A „SAMSUNG MEMBERS JANUÁRI PROMÓCIÓ” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

2019-01-14

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, AMENNYIBEN AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES. 

1.            A PROMÓCIÓBAN SZERVEZŐJE

1.1          A „Samsung Members Januári Promóció” elnevezésű promóció (a továbbiakban: ”Promóció”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16) (a továbbiakban: „Szervező”). 

2.            RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1          A Promócióban kizárólag az a 18. életévét betöltött, a jelen szabályzat 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”) vesz részt, aki a Promóció 3. pontban írt időtartama alatt

2.1.1.      Samsung Galaxy A5 (2017), vagy Samsung Galaxy S6 vagy S6 Edge, vagy Samsung Galaxy S7 vagy S7 Edge, vagy Samsung Galaxy S8 készülék felhasználóként a Samsung Members alkalmazáson keresztül kapott kuponkódot a Promócióban Résztvevő Üzletek valamelyikében bemutatja, valamint aki

2.1.2.      a Samsung hologramjával ellátott, a Szervező által forgalmazott, magyar nyelvű jótállási jeggyel rendelkező

 • Samsung Galaxy S9

 • Samsung Galaxy S9+ 

  (a továbbiakban: „Promócióban Résztvevő Termékek”)  

  készüléket vásárol, az alábbi magyarországi üzletek valamelyikében: 

 • Samsung Experience Store, KÖKI Terminál (1191Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C.)

 • Samsung Experience Store, Pólus Center (1152 Budapest, Szentmihályi út 131.)

 • Samsung Experience Store, Allee (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10.)

 • Samsung Experience Store, Westend City Center (1062 Budapest, Váci út 1-3.)

 • Samsung Experience Store, Debrecen (4029 Debrecen, Csapó utca 30.)

 • Samsung Experience Store, Árkád (1106 Budapest, Örs vezér tere 25/a)

 • Samsung Experience Store, Árkád (9027 Győr, Budai út 1.)

 • Samsung Experience Store, Miskolc (3524 Miskolc, Városház tér 9.)

 • Samsung Experience Store, Mammut (1024 Budapest, Lövőház utca 2.)

 • Samsung Experience Store, Árkád (6724 Szeged, Londoni körút 3.) 

  (a továbbiakban: „Promócióban Résztvevő Üzletek”). 

2.1.3.      Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a Kedvezmény igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.1.4.      Amennyiben a Résztvevő 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy a Promóció során nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.2.         A Promócióból ki vannak zárva a Szervező dolgozói és ezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Promóció lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói. 

3.            A Promóció tárgya:

3.1.         Amennyiben a Résztvevő a Promóciós Időszak alatt a Promócióban Résztvevő Üzletek valamelyikében a Promócióban Résztvevő Termékek közül

3.1.1.      Samsung Galaxy S9 készüléket kíván vásárolni eddigi (i) Samsung Galaxy S6, vagy (ii) Samsung Galaxy S7, vagy (iii) Samsung Galaxy A5 (2017) típusú készülék felhasználóként és bemutatja a Samsung Members applikáción keresztül kapott kuponkódot, 20.000,- Ft (Húszezer forint) készülékkedvezményt kap a vásárolni kívánt Samsung Galaxy S9 készülék Promócióban Résztvevő Üzletben megjelölt árából; vagy

3.1.2.      Samsung Galaxy S9+ készüléket kíván vásárolni eddigi (i) Samsung Galaxy S6 Edge, vagy (ii) Samsung Galaxy S7 Edge, vagy (iii) Samsung Galaxy S8 típusú készülék felhasználóként és bemutatja a Samsung Members applikáción kapott kuponkódot, 30.000,- Ft (Harmincezer forint) készülékkedvezményt kap a vásárolni kívánt Samsung Galaxy S9+ készülék Promócióban Résztvevő Üzletben megjelölt árából;

3.1.3.      továbbá a fent megjelölt készülékkedvezményeken felül a Promócióban Résztvevő Üzletek lehetőséget biztosítanak a Résztvevő számára használt készülék beszámítására is, amelynek részleteiről további információ a http://www.samsung.com/hu/article oldalon elérhető „Készülékbeszámítás feltételei a Samsung Experience Store üzletekben” elnevezésű dokumentumban található[1]

(a jelen szabályzat 3.1 pontjában megjelölt kedvezmények a jelen szabályzatban együttesen: „Kedvezmény”).

3.2.         A Promóció kizárólag a jelen szabályzat 2.1.1. pontjában meghatározott Promócióban Résztvevő Üzletekben történő vásárlásokra vonatkozik, és más árkedvezményekkel, valamint más akciókkal nem vonható össze.

3.3.         Szervező a jelen Promóciót kizárólag a Promóciós Időszak alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Termékeknek a Promócióban Résztvevő Üzletekben található készleteinek erejéig tudja biztosítani.

3.4.         1 (egy) darab Promócióban Résztvevő Termék vásárlása során 1 (egy) Résztvevő kizárólag 1 (egy) darab kuponkód beváltására jogosult.

3.5.         A Kedvezmény másra át nem ruházható, valamint készpénzre vagy más termékre át nem váltható. 

4.            A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

4.1.         A Promóció 2019. január 15. napjától – 2019. január 31. napjáig, vagy a készlet erejéig tart (a továbbiakban „Promóciós Időszak”).

4.2.         Szervező a Kedvezményt kizárólag a Promóciós Időszak alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Termékeknek a Promócióban Résztvevő Üzletekben található készleteinek erejéig tudja biztosítani. 

5.            ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

5.1.         A Promócióhoz tartozó esetleges SZJA-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Kedvezmény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. 

6.            SZEMÉLYES ADATOK

6.1.         A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a jelen Promócióval kapcsolatban a Szervező nem kezel személyes adatot, egyebekben a Szervező adatkezelési tevékenységéről az alábbi linken tájékozódhat: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/

7.            VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1.         A Kedvezmény átadásának - a Szervező érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

7.2.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promócióval kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

7.3.         Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

7.4.         A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését.

7.5.         Jelen szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

7.6.         Amennyiben a jelen szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

7.7.         Jelen szabályzat az alábbi oldalon érhető el: http://www.samsung.com/hu/article

Budapest, 2019. január 15.

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező 

© 2018 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Minden jog fenntartva! 

[1] A használt készülék beszámítása nem feltétele a kuponkód igénybevételének.