„2017.07.14. – 2019.03.31. KÖZÖTT VÁSÁROLT MEGHATÁROZOTT TÍPUSÚ QLED TELEVÍZIÓKRA VONATKOZÓ 10 ÉV BEÉGÉS ELLENI JÓTÁLLÁS PROMÓCIÓ” MÓDOSÍTOTT RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

2018-10-01

„2017.07.14. – 2019.03.31. KÖZÖTT VÁSÁROLT MEGHATÁROZOTT TÍPUSÚ QLED TELEVÍZIÓKRA VONATKOZÓ 10 ÉV BEÉGÉS ELLENI JÓTÁLLÁS PROMÓCIÓ” MÓDOSÍTOTT RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, AMENNYIBEN AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT, VALAMINT AMENNYIBEN ELMÚLT 18 (TIZENNYOLC) ÉVES.

 

1.             A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1          A „2017.07.14. - 2019.03.31. Között Vásárolt Meghatározott Típusú QLED Televíziókra Vonatkozó 10 Év Beégés Elleni Jótállás Promóció” elnevezésű promóció (a továbbiakban: „Promóció”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; elérhetőség: https://e-contactus.samsung.com/hu/m/webchat) (a továbbiakban: „Szervező” vagy „Adatkezelő”).

A Promóció lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott társaság, a Sykes Közép-Európa Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 117-119. 2. emelet; cégjegyzékszám: 01-09-691459; adószám: 12537886-2-41) (a továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el.

 

2.             RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1          A Promócióban kizárólag az a 18. (tizennyolcadig) életévét betöltött, magyarországi lakcímmel rendelkező cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”) vehet részt, aki a Promóciós Időszak alatt

2.1.1.      a Samsung hologramjával ellátott, kizárólag a Szervező által forgalmazott, magyar nyelvű jótállási jeggyel rendelkező alábbi termékek közül

 • QE82Q6FNATXXH

 • QE75Q9FNATXXH

 • QE75Q7FNATXXH

 • QE75Q6FNATXXH

 • QE65Q9FNATXXH

 • QE65Q8FNATXXH

 • QE65Q8CNATXXH

 • QE65Q7FNATXXH

 • QE65Q6FNATXXH

 • QE55Q9FNATXXH

 • QE55Q8FNATXXH

 • QE55Q8CNATXXH

 • QE55Q7FNATXXH

 • QE55Q6FNATXXH

 • QE49Q6FNATXXH

 • QE88Q9FAMTXXH

 • QE75Q8CAMTXXH

 • QE75Q7FAMTXXH

 • QE65Q9FAMTXXH

 • QE65Q8CAMTXXH

 • QE65Q8FAMTXXH

 • QE65Q7CAMTXXH

 • QE65Q7FAMTXXH

 • QE65Q6FAMTXXH

 • QE55Q8CAMTXXH

 • QE55Q8FAMTXXH

 • QE55Q7CAMTXXH

 • QE55Q7FAMTXXH

 • QE55Q6FAMTXXH

 • QE49Q7CAMTXXH

 • QE49Q7FAMTXXH

(a továbbiakban bármelyik: „Promócióban Résztvevő Termék”)

terméket vásárol, az alábbi magyarországi üzletek, műszaki áruházak és webáruházak valamelyikében: 

 • A magyarországi Media Markt műszaki áruházak (amelyek listája a www.mediamarkt.hu oldalon érhető el);

 • A Vöröskő Kft. által üzemeltetett Euronics üzletek (amelyek listája a www.euronics.hu oldalon érhető el);

 • Az Extreme Digital Zrt. üzletei és webáruházai (amelyek listája a www.edigital.hu oldalon érhető el);

 • Az Auchan Magyarország áruházak (amelyek listája a www.auchan.hu oldalon érhető el);

 • A Klub Media bolthálózat (amely boltok listája a www.klubmedia.hu/content/8/aruhazaink oldalon érhető el);

 • Az Expert bolthálózat (amely boltok listája a www.expertmuszaki.hu oldalon érhető el);

 • Telekom üzletek (amelyek listája a www.telekom.hu oldalon érhető el);

 • A magyarországi BestByte műszaki áruházak (amelyek listája a www.bestbyte.hu oldalon érhető el).

