIA PRÉMIUM UHD TV-KRE PROMÓCIÓ” Részvételi Feltételek

2017-08-10

Részvételi Feltételek

Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-125595/2017

 

I.             Promócióban való részvétel feltételei

1.            A jelen részvételi feltételek tárgya a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.; fióktelepe: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. VII. emelet; a továbbiakban: „Samsung”) által szervezett következő promóció:

10 év garancia országos promóció (a továbbiakban: „Promóció”).

A jelen részvételi feltételek az alábbi oldalakon érhetőek el: http://my.samsung.hu/termekregisztracio vagy http://www.samsung.com/hu/article

A Promóció időtartama: 2017. augusztus 10. - 2017. december 31.

A Promócióban érintett termékek (a továbbiakban: „Termékek”): a Samsung hologramjával ellátott, a Samsung által forgalmazott, magyar nyelvű jótállási jeggyel rendelkező alábbi Termékek:

 

 

UE82MU7002TXXH

UE75MU8002TXXH

UE75MU7002TXXH

UE65MU9002TXXH

UE65MU8002TXXH

UE65MU7052TXXH

UE65MU7002TXXH

UE55MU9002TXXH

UE55MU8002TXXH

UE55MU7052TXXH

UE55MU7002TXXH

UE49MU9002TXXH

UE49MU8002TXXH

UE49MU7052TXXH

UE49MU7002TXXH

 

 

A Promóció időtartama (a továbbiakban: „Promóciós Időszak”): 2017. augusztus 10-től 2017. december 31-ig.

A Promócióban résztvevő Termékekről elérhetőségéről érdeklőjön az üzletekben vagy  webáruházakban.

A Promócióban résztvevő magyarországi üzletek (a továbbiakban: „Üzletek”): az üzletek listáját a jelen részvételi feltételek I. számú Melléklete tartalmazza.

A Promóció tárgya: 10 év beégés elleni garancia Samsung Prémium UHD TV-kre.

A Promóció során ingyenesen igényelhető kiterjesztett promóciós jótállás időtartama: a vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) a Samsung által a Termékekre biztosított 1+2 éves jótállási időn túl, további 7 (hét) éves jótállásra jogosult beégett képernyő esetén. Így összesen 3 év teljeskörű garancia, valamint 7 év beégés elleni garanciára jogosult. (Kiterjesztett Promóciós Jótállás”). A Vásárló a Kiterjesztett Promóciós Jótállásra abban az esetben válik jogosulttá, ha:

(i) a jelen részvételi feltételek szerint a Promócióba bevont Terméket vásárol bármely jelen részvételi feltételekhez csatolt mellékletben meghatározott Üzletben; és

(ii) 2018. január 15. nap 23:59:59 óráig a https://my.samsung.hu/termekregisztracio internetes oldalon megtalálható regisztrációs formula kitöltésével vagy a Samsung telefonos ügyfélszolgálatán keresztül – amelyet a SYKES Közép-Európa Kft. üzemeltet, és amely a promóció tekintetében adatfeldolgozásra jogosult –, az ország bármely részéről ingyenesen hívható 06-80-726-7864 számon regisztrálja a Terméket; valamint

(iii) a jelen részvételi feltételekben foglalt feltételeknek megfelel.

               

A beégésre* vonatkozó Kiterjesztett Promóciós Jótállás kizárólag a képernyőre vonatkozik.

A Kiterjesztett Promóciós Jótállás rendeltetésszerű felhasználási körülmények között véletlenszerűen bekövetkező beégésekre érvényes.

A Termék bárminemű ipari jellegű használata a jótállási kötelezettséget érvényteleníti, amelyek a teljesség igénye nélkül a következők lehetnek:

A Termék kereskedelmi szempontokat támogató célból kivetítőként történő nem otthoni felhasználása (Pl.: kereskedelmi egységekben, vendéglátóhelyeken, pályaudvarokon, bankokban történő használat).

A Terméken a fent említettek okán statikus képtartalom (pl: táblázatok, logók, játékok, speciális képarányból adódó sötét képszélek, menetrendek stb.) megjelenítése történik.

* Beégés:

A beégés mint jelenség akkor következhet be, amikor egy bizonyos  kép hosszabb időn keresztül folyamatosan, megszakítás nélkül van a képernyőn megjelenítve. 

Beégés esetén az adott pixelek megsérülnek, és ugyanazt a színt sugározzák, mint ami  a statikus képnél fixálódott.

