A „SAMSUNG – VÁSÁROLJ A KEDVEZMÉNYEKÉRT” PROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

2020-05-15

A „SAMSUNG – VÁSÁROLJ A KEDVEZMÉNYEKÉRT” PROMÓCIÓ

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

 

1.             A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

1.1.         A „SAMSUNG – VÁSÁROLJ A KEDVEZMÉNYEKÉRT” PROMÓCIÓ (a továbbiakban: ”Promóció”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; kapcsolat: https://www.samsung.com/hu/support/email/) (a továbbiakban: „Szervező”).

1.2.         A Promócióban Résztvevő Termékek, valamint a Megjelölt Termékek megvásárlásával és átadásával, valamint a Kuponkód átadásával összefüggő feladatokat a Promócióban Résztvevő Üzleteket üzemeltető Strong & Unique Kft. (székhely: 1037 Budapest, Csillagszem u. 15.; cégjegyzékszám: 01-09-701179; a továbbiakban: „Strong & Unique”), valamint a Bravotel Üzletházak Kft. (székhely: 1204 Budapest, Szent Erzsébet tér 1-2.; cégjegyzékszám: 01-09-197786; a továbbiakban: „Bravotel”) látják el, ezekben a folyamatokban a Szervező nem vesz részt.

2.             RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1          A Promócióban kizárólag az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”) vehet részt, aki 2020. május 15. napja és 2020. május 31. napja közötti időszak alatt

2.1.1.      a Samsung hologramjával ellátott, a Szervező által forgalmazott, magyar nyelvű jótállási jeggyel rendelkező alábbi készülékek valamelyikét megvásárolja

 • Samsung Galaxy S20

 • Samsung Galaxy S20+

 • Samsung Galaxy S20 Ultra

  (a továbbiakban együttesen: „Promócióban Résztvevő Termékek” vagy külön-külön: „Promócióban Résztvevő Termék”)

2.1.2.      az alábbi magyarországi webáruházak, vagy üzletek valamelyikében:

A Strong&Unique által üzemeltetett:

 • www.ses.hu webáruház

 • Samsung Experience Store, Westend City Center (1062 Budapest, Váci út 1-3.)

 • Samsung Experience Store, Debrecen (4029 Debrecen, Csapó utca 30.)

 • Samsung Experience Store, Árkád (1106 Budapest, Örs vezér tere 25/a)

 • Samsung Experience Store, Miskolc (3524 Miskolc, Városház tér 9.)

 • Samsung Experience Store, Árkád (6724 Szeged, Londoni körút 3.)

  A Bravotel által üzemeltetett:

 • www.sestore.hu webáruház

 • Samsung Experience Store, KÖKI Terminál (1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C.)

 • Samsung Experience Store, Pólus Center (1152 Budapest, Szentmihályi út 131.)

 • Samsung Experience Store, Allee (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10.)

 • Samsung Experience Store, Árkád (9027 Győr, Budai út 1.)

 • Samsung Experience Store, Mammut (1024 Budapest, Lövőház utca 2.)

 • Samsung Experience Store, Downtown (1053 Budapest, Párisi udvar, Ferenciek tere 10.)

  (a továbbiakban együttesen: „Promócióban Résztvevő Üzletek”).

  2.2.         Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a Kedvezmény igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.3.         Amennyiben a Résztvevő 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

3.            A Promóció tárgya

3.1.         Amennyiben a Résztvevő a Promóciós Időszak alatt a Promócióban Résztvevő Üzletek valamelyikében a Promócióban Résztvevő Terméket vásárol, úgy az adott Promócióban Résztvevő Készülék végfelhasználói ára 15%-ának (azaz Tizenöt százalékának) megfelelő értékű kuponkódra válhat jogosulttá (a továbbiakban a jelen pontban megjelölt kuponkód: „Kuponkód”). A Kuponkódot az adott Promócióban Résztvevő Üzlet online vásárlás esetén elektronikus úton az online vásárlás során megadott e-mail címre küldi meg a Résztvevő részére, offline (üzletben történő) vásárlás esetén pedig a fizikai számlán kerül feltüntetésre.

3.2.         A Résztvevő a Kuponkódot 2020. június 30. napjáig használhatja fel kizárólag Samsung mobiltelefon, táblagép, illetve viselhető eszköz („a továbbiakban együttesen: „Megjelölt Termékek”, valamint külön-külön: „Megjelölt Termék”) vásárlása esetén, a Promócióban Résztvevő Üzletekben történő online, valamint offline (üzletben történő) vásárlás során egyaránt. A Kuponkód érvényesítéséhez offline (üzletben történő) vásárlás során a Kuponkódot fizetésnél be kell mutatni, online vásárlás esetén pedig fel kell tüntetni a „Kód érvényesítése” vagy „Kupon beváltása” rovatban[1]. A Kuponkód által biztosított kedvezmény mértéke a megvásárolni kívánt Megjelölt Termék Promócióban Résztvevő Üzletben megjelölt végfelhasználói árából kerül levonásra.