 (a továbbiakban bármelyik üzlet, műszaki áruház, vagy webáruház: „Promócióban Résztvevő Üzlet”),

továbbá ezen Promócióban Résztvevő Termék mindenkori tulajdonosa, valamint amennyiben megfelel a jelen szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek.

2.1.2.      Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott 18. (tizennyolcadig) életévét betöltött személy, úgy a Promóciós Jótállás igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.1.3.      Amennyiben a Résztvevő 18. (tizennyolcadig) életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

 

3.            A Promóció tárgya:

3.1.         Amennyiben a Résztvevő a Promóciós Időszak alatt a Promócióban Résztvevő Üzletek valamelyikében Promócióban Résztvevő Terméket vásárol, úgy a Szervező által a Promócióban Résztvevő Termékre biztosított 1 (egy) év kötelező jótállási időn (a továbbiakban: „Alapjótállás”) és az 1 (egy) év önként vállalt jótállási időn (a továbbiakban: „Kiterjesztett Jótállás”) túl, ingyenesen további 8 (nyolc) év kizárólag beégésre vonatkozó promóciós jótállásra (a továbbiakban: „Promóciós Jótállás”) válik jogosulttá beégett képernyő esetén, amennyiben a Promócióban Résztvevő Terméket a jelen szabályzat 5. pontjában meghatározott feltételek szerint hiánytalanul és helyesen regisztrálja, úgy hogy ez esetben a Promóció keretében biztosított, Szervező által vállalt jótállási idő összesen 10 (tíz) év lesz, a jelen 3.1. pontban meghatározottak szerint.

3.2.         A Promóciós Jótállás alapján a jótállás kizárólag a Promócióban Résztvevő Termék kijavítására vonatkozik, továbbá az Alapjótállást követően történő fődarab csere esetén a jótállási igény elévülése nem kezdődik újra.

3.3.         A beégésre* vonatkozó Promóciós Jótállás kizárólag a Promócióban Résztvevő Termék képernyőjére vonatkozik.

A Promóciós Jótállás rendeltetésszerű felhasználási körülmények között véletlenszerűen bekövetkező beégésekre érvényes.

A Promócióban Résztvevő Termék bárminemű ipari jellegű használata a jótállási kötelezettséget érvényteleníti, amelyek a teljesség igénye nélkül a következők lehetnek:

 • A Promócióban Résztvevő Termék kereskedelmi szempontokat támogató célból kivetítőként történő nem otthoni felhasználása (különösképpen, de nem kizárólag például: kereskedelmi egységekben, vendéglátóhelyeken, pályaudvarokon, bankokban történő használat).

 • A Promócióban Résztvevő Terméken statikus képtartalom (különösképpen, de nem kizárólag például:: táblázatok, logók, játékok, speciális képarányból adódó sötét képszélek, menetrendek stb.) megjelenítése történik.

*Beégés:

A beégés mint jelenség akkor következhet be, amikor egy bizonyos kép hosszabb időn keresztül folyamatosan, megszakítás nélkül van a képernyőn megjelenítve.

Beégés esetén az adott pixelek megsérülnek, és ugyanazt a színt sugározzák, mint amely a statikus képnél fixálódott.

A beégés következtében a képernyőn szellemkép jelenhet meg, amely annyit jelent, hogy bizonyos logók, képek - ha elmosódottan is, de - a képernyőn maradnak abban az esetben is, amennyiben a képanyag már azt a képet nem tartalmazza, tehát más műsor / képanyag fut az adott készüléken.

3.4.         A Promóciós Jótállás kizárólag a jelen szabályzat 2.1.1. pontjában meghatározott Promócióban Résztvevő Üzletekben történő vásárlásokra, az ott meghatározottak szerint vonatkozik, valamint más kedvezményekkel, egyéb akciókkal nem vonható össze.

