A „GALAXY WATCH ACTIVE ELŐRENDELŐ PROMÓCIÓ” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

2019-03-11

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, AMENNYIBEN AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT, VALAMINT AMENNYIBEN ELMÚLT 18 ÉVES.

 

1.             A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

1.1          A „Galaxy Watch Active Előrendelő Promóció” elnevezésű promóció (a továbbiakban: „Promóció”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; kapcsolat: https://www.samsung.com/hu/support/email/) (a továbbiakban: „Szervező”).

 

2.             RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1          A Promócióban kizárólag az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező cselekvőképes természetes személy, valamint valamennyi jogi személyiséggel rendelkező társaság (a továbbiakban együttesen: „Résztvevő”) vesz részt, aki, vagy amely 2019. március 11. napján 00 óra 01 perctől 2019. március 21. napján 23 óra 59 percig tartó időszak alatt

2.1.1.      a Szervező által forgalmazott, valamint a Magyar Telekom Nyrt., Telenor Magyarország Zrt., Vodafone Magyarország zrt., Cellect Hungary Kft., Strong&Unique Kft. és BRAVOPHONE Kft.[1] által kiskereskedelmi forgalomba hozott

 • Samsung Galaxy Watch Active

(a továbbiakban: „Promócióban Résztvevő Termék”)

készüléket vásárol, az alábbi magyarországi üzletek, műszaki áruházak és webáruházak (a továbbiakban: „Promócióban Résztvevő Üzletek”) valamelyikében:

 

 • Telekom webáruház (amely a www.telekom.hu oldalon érhető el);

 • A Vöröskő Kft. által üzemeltetett Euronics üzletek és webáruház (amelyek listája a www.euronics.hu oldalon érhető el);

 • Extreme Digital üzletek és webáruház (amelyek listája a www.edigital.hu oldalon érhető el);

 • Samsung Experience Store üzletek (amelyek listája a www. www.samsung.com/hu/ses/retail/ oldalon érhető el);

 • A magyarországi Media Markt webáruház (amely a www.mediamarkt.hu oldalon érhető el);

 • A magyarországi BestByte műszaki áruházak és webáruház (amelyek listája a www.bestbyte.hu oldalon érhető el);

 • A Dante International SA által üzemeltetett emag.hu webáruház, amely a www.emag.hu oldalon érhető el;

 • A Speeddepo Kft. által üzemeltetett www.speedshop.hu webáruház és üzletek (amelyek listája a www.speedshop.hu oldalon érhető el;

 • Az iPon Computer Kft. által üzemeltetett ipon.hu webáruház, amely a www.ipon.hu oldalon érhető el;

 • Az Aqua Optima Kft. által üzemeltetett aqua.hu webáruház és Aqua Electromax üzletek (amelyek listája a www.aqua.hu oldalon érhető el);

 • A 220volt Magyarország Kft. Által üzemeltett 220volt webáruház és 220volt üzletek (amelyek listája a www.220volt.hu oldalon érhető el).

 • A Cellect Hungary Kft. által üzemeltetett cellect.hu webáruház, amely a www.cellect.hu oldalon érhető el.

2.1.2.      Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött természetes személy, úgy a Kedvezmény igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.1.3.      Amennyiben a Résztvevő 18. életévét betöltött cselekvőképtelen természetes személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

 

3.            A Promóció tárgya

3.1.         Amennyiben a Résztvevő a Promóciós Időszak alatt a Promócióban Résztvevő Üzletek valamelyikében Promócióban Résztvevő Terméket vásárol, úgy a Résztvevő egy ráadás Vezeték nélküli külső akkumulátor terméket (a továbbiakban: „Kedvezmény”) kaphat.

3.2.         A Kedvezmény kizárólag a Promóciós Időszak alatt megvásárolt Promócióban Résztvevő Termék mellé jár a készlet erejéig. A Kedvezmény a Promócióban Résztvevő Termékkel egyidőben kerül átadásra a Résztvevő részére az adott Promócióban Résztvevő Üzlet folyamatai szerint.

3.3.         A Promóció kizárólag a jelen szabályzat 2.1.1. pontjában meghatározott Promócióban Résztvevő Üzletekben történő vásárlásokra vonatkozik, és más kedvezményekkel, egyéb akciókkal nem vonható össze.

3.4.         1 (egy) darab Promócióban Résztvevő Termék mellé kizárólag 1 (egy) darab Kedvezmény, valamint 1 (egy) Résztvevő részére legfeljebb összesen 5 (öt) darab Kedvezmény igényelhető.

