A „SAMSUNG EXPERIENCE STORE MEGHOSSZABBÍTOTT SZÜLETÉSNAPI KUPON PROMÓCIÓ” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

2020-04-01

A „SAMSUNG EXPERIENCE STORE MEGHOSSZABBíTOTT SZÜLETÉSNAPI KUPON PROMÓCIÓ”

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

 

1.             A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

1.1.         A „SAMSUNG EXPERIENCE STORE MEGHOSSZABBíTOTT SZÜLETÉSNAPI KUPON PROMÓCIÓ” (a továbbiakban: ”Promóció”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; kapcsolat: https://www.samsung.com/hu/support/email/) (a továbbiakban: „Szervező”).

 

2.             RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1.         A Promócióban kizárólag az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”) vesz részt, aki a Promóció jelen Szabályzat 4.1. pontjában megjelölt időtartama alatt, a jelen Szabályzat 2.1.2. pontjában megjelölt Promócióban Résztvevő Üzletekben:

2.1.1.      egyösszegű vásárlás esetén legalább 150.000,- (azaz Egyszázötvenezer) forint értékben terméket vagy termékeket vásárol (a továbbiakban: „Vásárlási Értékhatár”).

2.1.2.      A Promócióban kizárólag az alábbi magyarországi üzletek vesznek részt (a továbbiakban együttesen: „Promócióban Résztvevő Üzletek”):

 • Samsung Experience Store, KÖKI Terminál (1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C”)

 • Samsung Experience Store, Pólus Center (1152 Budapest, Szentmihályi út 131.)

 • Samsung Experience Store, Allee (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10.)

 • Samsung Experience Store, Westend City Center (1062 Budapest, Váci út 1-3.)

 • Samsung Experience Store, Debrecen (4029 Debrecen, Csapó utca 30.)

 • Samsung Experience Store, Árkád (1106 Budapest, Örs vezér tere 25/a)

 • Samsung Experience Store, Árkád (9027 Győr, Budai út 1.)

 • Samsung Experience Store, Miskolc (3524 Miskolc, Városház tér 9.)

 • Samsung Experience Store, Árkád (6724 Szeged, Londoni körút 3.)

 • Samsung Experience Store, Downtown (1052 Budapest, Párisi udvar, Ferenciek tere 10.).

2.2.         A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a Promóció különbséget tesz az 5 évnél több, valamint az 5 évnél kevesebb születésnapot ünneplő Promócióban Résztvevő Üzletek között (a továbbiakban: „5 Évnél Több Születésnapot Ünneplő Üzletek”, valamint „5 Évnél Kevesebb Születésnapot Ünneplő Üzletek”) oly módon, hogy a jelen Promóció által biztosított Kuponok értéke eltérő a két csoportnál. Erről részletes tájékoztatás a jelen Szabályzat 3.1. valamint 3.2. pontjaiban található.

2.3.         Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a Kedvezmény igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.4.         Amennyiben a Résztvevő 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

 

3.            A Promóció tárgya

3.1.         Amennyiben a Résztvevő a Promóciós Időszak alatt az alábbi 5 Évnél Több Születésnapot Ünneplő Üzletek valamelyikében:

 • Samsung Experience Store, KÖKI Terminál (1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C.)

 • Samsung Experience Store, Pólus Center (1152 Budapest, Szentmihályi út 131.)

 • Samsung Experience Store, Allee (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10.)

 • Samsung Experience Store, Westend City Center (1062 Budapest, Váci út 1-3.)

 • Samsung Experience Store, Debrecen (4029 Debrecen, Csapó utca 30.)

egyösszegű vásárlás esetén legalább a Vásárlási Értékhatárban, azaz minimum 150.000,- (Egyszázötvenezer) forint értékben terméket, vagy termékeket vásárol, úgy 1 (egy) darab 15.000,- (Tizenötezer) forint értékű, Samsung és AKG tartozékok levásárlására vonatkozó vásárlási kupont kaphat ráadásként (a továbbiakban: „1. sz. Kupon”).

A Résztvevő az 1. sz. Kupont 2020. április 30. napjáig használhatja fel kizárólag Samsung és AKG tartozékok vásárlására a Promócióban Résztvevő Üzletekben. A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy az 1. sz. Kupon kizárólag 1 (egy) alkalommal, 1 (egy) vásárlási tranzakció során használható fel, valamint, hogy az 1. sz. Kupon készpénzre nem váltható és az értékéből készpénz nem adható vissza.