3.4.         A Promóciós Jótállás másra át nem ruházható, valamint készpénzre vagy más termékre át nem váltható.

 

4.             A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

4.1.         A Promóció 2017. július 14. napján 00 óra 00 perctől - 2019. március 31. napján 23 óra 59 percig tart (a továbbiakban „Promóciós Időszak”).

4.2.         Szervező a Promóciót kizárólag a Promóciós Időszak alatt biztosítja.

 

5.            A PROMÓCIÓBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉK REGISZTRÁLÁSA

5.1.         A Promócióban Résztvevő Termék regisztrálásának határideje: 2019. április 15. napja, 23:59 perc.

5.2.         A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevő figyelmét, hogy azt az e-mail címet fogja használni a Promócióban való részvétel regisztrációjára, amelyről a regisztrációs igény érkezik (a továbbiakban: „Regisztrációs E-mail Cím”).

5.3.         A regisztráció során a Résztvevőnek az alábbi adatokat és dokumentumok másolatait szükséges megküldenie a samsungpromocio@sykes.com e-mail címre:

 1. a Résztvevő teljes neve; 

 2. a Promócióban Résztvevő Termék modellkódjáról és gyári számáról készített címkefotó; 

 3. a Promócióban Résztvevő Termék Samsung által biztosított hiánytalanul kitöltött és lepecsételt jótállási jegyéről készített fotó; 

 4. a Promócióban Résztvevő Termék megvásárlásának számlájáról készített fotó.

5.4.         Szervező kifejezetten rögzíti, hogy a Résztvevő által megadott téves vagy hibás adatokért a Szervező felelősséget nem vállal.

5.5.         Érvényes regisztrációt követően a Lebonyolító 30 (harminc) naptári napon belül a jelen Promócióban biztosított jótállást igazoló tanúsítványt (a továbbiakban: „Tanúsítvány”) küld a Résztvevő részére elektronikus formában a Regisztrációs E-mail Címre. Kérjük, hogy a Résztvevő a Tanúsítványt feltétlenül nyomtassa ki és jótállási kötelezettség érvényesítése esetén a jelen szabályzat 6.2. pontjában felsorolt egyéb szükséges evidenciákkal együtt mutassa be!

5.6.         Szervező tájékoztatja a Résztvevőt, hogy a Tanúsítványon szereplő adatok a Samsung közeljövőben kialakításra kerülő regisztrációs rendszerébe bevezetésre fognak kerülni.

5.7.         Érvénytelen regisztráció esetén a Promóciós Jótállás megadására nem kerül sor. Érvénytelen regisztráció esetén a Lebonyolító a Résztvevőt 30 (harminc) naptári napon belül e-mailben értesíti. Ettől függetlenül a Szervező telefonos ügyfélszolgálatán keresztül történő megkeresés esetén a Szervező tájékoztatni tudja arról a Résztvevőt, hogy szerepel-e a Promócióban résztvevő Résztvevők listáján. Érvénytelen regisztrációnak minősül többek között, de nem kizárólag, amennyiben a Résztvevő a regisztráció során megkívánt adatokat hiányosan vagy hibásan adta meg, illetve amennyiben a Promócióban Résztvevő Terméket nem a Szervező hozta forgalomba, vagy a Promócióban Résztvevő Terméket nem a Promócióban Résztvevő Üzletek valamelyikében vásárolta, továbbá, amennyiben a Résztvevő egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban előírt feltételeknek.

5.8.         A Szervező a regisztráció hiányosságáért, hibájáért, a kézbesítés elmaradásáért, vagy késedelméért semmilyen felelősséget nem vállal.

 

6.            A PROMÓCIÓS JÓTÁLLÁS IGÉNYBEVÉTELE

6.1.         A Promóciós Jótállás kizárólag a hivatalos magyarországi Samsung szervizekben érvényesíthető, amelyek listája az alábbi honlapon érhető el:

http://www.samsung.com/hu/support/location/supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION.

6.2.         Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevő figyelmét, hogy a Promóciós Jótállás igénybevételéhez az alábbi evidenciák eredeti példányainak együttes bemutatása szükséges a hivatalos magyarországi Samsung szervizek bármelyikében:

 1. kinyomtatott papír alapú Tanúsítvány;

 2. Promócióban Résztvevő Termék vásárlását igazoló számla;

 3. az adott kereskedő által kitöltött és lebélyegzett Promócióban Résztvevő Termékre vonatkozó jótállási jegy.