3.5.         Szervező a Promóciót kizárólag a Promócióban Résztvevő Termék, valamint a Kedvezmény készleteinek erejéig tudja biztosítani, a Promócióban Résztvevő Üzletek folyamatai szerint.

3.6.         A Kedvezmény másra át nem ruházható, valamint készpénzre vagy más termékre át nem váltható.

3.7.         A Szervező a Kedvezmény esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, és a Kedvezmény vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartozik felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

 

4.             A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

4.1.         A Promóció 2019. március 11. napján 00 óra 01 perctől 2019. március 21. napján 23 óra 59 percig, vagy Promócióban Résztvevő Termék, valamint a Kedvezmény készleteinek erejéig tart (a továbbiakban „Promóciós Időszak”). A Promócióban Résztvevő Termék hivatalosan 2019. március 22. napjától érhető el. A Kedvezmény a Promócióban Résztvevő Termékkel egyidőben kerül átadásra a Résztvevő részére az adott Promócióban Résztvevő Üzlet folyamatai szerint.

4.2.         A Kedvezmény kizárólag a Promóciós Időszak alatt megvásárolt Promócióban Résztvevő Termék mellé igényelhető a készlet erejéig.

 

5.            A PROMÓCIÓBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉK ÁRA ÉS ÁTVÉTELE

5.1.         A Promócióban Résztvevő Termék ára a különböző Promócióban Résztvevő Üzletekben különbözhet. A Résztvevő a Promócióban Résztvevő Termék aktuális áráról az adott Promócióban Résztvevő Üzletben tud tájékoztatást kérni.

5.2.         A Promócióban Résztvevő Termék, valamint a Kedvezmény átvételének módja, és az arra vonatkozó szabályok a különböző Promócióban Résztvevő Üzletekben különbözhetnek. A Résztvevő a Promócióban Résztvevő Termék, valamint a Kedvezmény átvételének módjáról az adott Promócióban Résztvevő Üzletben tud tájékoztatást kérni.

 

6.             ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

6.1.         A Kedvezményhez tartozó esetleges SZJA-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Kedvezmény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

7.             SZEMÉLYES ADATOK

7.1.         A jelen Promócióval kapcsolatos adatkezelésről a Szervező http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/ linken elérhető adatvédelmi tájékoztatójából, valamint az „Adatkezelési tájékoztatás a „Galaxy Watch Active Előrendelő Promóció” elnevezésű promócióhoz” nevű dokumentumból tájékozódhat.

 

8.             VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1.         A Szervező a Kedvezmény esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, és a Kedvezmény vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartozik felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

8.2.         A Kedvezmény átadásának – a Szervező érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.3.         A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről bármilyen manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Promócióból.

8.4.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promócióval kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

8.5.         Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, amennyiben az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

8.6.         A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a jelen szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését.

8.7.         Jelen szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

8.8.         Amennyiben a jelen szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

8.9.         Jelen szabályzat az alábbi oldalon érhető el: www.samsung.com/hu/article.

 

Budapest, 2019. március 11.

 

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező 

© 2019 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!

 

[1] A Promócióban kizárólag a Magyar Telekom Nyrt., Telenor Magyarország Zrt., Vodafone Magyarország zrt., Cellect Hungary Kft., Strong&Unique  Kft. és BRAVOPHONE Kft. által kiskereskedelmi forgalomba hozott Samsung Galaxy Watch Active készülékek vesznek részt.

 

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS A „GALAXY WATCH ACTIVE ELŐRENDELŐ PROMÓCIÓ” ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓHOZ

 

1.                   Közös adatkezelés, az adatkezelők

 

A „Galaxy Watch Active Előrendelő Promóció” elnevezésű promócióval (a továbbiakban: „Promóció”) kapcsolatban a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: H-1138 Budapest, Dunavirág u. 2., 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; a továbbiakban: „Samsung”), valamint a Promóció részvételi feltételeinek és szabályzatának 2.1.1 pontjában megjelölt Promócióban Résztvevő Üzletek együttesen az adatkezelők. A Résztvevő a Promócióban Résztvevő Üzletek adatkezeléséről további információt az adott Promócióban Résztvevő Üzlettől kaphat.

 

A Samsung elérhetőségei: http://www.samsung.com/hu/info/contactus.html vagy 06-80-SAMSUNG (06-80-7267864). A Samsung adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei: https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/hu; cím: European Data Protection Officer, Samsung Electronics (UK) Limited, Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS. A Samsung adatkezelésivel kapcsolatos részletes információk: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/

 

2.                   Az adatkezelés megnevezése és célja

 

Az adatkezelők a Promócióban a Résztvevők Promóció lebonyolításához szükséges személyes adatait kezelik. A Promóció lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Promóció részvételi feltételeinek és szabályzatának 2.1.1 pontjában megjelölt Promócióban Résztvevő Üzletek látják el.

