A „SAMSUNG MEMBERS REWARDS GALAXY A SZÉRIA ÉS CINEMA CITY PROMÓCIÓ” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

2019-05-09

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES. 

1.             A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

1.1          A „SAMSUNG Members Rewards GALAXY A széria ÉS Cinema City PROMÓCIÓ” (a továbbiakban: „Promóció”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (levelezési cím és fióktelep: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em., cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; kapcsolat: https://www.samsung.com/hu/support/email/) (a továbbiakban: „Szervező” vagy Adatkezelő”).

A Promóció lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Centrade Cheil HU Kft. (székhely: 1138, Budapest, Dunavirág u. 2., adószám: 25517840-2-41) (a továbbiakban: „Lebonyolító” vagy „Adatfeldolgozó”) látja el.

2.             RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1          A Promócióban kizárólag az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”) vesz részt, aki a jelen Szabályzat 3. pontjában megjelölt Promóciós Időszak alatt

2.1.1.      a Szervező által forgalmazott

 • Samsung Galaxy A40;

 • Samsung Galaxy A50;

 • Samsung Galaxy A70

(a továbbiakban: „Promócióban Résztvevő Termékek”) készüléket vásárol,

2.1.2.      az alábbi magyarországi üzletek, műszaki áruházak és webáruházak (a továbbiakban: „Promócióban Résztvevő Üzletek”) valamelyikében:

 • az alábbi Samsung Experience Store üzletek valamelyikében:

 • Samsung Experience Store, KÖKI Terminál (1191Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C.)

 • Samsung Experience Store, Pólus Center (1152 Budapest, Szentmihályi út 131.)

 • Samsung Experience Store, Allee (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10.)

 • Samsung Experience Store, Westend City Center (1062 Budapest, Váci út 1-3.)

 • Samsung Experience Store, Debrecen (4029 Debrecen, Csapó utca 30.)

 • Samsung Experience Store, Árkád (1106 Budapest, Örs vezér tere 25/a)

 • Samsung Experience Store, Árkád (9027 Győr, Budai út 1.)

 • Samsung Experience Store, Miskolc (3524 Miskolc, Városház tér 9.)

 • Samsung Experience Store, Mammut (1024 Budapest, Lövőház utca 2.)

 • Samsung Experience Store, Árkád (6724 Szeged, Londoni körút 3.) 

 • Extreme Digital üzletek és webáruház (amelyek listája a www.edigital.hu weboldalon érhető el)

 • UPC Magyarország üzletek és webáruházak (amelyek listája a https://www.upc.hu/ugyfelszolgalat/uzleteink/ weboldalon érhető el)

 • a Vöröskő Kft. által üzemeltetett Euronics üzletek és webáruház (amelyek listája a www.euronics.hu weboldalon érhető el), valamint

2.1.3.      a Promóciós időszak alatt érvényes pályázatot (a továbbiakban: „Pályázat”) ad le a „Samsung Members” applikáció „Kedvezmények” oldalán közzétett weboldalon, a jelen Szabályzat 4. pontjában meghatározott adatok megadásával, továbbá aki

2.1.4.      a Pályázat benyújtásával egyben elfogadja a jelen Szabályzatban és a hozzá kapcsolódó adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott valamennyi feltételt és tájékoztatást.

2.2          Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a Kedvezmény igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.3.         Amennyiben a Résztvevő 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.4.         A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható, egy (1) Résztvevő, egy (1) Promócióban Résztvevő Terméket egy (1) darab érvényes Pályázathoz használhat fel. Egynél több pályázat leadása esetén a Résztvevő által elsőként beküldött érvényes Pályázattal vehet részt a Promócióban. A Pályázat akkor érvényes, amennyiben az megfelel a jelen Szabályzatban foglalt követelményeknek.

2.5.         A Résztvevők a Pályázatban megadott, a Promócióban történő részvételük során a Szervező rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra, melyek a következők: (i) teljes név, (ii) születési dátum, (iii) e-mail cím, (iv) telefonszám, (v) a Promóciós időszak ideje alatt vásárolt Promócióban Résztvevő Termék egyedi azonosításra alkalmas IMEI száma. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, helytelen megadása, stb.) a Szervezőt, valamint a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.6.         Azok a Pályázatok, amelyek a Szabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Promócióból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.7.         A Szervező a nem valós adatokkal Résztvevőket automatikusan kizárja a Promócióból.