A jelen pontban említett evidenciák eredeti példányainak együttes bemutatása nélkül a Promócióban Résztvevő Termékre a Promóciós Jótállás nem vonatkozik.

6.3.         Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevő figyelmét továbbá, hogy amennyiben a jelen Promóció alapján biztosított jótállás ideje alatt a Promócióban Résztvevő Termék a vonatkozó jótállási kötelezettségek teljesítése során kicserélésre kerül másik, a Szervező által forgalomba hozott termékre, úgy a kicserélés folytán – ide nem értve a 72 (hetvenkét) órán belüli kicserélést - az eredeti Promócióban Résztvevő Termék helyébe lépő új termékre nem érvényes a jelen Promócióban biztosított plusz 8 (nyolc) év Promóciós Jótállás, hanem az új termékre a mindenkori Samsung garanciális szabályainak megfelelő, az adott termékre vonatkozó Alapjótállás és Kiterjesztett Jótállás vonatkozik. Erről bővebb információ az alábbi honlapon található:

http://www.samsung.com/hu/support/warranty/warrantyInformation.do?page=POLICY.WARRANTY

6.4.         Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevő figyelmét arra, hogy a Promócióban Résztvevő Termék üzembe helyezésekor, illetve használatakor figyeljen arra, hogy a Promócióban Résztvevő Termék gyári számát tartalmazó gyári adattábla ne sérüljön, illetve ne távolítsa el azt, mert ez a jótállás elvesztését okozza, így ugyanis az adott Promócióban Résztvevő Termék nem azonosítható a jótállási kötelezettség teljesítése céljából.

6.5.         A Promócióban való részvételre azon Résztvevő jogosult, aki hiánytalanul és helyesen adta meg a jelen szabályzat 5.3. pontja alapján a regisztrációhoz szükséges adatokat és maradéktalanul teljesítette a jelen szabályzatban felsorolt előfeltételeket. Szervező kifejezetten rögzíti, hogy a Résztvevő által megadott téves vagy hibás adatokért a Szervező felelősséget nem vállal.

 

7.             SZEMÉLYES ADATOK

7.1.         A Promócióval kapcsolatos adatkezelésre a Szervező http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/ linken elérhető adatvédelmi tájékoztatója, valamint az „Adatkezelési tájékoztatás a 2017.07.14. - 2019.03.31. Között Vásárolt Meghatározott Típusú QLED Televíziókra Vonatkozó 10 Év Beégés Elleni Jótállás Promócióhoz” nevű dokumentumban foglaltak szerint kerül sor.

 

8.             VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1.         A Tanúsítvány megküldésének – a Szervező és Lebonyolító érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak.

8.2.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen szabályzatot különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promócióval kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

8.3.         Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, amennyiben az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

8.4.         Amennyiben a Résztvevő a Promócióban Résztvevő Termék regisztrációja közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.5.         A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a jelen szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését.

8.6.         Jelen szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

8.7.         Amennyiben a jelen szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

8.8.         Jelen szabályzat az alábbi oldalon érhető el: www.samsung.com/hu/article.

 

Budapest, 2018. október 1.

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező

 

© 2018 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!

 

---------------------------------------------------------

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS A 2017.07.14. - 2019.03.31. KÖZÖTT VÁSÁROLT MEGHATÁROZOTT TÍPUSÚ QLED TELEVÍZIÓKRA VONATKOZÓ 10 ÉV BEÉGÉS ELLENI JÓTÁLLÁS PROMÓCIÓHOZ

 

1.            Az adatkezelő

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: H-1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; a továbbiakban: „Samsung”). A Samsung elérhetőségei: http://www.samsung.com/hu/info/contactus.html vagy 06-80-SAMSUNG (06-80-7267864). A Samsung adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei: https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/hu; cím: European Data Protection Officer, Samsung Electronics (UK) Limited, Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS. A Samsung adatkezelésivel kapcsolatos részletes információk: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/  