 

3.                   Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 6. cikk § (1) b) pontja alapján az, hogy az adatkezelés olyan szerződés (a Promóció) teljesítéséhez szükséges, amelyben a Résztvevő az egyik fél.

 

4.                   A kezelt adatok köre

 

Az adatkezelők a Promócióval kapcsolatban a Résztvevők alábbi adatait kezelhetik[1]:

 

·         Résztvevő teljes neve;

·         Résztvevő születési dátuma (annak ellenőrzése érdekében, hogy a Résztvevő a 18. életévét betöltötte-e);

·         Résztvevő e-mail címe;

·         Résztvevő lakcíme vagy postázási címe;

·         Résztvevő telefonszáma;

·         A Promócióban résztvevő termék vásárlását igazoló számlán esetlegesen feltüntetett adatok:

·                A Promócióban résztvevő termék vásárlását igazoló számla sorszáma és kiállításának dátuma;

·                A kiskereskedelmi egység neve és címe, ahol a Promócióban résztvevő terméket a Résztvevő megvásárolta;

·                A Promócióban résztvevő termék megnevezése, azonosítószáma és mennyisége, modellkódja, gyári száma, nettó és bruttó vételára;

·                A Promócióban résztvevő termék vásárlásának (előrendelésének) időpontja, valamint az árukiadás dátuma;

·                A Résztvevő vevőazonosítója;

·                A Promócióban résztvevő termék megrendelésének száma.

 

5.                   Az adatkezelés időtartama

 

A személyes adatok az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályi és/vagy szerződéses elévülési idő végén kerülnek törlésre. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:22. § szerint, ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 év alatt évülnek el. Az adatmegőrzési idő így az érintett személlyel való kapcsolat megszűnését követő 5 (öt) év.

 

Ha az adatokat a Samsung a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Samsung az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a szerződéses kapcsolat megszűnését követően 8 (nyolc) év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik.

 

6.                   Az adatok megismerésére jogosult személyek

 

A személyes adatokhoz a Promóció lebonyolításában részt vevő személyek férhetnek hozzá a Samsung és a Lebonyolítók szervezetén belül.

 

7.                   Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

 

7.1       Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok

 

Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve a Samsung ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről. A Samsung adatkezelési tevékenységéről bővebb információért, kérjük, látogasson el a http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/ weboldalra.

 

A Samsung indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Samsung a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

 

A Samsung az érintett által kért információkat írásban, vagy – az érintett elektronikus úton benyújtott kérelme, illetve ezirányú kérelme esetén – elektronikusan adja meg. Az érintett részére szóbeli tájékoztatás is adható, amennyiben az érintett a személyazonosságát a Samsung részére igazolja.

 

7.2       Az érintett hozzáférési joga

 

(1)    Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon a Samsungtól arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

a)       az adatkezelés céljai;

b)      az érintett személyes adatok kategóriái;

c)       azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat a Samsung közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d)      adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e)       az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a Samsungtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f)       valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és

g)      ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

 

(2)    Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

 

(3)    Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Samsung az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Samsung az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

7.3       A helyesbítéshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a Samsung kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

7.4       A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

(1)    Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Samsung indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

a)       a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Samsung gyűjtötte vagy más módon kezelte;

b)      az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)       az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d)      a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;

e)       a személyes adatokat a Samsungra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy

f)       a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

(2)    Ha a Samsung nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

(3)    Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:

 

a)       a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b)      a személyes adatok kezelését előíró, a Samsungra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;

c)       a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

d)      jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

7.5       Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

(1)    Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Samsung korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

a)       az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Samsung ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)      az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)       a Samsungnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)      az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Samsung jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

(2)    Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

(3)    Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Samsung előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést.

 

7.6       A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

 

A Samsung minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Samsung tájékoztatja e címzettekről.

 

7.7       A tiltakozáshoz való jog

 

(1)    Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat a Samsung nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

(2)    Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 

(3)    Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

(4)    Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

 

(5)    Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

7.8       A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

7.9       A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

(1)    Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

 

(2)    Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

(3)    A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

7.10     A Samsunggal vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

(1)    Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

 

(2)    A Samsunggal vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást a Samsung vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

 

[1] A kezelt személyes adatok köre az online valamint személyes vásárlás, illetve a számlázási gyakorlat különbözőségéből adódóan a különböző Promócióban Résztvevő Üzletekben különbözhet. További információt a Résztvevő közvetlenül az adott Promócióban Résztvevő Üzlettől kaphat.

 

 

 

 

 

 

 

Lista Nincs előző oldal Nincs következő oldal