A „SAMSUNG – ADD TOVÁBB A KÓDOT!” ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA, ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZATÓJA

2020-06-29

A „SAMSUNG – ADD TOVÁBB A KÓDOT!” ELNEVEZÉSŰ

PROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES ÉS MEGFELELSZ AZ ALÁBBIAKBAN ÍRT FELTÉTELEKNEK.

 

1.             A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

1.1.         A „SAMSUNG – ADD TOVÁBB A KÓDOT!” ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ (a továbbiakban: „Promóció”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; kapcsolat: https://www.samsung.com/hu/support/email/) (a továbbiakban: „Szervező”).

1.2.         A Promócióban Résztvevő Termékek megvásárlásával és átadásával, valamint a Kuponkódok érvényesítésével összefüggő feladatokat, valamint az ezekhez esetlegesen kapcsolódó panaszok kezelését a Promócióban Résztvevő Üzleteket üzemeltető Strong & Unique Kft. (székhely: 1037 Budapest, Csillagszem u. 15.; cégjegyzékszám: 01-09-701179; a továbbiakban: „Strong & Unique”), valamint a Bravotel Üzletházak Kft. (székhely: 1204 Budapest, Szent Erzsébet tér 1-2.; cégjegyzékszám: 01-09-197786; a továbbiakban: „Bravotel”) látják el.

2.             RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1.         A Promócióban kizárólag az a 18. életévét betöltött, Samsung Account fiókkal (más néven Samsung fiókkal vagy Samsung profillal; a továbbiakban: „Samsung Fiók”) már rendelkező vagy Samsung Fiókot újonnan létrehozó cselekvőképes természetes személy vesz részt (a továbbiakban: „Résztvevő#1”), aki a jelen Szabályzat 4.1. pontjában megjelölt Promóciós Időszak alatt a https://my-samsung.com/hu/mysamsung/offers/#/TRN54RX426S22/step-1 weboldalon keresztül a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint 10 (tíz) % mértékű kedvezményre vonatkozó igényt ad le; továbbá azon 18. életévét betöltött, Samsung Fiókkal már rendelkező, vagy Samsung Fiókot újonnan létrehozó cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Résztvevő#2”) vesz részt, aki a Résztvevő #1 által igényelt 10 (tíz) % mértékű kedvezményre jogosító kuponkódot a Promócióban Résztvevő Üzletek valamelyikében online vagy offline (azaz fizikai üzletben történő) vásárlás során beváltja, a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek szerint (a továbbiakban Résztvevő#1, valamint Résztvevő#2 együttesen: „Résztvevők”).

2.1.1.      A Résztvevők a jelen Promócióban által biztosított 10 (tíz) % mértékű kedvezményre jogosító kuponkódot (a továbbiakban: „10% Kuponkód”), valamint a (3. pontban ismertetettek szerint) 15 (tizenöt) % mértékű kedvezményre jogosító kuponkódot (a továbbiakban: „15% Kuponkód”) (a továbbiakban a 10% Kuponkód, valamint a 15% Kuponkód együttesen: „Kuponkódok”)

 • a Samsung hologramjával ellátott, a Szervező által forgalmazott, magyar nyelvű jótállási jeggyel rendelkező

  • Samsung Galaxy S szériához tartozó okostelefonok,

  • Samsung Galaxy Note szériához tartozó okostelefonok, továbbá

  • Samsung Galaxy Z Flip készülék

    

   (a továbbiakban együttesen: „Promócióban Résztvevő Termékek”)

2.1.2.      az alábbi magyarországi webáruházakban történő online, vagy az alábbi üzletek valamelyikében történő offline (azaz fizikai üzletben történő) megvásárlása során tudják érvényesíteni:

A Strong&Unique által üzemeltetett:

 • www.ses.hu webáruház

 • Samsung Experience Store, Westend City Center (1062 Budapest, Váci út 1-3.)

 • Samsung Experience Store, Debrecen (4029 Debrecen, Csapó utca 30.)

 • Samsung Experience Store, Árkád (1106 Budapest, Örs vezér tere 25/a)

 • Samsung Experience Store, Miskolc (3524 Miskolc, Városház tér 9.)

 • Samsung Experience Store, Árkád (6724 Szeged, Londoni körút 3.)

   

  A Bravotel által üzemeltetett:

 • www.sestore.hu webáruház

 • Samsung Experience Store, KÖKI Terminál (1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C.)

