A „GALAXY NOTE9 TERMÉKBEVEZETÉSI PROMÓCIÓ” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

2018-08-09

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, AMENNYIBEN AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT, VALAMINT AMENNYIBEN ELMÚLT 18 ÉVES.

 

1.             A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1          A „Galaxy Note9 Termékbevezetési Promóció” elnevezésű promóció (a továbbiakban: „Promóció”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; elérhetőség: https://e-contactus.samsung.com/hu/m/webchat) (a továbbiakban: „Szervező”).

 

2.             RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1          A Promócióban kizárólag az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”) vesz részt, aki a Promóciós Időszak alatt

2.1.1.      Samsung által forgalmazott

 • Samsung Galaxy Note9 128 GB belső tárhellyel

 • Samsung Galaxy Note9 512 GB belső tárhellyel (a továbbiakban: „Promócióban Résztvevő Termékek”) 

  terméket vásárol, az alábbi magyarországi üzletek, műszaki áruházak és webáruházak (a továbbiakban: „Promócióban Résztvevő Üzletek”) valamelyikében: 

 • Telekom üzletek (amelyek listája a www.telekom.hu oldalon érhető el);

 • Telenor üzletek (amelyek listája a www.telenor.hu oldalon érhető el);

 • Vodafone üzletek[1] (amelyek listája a www.vodafone.hu oldalon érhető el);

 • A Vöröskő Kft. által üzemeltetett Euronics üzletek (amelyek listája a www.euronics.hu oldalon érhető el);

 • Extreme Digital üzletek (amelyek listája a www.edigital.hu oldalon érhető el);

 • Samsung Experience Store üzletek (amelyek listája a www. www.samsung.com/hu/ses/retail/ oldalon érhető el);

 • A magyarországi Media Markt műszaki áruházak (amelyek listája a www.mediamarkt.hu oldalon érhető el);

 • A magyarországi BestByte műszaki áruházak (amelyek listája a www.bestbyte.hu oldalon érhető el);

 • A Dante International SA által üzemeltetett emag.hu webáruház, amely a www.emag.hu oldalon érhető el;

 • A Speeddepo Kft. által üzemeltetett www.speedshop.hu webáruház;

 • FirstPhone üzletek (amelyek listája a www.firstphone.hu oldalon érhető el) 

2.1.2.      Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a Kedvezmény igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.1.3.      Amennyiben a Résztvevő 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

 

3.            A Promóció tárgya:

3.1.         Amennyiben a Résztvevő a Promóciós Időszak alatt a Promócióban Résztvevő Üzletek valamelyikében Promócióban Résztvevő Terméket kíván vásárolni, úgy a Résztvevő a Promócióban Résztvevő 128 GB-os Terméket jogosult bruttó 30.000 Ft (azaz harmincezer forint), az 512 GB-os Terméket pedig bruttó 60.000 Ft (azaz hatvanezer forint) kedvezménnyel megvásárolni, továbbá lehetősége van a Résztvevő tulajdonában álló használt okostelefon készüléke árának beszámítására[2] (a továbbiakban: „Kedvezmény”)[3]. A használt készülék átvételkori árát független szakértő állapítja meg a jelen szabályzat 5. pontjában részletezett módon.

3.2.         A Kedvezmény kizárólag a jelen szabályzat 2.1.1. pontjában meghatározott Promócióban Résztvevő Üzletekben történő vásárlásokra vonatkozik, és más kedvezményekkel, egyéb akciókkal nem vonható össze.

3.3.         Szervező a Kedvezményt kizárólag a Promóciós Időszak alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Terméknek a Promócióban Résztvevő Üzletekben található készletének erejéig tudja biztosítani.

3.4.         A Kedvezmény másra át nem ruházható, valamint készpénzre vagy más termékre át nem váltható.

 

4.             A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

4.1.         A Promóció 2018. augusztus 9. napján 18 óra 00 perctől - 2018. augusztus 23. napján 23 óra 59 percig, vagy a Promócióban Résztvevő Terméknek a Promócióban Résztvevő Üzletekben található készletének erejéig tart, az adott Promócióban Résztvevő Üzleteknél érvényben lévő szabályok szerint (a továbbiakban „Promóciós Időszak”). A Promócióban Résztvevő Termék hivatalosan 2018. augusztus 24. napjától érhető el.

4.2.         Szervező a Kedvezményt kizárólag a Promóciós Időszak alatt biztosítja.

 

5.            A PROMÓCIÓBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉK VÁSÁRLÁSA ÉS A KÉSZÜLÉKBESZÁMÍTÁS[4] FOLYAMATA

5.1.         Szolgáltatók esetében (Telekom üzletek, Telenor üzletek, Vodafone üzletek)

A Résztvevő az általa kiválasztott Üzletben megvásárolja a Promócióban Résztvevő Terméket bruttó 30.000 Ft (azaz harmincezer forint) kedvezménnyel[5].

Amennyiben a Résztvevő régi, működőképes és törésektől mentes okostelefonját (a továbbiakban: „Készülék”) értékesíteni szeretné, akkor 2018. augusztus 24. napja és 2018. augusztus 31. napja között megteheti ezt a Promócióban Résztvevő Termék vásárlását igazoló, bemutatható eredeti nyomtatott vagy elektronikus dokumentummal a Samsung Experience Store üzletek valamelyikében (amelyek listája a https://www.samsung.com/hu/ses/retail/ oldalon érhető el), és a Szervező értékesítői márkától függetlenül ajánlatot tesznek a Készülékre. Amennyiben elfogadja a Résztvevő az ajánlatot, úgy a Samsung Experience Store üzletet üzemeltető partner a Készülék vételárát a Résztvevő számára 2018. szeptember 10. napjáig átutalással teljesíti.

