A „SAMSUNG LUPA BEACH PROMÓCIÓ” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

2018-07-30

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

 

 

1.             A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1          A „Samsung Lupa Beach promóció” elnevezésű promóció (a továbbiakban: ”Promóció”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16) (a továbbiakban: „Szervező”).

 

2.             RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1          A Promócióban kizárólag az a 18. életévét betöltött, a jelen szabályzat 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”) vesz részt, aki a Promóció 3. pontban írt időtartama alatt

2.1.1.      a Samsung hologramjával ellátott, a Samsung által forgalmazott, magyar nyelvű jótállási jeggyel rendelkező

 • Samsung Galaxy S8,

 • Samsung Galaxy S8+,

 • Samsung Galaxy S9,

 • Samsung Galaxy S9+  

  (a továbbiakban: „Promócióban Résztvevő Termékek”) vásárol, az alábbi magyarországi üzletek valamelyikében: 

 • Samsung Experience Store, KÖKI Terminál (1191Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C.)

 • Samsung Experience Store, Pólus Center (1152 Budapest, Szentmihályi út 131.)

 • Samsung Experience Store, Allee (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10.)

 • Samsung Experience Store, Westend CityCenter (1062 Budapest, Váci út 1-3.)

 • Samsung Experince Store, Mammut (1024 Budapest, Lövőház utca 2.)

 • Samsung Experince Store, Árkád (1106 Budapest, Örs vezér tere 25/a) 

  (a továbbiakban: „Promócióban Résztvevő Üzletek”.

   

2.1.2.      Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a Samsung Exclusive Csomag igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.1.3.      Amennyiben a Résztvevő 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2. 2.2.     A Promócióból ki vannak zárva a Szervező dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Promóció lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

 

3.            A Promóció tárgya:

3.1.         Amennyiben a Résztvevő a Promóciós Időszak alatt a Promócióban Résztvevő Üzletek valamelyikében Promócióban Résztvevő Terméket vásárol, úgy a Résztvevő két (2) személyre szóló Samsung Exclusive csomagot (a továbbiakban: „Samsung Exclusive Csomag”) kap a Lupa Beach-re.

3.2.         A kedvezmény kizárólag a jelen szabályzat 2.1.1. pontjában meghatározott Promócióban Résztvevő Üzletekben történő vásárlásokra vonatkozik, és más kedvezményekkel, egyéb akciókkal nem vonható össze.

 

4.             A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

4.1.         A Játék 2018. július 30. napjától – 2018. augusztus 12. napjáig, vagy a készlet erejéig tart (a továbbiakban „Promóciós Időszak”).

 

5.             SAMSUNG EXCLUSIVE CSOMAG

5.1.         A Samsung Exclusive Csomag tartalma egy (1) darab két (2) főre szóló 1 napos hétvégi belépőjegy,egy (1) darab két (2) személyes baldachinos napozóágy, valamint egy (1) autó számára egy (1) darab egy (1) napi ingyenes parkolás. A Samsung Exclusive Csomag kizárólag 2018. szeptember 1. napjáig használható fel a szombati és vasárnapi napokon.

5.2.         A Samsung Exclusive Csomag felhasználásához Play market-ból vagy App Store-ból letöltött Lupa Beach alkalmazás szükséges, amelyhez a kódokat előzetesen kapja meg a Résztvevő a Promócióban Résztvevő Termékek vásárlásakor a Samsung Experience Store-ban. A baldachinos ágy igénybevételéhez előzetes foglalás szükséges, amelyet telefonon keresztül a Lupa Beach üzemeltetésen tud jelezni az Résztvevő.

5.2.         Szervező a Samsung Exclusive Csomagot a Promóciós Időszak alatt, vagy a készlet erejéig tudja biztosítani.

5.4.         A Samsung Exclusive Csomag másra át nem ruházható, készpénzre vagy más termékre át nem váltható.

 

6.             ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

6.1.         A Samsung Exclusive Csomaghoz tartozó esetleges SZJA-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Samsung Exclusive Csomag fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

7.             SZEMÉLYES ADATOK

7.1.         A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a jelen Promócióval kapcsolatban a Szervező nem kezel személyes adatot, egyebekben a Szervező adatkezelési tevékenységéről az alábbi linken tájékozódhat: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/.

 

8.             VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1          A Samsung Exclusive Csomag átadásának – a Szervező érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. A Promócióval kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

8.3.         Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

8.4.         A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését.

8.5.         Jelen szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

8.6.         Amennyiben a jelen szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

 

Budapest, 2018. július 27.

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező

 

Lista Nincs előző oldal Nincs következő oldal