3.3.         A Promócióban Résztvevő Termékek, valamint a Megjelölt Termékek árai a különböző Promócióban Résztvevő Üzletekben különbözhetnek. A Résztvevő az adott Promócióban Résztvevő Termék, valamint a Megjelölt Termék aktuális áráról az adott Promócióban Résztvevő Üzletben tud tájékoztatást kérni.

3.4.         A Promóció kizárólag a jelen Szabályzat 2.1.2. pontjában meghatározott Promócióban Résztvevő Üzletekben történő vásárlásokra vonatkozik, és más kedvezményekkel, egyéb akciókkal nem vonható össze.

3.5.         1 (egy) darab Promócióban Résztvevő Termék vásárlása mellé kizárólag 1 (egy) darab Kuponkód, valamint 1 (egy) Résztvevő részére legfeljebb összesen 5 (öt) darab Kuponkód adható.

3.6.         Szervező a Promóciót kizárólag a Promócióban Résztvevő Termékek, valamint a Megjelölt Termékek készleteinek erejéig tudja biztosítani, a Promócióban Résztvevő Üzletek folyamatai szerint.

3.7.         A Kuponkód másra át nem ruházható, valamint készpénzre át nem váltható.

3.8.         A Szervező a Kuponkód esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, és a Kuponkód vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartozik felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

4.             A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

4.1.         A Promóció 2020. május 15. napján 00 óra 00 perctől – 2020. május 31. napján 23 óra 59 percig, vagy a Promócióban Résztvevő Termékeknek a Promócióban Résztvevő Üzletekben található készleteinek erejéig tart (a továbbiakban „Promóciós Időszak”), továbbá a Kuponkódot a Résztvevő 2020. június 30. napjáig használhatja fel a Megjelölt Termékek Promócióban Résztvevő Üzletekben található készleteinek erejéig.

4.2.         A Résztvevő offline (üzletben történő) vásárlás esetén a Promócióban Résztvevő Üzletek nyitvatartási idejében, vagy online vásárlás esetén a www.ses.hu vagy www.sestore.hu webáruházakban történő vásárlások esetén válhat jogosulttá a Kuponkódra. A Promócióban Résztvevő Üzletek nyitvatartási ideje az alábbi weboldalon található meg: https://www.samsung.com/hu/samsung-experience-store/locations/.

4.3.         Szervező a Promóciót kizárólag a Promóciós Időszak alatt biztosítja, vagy a Promócióban Résztvevő Termékeknek, valamint a Megjelölt Termékeknek a Promócióban Résztvevő Üzletekben található készleteinek erejéig tudja biztosítani.

5.            A PROMÓCIÓBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK, VALAMINT A MEGJELÖLT TERMÉKEK ÁRAI ÉS ÁTVÉTELE

5.1.         A Promócióban Résztvevő Termékek, valamint a Megjelölt Termékek árai a különböző Promócióban Résztvevő Üzletekben különböznek. A Résztvevő az adott Promócióban Résztvevő Termék, valamint a Megjelölt Termék aktuális áráról az adott Promócióban Résztvevő Üzlettől tud tájékoztatást kérni.

5.2.         A Promócióban Résztvevő Termékek, valamint a Megjelölt Termékek átvételének módja, és az arra vonatkozó szabályok a különböző Promócióban Résztvevő Üzletekben eltérőek. A Résztvevő a Promócióban Résztvevő Termékek, valamint a Megjelölt Termékek átvételének módjáról az adott Promócióban Résztvevő Üzlettől tud tájékoztatást kérni.

5.3.         A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekről további információ a Promócióban Résztvevő Üzletektől kérhető. A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a különböző Promócióban Résztvevő Üzletek eltérhetnek.

6.             ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

6.1.         A Promócióhoz tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt az esetleges adófizetési kötelezettség kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7.             SZEMÉLYES ADATOK

7.1.         A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a jelen Promócióval kapcsolatban a Szervező nem kezel személyes adatot, egyebekben a Szervező adatkezelési tevékenységéről az alábbi linken tájékozódhat: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/.

7.2.         A Promócióban Résztevő Termékek, valamint a Megjelölt Termékek megvásárlásakor történő adatkezelés során a Szervező nem kezel személyes adatot, az adatkezelés a Promócióban Résztvevő Üzletek által, az adott Promócióban Résztvevő Üzlet adatkezelési tájékoztatójában rögzítettek szerint történik.

8.             VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1.         A Kuponkód átadásának - a Szervező érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a Kuponkód átadása során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2.         A Szervező a Kuponkód esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, és a Kuponkód vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartozik felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

8.3.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promócióval kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

8.4.         Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

8.5.         A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a Szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését.

8.6.         Jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

8.7.         Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

8.7.         Jelen Szabályzat az alábbi oldalon érhető el: www.samsung.com/hu/article.

Budapest, 2020. május 15.

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező

© 2020 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!

 

[1] A Résztvevő a www.ses.hu webáruházban a „Kód érvényesítése” rovatban, a www.sestore.hu webáruházban pedig a „Kupon beváltása” rovatban tudja érvényesíteni a Kupont.

 

 

Lista Nincs előző oldal Nincs következő oldal