A „SAMSUNG 30. SZÜLETÉSNAPI QUICKDRIVE ÉS SIDE-BY-SIDE PROMÓCIÓ” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

A „SAMSUNG 30. SZÜLETÉSNAPI QUICKDRIVE ÉS SIDE-BY-SIDE PROMÓCIÓ” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

2019-05-28

A „SAMSUNG 30. születésnapi Quickdrive és side-by-side promóció” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, AMENNYIBEN AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

 

1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

1.1          A „SAMSUNG 30. születésnapi Quickdrive és side-by-side promóció” (a továbbiakban: „Promóció”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; kapcsolat: https://www.samsung.com/hu/support/email/) (a továbbiakban: „Szervező”).

 

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1          A Promócióban kizárólag az a 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy (a jelen Szabályzat 2.2. és a 2.3. pontjában foglalt kivételekkel, továbbiakban: „Résztvevő”) vehet részt, aki a jelen Szabályzat 4.1. pontjában megjelölt Promóciós Időszak alatta Szervező által forgalmazott,

2.1.1.      alábbi modellkódú termékek közül legalább 1 (egy) darab terméket vásárol:
 

1. Termékcsoport

QuickDrive mosógépek:

• WD90N644OOW/LE

• WW10M86INOA/LE

• WW90M741NOA/LE

• WW80M644OPW/LE

• WW80M644OBW/LE

• WW70M644OPW/LE

 

2. Termékcsoport

Side-By-Side hűtőszekrények:

• RH58K6598SL/EO

• RS68N8231B1/EF

• RS68N8221S9/EF

• RS67N8211B1/EF

• RS67N8211S9/EF

• RS66N8101S9/EF

• RS66N8100S9/EF

• RS50N3803SA/EF

• RS54N3013SA/EO

 

(a továbbiakban a fentebb megjelölt termékek bármelyike: „Promócióban Résztvevő Termék”),

 

2.1.2.      az alábbi magyarországi üzletek, műszaki áruházak és webáruházak valamelyikében:

- A magyarországi Media Markt műszaki áruházak és webáruház (amelyek listája a www.mediamarkt.hu oldalon érhető el);

- Az EMAG.hu webáruházban (amely a www.emag.hu oldalon érhető el);

- Az Expert bolthálózat tagjai (amelyek listája a www.expertelectro.hu oldalon érhető el);

- Az Auchan Magyarország áruházak (amelyek listája a www.auchan.hu/aruhazak oldalon érhető el


(a továbbiakban: „Promócióban Résztvevő Üzletek”).

 

2.1.3.      A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét annak lehetőségére, hogy egyes Promócióban Résztvevő Üzletekben nem kerül forgalmazásra a jelen Szabályzat 2.1.1. pontjában megjelölt valamennyi Promócióban Résztvevő Termék. A Résztvevők a Promócióban Résztvevő Üzletekben készleten lévő Promócióban Résztvevő Termékek elérhetőségéről az adott Promócióban Résztvevő Üzletben tudnak tájékoztatást kérni.

2.2.         Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a Kedvezmény igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.3.         Amennyiben a Résztvevő 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy a Promóció során nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

 

3. A Promóció tárgya:

3.1.         Amennyiben a Résztvevő a jelen Szabályzat 4.1. pontjában megjelölt Promóciós Időszak alatt

3.1.1.      a Promócióban Résztvevő Üzletek valamelyikében a jelen Szabályzat 2.1.1. pontjában meghatározott 1. vagy 2. Termékcsoportból 1 (egy) darab Promócióban Résztvevő Terméket vásárol[1], úgy az adott Promócióban Résztvevő Termék bruttó vételárának 10 (tíz) százalékával megegyező összeget az adott Promócióban Résztvevő Üzlet által kibocsátott ajándékkártyán visszakap, amely ezt követően az adott Promócióban Résztvevő Üzletben vásárolható le; valamint

3.1.2.      amennyiben a Résztvevő a jelen Szabályzat 4.1. pontjában megjelölt Promóciós Időszak alatt, a jelen Szabályzat 2.1.1. pontjában meghatározott mindkét Termékcsoportból vásárol egyidejűleg 1 (egy) – 1 (egy) darab Promócióban Résztvevő Terméket ugyanabban a Promócióban Résztvevő Üzletben[2], úgy a 2 (két) darab Promócióban Résztvevő Termék együttes bruttó vételárának a 30 (harminc) százalékával megegyező összeget az adott Promócióban Résztvevő Üzlet által kibocsátott ajándékkártyán visszakap, amely ezt követően az adott Promócióban Résztvevő Üzletben vásárolható le.

(a jelen Szabályzat 3.1.1., valamint 3.1.2. pontjaiban megjelölt kedvezmények együttesen a továbbiakban: „Kedvezmény”).

