A „SAMSUNG QLED 4K ÉS UHD TV MÁJUSI „ÁFA MENTES” NAPOK PROMÓCIÓ” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

A „SAMSUNG QLED 4K ÉS UHD TV MÁJUSI „ÁFA MENTES” NAPOK PROMÓCIÓ” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

2019-04-29

A „SAMSUNG QLED 4K és UHD TV MÁJUSI „ÁFA MENTES”[1] NAPOK promóció” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, AMENNYIBEN AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

 

1.            A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

1.1          A „SAMSUNG QLED 4K és UHD TV májusI „ÁFA MENTES”[2] NAPOK promóció” elnevezésű promóció (a továbbiakban: „Promóció”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16) (a továbbiakban: „Szervező”).

 

2.            RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1          A Promócióban kizárólag az a 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy (a jelen Szabályzat 2. 2. és 2. 3. pontjaiban foglalt kivételekkel, a továbbiakban: „Résztvevő”) vehet részt, aki a Promóció 4. pontjában írt időtartama alatt a Szervező által forgalmazott,

2.1.1.      alábbi modellkódú termékek valamelyikét megvásárolja:

QE82Q70RATXXH

QE65Q67RATXXH

QE55Q60RATXXH

QE82Q60RATXXH

QE65Q60RATXXH

UE55RU8002UXXH

UE82RU8002UXXH

UE65RU8002UXXH

UE55RU7452UXXH

QE75Q90RATXXH

UE65RU7452UXXH

UE55RU7402UXXH

QE75Q85RATXXH

UE65RU7402UXXH

UE55RU7302KXXH

QE75Q70RATXXH

UE65RU7302KXXH

UE55RU7102KXXH

QE75Q60RATXXH

UE65RU7102KXXH

UE50RU7452UXXH

UE75RU7102KXXH

QE55Q90RATXXH

UE50RU7412UXXH

QE65Q90RATXXH

QE55Q85RATXXH

UE50RU7402UXXH

QE65Q85RATXXH

QE55Q80RATXXH

UE50RU7102KXXH

QE65Q80RATXXH

QE55Q70RATXXH

 

QE65Q70RATXXH

QE55Q67RATXXH

 

(a továbbiakban a termékek bármelyike: „Promócióban Résztvevő Termék” vagy együttesen: „Promócióban Résztvevő Termékek”),

2.1.2.      az alábbi magyarországi üzletek, műszaki áruházak és webáruházak valamelyikében:

  • A magyarországi Media Markt műszaki áruházak és webáruház (amelyek listája a www.mediamarkt.hu oldalon érhető el);

  • A Vöröskő Kft. által üzemeltetett Euronics üzletek és webáruház (amelyek listája a www.euronics.hu oldalon érhető el);

  • Az Extreme Digital Zrt. áruházak és webáruházak (amelyek listája a www.edigital.hu oldalon érhető el);

  • Az EMAG.hu webáruház (amely a www.emag.hu oldalon érhető el);

  • Az Expert bolthálózat tagjai (amelyek listája a bolthálózat tagjait lásd: www.expertelectro.hu);

  • Az Alza.hu webáruház (amely a www.alza.hu oldalon érhető el) 

    (a továbbiakban az üzletek, műszaki áruházak és webáruházak bármelyike: „Promócióban Résztvevő Üzletek”, vagy együttesen: „Promócióban Résztvevő Üzletek”). 

2.2.         Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a Kedvezmény igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2. 3.        Amennyiben a Résztvevő 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy a Promóció során nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

 

3.            A Promóció tárgya:

3.1.         Amennyiben a Résztvevő a jelen Szabályzat 4.1. pontjában megjelölt Promóciós Időszak alatt a Promócióban Résztvevő Üzletek valamelyikében Promócióban Résztvevő Terméket vagy Termékeket vásárol, az ÁFA mértékével megegyező mértékű árkedvezményt kap termékenként, amely a Promócióban Résztvevő Termék Promócióban Résztvevő Üzletben megjelölt teljes vételárának 21,26 százaléka (a jelen Szabályzat 3.1. pontjában megjelölt kedvezmény a továbbiakban: „Kedvezmény”).

3.2.         A Promóció kizárólag a jelen Szabályzat 2.1.1. pontjában meghatározott Promócióban Résztvevő Termékek vásárlására, valamint a jelen Szabályzat 2.1.2. pontjában meghatározott Promócióban Résztvevő Üzletekben történő vásárlásokra vonatkozik, és más árkedvezményekkel, továbbá más akciókkal nem vonható össze.

3.3.         Szervező a jelen Promóciót kizárólag a jelen Szabályzat 4.1. pontjában megjelölt Promóciós Időszak alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Termékeknek a Promócióban Résztvevő Üzletekben található készleteinek erejéig tudja biztosítani.

3.4.         A Kedvezmény másra át nem ruházható, valamint készpénzre vagy más termékre át nem váltható.

 

4.            A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

4.1.         A Promóció 2019. május 2. napján 00 óra 01 perctől – 2019. május 5. napján 23 óra 59 percig, vagy a Promócióban Résztvevő Termékeknek a Promócióban Résztvevő Üzletekben található készleteinek erejéig tart (a továbbiakban: „Promóciós Időszak”).

4.2.         Személyes vásárlás esetén a Résztvevők személyesen a Promóciós Időszak alatt, a Promócióban Résztvevő Üzletek nyitvatartási idejében tudják a Kedvezményt igénybe venni. A Promócióban Résztvevő Üzletek nyitvatartási idejéről a Résztvevő az adott Promócióban Résztvevő Üzletben, vagy honlapján tud tájékoztatást kérni. Online vásárlás esetén a Résztvevők kizárólag a Promóciós Időszak alatt befejezett online vásárlás esetén tudják a Kedvezményt igénybe venni.

4.3.         Szervező a Kedvezményt kizárólag a Promóciós Időszak alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Termékeknek a Promócióban Résztvevő Üzletekben található készleteinek erejéig tudja biztosítani.

 

5.            A PROMÓCIÓBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK ÁRA ÉS ÁTVÉTELE

5.1.         A Promócióban Résztvevő Termékek ára a különböző Promócióban Résztvevő Üzletekben különbözhet. A Résztvevő a Promócióban Résztvevő Termékek aktuális áráról az adott Promócióban Résztvevő Üzletben tud tájékoztatást kérni.

5.2.         A Promócióban Résztvevő Termékek átvételének módja, és az arra vonatkozó szabályok a különböző Promócióban Résztvevő Üzletekben különbözhetnek. A Résztvevő a Promócióban Résztvevő Termékek átvételének módjáról az adott Promócióban Résztvevő Üzletben tud tájékoztatást kérni.

 

6.            ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

6.1.         A Promócióhoz tartozó esetleges SZJA-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Kedvezmény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

7.            SZEMÉLYES ADATOK

7.1.         A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a jelen Promócióval kapcsolatban a Szervező nem kezel személyes adatot, egyebekben a Szervező adatkezelési tevékenységéről az alábbi linken tájékozódhat: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/.

 

8.            VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1.         A Kedvezmény átadásának - a Szervező érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promócióval kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

8.3.         Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

8.4.         A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a jelen Szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését.

8.5.         Jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

8.6.         Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

8.7.         Jelen Szabályzat az alábbi oldalon érhető el: www.samsung.com/hu/article.

 

Budapest, 2019. április 26.

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező

© 2019 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!

[1] Az ÁFA mértékével megegyező mértékű árkedvezményt biztosító
[2] Az ÁFA mértékével megegyező mértékű árkedvezményt biztosító

Lista Nincs előző oldal Nincs következő oldal