 • Samsung Experience Store, Pólus Center (1152 Budapest, Szentmihályi út 131.)

 • Samsung Experience Store, Allee (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10.)

 • Samsung Experience Store, Árkád (9027 Győr, Budai út 1.)

 • Samsung Experience Store, Downtown (1053 Budapest, Párisi udvar, Ferenciek tere 10.)

   

  (a továbbiakban együttesen: „Promócióban Résztvevő Üzletek”).

   

2.2.         Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a Promócióban csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult részt venni, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.3.         Amennyiben a Résztvevő 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.4.         A jelen Promócióban történő részvétel előfeltétele egy Samsung Fiók létrehozása vagy megléte, és ezáltal egyes személyes adatok Szervező részére történő rendelkezésre bocsátása a jelen Szabályzatban, valamint a Promócióhoz tartozó adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint. A Szervező amellett, hogy a jelen Promócióval a Samsung Fiókkal rendelkező ügyfeleit kívánja megjutalmazni, kifejezetten hangsúlyozza, hogy a Samsung Fiók meglétének előírásával el kívánja kerülni a Kuponkódok felhasználásával összefüggő technikai visszaéléseket, valamint minimalizálni kívánja a nem valós adatokkal létrehozott profilok, és tömegesen generált e-mail címek számát.

2.5.         A Résztvevők a Promóció során a Szervező rendelkezésre bocsátott Samsung Fiókban tárolt adataik alapján kerülnek azonosításra, melyek a következők lehetnek (az azonosításhoz szükséges minimális mértékben): (i) keresztnév; (ii) vezetéknév; (iii) e-mail cím; (iv) születési dátum; (v) telefonszám; (vi) lakcím. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, helytelen megadása, stb.) a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

2.6.         A Szervező a nem valós adatokkal részvételi igényt leadó Résztvevőket kizárja a jelen Promócióból.

2.7.         A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promóció technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező a jelen bekezdésben ismertetett technológiai kérdésekkel összefüggő mindennemű felelősséget kizár.

2.8.         A Promócióból kizárásra kerülhetnek azok a Résztvevők, akik a Promóció szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel vesznek részt a Promócióban, azzal a céllal, hogy a Promóció által biztosított Kuponkódokat megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Résztvevőnek minősülnek például, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Promócióban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját Kuponkód szerzési esélyüket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevők kötelesek megtéríteni minden olyan kárt és költséget, amelyet a Promócióval összefüggésben a Szervezőnek és a Promócióban Résztvevő Üzleteknek okoztak.

3.            A PROMÓCIÓ TÁRGYA

A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét arra, hogy a jelen Promóciót kizárólag Samsung Fiókkal már rendelkező, vagy Samsung Fiókot újonnan létrehozó Résztvevők számára biztosítja.

A jelen Promóció keretén belül Résztvevő#1 1 (egy) darab 10% Kuponkód igénylésére, valamint a 10% Kuponkód Résztvevő#2 általi felhasználását követően 1 (egy) darab 15% Kuponkód érvényesítésére, Résztvevő#2 pedig 1 (egy) darab 10% Kuponkód érvényesítésére válhat jogosulttá a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint.

A jelen Promóció során biztosított Kuponkódok kizárólag 2020. szeptember 15. napjáig használhatóak fel, vagy a Promócióban Résztvevő Termékek készleteinek erejéig.

3.1.         A 10% kuponokód igénylésének folyamatai

3.1.1       A Promócióban való részvételhez Résztvevő#1 a jelen Szabályzat 4.1. pontjában megjelölt Promóciós Időszak alatt a https://my-samsung.com/hu/mysamsung/offers/#/TRN54RX426S22/step-1 weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal#1”) keresztül 10% Kuponkódra vonatkozó igényt adhat le a Weboldal #1 felületen megjelölt adatok megadásával.

3.1.2.      A részvételi igény leadásának véglegesítését megelőzően Résztvevő#1 a Samsung Fiókban rögzített adatok megerősítését követően köteles megjelölni, hogy online, vagy offline (azaz fizikai üzletben történő) vásárlás során felhasználható 10% Kuponkódra vonatkozó igényt ad le. A 10% Kuponkód felhasználási módja ezt követően utólag a Résztvevők által már nem módosítható.

