A „TRIPLA KAMERA, MEGTRIPLÁZOTT TÁRHELY SAMSUNG GALAXY A7 PROMÓCIÓ” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

2018-12-06

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

1.             A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

1.1          A „Tripla kamera, megtriplázott tárhely Samsung Galaxy A7 promóció elnevezésű promóció (a továbbiakban: „Promóció”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16) (a továbbiakban: „Szervező”).

 

2.             RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1          A Promócióban kizárólag az a 18. életévét betöltött, a jelen szabályzat 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”) vesz részt, aki a Promóció 3. pontban írt időtartama alatt

                2.1.1       bármely magyarországi Costa Coffee kávézóban kapott kuponjával,

2.1.2.      a Samsung hologramjával ellátott, a Szervező által forgalmazott, magyar nyelvű jótállási jeggyel rendelkező

 • Samsung Galaxy A7 készüléket 

  (a továbbiakban: „Promócióban Résztvevő Termékek”) 

  vásárol, az alábbi magyarországi üzletek valamelyikében: 

 • Samsung Experience Store, KÖKI Terminál (1191Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C.);

 • Samsung Experience Store, Pólus Center (1152 Budapest, Szentmihályi út 131.);

 • Samsung Experience Store, Allee (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10.);

 • Samsung Experience Store, Westend CityCenter (1062 Budapest, Váci út 1-3.);

 • Samsung Experience Store, Debrecen (4029 Debrecen, Csapó utca 30.);

 • Samsung Experince Store, Árkád (1106 Budapest, Örs vezér tere 25/a.);

 • Samsung Experince Store, Árkád (9027 Győr, Budai út 1.);

 • Samsung Experince Store, Miskolc (3524 Miskolc, Városház tér 9.);

 • Samsung Experince Store, Mammut (1024 Budapest, Lövőház utca 2.);

 • Samsung Experince Store, Árkád (6724 Szeged, Londoni krt 3.) 

  (a továbbiakban: „Promócióban Résztvevő Üzletek”).

   

2.1.3.      Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a Kedvezmény igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.1.4.      Amennyiben a Résztvevő 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy a Promóció során nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2. 2.2.     A Promócióból ki vannak zárva a Szervező dolgozói és ezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Promóció lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

 

3.            A Promóció tárgya:

3.1.         Amennyiben a Résztvevő bármely magyarországi Costa Coffee kávézóban kapott kuponjával (a továbbiakban: „Kupon”) a Promóciós Időszak alatt a Promócióban Résztvevő Üzletek valamelyikében Promócióban Résztvevő Terméket vásárol, úgy a Résztvevő egy Samsung 128GB SD kártyát (a továbbiakban: „Kedvezmény”) kap. A Kuponokkal kapcsolatos feltételekről a Résztvevő a magyarországi Costa Coffee kávézókban kaphat további tájékoztatást.

3.2.         A Kedvezmény kizárólag a jelen szabályzat 2.1.2. pontjában meghatározott Promócióban Résztvevő Üzletekben történő vásárlásokra vonatkozik, és más kedvezményekkel, valamint egyéb akciókkal nem vonható össze.

3.3.         Szervező a Kedvezményt kizárólag a Promóciós Időszak alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Terméknek, valamint a Kedvezménynek a Promócióban Résztvevő Üzletekben található készleteinek erejéig tudja biztosítani.

3.4.         1 (egy) darab Promócióban Résztvevő Termék vásárlása során 1 (egy) Résztvevő kizárólag 1 (egy) darab Kedvezmény beváltására jogosult.

3.5.         A Kedvezmény másra át nem ruházható, valamint készpénzre vagy más termékre át nem váltható.

 

4.             A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

4.1.         A Promóció 2018. december 3.[LNP/1]  napjától – 2018. december 31. napjáig, vagy a készlet erejéig tart (a továbbiakban „Promóciós Időszak”).

4.2.         Szervező a Kedvezményt kizárólag a Promóciós Időszak alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Terméknek, valamint a Kedvezménynek a Promócióban Résztvevő Üzletekben található készleteinek erejéig tudja biztosítani.

 

5.             ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

5.1.         A Promócióhoz tartozó esetleges SZJA-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Promóció tárgya fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

6.             SZEMÉLYES ADATOK

6.1.         A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a jelen Promócióval kapcsolatban a Szervező nem kezel személyes adatot, egyebekben a Szervező adatkezelési tevékenységéről az alábbi linken tájékozódhat: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/.

 

7.             VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1          A Kedvezmény átadásának – a Szervező érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

7.2.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promócióval kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

7.3.         Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

7.4.         A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését.

7.5.         Jelen szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

7.6.         Amennyiben a jelen szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

7.7.         Jelen szabályzat az alábbi oldalon érhető el: www.samsung.com/hu/article.

 

Budapest, 2018. december 04.

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező

© 2018 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!
 [LNP/1]Please double check – and correct if needed - the starting date of the Promotion.

Lista Nincs előző oldal Nincs következő oldal