A „SAMSUNG GALAXY Z FOLD2 5G ELŐRENDELŐ PROMÓCIÓ” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

2020-09-01

A „SAMSUNG GALAXY Z FOLD2 5G ELŐRENDELŐ PROMÓCIÓ”

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, AMENNYIBEN AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT, VALAMINT AMENNYIBEN ELMÚLT 18 ÉVES.

 

1.             A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

1.1.         A „SAMSUNG GALAXY Z FOLD2 5G ELŐRENDELŐ PROMÓCIÓ” (a továbbiakban: „Promóció”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; kapcsolat: https://www.samsung.com/hu/support/email/) (a továbbiakban: „Szervező”).

1.2.         A Promócióban Résztvevő Termék megvásárlásával és átadásával összefüggő feladatokat a különböző Promócióban Résztvevő Üzletek önállóan, egymástól függetlenül látják el, ezekben a folyamatokban a Szervező nem vesz részt.

2.             RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1.         A Promócióban kizárólag az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, valamint valamennyi jogi személyiséggel rendelkező társaság (a továbbiakban együttesen: „Résztvevő”) vesz részt, aki, vagy amely a jelen Szabályzat 4. pontjában megjelölt időszak alatt

2.1.1.      a Szervező által forgalmazott, valamint a Bravophone, és Strong&Unique[1] által értékesített

 • Samsung Galaxy Z Fold2 5G

   

  készüléket vásárol (a továbbiakban: „Promócióban Résztvevő Termék”)

   

  2.1.2.      az alábbi magyarországi üzletek, műszaki áruházak és webáruházak valamelyikében (a továbbiakban: „Promócióban Résztvevő Üzletek”):

   

 • A Vöröskő Kft. által üzemeltetett Euronics üzletek és webáruház, amely a www.euronics.hu oldalon érhető el (a továbbiakban: „Euronics”);

 • Az Extreme Digital webáruház, amely az www.edigital.hu oldalon érhető el (a továbbiakban: „Extreme Digital”);

 • Vodafone esetében kizárólag az 1. sz. Mellékletben megjelölt üzletek és webáruház, amely a www.vodafone.hu oldalon érhető el (a továbbiakban: „Vodafone”);

 • A Samsung Experience Store üzletek és webáruházak, amelyek listája a www. www.samsung.com/hu/ses/retail/ oldalon érhető el, a webáruházak pedig a www.ses.hu és www.sestore.hu oldalakon (a továbbiakban: „Samsung Experience Store üzletek”);

 • A magyarországi Media Markt üzletek és webáruház, amely a www.mediamarkt.hu oldalon érhető el (a továbbiakban: „Media Markt”);

 • A magyarországi BestByte műszaki áruházak és webáruház, amelyek listája a www.bestbyte.hu oldalon érhető el (a továbbiakban: „BestByte”);

 • A Dante International SA által üzemeltetett emag.hu webáruház, amely a www.emag.hu oldalon érhető el (a továbbiakban: „Emag”);

 • Az Aqua Optima Kft. által üzemeltetett aqua.hu webáruház, amely a www.aqua.hu oldalon érhető el (a továbbiakban: „Aqua”);

 • A Digitáltech Europe Kft. által üzemeltetett notebook.hu webáruház és üzletek, amelyek listája a www.notebook.hu oldalon érhető el (a továbbiakban: „Notebook”);

 • A 220volt Magyarország Kft. Által üzemeltett 220volt.hu webáruház, amely a www.220volt.hu oldalon érhető el (a továbbiakban: „220Volt”);

 • FirstPhone Kft. által üzemeltetett firstphone.hu webáruház és üzletek, amelyek listája a www.firstphone.hu oldalon érhető el (a továbbiakban: „FirstPhone”).

2.2.         Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött természetes személy, úgy a Promócióban való részvételre csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.3.         Amennyiben a Résztvevő 18. életévét betöltött cselekvőképtelen természetes személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.4.         A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekről további információ a Promócióban Résztvevő Üzletektől kérhető. A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a különböző Promócióban Résztvevő Üzletek eltérhetnek.

