A „SAMSUNG QLED ÉS UHD TV ÁPRILISI KEDVEZMÉNY PROMÓCIÓ” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

2019-04-04

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, AMENNYIBEN AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES. 

1.             A PROMÓCIÓBAN SZERVEZŐJE

1.1          A „SAMSUNG QLED ÉS UHD TV ÁPRILISI KEDVEZMÉNY promóció” elnevezésű promóció (a továbbiakban: „Promóció”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16) (a továbbiakban: „Szervező”). 

2.             RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1          A Promócióban kizárólag az a 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy (a jelen Szabályzat 2.1.2. és a 2.1.3. pontjában foglalt kivételekkel, továbbiakban: „Résztvevő”) vehet részt, aki a Promóció 4. pontban írt időtartama alatt a Szervező által forgalmazott,

2.1.1.      az alábbi modellkódú termékek valamelyikét előrendeli:

QE85Q900RATXXH

QE55Q8CNATXXH

QE65Q67RATXXH

QE82Q6FNATXXH

QE55Q8FNATXXH

QE65Q60RATXXH

QE75Q900RATXXH

QE55Q7FNATXXH

QE55Q90RATXXH

QE75Q9FNATXXH

QE55Q6FNATXXH

QE55Q85RATXXH

QE75Q8DNATXXH

QE49Q6FNATXXH

QE55Q80RATXXH

QE75Q7FNATXXH

QE82Q950RBTXXH

QE55Q70RATXXH

QE75Q6FNATXXH

QE82Q70RATXXH

QE55Q67RATXXH

QE65Q900RATXXH

QE82Q60RATXXH

QE55Q60RATXXH

QE65Q9FNATXXH

QE75Q90RATXXH

QE49Q70RATXXH

QE65Q8DNATXXH

QE75Q85RATXXH

QE49Q67RATXXH

QE65Q8CNATXXH

QE75Q70RATXXH

QE49Q60RATXXH

QE65Q8FNATXXH

QE75Q60RATXXH

QE43Q60RATXXH

QE65Q7FNATXXH

QE65Q90RATXXH

QE65LS03RAUXXH

QE65Q6FNATXXH

QE65Q85RATXXH

QE55LS03RAUXXH

QE55Q9FNATXXH

QE65Q80RATXXH

QE49LS03RAUXXH

QE55Q8DNATXXH

QE65Q70RATXXH

QE43LS03RAUXXH

 

(a továbbiakban a termékek bármelyike: „Promócióban Résztvevő Termék”), az alábbi magyarországi üzletek, műszaki áruházak és webáruházak valamelyikében:

  • A magyarországi Media Markt műszaki áruházak és webáruház (a műszaki áruházak listáját és a webáruházat lásd: www.mediamarkt.hu);

  • Az Expert bolthálózat (a bolthálózat tagjait lásd: www.expertelectro.hu); 

    (a továbbiakban: „Promócióban Résztvevő Üzletek”). 

2.1.2.      Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a Kedvezmény igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.1.3.      Amennyiben a Résztvevő 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy a Promóció során nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően. 

3.     A PROMÓCIÓ TÁRGYA:

3.1.     Amennyiben a Résztvevő a jelen Szabályzat 4.1. pontjában megjelölt promóciós időszak alatt a Promócióban Résztvevő Üzletek valamelyikében Promócióban Résztvevő Terméket vagy Termékeket vásárol a következő árkedvezményeket kapja a Promócióban Résztvevő Termék Promócióban Résztvevő Üzletben megjelölt bruttó árából (a jelen Szabályzat 3.1 pontjában megjelölt kedvezmény a továbbiakban: „Kedvezmény”): 

    3.1.1.     amennyiben a Promócióban Résztvevő Termékek közül 1 (azaz egy) db Samsung QLED televíziót vásárol, a Promócióban Résztvevő Termék végösszegéből 10% kedvezményre jogosult; 

    3.1.2.     amennyiben a Promócióban Résztvevő Termékek közül 1 (azaz egy) db Samsung QLED televíziót és további 

        o 1 (azaz egy) db Promócióban Résztvevő Terméket; vagy

        o 1 (azaz egy) db Promócióban nem résztvevő Samsung UHD televíziót vásárol, úgy mindkét termék teljes végösszegéből 20% kedvezményre jogosult;

    3.1.3. amennyiben a Promócióban Résztvevő Termékek közül 1 (azaz egy) db Samsung QLED televíziót és további 

        o 2 (azaz kettő) vagy több db Promócióban Résztvevő Terméket; vagy

        o 2 (azaz kettő) vagy több db Promócióban nem résztvevő Samsung UHD televíziót vásárol, vagy

        o az előző két alpont bármely kombinációjaképpen 2 (azaz kettő) vagy több Samsung QLED vagy UHD televíziót vásárol, úgy valamennyi termék teljes végösszegéből 30% kedvezményre jogosult. 

3.2.         A Promóció kizárólag a jelen Szabályzat 2.1.1. pontjában meghatározott Promócióban Résztvevő Üzletekben történő vásárlásokra vonatkozik, és más árkedvezményekkel, valamint más akciókkal nem vonható össze.

3.3.         Szervező a jelen Promóciót kizárólag a jelen Szabályzat 4.1. pontjában megjelölt promóciós időszak alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Termékeknek a Promócióban Résztvevő Üzletekben található készleteinek erejéig tudja biztosítani.

3.4.         A Kedvezmény másra át nem ruházható, valamint készpénzre vagy más termékre át nem váltható. 

4.             A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

4.1.         A Promóció 2019. április 5. napján 00 óra 01 perctől – 2019. április 7. napján 23:59 percig, vagy a készlet erejéig tart (a továbbiakban: „Promóciós Időszak”).

4.2.         A Promóciós Időszak alatt a Résztvevők személyesen a Promócióban Résztvevő Üzletekben annak nyitvatartási idejében tudják a Kedvezményt igénybe venni. A Promócióban Résztvevő Üzletek nyitvatartási ideje a Szabályzat 2.1.1. pontjában felsorolt weboldalakon megtalálhatóak. Amennyiben a Résztvevő online vásárol, úgy a Promóciós Időszak alatt befejezett online vásárlás esetén veheti igénybe a Kedvezményt.

4.3.         Szervező a Kedvezményt kizárólag a Promóciós Időszak alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Termékeknek a Promócióban Résztvevő Üzletekben található készleteinek erejéig tudja biztosítani. 

5.             ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

5.1.         A Promócióhoz tartozó esetleges SZJA-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Kedvezmény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

6.             SZEMÉLYES ADATOK

6.1.         A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a jelen Promócióval kapcsolatban a Szervező nem kezel személyes adatot, egyebekben a Szervező adatkezelési tevékenységéről az alábbi linken tájékozódhat: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/

7.             VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1.         A Kedvezmény átadásának - a Szervező érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

7.2.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promócióval kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

7.3.         Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

7.4.         A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését.

7.5.         Jelen szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

7.6.         Amennyiben a jelen szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

7.7.         Jelen szabályzat az alábbi oldalon érhető el: www.samsung.com/hu/article

Budapest, 2019. április 4.

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező

© 2019 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!