A „SAMSUNG - LÉGY EGY JOBB ÖNMAGAD” ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

2020-05-04

A „SAMSUNG - LÉGY EGY JOBB ÖNMAGAD” ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

 

1.             A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

1.1.         A „samsung - Légy egy jobb önmagad” elnevezésű promóció (a továbbiakban: „Promóció”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; kapcsolat: https://www.samsung.com/hu/support/email/) (a továbbiakban: „Szervező”).

1.2.         A Promócióban Résztvevő Termékek megvásárlásával és átadásával, valamint a Kupon beváltásával összefüggő feladatokat a Promócióban Résztvevő Üzleteket üzemeltető Strong & Unique Kft. (székhely: 1037 Budapest, Csillagszem u. 15.; cégjegyzékszám: 01-09-701179; a továbbiakban: „Strong & Unique”), valamint a Bravotel Üzletházak Kft. (székhely: 1204 Budapest, Szent Erzsébet tér 1-2.; cégjegyzékszám: 01-09-197786; a továbbiakban: „Bravotel”) látják el, ezekben a folyamatokban a Szervező nem vesz részt.

 

2.             RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1.         A Promócióban kizárólag az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”) vesz részt, aki a jelen Szabályzat 4.1. pontjában megjelölt Promóciós Időszak alatt

2.1.1.        a jelen Szabályzat végén található 1. sz. Mellékletében megjelölt influencerek által (a továbbiakban: „Influencerek”), az adott Influencer https://www.instagram.com/ domain alatti weboldalon (a továbbiakban: „Instagram”) található profilján keresztül közzétett 24 (huszonnégy) órás posztból, napi bejegyzésből, vagy az adott Influencer https://www.youtube.com/ domain alatti weboldalon (a továbbiakban: „Youtube”) található csatornáján keresztül megosztott videóból lementi a Promócióban Résztvevő Üzletekben beváltható kedvezményre jogosító kuponkódot (a továbbiakban: „Kupon” vagy „Kuponok”), valamint aki

2.1.2.      a Samsung hologramjával ellátott, a Szervező által forgalmazott, magyar nyelvű jótállási jeggyel rendelkező alábbi készülékek valamelyikét megvásárolja

 • Samsung Galaxy buds

 • Samsung Galaxy Buds+

 • Samsung Galaxy Fit

 • Samsung Galaxy Fit e

 • Samsung Galaxy Watch Active

 • Samsung Galaxy Watch Active 2

 • Samsung Galaxy Watch

  (a továbbiakban: „Promócióban Résztvevő Termékek”)

  2.1.3.      az alábbi webáruházak, vagy magyarországi üzletek valamelyikében:

  A Strong&Unique által üzemeltetett:

 • www.ses.hu webáruház

 • Samsung Experience Store, Westend City Center (1062 Budapest, Váci út 1-3.)

 • Samsung Experience Store, Debrecen (4029 Debrecen, Csapó utca 30.)

 • Samsung Experience Store, Árkád (1106 Budapest, Örs vezér tere 25/a)

 • Samsung Experience Store, Miskolc (3524 Miskolc, Városház tér 9.)

 • Samsung Experience Store, Árkád (6724 Szeged, Londoni körút 3.)

  A Bravotel által üzemeltetett:

 • www.sestore.hu webáruház

 • Samsung Experience Store, KÖKI Terminál (1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C.)

 • Samsung Experience Store, Pólus Center (1152 Budapest, Szentmihályi út 131.)

 • Samsung Experience Store, Allee (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10.)

 • Samsung Experience Store, Árkád (9027 Győr, Budai út 1.)

 • Samsung Experience Store, Mammut (1024 Budapest, Lövőház utca 2.)

 • Samsung Experience Store, Downtown (1053 Budapest, Párisi udvar, Ferenciek tere 10.)

  (a továbbiakban együttesen: „Promócióban Résztvevő Üzletek”).

2.2.         Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a Promócióban csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult részt venni, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.3.         Amennyiben a Résztvevő 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

 

3.            A Promóció tárgya

3.1.         Amennyiben a Résztvevő a jelen Szabályzat 4.1. pontjában megjelölt Promóciós Időszak alatt a Promócióban Résztvevő Üzletek valamelyikében Promócióban Résztvevő Terméket vásárol, valamint ezzel egyidőben offline vásárlás esetén bemutatja, online vásárlás esetén pedig feltünteti a „Kód érvényesítése” vagy „Kupon beváltása” rovatban[1] az Influencerek által közzétett 24 órás posztokból, napi bejegyzésekből, vagy videókból lementett Kupont, úgy az adott Promócióban Résztvevő Terméket akár 20% (azaz Húsz százalék) kedvezménnyel vásárolhatja meg, amely kedvezmény a Promócióban Résztvevő Termék adott Promócióban Résztvevő Üzletben megjelölt végfelhasználói árából kerül levonásra.

3.2.         A Promócióban Résztvevő Termékek ára a különböző Promócióban Résztvevő Üzletekben különbözhetnek. A Résztvevő a Promócióban Résztvevő Termékek aktuális áráról az adott Promócióban Résztvevő Üzletben tud tájékoztatást kérni.

