A „SAMSUNG GALAXY WATCH ACTIVE2 ELŐRENDELŐ PROMÓCIÓ” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

2019-09-05

A „SAMSUNG Galaxy Watch active2 ELŐRENDELŐ promóció” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, AMENNYIBEN AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT, VALAMINT AMENNYIBEN ELMÚLT 18 ÉVES.

 

1.             A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

1.1.         A „Samsung Galaxy Watch Active2 Előrendelő Promóció” (a továbbiakban: „Promóció”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; kapcsolat: https://www.samsung.com/hu/support/email/) (a továbbiakban: „Szervező”).

 

2.             RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1.         A Promócióban kizárólag az a, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, valamint valamennyi jogi személyiséggel rendelkező társaság (a továbbiakban együttesen: „Résztvevő”) vesz részt, aki, vagy amely 2019. szeptember 5. napján 00 óra 01 perctől 2019. szeptember 19. napján 23 óra 59 percig tartó időszak alatt

2.1.1.      a Szervező által forgalmazott, valamint a Bravophone, Cellect és Strong&Unique[1] által értékesített

 • Samsung Galaxy Watch Active2 (a továbbiakban: „Promócióban Résztvevő Termék”) 

  2.1.2.      készüléket vásárol, az alábbi magyarországi üzletek, műszaki áruházak és webáruházak (a továbbiakban: „Promócióban Résztvevő Üzletek”) valamelyikében: 

 • A Vöröskő Kft. által üzemeltetett Euronics üzletek és webáruház, amelyek listája a www.euronics.hu oldalon érhető el;

 • Extreme Digital üzletek és webáruház, amelyek listája a www.edigital.hu oldalon érhető el;

 • Samsung Experience Store üzletek és webáruházak, amelyek listája a www. www.samsung.com/hu/ses/retail/ oldalon érhető el;

 • A magyarországi Media Markt webáruház, amely a www.mediamarkt.hu oldalon érhető el;

 • A magyarországi BestByte műszaki áruházak és webáruház, amelyek listája a www.bestbyte.hu oldalon érhető el;

 • A Dante International SA által üzemeltetett emag.hu webáruház, amely a www.emag.hu oldalon érhető el;

 • A Speeddepo Kft. által üzemeltetett www.speedshop.hu webáruház és üzletek, amelyek listája a www.speedshop.hu oldalon érhető el;

 • Az iPon Computer Kft. által üzemeltetett ipon.hu webáruház, amely a www.ipon.hu oldalon érhető el;

 • Az Aqua Optima Kft. által üzemeltetett aqua.hu webáruház és Aqua Electromax üzletek, amelyek listája a www.aqua.hu oldalon érhető el;

 • A 220volt Magyarország Kft. Által üzemeltett 220volt webáruház és 220volt üzletek, amelyek listája a www.220volt.hu oldalon érhető el;

 • A For Gamers Kft. által üzemeltetett konzolvilág.hu webáruház, amely a www.konzolvilag.hu oldalon érhető el;

 • A Cellect Hungary Kft. által üzemeltetett www.cellect.hu webáruház;

 • A Hardverker Online Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság által üzemeltetett www.bestmarkt.hu webáruház.

2.2.         Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött természetes személy, úgy a Kedvezmény igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.3.         Amennyiben a Résztvevő 18. életévét betöltött cselekvőképtelen természetes személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

 

3.            A Promóció tárgya:

3.1.         Amennyiben a Résztvevő a Promóciós Időszak alatt a Promócióban Résztvevő Üzletek valamelyikében Promócióban Résztvevő Terméket vásárol, úgy a Résztvevő 1 (egy) darab Samsung Vezeték nélküli dupla töltőpad terméket (a továbbiakban: „Kedvezmény”) kaphat ráadásként. A Kedvezmény színét a Résztvevő kizárólag az adott Promócióban Résztvevő Üzletben készleten lévő Kedvezmények közül jogosult megválasztani.

3.2.         A Promóció kizárólag a jelen Szabályzat 2.1.2. pontjában meghatározott Promócióban Résztvevő Üzletekben történő vásárlásokra vonatkozik, és más kedvezményekkel, egyéb akciókkal nem vonható össze.