2.8.         A Pályázat beküldésével a Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promóció technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.9.         A Pályázatokat a Szabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Résztvevők bármely okból nem felelnek meg a Szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Résztvevőt a Promócióból kizárhatja.

3.             A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

A Promóció 2019. május 9. napjától 12 óra 00 perctől – 2019. május 23. napján 23 óra 59 percig, vagy az 500 (ötszáz) darab Kedvezmény készletének erejéig tart (a jelen Szabályzatban: „Promóciós Időszak”).

4.             A PROMÓCIÓ MENETE

4.1.         A Szervező a Promóció indításaként 2019. május 9. napján 12 óra 00 perckor közzétesz 1 (egy) darab bejegyzést a „Samsung Members” applikáció „Kedvezmények” oldalán (a továbbiakban: „Kedvezmények”), mely tartalmazza a Pályázat leadásához szükséges weboldal internetes címét (a továbbiakban: „Weboldal”), amely a Promóció Időtartama alatt érvényes.

4.2.         A Résztvevő feladata a következő:

(i) látogassa meg a Kedvezmények oldalon megjelenített bejegyzésben található, Weboldalra vezető hivatkozást, és

(ii) adjon le érvényes Pályázatot a Weboldalon a következő adatok megadásával: (i) teljes név, (ii) születési dátum, (iii) e-mail cím, (iv) telefonszám, (v) a Promóciós időszak ideje alatt vásárolt Promócióban Résztvevő Termék egyedi azonosításra alkalmas IMEI száma.

Az a Résztvevő vehet részt a sorsoláson, aki legalább egy (1) darab érvényes Pályázatot beküld. A Promóciós időszakon kívül beküldött Pályázatok nem kerülnek figyelembevételre a sorsolásnál.

4.3.         A jelen Szabályzat 4.4. pontjában meghatározott Kedvezmények a Pályázatok leadásának sorrendjében, az első 500 (ötszáz) Résztvevő részére kerülnek kiosztásra.

4.4.         Kedvezmény:

A Pályázatok időrendileg növekvő sorrendje alapján az első 500 (ötszáz) Résztvevő lesz jogosult a következő Kedvezményre:

 • 2 (két) darab Cinema City „normál” 2D típusú mozijegy voucher (a jelen Szabályzatban a 2 (két) darab voucher együttesen: „Kedvezmény”), amely felhasználható bármely Cinema City moziban „normál” előadásra, az adott mozi aktuális műsorkínálatát figyelembe véve .

                                Felhasználási feltételek:

 • a Kedvezmény Magyarország összes Cinema City mozijában felhasználható, amelyek listája a http://www.cinemacity.hu weboldalon érhető el;

 • a Kedvezményt a pénztárban kinyomtatva vagy bediktálva van lehetőség mozijegyre váltani, illetve Kedvezmény beváltható online is a www.cinemacity.hu weboldalon;

 • a Kedvezmény 2019. május 24. napja és 2019. november 24. napja között használható fel szabadon választott időpontban a mozik nyitvatartási idejében;

 • a Kedvezmény 2 (két) darab „normál” 2D típusú mozijegyre váltható be, amely darabonként egy-egy fő belépésére jogosít szabadon választott normál 2D típusú előadásra a moziműsorból választva.

4.5.         A Kedvezmény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

4.6.         1 (egy) darab Résztvevő a Promóció során kizárólag 1 (egy) darab Kedvezmény igénybevételére jogosult.

5.             ÉRTESÍTÉS, KEDVEZMÉNY ÁTADÁSA

6.1.         A Szervező a 4.4. pontjában meghatározott Kedvezmények esetén legkésőbb 2019. május 30. napján 23 óra 59 percig értesíti azokat a Résztvevőket, akik az összes leadott Pályázat időrendi sorrendjét figyelembe véve az első 500 (ötszáz) leadott érvényes Pályázatot leadó Résztvevő között szerepelnek, és a Pályázatban megadott e-mail címen felveszi a kapcsolatot (a továbbiakban: ”Értesítés”). Az Értesítést fogadó Résztvevő a Kedvezmény átvételének feltételeként köteles az Értesítést legkésőbb 3 (három) naptári napon belül visszaigazolni e-mailes válasz formájában. Amennyiben a jogosult Résztvevő a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, úgy az adott Résztvevő Pályázata kizárásra kerül, és a Szervező az időrendileg soron következő Pályázat alapján új jogosult Résztvevőt jelöl ki, és részére új Értesítés kerül kiküldésre, melyre a jogosult Résztvevőre vonatkozó feltételekkel megegyező feltételek lesznek érvényesek.