3.            A Promóció tárgya

3.1.         Amennyiben a Résztvevő a Promóciós Időszak alatt a Promócióban Résztvevő Üzletek valamelyikében Promócióban Résztvevő Terméket vásárol,

 • úgy a Résztvevő az új Promócióban Résztvevő Terméket a jelen Szabályzat 3.3. pontjában megjelölt Megjelenési Időpontot akár 3 (három) naptári nappal megelőző időpontban (azaz akár 2020. szeptember 15. napján) megkaphatja vagy átveheti, valamint

   

 • amennyiben a Résztvevő a Promócióban Részvevő Üzletek közül a Media Markt, valamint a Samsung Experience Store üzletekben Promócióban Résztvevő Terméket vásárol és a vásárlással egyidőben a jelen pontban megjelölt Promócióban Résztvevő Üzletek által biztosított készülékbeszámítás lehetőségét igénybe veszi a jelen Szabályzat 4. pontjában foglaltak szerint, úgy a Résztvevő részére a beszámítani kívánt készülék független szakértő által megállapított vételárának beszámítását a jelen pontban megjelölt Promócióban Résztvevő Üzletek egységesen 50.000,- (azaz Ötvenezer) forinttal magasabb áron biztosítják (a továbbiakban: „Kedvezmény”).

A Promócióban Résztvevő Termék magyarországi Megjelenési Időpontját akár 3 (három) naptári nappal megelőző időpontban történő átvétel feltételei az adott Promócióban Résztvevő Üzletekben eltérőek, erről a Résztvevő pontos tájékoztatást az adott Promócióban Résztvevő Üzlettől tud kérni. Az alábbi táblázat tartalmazza az előrendelés határidejét, ameddig az adott Promócióban Résztvevő Üzlet a 2020. szeptember 15. napi kiszállítást vagy átvételt biztosítani tudja, ugyanakkor a Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a megjelölt adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. Ahol nem került megjelölésre pontos időpont, ott az adott Promócióban Résztvevő Üzlettől kérhető tájékoztatás a határidőre vonatkozóan. A kiszállításért valamint az átvételért kizárólag az adott Promócióban Résztvevő Üzlet vállal felelősséget, annak elmaradásáért a Szervező kizárja a felelősségét.

 

Promócióban Résztvevő Üzlet

Online történő előrendelés határideje, a készlet erejéig

Üzletben történő személyes előrendelés határideje, a készlet erejéig

Euronics

Az adott üzlettől kérhető tájékoztatás

Az adott üzlettől kérhető tájékoztatás

Edigital

2020. szeptember 13., 23:59

2020. szeptember 13., a kiválasztott üzlet zárási időpontja,

SES

Az adott üzlettől kérhető tájékoztatás

Az adott üzlettől kérhető tájékoztatás

Media Markt

2020. szeptember 13., 23:59

2020. szeptember 13., a kiválasztott üzlet zárási időpontja

BestByte

Az adott üzlettől kérhető tájékoztatás

Az adott üzlettől kérhető tájékoztatás

Emag

2020. szeptember 14., 23:59

2020. szeptember 14., a kiválasztott üzlet zárási időpontja

Aqua

Az adott üzlettől kérhető tájékoztatás

Az adott üzlettől kérhető tájékoztatás

Notebook

2020. szeptember 15., 12:00

2020. szeptember 15., 12:00

220Volt

2020. szeptember 10., 23:59

Kizárólag online történő előrendelés lehetséges

Firstphone

 

Az adott üzlettől kérhető tájékoztatás

Az adott üzlettől kérhető tájékoztatás

 

3.2.         A Promóció kizárólag a jelen Szabályzat 2.1.2. pontjában meghatározott Promócióban Résztvevő Üzletekben történő vásárlásokra vonatkozik, és más kedvezményekkel, egyéb akciókkal nem vonható össze.

3.3.         A Promócióban Résztvevő Termék Magyarországon hivatalosan előreláthatólag 2020. szeptember 18. napjától kezdődően lesz elérhető (a jelen Szabályzatban: „Megjelenési Időpont”). A magyarországi Megjelenési Időpont változtatásának jogát a Szervező kifejezetten fenntartja, valamint ezen időpont módosulása miatt a Szervező a felelősségét kifejezetten kizárja.

3.4.         A Promócióban Résztvevő Termék ára a különböző Promócióban Résztvevő Üzletekben eltérő. A Résztvevő a Promócióban Résztvevő Termék aktuális áráról az adott Promócióban Résztvevő Üzlettől tud tájékoztatást kérni.