3.3.         1 (egy) darab Promócióban Résztvevő Termék mellé kizárólag 1 (egy) darab Kedvezmény, valamint 1 (egy) Résztvevő részére legfeljebb összesen 5 (öt) darab Kedvezmény adható.

3.4.         Szervező a Promóciót kizárólag a Promócióban Résztvevő Termék, valamint a Kedvezmény készleteinek erejéig tudja biztosítani, a Promócióban Résztvevő Üzletek folyamatai szerint.

3.5.         A Kedvezmény másra át nem ruházható, valamint készpénzre illetve más termékre át nem váltható.

3.6.         A Szervező a Kedvezmény esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, és a Kedvezmény vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartozik felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

 

4.             A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

4.1.         A Promóció 2019. szeptember 5. napján 00 óra 01 perctől 2019. szeptember 19. napján 23 óra 59 percig, vagy Promócióban Résztvevő Termék, valamint a Kedvezmény készleteinek erejéig tart (a továbbiakban „Promóciós Időszak”). A Promócióban Résztvevő Termék hivatalosan 2019. szeptember 20. napjától érhető el.

4.2.         Szervező a Promóciót kizárólag a Promóciós Időszak alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Terméknek, valamint a Kedvezménynek a Promócióban Résztvevő Üzletekben található készleteinek erejéig tudja biztosítani.

 

5.            A PROMÓCIÓBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉK ÁRA ÉS ÁTVÉTELE

5.1.         A Promócióban Résztvevő Termék ára a különböző Promócióban Résztvevő Üzletekben különbözhet. A Résztvevő a Promócióban Résztvevő Termék aktuális áráról az adott Promócióban Résztvevő Üzletben tud tájékoztatást kérni.

5.2.         A Promócióban Résztvevő Termék átvételének módja, és az arra vonatkozó szabályok a különböző Promócióban Résztvevő Üzletekben különbözhetnek. A Résztvevő a Promócióban Résztvevő Termék átvételének módjáról az adott Promócióban Résztvevő Üzletben tud tájékoztatást kérni.

 

6.             ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

6.1.         A Kedvezményhez tartozó esetleges SZJA-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Kedvezmény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

7.             SZEMÉLYES ADATOK

7.1.         A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a jelen Promócióval kapcsolatban a Szervező nem kezel személyes adatot, egyebekben a Szervező adatkezelési tevékenységéről az alábbi linken tájékozódhat: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/.

7.2.         A Szervező tájékoztatja továbbá a Résztvevőket, hogy a Promócióban Résztvevő Termék vásárlása során megadott személyes adatokat az adott Promócióban Résztvevő Üzlet kezeli, amely adatkezelési tevékenységről további tájékoztatást az adott Promócióban Résztvevő Üzlet adhat.

 

8.             VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1.         A Promócióban Résztvevő Termék üzembe helyezésekor, illetve használatakor figyeljen arra, hogy a Promócióban Résztvevő Termék gyári számát tartalmazó gyári adattábla ne sérüljön, illetve ne távolítsa el azt, mert ez a jótállás elvesztését okozza, így ugyanis a Promócióban Résztvevő Termék nem azonosítható a jótállási kötelezettség teljesítése céljából.

8.2.         A Szervező a Kedvezmény esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, és a Kedvezmény vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartozik felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

8.3.         A Kedvezmény átadásának – a Szervező érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.4.         A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről bármilyen manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Promócióból.

8.5.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promócióval kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

8.6.         Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, amennyiben az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

8.7.         A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a jelen Szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését.

8.8.         Jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

8.9.         Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

8.10.       Jelen Szabályzat az alábbi oldalon érhető el: www.samsung.com/hu/article.

 

Budapest, 2019. szeptember 5. 

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező

© 2019 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!

[1] A Promócióban kizárólag a Bravophone, Cellect és Strong&Unique által értékesített Samsung Galaxy Watch Active2 készülékek vesznek részt.

 

 

Lista Nincs előző oldal Nincs következő oldal