3.3.         A Promóció kizárólag a jelen Szabályzat 2.1.3. pontjában meghatározott Promócióban Résztvevő Üzletekben történő vásárlásokra vonatkozik, és más árkedvezményekkel, valamint más akciókkal nem vonható össze.

3.4.         A Szervező a jelen Promóciót kizárólag a Promóciós Időszak alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Termékeknek a Promócióban Résztvevő Üzletekben található készleteinek erejéig tudja biztosítani.

3.5.         A Promóció során 1 (egy) Résztvevő kizárólag 1 (egy) darab Kupont használhat fel, továbbá 1 (egy) darab Kupon legfeljebb összesen 5 (öt) darab Promócióban Résztvevő Termék együttes (egyösszegű) vásárlására használható fel.

3.6.         A Kupon másra át nem ruházható, valamint készpénzre vagy más termékre át nem váltható.

3.7.         A Kupon kizárólag a Promóciós Időszak alatt használható fel a Promócióban Résztvevő Termékek készleteinek erejéig.

 

4.             A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

4.1.         A Promóció 2020. május 04. napjától – 2020. május 24. napjáig, vagy a Promócióban Résztvevő Termékeknek a Promócióban Résztvevő Üzletekben található készleteinek erejéig tart (a jelen Szabályzatban „Promóciós Időszak”).

4.2.         A Résztvevő a Promóciós Időszak alatt a Promócióban Résztvevő Üzletek nyitvatartási idejében, vagy online vásárlás esetén a teljes Promóciós Időszak alatt tudja érvényesíteni a Kupont. A Promócióban Résztvevő Üzletek nyitvatartási ideje az alábbi weboldalon található meg: https://www.samsung.com/hu/samsung-experience-store/locations/.

4.3.         Szervező a Promóciót kizárólag a Promóciós Időszak alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Termékeknek a Promócióban Résztvevő Üzletekben található készleteinek erejéig tudja biztosítani.

 

5.             ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

5.1.         A Kuponokhoz tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Kuponok fentiek szerinti biztosításán és esetleges adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

6.             SZEMÉLYES ADATOK

6.1.         A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a jelen Promócióval kapcsolatban a Szervező nem kezel személyes adatot, egyebekben a Szervező adatkezelési tevékenységéről a Résztvevő az alábbi linken tájékozódhat: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/.

6.2.         A Promócióban Résztevő Termék megvásárlásakor történő adatkezelés során a Szervező nem kezel személyes adatot, az adatkezelés a Promócióban Résztvevő Üzletek által, az adott Promócióban Résztvevő Üzlet adatkezelési tájékoztatójában rögzítettek szerint történik.

 

7.             VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1.         A Kupon biztosításának - a Szervező érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a Kupon biztosítása során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

7.2.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promócióval kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

7.3.         A Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

7.4.         A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a Szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését.

7.5.         Jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

7.6.         Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

7.7.         A jelen Szabályzat az alábbi oldalon érhető el: www.samsung.com/hu/article/legyegyjobbonmagad-promocio/.

 

Budapest, 2020. május 04.

 

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező

 

© 2019 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!

 

***

1. sz. Melléklet: A jelen Promócióban résztvevő Influencerek, valamint az általuk kezelt Instagram profilok és Youtube csatornák listája

 

Influencer

 

Instagram profil

 

Youtube csatorna

 

AvianaRahl

https://www.instagram.com/avianarahl/?hl=en

 

https://www.youtube.com/user/AvianaRahl

 

CultureGeeks

https://www.instagram.com/theculturegeeks/

 

https://www.youtube.com/channel/UCPVsWo-FuumfvM79Vp2gZQA

 

Henry Kettner

https://www.instagram.com/henrykettner/

 

https://www.youtube.com/channel/UCXpszjVK17Wf7jf4zLz5Nnw

 

Kovács Ramóna

https://www.instagram.com/kovirami_fit/?hl=en

 

https://www.youtube.com/channel/UCrhfPaf9kHscvHXdSAt287w/featured

 

Nagy Dániel

https://www.instagram.com/danielnagy_mtb/?hl=hu

 

https://www.youtube.com/channel/UC4TV_cG80nY8lYmKfEou5RA

 

Nessaj

https://www.instagram.com/nessajkek/

https://www.youtube.com/user/Fyrexxx

 

https://www.youtube.com/channel/UCiNDFdPLtoFm9rZUeAsKknA

 

https://www.youtube.com/channel/UC1R3yteq3HoSUIHQ7hp65XQ

 

Simonffy Péter

https://www.instagram.com/simonffypeter/

 

https://www.youtube.com/user/simonffypeter

 

Török Ábel

https://www.instagram.com/torokabel/

https://www.youtube.com/user/ihavenoideahungary

 

 

 

 

 

[1] A Résztvevő a www.ses.hu webáruházban a „Kód érvényesítése” rovatban, a www.sestore.hu webáruházban pedig a „Kupon beváltása” rovatban tudja érvényesíteni a Kupont.

 

 

Lista Nincs előző oldal Nincs következő oldal