3.5.         Szervező a Promóciót kizárólag a Promócióban Résztvevő Terméknek a Promócióban Résztvevő Üzletekben található készleteinek erejéig tudja biztosítani, a Promócióban Résztvevő Üzletek folyamatai szerint.

3.6.         A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekről további információ a Promócióban Résztvevő Üzletektől kérhető. A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a különböző Promócióban Résztvevő Üzletek eltérhetnek.

4.            A KÉSZÜLÉKBESZÁMÍTÁS[2] FOLYAMATA A MEDIA MARKT, VALAMINT SAMSUNG EXPERIENCE STORE ÜZLETEKBEN

4.1.         Media Markt üzletek esetében, amelyek listája a https://www.mediamarkt.hu oldalon érhető el

Amennyiben a Résztvevő Promócióban Résztvevő Készüléket vásárol valamely Media Markt üzletben offline, azaz fizikai vásárlás során, valamint ezzel egyidőben a vételárba beszámíttat egy használat okostelefont, úgy egy egyszeri bruttó 50.000,- Ft (azaz Ötvenezer forint) kedvezményre (a továbbiakban: „Kedvezmény”) válhat jogosulttá az adott Promócióban Résztvevő Üzlet által meghatározott feltételek szerint, amely Kedvezmény a Promócióban Résztvevő Készülék adott Media Markt üzletben megjelölt végfelhasználói árából kerül levonásra.

A jelen pontban megjelölt készülékbeszámításra külön, a Media Markt üzletek által szabályozott Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak, annak folyamatáról, valamint a készülékbeszámítás feltételeiről a Media Markt üzletek tudnak tájékoztatást adni. A készülékbeszámítással, valamint a Kedvezmény biztosításával kapcsolatban a Szervező kizárja mindennemű felelősségét.

4.2.         Samsung Experience Store üzletek esetében, amelyek listája a https://www.samsung.com/hu/ses/retail/ oldalon érhető el

Amennyiben a Résztvevő Promócióban Résztvevő Készüléket vásárol valamely Samsung Experience Store üzletben offline, azaz fizikai vásárlás során, vagy online a www.ses.hu és www.sestore.hu oldalak egyikén, valamint ezzel egyidőben a vételárba beszámíttat egy használat okostelefont, úgy egy egyszeri bruttó 50.000,- Ft (azaz Ötvenezer forint) kedvezményre (a továbbiakban: „Kedvezmény”) válhat jogosulttá az adott Promócióban Résztvevő Üzlet által meghatározott feltételek szerint, amely Kedvezmény a Promócióban Résztvevő Készülék adott Samsung Experience Store üzletben megjelölt végfelhasználói árából kerül levonásra.

A jelen pontban megjelölt online, valamint offline készülékbeszámításra külön, az adott Samsung Experience Store üzlet által szabályozott Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak, azok folyamatáról, valamint a készülékbeszámítás feltételeiről a Samsung Experience Store üzletek tudnak tájékoztatást adni. A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy az online készülékbeszámítás folyamata több naptári napos átfutási időt igényelhet. A készülékbeszámítással, valamint a Kedvezmény biztosításával kapcsolatban a Szervező kizárja mindennemű felelősségét.

4.3.         A jelen pontban megjelölt Kedvezmény kizárólag az adott pontban megjelölt Promócióban Résztvevő Üzletekben Promócióban Résztvevő Termék vásárlása esetén vehető igénybe, másra át nem ruházható, valamint készpénzre vagy más termékre át nem váltható.

5.             A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

5.1.         A Promóció 2020. szeptember 01. napján 16 óra 00 perctől 2020. szeptember 17. napján 23 óra 59 percig, vagy Promócióban Résztvevő Termék készleteinek erejéig tart (a továbbiakban „Promóciós Időszak”).

5.2.         Szervező a Promóciót kizárólag a Promóciós Időszak alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Terméknek a Promócióban Résztvevő Üzletekben található készleteinek erejéig tudja biztosítani.

5.3.         A Promócióban Résztvevő Termék Magyarországon hivatalosan előreláthatólag 2020. szeptember 18. napjától (a jelen Szabályzatban: „Megjelenési Időpont”) kezdődően lesz elérhető. A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a Promócióban Résztvevő Termék kiszállítása, vagy átvétele a Promócióban Résztvevő Üzletek folyamatai szerint történik, amelyről további tájékoztatást a Promócióban Résztvevő Üzletek tudnak adni. A magyarországi Megjelenési Időpont változtatásának jogát a Szervező kifejezetten fenntartja, valamint ezen időpont módosulása miatt a Szervező a felelősségét kifejezetten kizárja.