3.1.3.      A Promóciós Időszak alatt Résztvevő#1 kizárólag 1 (egy) darab 10% Kuponkódra vonatkozó igényt adhat le, valamint a 10% Kuponkód kizárólag 1 (egy) alkalommal, valamint 1 (egy) természetes személy (a jelen Szabályzatban: „Résztvevő#2”) által használható fel.

3.1.4.      A Szervező a Résztvevő#1 részére a Promócióban történő részvételének megerősítését követően elektronikus úton, e-mail útján küldi meg a 10% Kuponkódot, amely kizárólag a Résztvevő#1 által megjelölt módon, online vagy offline (azaz fizikai üzletben történő) vásárlás során használható fel Résztvevő#2 által.

3.1.5.      A 10% Kuponkódot Résztvevő#1 Résztvevő#2 részére elektronikus úton, e-mailben továbbítja. A 10% Kuponkód továbbításában a Szervező nem vesz részt, ennek elmaradásáért, valamint a 10% Kuponkód be nem váltásáért a Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét.

3.2.         A 10% kuponokód Felhasználásának feltételei

3.2.1.      A 10% Kuponkód felhasználására kizárólag Résztvevő#2 jogosult, egyszeri alkalommal, egyösszegű vásárlás esetén a Résztvevő#1 által előre meghatározott online, vagy offline (azaz fizikai üzletben történő) vásárlás során.

3.2.2.      A 10% Kuponkód felhasználásának módja a Résztvevő#1 Promócióban történő részvételével során kerül kiválasztásra, ezt követően a felhasználási mód a Résztvevők által már utólag nem módosítható.

3.2.3.      Online vásárlás esetén: Résztvevő#2 a Strong and Unique által üzemeltetett www.ses.hu webáruházban a „Kód érvényesítése” rovatban, a Bravotel által üzemeltetett www.sestore.hu webáruházban pedig a „Kupon beváltása” rovatban tudja érvényesíteni a 10% Kuponkódot, amennyiben 2020. szeptember 15. napján 23 óra 59 percig véglegesíti valamely Promócióban Résztvevő Termék vásárlását. A 10% Kuponkód a Promócióban Résztvevő Termék adott Promócióban Résztvevő Üzletben megjelölt végfelhasználói árából kerül levonásra, és kizárólag a vásárlás véglegesítését megelőzően érvényesíthető.

3.2.4.      Offline (azaz fizikai üzletben történő) vásárlás esetén: Résztvevő#2 a jelen Szabályzat 2.1.2. pontjában megjelölt üzletekben személyesen a 10% Kuponkód felmutatásával tudja érvényesíteni a 10% Kuponkódot, amennyiben 2020. szeptember 15. napjáig az adott Promócióban Résztvevő Üzlet nyitvatartási idejében véglegesíti valamely Promócióban Résztvevő Termék vásárlását. A 10% Kuponkód a Promócióban Résztvevő Termék adott Promócióban Résztvevő Üzletben megjelölt végfelhasználói árából kerül levonásra, és kizárólag a vásárlás véglegesítését megelőzően érvényesíthető.

3.3.         A 15% kuponokód Felhasználásának feltételei

3.3.1.      A 15% Kuponkód felhasználásának módja megegyezik a Résztvevő#1 Promócióban történő részvétele során kiválasztott 10% Kuponkód felhasználási módjával. A 15% Kuponkód felhasználási módja nem módosítható.

3.3.2.      A 15% Kuponkód felhasználására kizárólag Résztvevő#1 jogosult, egyszeri alkalommal, egyösszegű vásárlás esetén a Résztvevő#1 által a részvételi igény leadása során előre meghatározott módon, online, vagy offline (azaz fizikai üzletben történő) vásárlás során.

3.3.3.      A 10% Kuponkód online vásárlás során történő felhasználása esetén: Résztvevő#2 köteles rögzíteni az online vásárlást visszaigazoló e-mailben található https://my-samsung.com/hu/mysamsung/offers/#/F4ATL6FBRG223/step-1 weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal#2”) kért adatokat, valamint az online vásárlás során felhasznált 10% Kuponkódot annak feltételeként, hogy Résztvevő#1 megkapja az általa felhasználható 15% Kuponkódot. A Weboldal#2 felületen kért adatok megadását követően a Szervező elektronikus úton, e-mail útján küldi meg a 15% Kuponkódot Résztvevő#1 számára, amely kizárólag a Résztvevő#1 által megjelölt módon, online vagy offline (azaz fizikai üzletben történő) Promócióban Résztvevő Termék vásárlás során használható fel 2020. szeptember 15. napjáig. A 15% Kuponkód a Promócióban Résztvevő Termék adott Promócióban Résztvevő Üzletben megjelölt végfelhasználói árából kerül levonásra, és kizárólag a vásárlás véglegesítését megelőzően érvényesíthető.

