A „SAMSUNG GALAXY S10 CSALÁD ÉS GALAXY WATCH ACTIVE PROMÓCIÓ” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

2019-09-20

A „SAMSUNG Galaxy S10 család és GALAXY Watch active promóció” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, AMENNYIBEN AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT, VALAMINT AMENNYIBEN ELMÚLT 18 ÉVES.

 

1.             A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

1.1.         A „Samsung Galaxy S10 család és Galaxy Watch Active Promóció” (a továbbiakban: „Promóció”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; kapcsolat: https://www.samsung.com/hu/support/email/) (a továbbiakban: „Szervező”).

 

2.             RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1.         A Promócióban kizárólag az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, valamint valamennyi jogi személyiséggel rendelkező társaság (a továbbiakban együttesen: „Résztvevő”) vesz részt, aki, vagy amely a jelen Szabályzat 4. pontjában megjelölt időszak alatt

2.1.1.      a Szervező által forgalmazott, valamint a Telenor, Vodafone, Bravophone, és Strong&Unique[1] által értékesített

 • Samsung Galaxy S10e

 • Samsung Galaxy S10

 • Samsung Galaxy S10+ 

  készüléket vásárol (a továbbiakban: „Promócióban Résztvevő Termék” vagy „Promócióban Résztvevő Termékek”) 

  2.1.2.      az alábbi magyarországi üzletek, műszaki áruházak és webáruházak valamelyikében (a továbbiakban: „Promócióban Résztvevő Üzletek”): 

 • A Vöröskő Kft. által üzemeltetett Euronics üzletek és webáruház, amelyek listája a www.euronics.hu oldalon érhető el;

 • Az Extreme Digital webáruház, amely az www.edigital.hu oldalon érhető el;

 • A Samsung Experience Store üzletek és webáruházak, amelyek listája a www. www.samsung.com/hu/ses/retail/ oldalon érhető el;

 • A magyarországi Media Markt üzletek és webáruház, amely a www.mediamarkt.hu oldalon érhető el;

 • A Dante International SA által üzemeltetett emag.hu webáruház, amely a www.emag.hu oldalon érhető el[2];

 • Vodafone webáruház, amely a www.vodafone.hu oldalon érhető el[3];

 • A Telenor webáruház, amely a www.telenor.hu oldalon érhető el, kizárólag publikus lakossági hangalapú számlás előfizetés vásárlása esetén[4];

 

2.2.         Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött természetes személy, úgy a Kedvezmény igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.3.         Amennyiben a Résztvevő 18. életévét betöltött cselekvőképtelen természetes személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

 

3.            A Promóció tárgya:

3.1.         Amennyiben a Résztvevő a Promóciós Időszak alatt a Promócióban Résztvevő Üzletek valamelyikében Promócióban Résztvevő Terméket vásárol, úgy a Résztvevő 1 (egy) darab Samsung Galaxy Watch Active okosóra terméket (a továbbiakban: „Kedvezmény”) kaphat ráadásként. A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a Telenor webáruházon keresztül történő vásárlások esetében kizárólag publikus lakossági hangalapú számlás előfizetés vásárlása esetén kapható Kedvezmény.

3.2.         A Kedvezmény színét kizárólag a Szervező, valamint a Promócióban Résztvevő Üzletek jogosultak megválasztani üzleti, illetve további mérlegelési szempontok figyelembe vétele alapján, valamint a Kedvezmény Promócióban Résztvevő Üzletekben található készleten lévő elérhetősége szerint.

3.3.         A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a Kedvezmény elérhető színei Promócióban Résztvevő Üzletenként változhatnak. A Kedvezmény elérhető színeiről bővebb információ az adott Promócióban Résztvevő Üzletben kérhető.

3.4.         A Promóció kizárólag a jelen Szabályzat 2.1.2. pontjában meghatározott Promócióban Résztvevő Üzletekben történő vásárlásokra vonatkozik, és más kedvezményekkel, egyéb akciókkal nem vonható össze.

3.5.         1 (egy) darab Promócióban Résztvevő Termék mellé kizárólag 1 (egy) darab Kedvezmény, valamint 1 (egy) Résztvevő részére legfeljebb összesen 5 (öt) darab Kedvezmény adható.

3.6.         Szervező a Promóciót kizárólag a Promócióban Résztvevő Termékek, valamint a Kedvezmény készleteinek erejéig tudja biztosítani, a Promócióban Résztvevő Üzletek folyamatai szerint.

3.7.         A Kedvezmény másra át nem ruházható, valamint készpénzre illetve más termékre át nem váltható.

3.8.         A Szervező a Kedvezmény esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, és a Kedvezmény vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartozik felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

 

4.             A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

4.1.         A Promóció 2019. szeptember 20. napján 00 óra 01 perctől 2019. október 13. napján 23 óra 59 percig, vagy a Promócióban Résztvevő Termékek, valamint a Kedvezmény készleteinek erejéig tart (a továbbiakban „Promóciós Időszak”).

4.2.         A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a Dante International SA által üzemeltetett emag.hu webáruház, a Telenor webáruház, továbbá a Vodafone webáruház esetében a Promóció időtartama eltér a fentebb megjelölt Promóciós Időszaktól. A Dante International SA által üzemeltetett emag.hu webáruház esetében a Promóció 2019. szeptember 20. napjától 2019. szeptember 29. napjáig, vagy a Promócióban Résztvevő Termékek, valamint a Kedvezmény készleteinek erejéig tart. A Telenor webáruház esetében a Promóció 2019. szeptember 26. napjától 2019. október 16. napjáig, vagy a Promócióban Résztvevő Termékek, valamint a Kedvezmény készleteinek erejéig tart, a Vodafone webáruház esetében pedig a Promóció kizárólag 2019. szeptember 23. napjától 2019. október 13. napjáig, vagy a Promócióban Résztvevő Termékek, valamint a Kedvezmény készleteinek erejéig tart.