 

2.            Az adatkezelés megnevezése és célja

A Samsung, mint adatkezelő a „2017.07.14. - 2019.03.31. Között Vásárolt Meghatározott Típusú QLED Televíziókra Vonatkozó 10 Év Beégés Elleni Jótállás” promócióban (a továbbiakban: „Promóció”) a Résztvevők Promóció lebonyolításához szükséges személyes adatait kezeli. A Promóció lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Sykes Közép-Európa Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 117-119. 2. emelet; cégjegyzékszám: 01-09-691459; adószám: 12537886-2-41) (a továbbiakban: ”Lebonyolító”) látja el. Ilyen feladat például: a Tanúsítvány Résztvevő részére történő megküldése.

 

3.            Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 6. cikk § (1) b) pontja alapján az, hogy az adatkezelés olyan szerződés (a Promóció) teljesítéséhez szükséges, amelyben a résztvevő az egyik fél.

 

4.            A kezelt adatok köre

A Samsung a Promócióval kapcsolatban a Résztvevők alábbi adatait kezeli:

•             Résztvevő teljes neve;

•             Résztvevő e-mail címe;

•             ÁFA-s számla igénylés esetén Résztvevő lakcíme;

•             A kiskereskedelmi egység neve és címe, ahol a Promócióban résztvevő terméket a Résztvevő megvásárolta;

•             a Promócióban résztvevő termék modellkódja és gyári száma;

•             a Promócióban résztvevő termék vásárlásának időpontja.

 

5.            Az adatkezelés időtartama

A személyes adatok az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályi és/vagy szerződéses elévülési idő végén kerülnek törlésre. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:22. § szerint, ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 év alatt évülnek el. Az adatmegőrzési idő így az érintett személlyel való kapcsolat megszűnését követő 5 év.

Ha az adatokat a Samsung a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Samsung az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a szerződéses kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik.

 

6.            Az adatok megismerésére jogosult személyek

A személyes adatokhoz a Promóció lebonyolításában részt vevő személyek férhetnek hozzá a Samsung és a Lebonyolító szervezetén belül.

 

7.            Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

 

7.1          Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok

 

Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve a Samsung ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről. A Samsung adatkezelési tevékenységéről bővebb információért, kérjük, látogasson el a http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu  weboldalra.

A Samsung indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Samsung a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

 

A Samsung az érintett által kért információkat írásban, vagy – az érintett elektronikus úton benyújtott kérelme, illetve ezirányú kérelme esetén – elektronikusan adja meg. Az érintett részére szóbeli tájékoztatás is adható, amennyiben az érintett a személyazonosságát a Samsung részére igazolja.

 

7.2          Az érintett hozzáférési joga

(1)          Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon a Samsungtól arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a)            az adatkezelés céljai;

b)            az érintett személyes adatok kategóriái;

c)            azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat a Samsung közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d)            adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e)            az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a Samsungtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f)             valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és

g)            ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

(2)          Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

(3)          Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Samsung az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Samsung az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

7.3          A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a Samsung kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

7.4          A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

(1)          Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Samsung indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a)            a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Samsung gyűjtötte vagy más módon kezelte;

b)            az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)            az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d)            a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;

e)            a személyes adatokat a Samsungra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy

f)             a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2)          Ha a Samsung nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3)          Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:

a)            a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b)            a személyes adatok kezelését előíró, a Samsungra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;

c)            a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

d)            jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

7.5          Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1)          Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Samsung korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)            az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Samsung ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)            az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)            a Samsungnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)            az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Samsung jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2)          Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3)          Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Samsung előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést.

 

7.6          A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

A Samsung minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Samsung tájékoztatja e címzettekről.

 

7.7          A tiltakozáshoz való jog

(1)          Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat a Samsung nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2)          Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

(3)          Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

(4)          Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

(5)          Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

7.8          A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

7.9          A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1)          Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

(2)          Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

(3)          A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

7.10        A Samsunggal vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1)          Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

(2)          A Samsunggal vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást a Samsung vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.  

Lista Nincs előző oldal Nincs következő oldal