3.3.4.      A 10% Kuponkód offline (azaz fizikai üzletben történő) vásárlás során történő felhasználása esetén: Amennyiben Résztvevő#2 offline (azaz fizikai üzletben történő) vásárlás során használja fel a 10% Kuponkódot, úgy Résztvevő#2 egyedüli feladata, hogy az offline vásárlás során az adott Promócióban Résztvevő Üzletben bemutassa a 10% Kuponkódot, ezt követően további adminisztratív teendője nincs. A vásárlást követően az adott Promócióban Résztvevő Üzletben dolgozó munkatárs elektronikusan rögzíti a 10% Kuponkód felhasználását, majd ennek regisztrálását követően a Szervező elektronikus úton, e-mail útján küldi meg a 15% Kuponkódot Résztvevő#1 számára, amely kizárólag a Résztvevő#1 által megjelölt módon, online vagy offline (azaz fizikai üzletben történő) Promócióban Résztvevő Termék vásárlás során használható fel 2020. szeptember 15. napjáig. A 15% Kuponkód a Promócióban Résztvevő Termék adott Promócióban Résztvevő Üzletben megjelölt végfelhasználói árából kerül levonásra, és kizárólag a vásárlás véglegesítését megelőzően érvényesíthető.

3.4.         A Kuponkódok által biztosított kedvezmény minden esetben az adott Promócióban Résztvevő Termék Promócióban Résztvevő Üzletben megjelölt végfelhasználói árából kerül levonásra.

3.5.         A Promóció kizárólag a jelen Szabályzat 2.1.2. pontjában meghatározott Promócióban Résztvevő Üzletekben történő vásárlásokra vonatkozik, a Kuponkódok akciós termékekre is érvényesíthetőek, valamint a „SAMSUNG GALAXY NOTE20, NOTE20 5G ÉS NOTE20 ULTRA 5G ELŐRENDELŐ PROMÓCIÓ” kivételével a jelen Promóció párhuzamosan futó más promóciókkal is összevonható.

3.6.         A Szervező a jelen Promóciót kizárólag a Promóciós Időszak alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Termékeknek a Promócióban Résztvevő Üzletekben található készleteinek erejéig tudja biztosítani.

3.7.         1 (egy) darab Promócióban Résztvevő Termék vásárlása esetén kizárólag 1 (egy) darab Kuponkód érvényesíthető.

3.8.         A Kuponkódok másra át nem ruházhatóak, valamint készpénzre vagy más termékre át nem válthatóak.

3.9.         A Kuponkódok Résztvevők részére történő megküldésével kapcsolatban felmerülő esetleges panaszok kezelését a Szervező látja el, ugyanakkor a Kuponkódok érvényesítésével kapcsolatban felmerülő panaszok kezelése a Promócióban Résztvevő Üzletek hatáskörébe tartozik.

4.             A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

4.1.         A Promóció 2020. június 29. napjától – 2020. augusztus 31. napjáig, vagy a készlet erejéig, valamint visszavonásig tart (a jelen Szabályzatban „Promóciós Időszak”). Szervező a Promóciót kizárólag a Promóciós Időszak alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Termékeknek a Promócióban Résztvevő Üzletekben található készleteinek erejéig tudja biztosítani.

4.2.         A Kuponkódok kizárólag 2020. szeptember 15. napjáig érvényesíthetőek a készlet erejéig, online vásárlás esetén 2020. szeptember 15. napján 23 óra 59 percig véglegesített vásárlások esetén, offline (azaz fizikai üzletben történő) vásárlások esetén pedig az adott Promócióban Résztvevő Üzlet nyitvatartási idejében. A Promócióban Résztvevő Üzletek nyitvatartási ideje az alábbi weboldalon található meg: https://www.samsung.com/hu/samsung-experience-store/locations/.

