A „SAMSUNG GALAXY Z FLIP ÉS GALAXY BUDS+ ONLINE PROMÓCIÓ” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

2020-03-27

A „SAMSUNG GALAXY Z FLIP ÉS GALAXY BUDS+ ONLINE PROMÓCIÓ”

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

 

1.             A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

1.1.         A „SAMSUNG GALAXY Z FLIP ÉS GALAXY BUDS+ ONLINE PROMÓCIÓ” (a továbbiakban: ”Promóció”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; kapcsolat: https://www.samsung.com/hu/support/email/) (a továbbiakban: „Szervező”).

1.2.         A Promócióban Résztvevő Termék megvásárlásával és átadásával, valamint a Kedvezmény átadásával összefüggő feladatokat a különböző Promócióban Résztvevő Webshopok önállóan, egymástól függetlenül látják el, ezekben a folyamatokban a Szervező nem vesz részt.

 

2.             RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1.         A Promócióban kizárólag az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”) vesz részt, aki a jelen Szabályzat 4. pontjában megjelölt Promóciós Időszak alatt

2.1.1.      a Samsung hologramjával ellátott, a Szervező által forgalmazott, magyar nyelvű jótállási jeggyel rendelkező

 • Samsung Galaxy Z Flip

  (a továbbiakban: „Promócióban Résztvevő Termék”)

  készüléket vásárol, az alábbi magyarországi viszonteladók online webáruházainak valamelyikében:

  A Strong & Unique Kft. által üzemeltetett Samsung Experience Store webáruházban, amely a www.ses.hu weboldalon érhető el;

 • A Bravotel Üzletházak Kft. által üzemeltetett Samsung Experience Store webáruházban, amely a www.sestore.hu weboldalon érhető el,

 • A Telenor webáruházban, amely a www.telenor.hu oldalon érhető el;

 • A magyarországi Media Markt webáruházban, amely a www.mediamarkt.hu weboldalon érhető el;

 • Az Extreme Digital webáruházban, amely a www.edigital.hu weboldalon érhető el;

  (a továbbiakban együttesen: „Promócióban Résztvevő Webshopok”).

  2.1.2.      Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a Kedvezmény igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.1.3.      Amennyiben a Résztvevő 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.2.         A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekről további információ a Promócióban Résztvevő Webshopoktól kérhető. A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a különböző Promócióban Résztvevő Webshopok eltérhetnek.

 

3.            A Promóció tárgya

3.1.         Amennyiben a Résztvevő a jelen Szabályzat 4. pontjában megjelölt Promóciós Időszak alatt a Promócióban Résztvevő Webshopok valamelyikében Promócióban Résztvevő Terméket vásárol, úgy 1 (egy) darab Samsung Galaxy Buds+ terméket (a továbbiakban: „Kedvezmény”) kaphat ráadásként. A Kedvezmény színét kizárólag a Promócióban Résztvevő Webshopok jogosultak megválasztani üzleti, illetve további mérlegelési szempontok figyelembe vétele alapján, valamint a Kedvezmény Promócióban Résztvevő Webshopokban található készleten lévő elérhetősége szerint.

3.2.         A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a Kedvezmény elérhető színei a Promócióban Résztvevő Webshopokban változhatnak. A Kedvezmény elérhető színeiről bővebb információ az adott Promócióban Résztvevő Webshoptól kapható.

3.3.         A Promócióban Résztvevő Termék ára a különböző Promócióban Résztvevő Webshopokban eltérő. A Résztvevő a Promócióban Résztvevő Termék aktuális áráról az adott Promócióban Résztvevő Webshoptól tud tájékoztatást kérni.

3.4.         A Promóció kizárólag a jelen Szabályzat 2.1.1. pontjában meghatározott Promócióban Résztvevő Webshopokban történő vásárlásokra vonatkozik, és más kedvezményekkel, egyéb akciókkal nem vonható össze.

3.5.         A Promóció keretén belül 1 (egy) darab Promócióban Résztvevő Termék vásárlása mellé kizárólag 1 (egy) darab Kedvezmény, valamint 1 (egy) Résztvevő részére legfeljebb összesen 5 (öt) darab Kedvezmény adható.