3.1.3.      A Promócióban Résztvevő Üzletek által kibocsátott ajándékkártyán szereplő összeg levásárlása az adott Promócióban Résztvevő Üzlet szabályai szerint történik, amelynek részleteiről az adott Promócióban Résztvevő Üzletben kérhető további tájékoztatás.

3.2.         Amennyiben a Résztvevő 3 (három) darab Promócióban Résztvevő Terméket vásárol ugyanabban a Promócióban Résztvevő Üzletben, úgy, hogy legalább 1 (egy) darab Promócióban Résztvevő Termék különböző Termékkategóriába tartozik, mint a másik 2 (két) darab Promócióban Résztvevő Termék, úgy a Résztvevő jogosult megválasztani, hogy melyik 2 (két) darab - a jelen Szabályzat 2.1.1. pontjában meghatározott külön termékkategóriába tartozó - Promócióban Résztvevő Termék egyidejű, valamint együttes megvásárlásával kívánja érvényesíteni a jelen Szabályzat 3.1.2. pontjában megjelölt Kedvezményt. Ezt követően a 3. (harmadik) Promócióban Résztvevő Termékre vonatkozóan a jelen Szabályzat 3.1.1. pontjában megjelölt Kedvezményt jogosult igénybe venni, amennyiben az külön vásárlásként kerül elkönyvelésre.

3.3.         1 (egy) darab Résztvevő korlátlan számú Kedvezmény igénybevételére jogosult a jelen Szabályzat 3.1., valamint 3.2. pontjaiban foglaltak szerint.

3.4.         A Promóció kizárólag a jelen Szabályzat 2.1.2. pontjában meghatározott Promócióban Résztvevő Üzletekben történő vásárlásokra vonatkozik, és más árkedvezményekkel, valamint más akciókkal nem vonható össze.

3.5.         Szervező a jelen Promóciót kizárólag a jelen Szabályzat 4.1. pontjában megjelölt Promóciós Időszak alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Termékeknek a Promócióban Résztvevő Üzletekben található készleteinek erejéig tudja biztosítani.

3.6.         A Kedvezmény másra át nem ruházható, valamint készpénzre vagy más termékre át nem váltható.

 

4. A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

4.1.         A Promóció 2019. május 30. napján 00 óra 01 perctől – 2019. június 2. napján 23 óra 59 percig, vagy a Promócióban Résztvevő Termékek készleteinek erejéig tart (a jelen Szabályzatban: „Promóciós Időszak”).

4.2.         A Promóciós Időszak alatt a Résztvevők személyesen a Promócióban Résztvevő Üzletekben, azok nyitvatartási idejében tudják a Kedvezményt igénybe venni. A Promócióban Résztvevő Üzletek nyitvatartási ideje a Szabályzat 2.1.2. pontjában felsorolt weboldalakon megtalálhatóak. Amennyiben a Résztvevő online vásárol, úgy a Promóciós Időszak alatt befejezett online vásárlás esetén veheti igénybe a Kedvezményt.

4.3.         Szervező a Kedvezményt kizárólag a Promóciós Időszak alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Termékeknek a Promócióban Résztvevő Üzletekben található készleteinek erejéig tudja biztosítani.

 

5. A PROMÓCIÓBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉK MEGVÁSÁRLÁSA

5.1.         A Promócióban Résztvevő Termékek ára a különböző Promócióban Résztvevő Üzletekben különbözhet. A Résztvevő az adott Promócióban Résztvevő Termék aktuális áráról az adott Promócióban Résztvevő Üzletben tud tájékoztatást kérni.

5.2.         Az adott Promócióban Résztvevő Termék átvételének és / vagy kiszállításának módja, valamint az arra vonatkozó szabályok az adott Promócióban Résztvevő Üzlet szabályzata szerint történik. A Résztvevő a Promócióban Résztvevő Termék átvételének módjáról abban a Promócióban Résztvevő Üzletben tud tájékoztatást kérni, ahol a Promócióban Résztvevő Terméket meg kívánja vásárolni.

 

6. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

6.1.         A Promócióhoz tartozó esetleges SZJA-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Kedvezmény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

7. SZEMÉLYES ADATOK

7.1.         A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a jelen Promócióval kapcsolatban a Szervező nem kezel személyes adatot, egyebekben a Szervező adatkezelési tevékenységéről az alábbi linken tájékozódhat: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/.

 

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1.         A Kedvezmény átadásának - a Szervező érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promócióval kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

8.3.         Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

8.4.         A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a Szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését.

8.5.         Jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

8.6.         Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

8.7.         Jelen Szabályzat az alábbi oldalon érhető el: www.samsung.com/hu/article.

 

Budapest, 2019. május 28.

 

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező

 

© 2019 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!

[1] Az adott Promócióban Résztvevő Üzletben található Promócióban Résztvevő Termékek készleteinek függvényében
[2] Az adott Promócióban Résztvevő Üzletben található Promócióban Résztvevő Termékek készleteinek függvényében

 

 

Lista Nincs előző oldal Nincs következő oldal