5.2.         Kiskereskedelmi partnerek esetében (Euronics üzletek, Extreme Digital üzletek, Media Markt műszaki áruházak, Best Byte műszaki áruházak, emag webáruház, Speedshop webáruház, FirstPhone üzletek)

A Résztvevő az általa kiválasztott Üzletben megvásárolja a Promócióban Résztvevő Terméket bruttó 30.000 Ft (azaz harmincezer forint) kedvezménnyel.

A Résztvevő a www.rendo.hu oldalon regisztrálhatja a használt okostelefonját (a továbbiakban: „Készülék”), majd ezt követően a Készüléket postai úton eljuttatja a RENDO Digital Kft. (a továbbiakban: „RENDO”) részére, amelyről bővebb információ a http://www.rendo.hu/content/1-csomagolas-es-szallitas oldalon található. Csak olyan Készülék küldhető be, amely szerepel a RENDO katalógusában, amelyről bővebb információ a http://www.rendo.hu/hasznalt-mobiltelefon-felvasarlas-beszamitas-6 oldalon található. A beszámítási vételár meghatározásáért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A vételár meghatározása a RENDO kizárólagos feladata.

A RENDO és a beküldött Készülék tulajdonosa adásvételi szerződést kötnek, majd a RENDO a beküldött Készülék vételárát átutalja a Résztvevőnek.

5.3.         Samsung Experience Store üzletek esetében (amelyek listája a https://www.samsung.com/hu/ses/retail/ oldalon érhető el)

A Résztvevő az általa kiválasztott Üzletben megvásárolja a Promócióban Résztvevő Terméket bruttó 30.000 Ft (azaz harmincezer forint) kedvezménnyel.

Amennyiben Promócióban Résztvevő Terméket rendel elő a vásárló, és használt okostelefonjának (a továbbiakban: „Készülék”) értékét beszámíttatná a Promócióban Résztvevő Termék vételárába, úgy a Szervező értékesítői márkától függetlenül ajánlatot tesznek a Készülékre, és amennyiben elfogadja a Résztvevő az ajánlatot, úgy a Készülék értéke levonásra kerül a Promócióban Résztvevő Termék vételárából.

5.4.         A Promócióban Résztvevő Termék ára a különböző Promócióban Résztvevő Üzletekben különbözhet. A Résztvevő a Promócióban Résztvevő Termék aktuális áráról az adott Promócióban Résztvevő Üzletben tud tájékoztatást kérni.

5.5.         A Promócióban Résztvevő Termék átvételének módja, és az arra vonatkozó szabályok a különböző Promócióban Résztvevő Üzletekben különbözhetnek. A Résztvevő a Promócióban Résztvevő Termék átvételének módjáról az adott Promócióban Résztvevő Üzletben tud tájékoztatást kérni.

5.6.         Amennyiben a vásárlást követően a Promócióban Résztvevő Termék elállás keretében visszaváltásra kerül, úgy a visszafizetett összeg mértékének igazodnia kell a Résztvevő által ténylegesen kifizetett kedvezményes árhoz. Az elállás határidejéről a Résztvevő az adott Promócióban Résztvevő Üzletben tud további tájékoztatást kérni.

5.7.         A Promócióban Résztvevő Termék üzembe helyezésekor, illetve használatakor figyeljen arra, hogy a Promócióban Résztvevő Termék gyári számát tartalmazó gyári adattábla ne sérüljön, illetve ne távolítsa el azt, mert ez a jótállás elvesztését okozza, így ugyanis a Promócióban Résztvevő Termék nem azonosítható a jótállási kötelezettség teljesítése céljából.

 

6.             ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

6.1.         A Kedvezményhez tartozó esetleges SZJA-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Kedvezmény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

7.             SZEMÉLYES ADATOK

7.1.         A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a jelen Promócióval kapcsolatban a Szervező nem kezel személyes adatot, egyebekben a Szervező adatkezelési tevékenységéről az alábbi linken tájékozódhat: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/.

 

8.             VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1.         A Kedvezmény átadásának – a Szervező érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promócióval kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

8.3.         Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, amennyiben az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

8.4.         A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a jelen szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését.

8.5.         Jelen szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

8.6.         Amennyiben a jelen szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

8.7.         Jelen szabályzat az alábbi oldalon érhető el: www.samsung.com/hu/article.

 

Budapest, 2018. augusztus 08.

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező

 

© 2018 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!

[1] A Vodafone üzletek által nyújtott Kedvezményre speciális szabályok vonatkoznak, amelyekről a Vodafone üzletek honlapján tájékozódhat.
[2] A jelen szabályzatban megjelölt készülékbeszámítás nem feltétele a Kedvezmény igénybevételének.
[3] A Vodafone üzletek által nyújtott Kedvezményre speciális szabályok vonatkoznak, amelyekről a Vodafone üzletek honlapján tájékozódhat.
[4] A jelen szabályzatban megjelölt készülékbeszámítás nem feltétele a Kedvezmény igénybevételének.
[5] A Vodafone üzletek által nyújtott Kedvezményre speciális szabályok vonatkoznak, amelyekről a Vodafone üzletek honlapján tájékozódhat. 

Lista Nincs előző oldal Nincs következő oldal