3.6.         Szervező a Promóciót kizárólag a Promócióban Résztvevő Termék, valamint a Kedvezmény készleteinek erejéig tudja biztosítani, a Promócióban Résztvevő Webshopok folyamatai szerint.

3.7.         A Kedvezmény másra át nem ruházható, valamint készpénzre illetve más termékre át nem váltható.

3.8.         A Szervező a Kedvezmény esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, és a Kedvezmény vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartozik felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

3.9.         A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekről további információ a Promócióban Résztvevő Webshopoktól kérhető. A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a különböző Promócióban Résztvevő Webshopok eltérhetnek.

 

4.             A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

4.1.         A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét arra, hogy a Promóció időtartama a különböző Promócióban Résztvevő Webshopokban eltérő.

4.2.         A Promócióban Résztvevő Webshopok a jelen Promóciót az alábbi időszakokban tudják biztosítani:

Promócióban Résztvevő Webshop

 

Promóció időtartama

Samsung Experience Store webáruház

www.sestore.hu

2020. április 03. napjától – 2020. április 30. napjáig, vagy a készlet erejéig

Samsung Experience Store webáruház

www.ses.hu

2020. április 06. napjától – 2020. április 30. napjáig, vagy a készlet erejéig

Telenor webáruház

www.telenor.hu

2020. április 06. napjától – 2020. április 30. napjáig, vagy a készlet erejéig

Media Markt webáruház

www.mediamarkt.hu

2020. március 27. napjától – 2020. április 30. napjáig, vagy a készlet erejéig

Extreme Digital webáruház

www.edigital.hu

2020. április 01. napjától – 2020. április 30. napjáig, vagy a készlet erejéig

4.3.         A Szervező a Promóciót kizárólag a 4.2. pontban található táblázatban megjelölt Promóciós Időszak alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Terméknek, valamint a Kedvezménynek a Promócióban Résztvevő Webshopokban található készleteinek erejéig tudja biztosítani (a továbbiakban együttesen: „Promóciós Időszak”).

 

5.            A PROMÓCIÓBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉK ÁRA ÉS ÁTVÉTELE, VALAMINT A KEDVEZMÉNY ÁTVÉTELE

5.1.         A Promócióban Résztvevő Termék ára a különböző Promócióban Résztvevő Webshopokban eltérő. A Résztvevő az adott Promócióban Résztvevő Termék aktuális áráról az adott Promócióban Résztvevő Webshoptól tud tájékoztatást kérni.

5.2.         A Promócióban Résztvevő Termék, valamint a Kedvezmény átvételének módja, és az arra vonatkozó szabályok a különböző Promócióban Résztvevő Webshopokban eltérőek. A Résztvevő a Promócióban Résztvevő Termék, valamint a Kedvezmény átvételének módjáról az adott Promócióban Résztvevő Webshoptól tud tájékoztatást kérni.

5.3.         A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekről további információ a Promócióban Résztvevő Webshopoktól kérhető. A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a különböző Promócióban Résztvevő Webshopok eltérhetnek.

 

6.             ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

6.1.         A Promócióhoz tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Kedvezmény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatának kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

7.             SZEMÉLYES ADATOK

7.1.         A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a jelen Promócióval kapcsolatban a Szervező nem kezel személyes adatot, egyebekben a Szervező adatkezelési tevékenységéről az alábbi linken tájékozódhatnak: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/.

7.2.         A Promócióban Résztevő Termék megvásárlásakor történő adatkezelés során a Szervező nem kezel személyes adatot, az adatkezelés a Promócióban Résztvevő Webshopok által, az adott Promócióban Résztvevő Webshop adatkezelési tájékoztatójában rögzítettek szerint történik.

 

8.             VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1.         A Kedvezmény átadásának - a Szervező érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a Kedvezmény átadása során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2.         A Szervező a Kedvezmény esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, és a Kedvezmény vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartozik felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

8.3.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promócióval kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

8.4.         Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

8.5.         A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a Szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését.

8.6.         Jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

8.7.         Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

8.8.         Jelen Szabályzat az alábbi oldalon érhető el: www.samsung.com/hu/article.

 

Budapest, 2020. március 27.

 

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező

 

© 2020 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!

Lista Nincs előző oldal Nincs következő oldal