A beégés következtében a képernyőn szellemkép jelenhet meg, amely annyit jelent, hogy  bizonyos logók, képek, ha elmosódottan is  de a képernyőn maradnak  abban az esetben is, ha a képanyag már azt a  képet nem tartalmazza, tehát más műsor/képanyag fut a készüléken.

A Promócióról további tájékoztatás a Samsung telefonos ügyfélszolgálatától a 06-80-726-7864 ingyenesen hívható zöld számon és a fentiekben megjelölt weboldalon is kapható.

 

2.            A Promócióban az a magyarországi lakcímmel rendelkező, 18 év feletti Vásárló vehet részt, aki Promócióba bevont bármely Üzletben a Promócióba bevont Termékek valamelyikét megvásárolta, továbbá ezen Termékek mindenkori tulajdonosa és a jelen részvételi feltételeknek megfelel, valamint aki a Termék regisztrációját az alábbiak szerint teljesítette.

 

3.            Az interneten kívüli regisztráció végett kérjük, hívja a Samsung díjmentesen hívható ügyfélszolgálati számát 06-80-726-7864.

 

4.            A regisztráció (mind a telefonos, mind az internetes) során a Vásárlónak az alábbi adatokat kell megadnia:

 • név

 • lakcím

 • e-mail cím

 • telefonszám

   

 • termékkategória > terméktípus > modellkód

 • termék sorozatszáma

 • vásárlás helye

 • vásárlás ideje

 • felhasználás típusa

   

A regisztráció határideje: 2018.01.15. 23:59:59 óra

A Termék üzembe helyezésekor, illetve használatakor figyeljen arra, hogy a Termék gyári számát tartalmazó gyári adattábla ne sérüljön, illetve ne távolítsa el azt, mert ez a jótállás elvesztését okozza, így ugyanis a Termék nem azonosítható a jótállási kötelezettség teljesítése céljából.

Amennyiben a Vásárló rendelkezik My Samsung profillal, a https://my.samsung.hu/termekregisztracio oldalon bejelentkezve a fenti személyes adatok megadása nélkül is regisztrálhatja a Terméket az oldalon.

A regisztrációt követően (akár internetes, akár telefonos) a Vásárló a regisztrációkor megadott e-mail címre automatikusan egy aktivációs e-mailt kap. A Vásárló a levélben található aktivációs hivatkozásra kattintva tudja megerősíteni a regisztrációkor megadott adatok helyességét. A My Samsung profillal rendelkező Vásárlók nem kapnak ilyen adatmegerősítő levelet. Az adatok megerősítése, illetve az aktivációs e-mail visszaigazolása után a Vásárló az általa megadott e-mail címre megkapja a Kiterjesztett Promóciós Jótállást igazoló oldal címét. A levélben található hivatkozásra történő kattintással elért oldal az új jótállási idő hivatalos igazolása. A hivatkozás bármikor elérhető a Vásárló My Samsung profiljában, illetve az a Vásárló, aki nem rendelkezik My Samsung profillal, az ügyfélszolgálat segítségével bármikor visszakeresheti azt.

A Kiterjesztett Promóciós Jótállás igénybe vételéhez:

(a) a jelzett oldal nyomtatott példányának,

(b) a vásárlást igazoló számlának, valamint

(c) a kereskedő által kitöltött és lebélyegzett jótállási jegynek

a Samsung szervizek bármelyikében történő együttes bemutatása szükséges.

A jótállás kizárólag a hivatalos magyarországi Samsung szervizekben érvényesíthető.

A hivatalos Samsung Szervizek listáját itt tekintheti meg:

http://www.samsung.com/hu/support/location/supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION

Ha a hatályos Kiterjesztett Promóciós Jótállás ideje alatt az adott Termék jótállási kötelezettségek teljesítése során kicserélésre kerül másik, a Samsung által forgalomba hozott Termékre, úgy a kicserélés folytán – ide nem értve a 72 órán belüli kicserélést – az eredeti Termék helyébe lépő új termékre nem érvényes a Kiterjesztett Promóciós Jótállás, hanem az új Termékre a mindenkori Samsung garanciális szabályainak megfelelő, az adott Termékre vonatkozó Kötelező és Önként vállalt jótállás vonatkozik. Részletek:

http://www.samsung.com/hu/support/warranty/warrantyInformation.do?page=POLICY.WARRANTY)

5.            A Promócióban való részvételre az jogosult, aki hiánytalanul és helyesen adta meg a jelen részvételi feltételek 4. pontja alapján a regisztrációhoz szükséges adatokat és maradéktalanul teljesítette a jelen részvételi feltételekben felsorolt előfeltételeket. A Vásárlók által megadott téves vagy hibás adatokért a Samsung felelősséget nem vállal.