3.2.         Amennyiben a Résztvevő a Promóciós Időszak alatt az alábbi 5 Évnél Kevesebb Születésnapot Ünneplő Üzletek valamelyikében:

 • Samsung Experience Store, Árkád (1106 Budapest, Örs vezér tere 25/a)

 • Samsung Experience Store, Árkád (9027 Győr, Budai út 1.)

 • Samsung Experience Store, Miskolc (3524 Miskolc, Városház tér 9.)

 • Samsung Experience Store, Árkád (6724 Szeged, Londoni körút 3.)

 • Samsung Experience Store, Downtown (1052 Budapest, Párisi udvar, Ferenciek tere 10.)

egyösszegű vásárlás esetén legalább a Vásárlási Értékhatárban, azaz minimum 150.000,- (Egyszázötvenezer) forint értékben terméket, vagy termékeket vásárol, úgy 1 (egy) darab 10.000,- (Tízezer) forint értékű, Samsung és AKG tartozékok levásárlására vonatkozó vásárlási kupont kaphat ráadásként (a továbbiakban: „2. sz. Kupon”).

A Résztvevő a 2. sz. Kupont 2020. április 30. napjáig használhatja fel kizárólag Samsung és AKG tartozékok vásárlására a Promócióban Résztvevő Üzletekben. A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a 2. sz. Kupon kizárólag 1 (egy) alkalommal, 1 (egy) vásárlási tranzakció során használható fel, valamint, hogy a 2. sz. Kupon készpénzre nem váltható és az értékéből készpénz nem adható vissza.

3.3.         A Promóció kizárólag a jelen Szabályzat 2.1.2. pontjában meghatározott Promócióban Résztvevő Üzletekben történő vásárlásokra vonatkozik, és más árkedvezményekkel, valamint más akciókkal nem vonható össze.

3.4.         A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a Promóció különbséget tesz az 5 évnél több, valamint az 5 évnél kevesebb születésnapot ünneplő Promócióban Résztvevő Üzletek között (a jelen Szabályzatban: „5 Évnél Több Születésnapot Ünneplő Üzletek”, valamint „5 Évnél Kevesebb Születésnapot Ünneplő Üzletek”) oly módon, hogy a jelen Promóció által biztosított Kuponok értéke eltérő a két csoportnál. Erről részletes tájékoztatás a jelen Szabályzat 3.1., valamint 3.2. pontjaiban található.

3.5.         A Szervező a jelen Promóciót kizárólag a Promóciós Időszak alatt, vagy a Kuponok készleteinek erejéig tudja biztosítani.

3.6.         1 (egy) Résztvevő részére egy vásárlás során egyszerre 1 (egy) darab Kupon adható, valamint a Promóciós Időszak alatt 1 (egy) Résztvevő részére legfeljebb összesen 5 (öt) darab Kupon adható.

3.7.         A jelen Promóció keretében biztosított Kedvezmények, valamint Kuponok másra át nem ruházhatóak, továbbá készpénzre vagy más termékre át nem válthatóak, valamint az értékükből készpénz nem adható vissza.

 

4.             A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

4.1.         A Promóció 2020. április 01. napjától – 2020. április 30. napjáig, vagy a Kuponok készletének erejéig tart (a jelen Szabályzatban: „Promóciós Időszak”).

4.2.         Szervező a Promóciót kizárólag a Promóciós Időszak alatt, vagy a Kuponok Promócióban Résztvevő Üzletekben található készleteinek erejéig tudja biztosítani.

 

5.             ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

5.1.         A Promócióhoz tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Kedvezmények, valamint a Kuponok fentiek szerinti biztosításán, valamint átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

6.             SZEMÉLYES ADATOK

6.1.         A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a jelen Promócióval kapcsolatban a Szervező nem kezel személyes adatot, egyebekben a Szervező adatkezelési tevékenységéről az alábbi linken tájékozódhat: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/.

 

7.             VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1.         A Kedvezmény, valamint a Kuponok biztosításának és átadásának - a Szervező érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

7.2.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promócióval kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

7.3.         Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

7.4.         A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a jelen Szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését.

7.5.         Jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

7.6.         Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

7.7.         A jelen Szabályzat az alábbi oldalon érhető el: www.samsung.com/hu/article.

 

Budapest, 2020.április 01.

 

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező

 

© 2020 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!

Lista Nincs előző oldal Nincs következő oldal