A „SAMSUNG EXPERIENCE STORE SAMSUNG GALAXY S10, NOTE 10 ÉS HAVASI SYMPHONIC ARÉNA SHOW 2019 PROMÓCIÓ ” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

A „SAMSUNG EXPERIENCE STORE SAMSUNG GALAXY S10, NOTE 10 ÉS HAVASI SYMPHONIC ARÉNA SHOW 2019 PROMÓCIÓ ” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

2019-12-02

A „SAMSUNG EXPERIENCE STORE Samsung Galaxy S10, NOTE 10 ÉS havasi symphonic aréna show 2019 promóció[1]” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

 

1.             A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

1.1.         A „SAMSUNG EXPERIENCE STORE Samsung Galaxy S10, NOTE 10 ÉS havasi symphonic aréna show 2019 promóció[2](a továbbiakban: „Promóció”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; kapcsolat: https://www.samsung.com/hu/support/email/) (a továbbiakban: „Szervező”).

 

2.             RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1          A Promócióban kizárólag az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”) vesz részt, aki a jelen Szabályzat 4.1. pontjában megjelölt Promóciós Időszak alatt

2.1.1.      a Samsung hologramjával ellátott, a Szervező által forgalmazott, magyar nyelvű jótállási jeggyel rendelkező

 • Samsung Galaxy S10

 • Samsung Galaxy S10+

 • Samsung Galaxy Note10

 • Samsung Galaxy Note10+ 

  készüléket vásárol (a továbbiakban: „Promócióban Résztvevő Termékek”[3]),

  2.1.2.      az alábbi magyarországi üzletek valamelyikében: 

 • Samsung Experience Store, KÖKI Terminál (1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C.)

 • Samsung Experience Store, Pólus Center (1152 Budapest, Szentmihályi út 131.)

 • Samsung Experience Store, Allee (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10.)

 • Samsung Experience Store, Westend City Center (1062 Budapest, Váci út 1-3.)

 • Samsung Experience Store, Debrecen (4029 Debrecen, Csapó utca 30.)

 • Samsung Experience Store, Árkád (1106 Budapest, Örs vezér tere 25/a)

 • Samsung Experience Store, Árkád (9027 Győr, Budai út 1.)

 • Samsung Experience Store, Miskolc (3524 Miskolc, Városház tér 9.)

 • Samsung Experience Store, Mammut (1024 Budapest, Lövőház utca 2.)

 • Samsung Experience Store, Árkád (6724 Szeged, Londoni körút 3.)

 • Samsung Experience Store, Downtown (1053 Budapest, Párisi udvar, Ferenciek tere 10.) 

  (a továbbiakban: „Promócióban Résztvevő Üzletek”). 

2.1.3.      Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a Kedvezmény igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.1.4.      Amennyiben a Résztvevő 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

 

3.            A Promóció tárgya

3.1.         Amennyiben a Résztvevő a Promóciós Időszak alatt a Promócióban Résztvevő Üzletek valamelyikében a Promócióban Résztvevő Termékek közül 1 (egy) darab Promócióban Résztvevő Terméket vásárol, úgy 1 (egy) darab páros (két fő részére szóló) Havasi Symphonic Aréna Show 2019 belépőt (a továbbiakban: „Kedvezmény”) kaphat ráadásként, a Kedvezmény készletének erejéig. A Szervező a Promóció keretén belül 55 (ötvenöt) darab Kedvezményt, azaz 55 (ötvenöt) darab páros (két fő részére szóló) belépőt tud biztosítani a Résztvevők számára.

3.2.         A Kedvezmény 2019. december 8. napján, a Papp László Budapest Sportarénában megrendezésre kerülő, 14:00 órakor kezdődő Havasi Symphonic Aréna Show 2019 előadásra (a továbbiakban: „Rendezvény”) jogosít fel belépésre, valamint a Rendezvény területén történő tartózkodásra. További információ a Kedvezménnyel kapcsolatosan a Rendezvény honlapján érhető el: https://havasi.eu/hu/.

3.3.         A Szervező semmi esetben sem vállal felelősséget a Rendezvény megtartásáért, az esetleges programváltozásért, illetve a Rendezvényen történtekért.

3.4.         A Promócióban Résztvevő Termékek ára a különböző Promócióban Résztvevő Üzletekben különbözhetnek. A Résztvevő a Promócióban Résztvevő Termékek aktuális áráról az adott Promócióban Résztvevő Üzletben tud tájékoztatást kérni.

3.5.         A Promóció kizárólag a jelen szabályzat 2.1.2. pontjában meghatározott Promócióban Résztvevő Üzletekben történő vásárlásokra vonatkozik, és más árkedvezményekkel, valamint más akciókkal nem vonható össze.

3.6.         A Szervező a jelen Promóciót kizárólag a Promóciós Időszak alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Termékeknek, valamint a Kedvezmény készleteinek erejéig tudja biztosítani.

3.7.         1 (egy) darab Promócióban Résztvevő Termék vásárlása esetén kizárólag 1 (egy) darab Kedvezmény, valamint 1 (egy) Résztvevő részére legfeljebb összesen 5 (öt) darab Kedvezmény adható.

3.8.         A Kedvezmény másra át nem ruházható, valamint készpénzre vagy más termékre át nem váltható.

3.9.         A Szervező a Kedvezmény esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, és a Kedvezmény vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartozik felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

 

4.             A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

4.1.         A Promóció 2019. december 2. napjától – 2019. december 7. napjáig, vagy a készlet erejéig tart (a továbbiakban „Promóciós Időszak”).

4.2.         A Résztvevő a Promóciós Időszak alatt a Promócióban Résztvevő Üzletek nyitvatartási idejében tud élni a Kedvezmény igénylésének lehetőségével. A Promócióban Résztvevő Üzletek nyitvatartási ideje az alábbi weboldalon található meg: https://www.samsung.com/hu/samsung-experience-store/locations/.

4.3.         Szervező a Promóciót kizárólag a Promóciós Időszak alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Termékeknek a Promócióban Résztvevő Üzletekben található készleteinek erejéig, vagy a Kedvezmény készletének erejéig tudja biztosítani.

 

5.             ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

5.1.         A Kedvezményhez tartozó esetleges SZJA-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Kedvezmény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

6.             SZEMÉLYES ADATOK

6.1.         A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a jelen Promócióval kapcsolatban a Szervező nem kezel személyes adatot, egyebekben a Szervező adatkezelési tevékenységéről az alábbi linken tájékozódhat: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/.

 

7.             VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1.         A Kedvezmény biztosításának - a Szervező érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

7.2.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promócióval kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

7.3.         A Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

7.4.         A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a Szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését.

7.5.         Jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

7.6.         Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

7.7.         A jelen Szabályzat az alábbi oldalon érhető el: www.samsung.com/hu/article.

 

Budapest, 2019. december 2. 

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező 

© 2019 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!

[1] A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét arra, hogy a Promócióban a Samsung Galaxy S10e készülék nem vesz részt.
[2] A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét arra, hogy a Promócióban a Samsung Galaxy S10e készülék nem vesz részt.
[3] A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét arra, hogy a Promócióban a Samsung Galaxy S10e készülék nem vesz részt.

Lista Nincs előző oldal Nincs következő oldal