6.            A jelen részvételi feltételeket a Samsung jogosult egyoldalúan módosítani, melyről a Promócióban résztvevő Vásárlókat tájékoztatja. Valamennyi módosítás a közzététel időpontjától érvényes. A módosítást követően a Vásárlók a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket, különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció, feltételeivel. A Promócióban való részvétellel a Vásárló kijelenti, hogy a jelen részvételi feltételeknek megfelel. A Promócióban való részvétel és a személyes adatok megadása önkéntes.

7.            Érvénytelen regisztráció esetén a Kiterjesztett Promóciós Jótállás megadására nem kerül sor. Érvénytelen regisztráció esetén nem áll módunkban erről értesíteni a Vásárlót, ám a Samsung telefonos ügyfélszolgálatán keresztül történő megkeresés esetén tájékoztatni tudjuk arról a Vásárlót, hogy szerepel-e a Promócióban résztvevő Vásárlók listáján. Ha a regisztráció során a sorozatszám ellenőrzésével kapcsolatban megállapításra kerül, hogy a regisztrálni kívánt Terméket nem a Samsung hozta forgalomba, akkor a Termékre a Kiterjesztett Promóciós Jótállás nem lesz alkalmazandó. Ezzel kapcsolatban a Vásárló a regisztrációt követő 30 napon belül e-mailben külön értesítést kap. Ezen túlmenően érvénytelen jelentkezésnek minősül többek között, de nem kizárólag, ha a Vásárló az internetes vagy ügyfélszolgálaton keresztül történő telefonos regisztráció során megkívánt személyes adatokat vagy egyéb, a megvásárolt Termékre vonatkozó adatokat hiányosan vagy hibásan adta meg, a Terméket nem a részvételi feltételek mellékletében meghatározott üzletek valamelyikében vásárolta, illetve, ha a Vásárló egyéb okból nem felel meg a jelen részvételi feltételekben előírt feltételeknek. A Samsung a regisztrációk hiányosságáért, hibájáért, a postai kézbesítés elmaradásáért, vagy késedelméért semmilyen felelősséget nem vállal.

 

II.            Személyes adatok kezelése

1.            A Vásárló a Promócióban való részvétellel automatikusan és egyidejűleg önkéntesen, félreérthetetlenül és határozottan, az adatkezelésről való megfelelő tájékoztatás birtokában egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Promóció keretében megadott, így különösen, de nem kizárólagosan az I./4. pontban meghatározott személyes adatait (a továbbiakban: ”Személyes Adatok”) a Samsung mint adatkezelő a Promóció lebonyolításával összefüggő célból kezelje, illetve a Promóció lebonyolításában résztvevő személyek (így különösen a SYKES Közép-Európa Kft.) részére továbbítsa a mindenkor hatályos jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Adatvédelmi Törvény”) rendelkezései szerint.

2.            Az adatkezelésre jogosult személy a Samsung. A Személyes Adatokat a fenti feladatok megvalósításában közreműködő személyek és a vonatkozó technikai és személyzeti feladatokat végző személyek ismerhetik meg. A Samsung a Személyes Adatokat a Promócióval kapcsolatban igénybe vett megbízottjainak (pl. szállítók, pénzügyi szolgáltatók, IT szolgáltatók), valamint az illetékes hatóságoknak kiadhatja, amennyiben jogszabály azt előírja, a jogszabályban foglaltak betartásával.

A Személyes Adatokat a fenti adatkezelési céllal kapcsolatos esetleges követeléseknek a vonatkozó jogszabályokban meghatározott elévülési idejéig tárolják. A Személyes Adatok kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor.

3.            Az a Vásárló, aki nem kívánja, hogy Személyes Adatait a fenti célok bármelyikére felhasználják, kezeljék, illetve továbbítsák, az adatbázisból való törlését írásban az 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. alatti címre küldött levélben, a borítékon a „10 év beégés elleni garancia prémium uhd TV-kre Promóció – adatbázisból való törlés” címszó feltüntetésével, vagy a kapcsolat@samsung.hu e-mail címen kérheti. Amennyiben a Vásárló Személyes Adatainak törlését kéri, illetve hozzájárulását az adatok kezeléséhez visszavonja, az nem érinti a Vásárló Promócióban való részvételi jogát.