6.2.         A Kedvezményt a Résztvevő által megadott email címre juttatja el a Szervező nevében a Lebonyolító, a visszaigazolást követő 7 (hét) naptári napon belül. A Szervező a Kedvezmény igénybevételének lehetőségét ezen feltételekkel tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a jogosult Résztvevő nem tesz eleget, és így a Kedvezmény jelen pontban írt feltételekkel történő igénybevétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Kedvezmény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

6.3.         A Szervező kizárja a Promócióból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Résztvevő részére a Kedvezményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Résztvevő egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

7.             ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

A Kedvezményhez tartozó esetleges SZJA-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Kedvezmények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

8.             ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

                A Promóciókal kapcsolatos adatkezelésre a Szervező http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/ linken elérhető adatvédelmi tájékoztatója, valamint az „Adatkezelési tájékoztatás a „MEMBERS REWARDS GALAXY A SZÉRIA ÉS CINEMA CITY PROMÓCIÓ-hoz nevű dokumentumban foglaltak szerint kerül sor.

9.             VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1          A Pályázatok hiányosságáért / hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Kedvezmény átadásának – a Szervező, illetve Lebonyolító érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

9.2.         A Szervező és a Lebonyolító a Kedvezmény esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket.

9.3.         A Szervező, a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.surveymonkey.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Résztvevők téves rendszerüzeneteket kapnak Kedvezményeiket, a státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

9.4.         A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Promócióból.

9.5.         Ha a Résztvevő a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

9.6.         A Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősségét a Samsung Members applikáció és a Kedvezmények rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

9.7.         A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. A módosítást követően a Résztvevőok a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Szabályzatot különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promóciókkal kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

9.8.         Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, amennyiben az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

9.9.         Jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

9.10.       Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

9.11.       Jelen Szabályzat az alábbi oldalon érhető el: www.samsung.com/hu/article

Budapest, 2019. május 08.

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező

 

© 2019 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS A „SAMSUNG MEMBERS REWARDS GALAXY A SZÉRIA ÉS CINEMA CITY” ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓHOZ 

1. Az adatkezelő 

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: H-1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; a továbbiakban: „Samsung”). A Samsung elérhetőségei: http://www.samsung.com/hu/info/contactus.html vagy 06-80-SAMSUNG (06-80-7267864). A Samsung adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei: https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/hu; cím: European Data Protection Officer, Samsung Electronics (UK) Limited, Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS. A Samsung adatkezelésivel kapcsolatos részletes információk: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/ 

2. Az adatkezelés megnevezése és célja 

A Samsung, mint adatkezelő a „SAMSUNG MEMBERS REWARDS A SZÉRIA ÉS CINEMA CITY” elnevezésű promócióban (a továbbiakban: „Promóció”) a Résztvevő Promóció lebonyolításához szükséges személyes adatait kezeli. A Promóció lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Centrade Cheil HU Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2.; cégjegyzékszám: 01-09-330459; adószám: 26528647-2-41) (a továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el. Ilyen feladat például: a Kedvezmény Résztvevő részére történő eljuttatása. A Samsung, mint adatkezelő tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a Promócióban résztvevő kiskereskedelmi partnerektől, mint adatszolgáltatóktól az eladott Promócióban résztvevő termékek IMEI listáját bekérheti, annak ellenőrzése végett, hogy az adott Kedvezmény igénylésnél feltüntetett Promócióban résztvevő termék valóban megvásárlásra került-e. 

3. Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 6. cikk § (1) b) pontja alapján az, hogy az adatkezelés olyan szerződés (a Promóció) teljesítéséhez szükséges, amelyben a Résztvevő az egyik fél. A szerződés (Promóció) megszűnését (lebonyolítását) követően az adatkezelés jogalapja a következőképpen alakul: 

 a jogosult Résztvevők, valamint tartalékjogosult Résztvevők („Jogosult Résztvevők”) személyes adatai a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján, a Samsung jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges ideig kezeli, illetve a GDPR 6. cikk (1) c) alapján, a Samsungra vonatkozó, jelen tájékoztató 5.2 pontjában feltüntetett jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli; 

 a nem jogosult Résztvevők („Nem Jogosult Résztvevők”) személyes adatai a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján, a Samsung jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges ideig kezeli. 