5.            A PROMÓCIÓBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK ÁRAI ÉS ÁTVÉTELE

5.1.         A Promócióban Résztvevő Termékek árai a különböző Promócióban Résztvevő Üzletekben különbözhetnek. A Résztvevő az adott Promócióban Résztvevő Termék aktuális áráról az adott Promócióban Résztvevő Üzlettől tud tájékoztatást kérni.

5.2.         A Promócióban Résztvevő Termékek átvételének módja, és az arra vonatkozó szabályok a különböző Promócióban Résztvevő Üzletekben eltérő. A Résztvevő az adott Promócióban Résztvevő Termék átvételének módjáról az adott Promócióban Résztvevő Üzlettől tud tájékoztatást kérni.

6.             ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

                A Kedvezményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Szervezőt a Kedvezmény fentiek szerinti biztosításán és esetleges adóvonzatának kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7.             SZEMÉLYES ADATOK

7.1.         A Promócióval kapcsolatos adatkezelésre a Szervező  https://www.samsung.com/hu/helyi-adatkezelesi-tajekoztato/ / linken elérhető adatvédelmi tájékoztatója, valamint az „Adatkezelési tájékoztatás a „SAMSUNG – ADD TOVÁBB A KÓDOT! ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓHOZ” elnevezésű dokumentumban foglaltak szerint kerül sor.

7.2.         A Promócióban Résztevő Termékek megvásárlásakor történő adatkezelés az adott Promócióban Résztvevő Üzlet adatkezelési tájékoztatójában rögzítettek szerint történik.

8.             VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1.         A Kuponkódok biztosításának - a Szervező érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a Kedvezmény biztosítása során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit (ideértve a jelen Szabályzatot) indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését is, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra és szükség esetén az érintettek megfelelő időben történő előzetes tájékoztatásával. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától hatályos. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Szabályzatot, különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promócióval kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

8.3.         A Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az a jóváhagyása nélkül történik.

8.4.         A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a Szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi és egyéb jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, valamint harmadik személyek követelését.

8.5.         Jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra.

8.6.         Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

8.7.         A jelen Szabályzat az alábbi oldalon érhető el: www.samsung.com/hu/article.

 

Budapest, 2020. június 29.

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező

 

© 2020 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS
„SAMSUNG – ADD TOVÁBB A KÓDOT!” ELNEVEZÉSŰ
PROMÓCIÓHOZ”

 

 

1. Az adatkezelő

SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1., fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. emelet; cégjegyzékszám: 16-10-001767; a továbbiakban: „Samsung”, vagy „Adatkezelő”). A Samsung elérhetőségei: http://www.samsung.com/hu/info/contactus.html; https://www.samsung.com/hu/support/email/ vagy 06-80-SAMSUNG (06-80-7267864). A Samsung adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei: https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/hu; cím: European Data Protection Officer, Samsung Electronics (UK) Limited, Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS. A Samsung adatkezelésével kapcsolatos részletes információk: https://www.samsung.com/hu/helyi-adatkezelesi-tajekoztato /.

2. Az adatkezelés megnevezése és célja, az adatfeldolgozó

A Samsung mint adatkezelő a „SAMSUNG – ADD TOVÁBB A KÓDOT! ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ” (a továbbiakban: „Promóció”) résztvevőinek (a továbbiakban: „Résztvevő” vagy „Résztvevők”) a Promóció lebonyolításához szükséges személyes adatait kezeli. A Promóció lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LTD. (Angliában és Walesben, a 03086621 regisztrációs szám alatt bejegyzett részvénytársaság, amelynek nyilvántartási címe: Samsung House 1000, Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, KT16 0PS, Egyesült Királyság; a továbbiakban: „Adatfeldolgozó”) látja el. Ilyen feladat például: a Résztvevők személyes adatait rögzítő Promotool elnevezésű promóciós felület (a továbbiakban: „Promotool felület”) kezelése. A  Promócióban Résztvevő Üzletek a készülékvásárlás során megadott személyes adatokat az adott Promócióban Résztvevő Üzlet adatkezelési tájékoztatójában rögzítettek szerint  kezelik.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 6. cikk § (1) b) pontja alapján az, hogy az adatkezelés olyan szerződés (a Samsungnak a Promócióval kapcsolatban vállalt kötelezettségei) teljesítéséhez szükséges, amelyben a Résztvevő a jogosult fél. 