Samsung továbbá bármikor lehetőséget biztosít a Vásárlónak arra, hogy tájékoztatást kérjen Személyes Adatai kezeléséről, kérje azok helyesbítését írásban az 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. alatti címre küldött levélben, a borítékon a „10 év beégés elleni garancia prémium uhd TV-kre  Promóció” címszó feltüntetésével vagy a kapcsolat@samsung.hu e-mail címen.

4.            Az Adatvédelmi Törvény 21. §-ban meghatározott esetekben a Vásárló tiltakozhat a Személyes Adatainak kezelése ellen. Abban a nem várt esetben, ha a Személyes Adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, a Vásárló a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1+391-1400; telefax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az Adatvédelmi Törvény 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák. Az Adatvédelmi Törvény értelmében azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Samsung köteles bizonyítani. Amennyiben a Vásárló az Adatvédelmi Törvény szerint kéri Személyes Adatainak törlését, a Samsung számára a Személyes Adatok a továbbiakban nem állnak rendelkezésre, így nem lesz módja a továbbiakban bizonyítani az adatkezelés jogszerűségét. Erre tekintettel a Személyes Adatok törlésére vonatkozó kéréssel a Vásárló visszavonhatatlanul és feltétel nélkül azt is kijelenti, hogy a Személyes Adataival összefüggő adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatosan nincsenek követelései. A Személyes Adatok kezelésével kapcsolatban további információt a Samsung Adatkezelési Tájékoztatójában található, a http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu.html elérhetőségen.

5.            Azok a Vásárlók, akik a Promócióban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen részvételi feltételek minden rendelkezését.

 

III.          Egyéb rendelkezések

1.            A Samsung fenntartja a jogot, hogy a jelen Promóciót előre nem látható okok miatt bejelentés nélkül megváltoztassa vagy visszavonja, így különösen vis maior (úgy, mint háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor. Továbbá fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden illetéktelen (a Promócióban való részvételre nem jogosult) személy által beküldött vagy érvénytelen igényt.

2.            A Samsung mint szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

3.            A fentiek mellett a Samsungot nem terheli felelősség a jelen részvételi feltételekkel kapcsolatban vagy azok alapján a Vásárló, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését. A Samsungnak a Vásárló irányában a jelen részvételi feltételekkel összefüggésben a szerződésen alapuló, illetve szerződésen kívül okozott kárért vagy egyébként fennálló teljes felelőssége semmi esetre sem haladja meg a Vásárló által a Termékért fizetett összeget. A Samsung a jelentkezések hiányosságáért, hibájáért, a postai kézbesítés elmaradásáért, vagy késedelméért semmilyen felelősséget nem vállal.

4.            Jelen részvételi feltételekre a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

5.            Amennyiben a jelen részvételi feltételek bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen részvételi feltételek összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen részvételi feltételek érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen részvételi feltételektől. A Vásárló és a Samsung minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

 

2017.augusztus 1.

 

© 2017 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

I. sz. Melléklet

A Promócióban résztvevő üzletek:

 • a magyarországi Media Markt műszaki áruházak és webáruház (melyek listája a www.mediamarkt.hu oldalon elérhető)

 • a Vöröskő Kft. által üzemeltetett Euronics üzletek és webáruház (amelyek listája a www.euronics.hu oldalon elérhető)

 • Extreme Digital áruházak, azaz az Extreme Digital Zrt. üzletei és webáruház (amelyek listája a www.edigital.hu oldalon elérhető)

 • Auchan Magyarország áruházak (melyek listája a www.auchan.hu oldalon elérhető)

 • Klub Media bolthálózat (mely boltok listája a http://www.klubmedia.hu/content/8/aruhazaink  oldalon elérhető)

 • Expert bolthálózat (mely boltok listája a http://www.expertnet.hu/ oldalon érhető el)

 • Telekom bolthálózat és webáruház

 • Bestbyte áruházak és webáruház (melyek listája a www.bestbyte.hu oldalon érhető el) 

 • Metro áruházak (melyek listája a www.metro.hu oldalon érhető el)
 • Max Power Műszaki Áruház üzletei

              Max Power Baja (Tóth Kálmán tér 5.)

              Max Power Dunaújváros (Magyar u. 11. Belső Parkcenter 1. Bevásárlóközpont)

              Max Power Veszprém (Cserhát ltp. 7.)

              Max Power Siófok (Fő tér 6. Sió Pláza 1. emelet)

              Max Power Hajdúnánás (Dorogi út 10.)

 

Lista Nincs előző oldal Nincs következő oldal