4. A kezelt adatok köre 

A Samsung a Promócióval kapcsolatban a Jogosult Résztvevők és a Nem Jogosult Résztvevők alábbi személyes adatait kezeli: 

 Résztvevő vezetékneve;

 Résztvevő keresztneve;

 Résztvevő telefonszáma;

 Résztvevő születési dátuma (annak ellenőrzése érdekében, hogy a Játékos a 18. életévét betöltötte-e);

 Résztvevő e-mail címe

 a Résztvevő által a Promóciós Időszak alatt vásárolt Promócióban Résztvevő Termék egyedi azonosításra alkalmas IMEI száma. 

Az Értesítést határidőben vissza nem igazoló tartalékjogosult Résztvevők személyes adatainak kezelése a Promóció lebonyolítását követően a Nem Jogosult Résztvevők személyes adatainak kezelése szerint történik. 

5. Az adatkezelés időtartama 

5.1. Nem Jogosult Résztvevők személyes adatai 

A Nem Jogosult Résztvevők személyes adatait a Samsung a jogos érdekeinek érvényesítése, így különösen a Promócióval kapcsolatos esetleges vitás kérdések tisztázása érdekében a Promóció lebonyolítást követő 6 (hat) hónap időtartamig kezeli, azután a Nem Jogosult Résztvevők személyes adatai törlésre kerülnek. 

5.2. Jogosult Résztvevők személyes adatai 

A személyes adatok az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályi és / vagy szerződéses elévülési idő végén kerülnek törlésre. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:22. § szakasza szerint, ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 (öt) év alatt évülnek el. Az adatmegőrzési idő így az érintett személlyel való kapcsolat megszűnését követő 5 (öt) év.

Amennyiben a Jogosult Résztvevők személyes adatait a Samsung az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. Törvény 202. § szakasza alapján a Jogosult Résztvevők részére kiszolgáltatott Kedvezményt terhelő adó megfizetését követő 5. (ötödik) adóév végéig köteles megőrizni, akkor a Samsung a személyes adatokat csak a megőrzési kötelezettség lejárata után törli.

Ha az adatokat a Samsung a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Samsung az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a szerződéses kapcsolat megszűnését követően 8 (nyolc) év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik. 

6. Az adatok megismerésére jogosult személyek 

A személyes adatokhoz a Promóció lebonyolításában részt vevő személyek férhetnek hozzá a Samsung és a Lebonyolító szervezetén belül. 

7. Harmadik országba történő adattovábbítás és automatizált döntéshozatal 

7.1. A Résztvevők személyes adatai harmadik országbeli adatkezelőkhöz, illetve adatfeldolgozókhoz nem kerülnek továbbításra. 

7.2. A Samsung a Résztvevők személyes adataival automatizált döntéshozatalt, ideértve a profilalkotási tevekénységet nem végez. 

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek 

8.1 Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok 

Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve a Samsung ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről. A Samsung adatkezelési tevékenységéről bővebb információért, kérjük, látogasson el a http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/ weboldalra.

A Samsung indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Samsung a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

A Samsung az érintett által kért információkat írásban, vagy – az érintett elektronikus úton benyújtott kérelme, illetve ezirányú kérelme esetén – elektronikusan adja meg. Az érintett részére szóbeli tájékoztatás is adható, amennyiben az érintett a személyazonosságát a Samsung részére igazolja. 

8.2 Az érintett hozzáférési joga 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon a Samsungtól arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat a Samsung közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a Samsungtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 

(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról. 

(3) Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Samsung az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Samsung az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

8.3 A helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a Samsung kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

8.4 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Samsung indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Samsung gyűjtötte vagy más módon kezelte;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;

e) a személyes adatokat a Samsungra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

(2) Ha a Samsung nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között: 

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, a Samsungra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;

c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Samsung korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Samsung ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) a Samsungnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Samsung jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

(3) Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Samsung előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést. 

8.6 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség 

A Samsung minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Samsung tájékoztatja e címzettekről. 

8.7 A tiltakozáshoz való jog 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat a Samsung nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. 

(3) Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

(4) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. 

(5) Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. 

8.8 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

8.9 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

(1) Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. 

(2) Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. 

(3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. 

8.10 A Samsunggal vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

(1) Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. 

(2) A Samsunggal vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást a Samsung vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. 

Lista Nincs előző oldal Nincs következő oldal