 

4.3.         Szervező a Promóciót kizárólag a Promóciós Időszak alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Termékeknek, valamint a Kedvezménynek a Promócióban Résztvevő Üzletekben található készleteinek erejéig tudja biztosítani.

 

5.            A PROMÓCIÓBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK ÁRA ÉS ÁTVÉTELE

5.1.         A Promócióban Résztvevő Termékek ára a különböző Promócióban Résztvevő Üzletekben különbözhet. A Résztvevő a Promócióban Résztvevő Termékek aktuális áráról az adott Promócióban Résztvevő Üzletben tud tájékoztatást kérni.

5.2.         A Promócióban Résztvevő Termékek átvételének módja, és az arra vonatkozó szabályok a különböző Promócióban Résztvevő Üzletekben különbözhetnek. A Résztvevő a Promócióban Résztvevő Termékek átvételének módjáról az adott Promócióban Résztvevő Üzletben tud tájékoztatást kérni.

 

6.             ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

6.1.         A Kedvezményhez tartozó esetleges SZJA-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Kedvezmény adóvonzatának kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

7.             SZEMÉLYES ADATOK

7.1.         A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a jelen Promócióval kapcsolatban a Szervező nem kezel személyes adatot, egyebekben a Szervező adatkezelési tevékenységéről az alábbi linken tájékozódhat: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/.

7.2.         A Szervező tájékoztatja továbbá a Résztvevőket, hogy a Promócióban Résztvevő Termék vásárlása során megadott személyes adatokat az adott Promócióban Résztvevő Üzlet kezeli, amely adatkezelési tevékenységről további tájékoztatást az adott Promócióban Résztvevő Üzlet adhat.

 

8.             VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1.         A Résztvevőknek lehetőségük van használt készülékük beszámítására a TMX Mobile Solution Szerviz Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi utca 2/B., cégjegyzékszám: 13-09-144550; adószám: 23059940-2-13; a továbbiakban: „TMX”) által üzemeltetett www.tmxbuyback.hu weboldalon keresztül (a továbbiakban: „Készülékbeszámítás”). A Szervező ugyanakkor kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét arra, hogy a Szervezőnek semmilyen rálátása nincs a Készülékbeszámítás folyamatára, valamint, hogy a Készülékbeszámítás nem képezi a jelen Promóció tárgyát. A Készülékbeszámítás igénybevétele nem feltétele a jelen Promócióban történő részvételnek. A Készülékbeszámítás folyamatáról, valamint annak további részleteiről kizárólag a TMX tud tájékoztatást adni.

8.2.         A Promócióban Résztvevő Termék üzembe helyezésekor, illetve használatakor figyeljen arra, hogy a Promócióban Résztvevő Termék gyári számát tartalmazó gyári adattábla ne sérüljön, illetve ne távolítsa el azt, mert ez a jótállás elvesztését okozza, így ugyanis a Promócióban Résztvevő Termék nem azonosítható a jótállási kötelezettség teljesítése céljából.

8.3.         A Szervező a Kedvezmény esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, és a Kedvezmény vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartozik felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

8.4.         A Kedvezmény átadásának – a Szervező érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.5.         A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről bármilyen manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Promócióból.

8.6.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promócióval kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

8.7.         Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, amennyiben az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

8.8.         A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a jelen Szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését.

8.9.         Jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

8.10.       Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

8.11.       Jelen Szabályzat az alábbi oldalon érhető el: www.samsung.com/hu/article.

 

Budapest, 2019. szeptember 20. 

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező 

© 2019 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!

 

 

 

[1] A Promócióban kizárólag a Szervező által forgalomba hozott, valamint a Telenor, Vodafone, Bravophone, és Strong&Unique által értékesített Samsung Galaxy S10e, S10, valamint S10+ készülékek vesznek részt.
[2] A Dante International SA által üzemeltett emag.hu webáruház esetében a Promóció időtartama eltér a Promóciós Időszaktól. A Dante International SA által üzemeltett emag.hu webáruház esetében a Promóció kizárólag 2019. szeptember 20. napjától 2019. szeptember 29. napjáig, vagy a Promócióban Résztvevő Termékek, valamint a Kedvezmény készleteinek erejéig tart.
[3] A Vodafone webáruház esetében a Promóció időtartama eltér a Promóciós Időszaktól. A Vodafone webáruház esetében a Promóció kizárólag 2019. szeptember 23. napjától 2019. október 13. napjáig, vagy a Promócióban Résztvevő Termékek, valamint a Kedvezmény készleteinek erejéig tart.
[4]A Telenor webáruház esetében kizárólag publikus lakossági hangalapú számlás előfizetés vásárlása esetén kapható Kedvezmény, továbbá a Telenor webáruház esetében a Promóció időtartama eltér a Promóciós Időszaktól. A Telenor webáruház esetében a Promóció 2019. szeptember 26. napjától 2019. október 16. napjáig, vagy a Promócióban Résztvevő Termékek, valamint a Kedvezmény készleteinek erejéig tart.