6.            A PROMÓCIÓBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉK ÁRA ÉS ÁTVÉTELE

6.1.         A Promócióban Résztvevő Termék ára a különböző Promócióban Résztvevő Üzletekben eltérő. A Résztvevő a Promócióban Résztvevő Termék aktuális áráról az adott Promócióban Résztvevő Üzletben tud tájékoztatást kérni.

6.2.         A Promócióban Résztvevő Termék átvételének időpontja és módja, és az arra vonatkozó szabályok a különböző Promócióban Résztvevő Üzletekben eltérőek. A Résztvevő a Promócióban Résztvevő Termék átvételének módjáról az adott Promócióban Résztvevő Üzletben tud tájékoztatást kérni.

6.3.         A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekről további információ a Promócióban Résztvevő Üzletektől kérhető. A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a különböző Promócióban Résztvevő Üzletek eltérhetnek.

7.             ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

7.1.         A Promócióhoz tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt az esetleges adófizetési kötelezettség kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

8.             SZEMÉLYES ADATOK

8.1.         A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a jelen Promócióval kapcsolatban a Szervező nem kezel személyes adatot, egyebekben a Szervező adatkezelési tevékenységéről az alábbi linken tájékozódhat: https://www.samsung.com/hu/helyi-adatkezelesi-tajekoztato/.

7.2.         A Promócióban Résztevő Termék megvásárlásakor, valamint a készülékbeszámítás és az ahhoz tartozó Kedvezmény biztosításakor történő adatkezelés során a Szervező nem kezel személyes adatot, az adatkezelés minden esetben a Promócióban Résztvevő Üzlet által, az adott Promócióban Résztvevő Üzlet adatkezelési tájékoztatójában rögzítettek szerint történik.

9.             VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit (ideértve a jelen Szabályzatot) indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését is, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra és szükség esetén az érintettek megfelelő időben történő előzetes tájékoztatásával. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától hatályos. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Szabályzatot, különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promócióval kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

9.2.         A Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az a jóváhagyása nélkül történik.

9.3.         A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a Szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi és egyéb jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, valamint harmadik személyek követelését.

9.4.         Jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra.

9.5.         Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

9.6.         Jelen Szabályzat az alábbi oldalon érhető el: www.samsung.com/hu/article/.

 

Budapest, 2020. szeptember 01.

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező

© 2020 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!

 

 

 1. Sz. Melléklet

 

Üzletkód

Üzletnév

Irszám

Város

Cím

Kiegészítő információ

VOD003

Vodafone Allee

1117

Budapest

Október Huszonharmadika utca 8-10.

 

VOD005

Vodafone West End

1062

Budapest

Váci út 1-3.

 

VOD019

Vodafone Szeged

6724

Szeged

Londoni krt. 3.

 

VOD020

Vodafone Békéscsaba

5600

Békéscsaba

Andrássy út 37-43.

 

TIG001_HUL0

Vodafone Partner Pólus

1152

Budapest

Szentmihályi út 131.

 

VOD140

Vodafone Pécs

7622

Pécs

Bajcsy Zsilinszky u. 11/1.

 

VOD170

Vodafone Székesfehérvár

8000

Székesfehérvár

Palotai út 1.

 

VOD220

Vodafone Eger

3300

Eger

Törvényház utca 4.

 

VOD230

Vodafone Szolnok

5000

Szolnok

Ady Endre út 15.

 

VOD270

Vodafone Aréna Plaza

1087

Budapest

Kerepesi út 9.

 

 

 

 

 

[1] A Promócióban kizárólag a Strong&Unique és Bravophone által kiskereskedelmi forgalomba hozott Samsung Galaxy Z Fold2 5G készülék vesz részt.

 

 

[2] A jelen Szabályzatban megjelölt készülékbeszámítás végett biztosított Kedvezményt kizárólag a Media Markt, valamint a Samsung Experience Store üzletek biztosítják a Szabályzat 4. pontjában megjelölt feltételek szerint.

 

 

Lista Nincs előző oldal Nincs következő oldal