4. A kezelt adatok köre

A Samsung a Promócióval kapcsolatban a Résztvevők alábbi személyes adatait kezeli , a Promóció részvételi feltételeiben és szabályzatában foglaltak szerint :

• Résztvevő Samsung Fiókjának azonosítója;
• Résztvevő vezetékneve;
• Résztvevő keresztneve;
• Résztvevő e-mail címe;
• Résztvevő születési dátuma;
• Résztvevő telefonszáma;
• Résztvevő lakcíme;
• Résztvevő által beváltott 10% vagy 15% kedvezményre jogosító Kuponkód sorszáma;
• Résztvevő által a 10% vagy 15% kedvezménnyel megvásárolt készülék típusa .

5. Az adatkezelés időtartama

A szerződés (Promóció) megszűnését (lebonyolítását) követően az adatkezelés jogalapja a következőképpen alakul:

A Résztvevők személyes adatai az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályi és / vagy szerződéses elévülési idő végén kerülnek törlésre. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:22. § szakasza szerint, ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 (öt) év alatt évülnek el. Az adatmegőrzési idő így az érintett személlyel való kapcsolat megszűnését követő 5 (öt) év.

Amennyiben a Résztvevők személyes adatait a Samsung az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202. § szakasza alapján a Résztvevők részére nyújtott kedvezményt terhelő adó megfizetését követő 5. (ötödik) adóév végéig köteles megőrizni, akkor a Samsung a vonatkozó személyes adatokat  csak a megőrzési kötelezettség lejárata után törli. A Résztvevők személyes adatait a Samsung ebben az esetben a GDPR 6. cikk (1) c) alapján, a Samsungra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli.

Ha a Résztvevők személyes adatait a Samsung a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Samsung az a vonatkozó személyes adatokat csak a szerződéses kapcsolat megszűnését követően 8 (nyolc) év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik . A Résztvevők személyes adatait a Samsung ebben az esetben a GDPR 6. cikk (1) c) alapján, a Samsungra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli.

6. Az adatok megismerésére jogosult személyek

A személyes adatokhoz a Promóció lebonyolításában részt vevő személyek férhetnek hozzá a Samsung és az Adatfeldolgozó szervezetén belül.

7. Harmadik országba történő adattovábbítás és automatizált döntéshozatal

7.1. A Résztvevők személyes adatai harmadik országbeli adatkezelőkhöz, illetve adatfeldolgozókhoz nem kerülnek továbbításra. (A BREXIT-tel kapcsolatos kilépési megállapodás értelmében 2020. december 31-ig a GDPR alkalmazandó marad az Egyesült Királyságban is, azaz eddig az időpontig az Egyesült Királyságba további feltételek megteremtése nélkül továbbíthatók személyes adatok.)

7.2. A Samsung a Résztvevők személyes adataival automatizált döntéshozatalt, ideértve a profilalkotási tevekénységet nem végez.

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

8.1 Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok

Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve a Samsung ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről. A Samsung adatkezelési tevékenységéről bővebb információért, kérjük, látogasson el a http://ww https://www.samsung.com/hu/helyi-adatkezelesi-tajekoztato weboldalra.

A Samsung indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Samsung a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

A Samsung az érintett által kért információkat írásban, vagy – az érintett elektronikus úton benyújtott kérelme, illetve ezirányú kérelme esetén – elektronikusan adja meg. Az érintett részére szóbeli tájékoztatás is adható, amennyiben az érintett a személyazonosságát a Samsung részére igazolja.

8.2 Az érintett hozzáférési joga

(1) Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon a Samsungtól arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat a Samsung közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a Samsungtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

(3) Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Samsung az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Samsung az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

8.3 A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a Samsung kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

8.4 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Samsung indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Samsung gyűjtötte vagy más módon kezelte;
b)  az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
c) a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;
d) a személyes adatokat a Samsungra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
e) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2) Ha a Samsung nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, a Samsungra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;  vagy
c) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Samsung korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Samsung ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) a Samsungnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Samsung jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3) Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Samsung előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést.

8.6 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

A Samsung minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Samsung tájékoztatja e címzettekről.

8.7 A tiltakozáshoz való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat a Samsung nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

(3) Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

(4) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

8.8 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

8.9 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1) Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

(2) Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

(3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

8.10 A Samsunggal vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1) Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

(2) A Samsunggal vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást a Samsung vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen per Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság (törvényszék) illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: http://www.birosag.hu.

 

Lista Nincs előző oldal Nincs következő oldal