„10-20-30% KEDVEZMÉNY SAMSUNG UHD és SUHD TV ESZKÖZÖKRE PROMÓCIÓ” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

„10-20-30% KEDVEZMÉNY SAMSUNG UHD és SUHD TV ESZKÖZÖKRE PROMÓCIÓ” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2017-03-10

1.            Promócióban való részvétel feltételei

 

1.1          A jelen részvételi feltételek tárgya a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.; fióktelepe: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. VII. emelet; nyilvántartja: a Cg. 16-10-001767 cégjegyzékszámon a Szolnoki Törvényszék Cégbíróságaelérhetősége: kapcsolat@samsung.hu) („Samsung”) által szervezett és lebonyolított következő promóció:

 

1.2         A promóció neve:          10-20-30% KEDVEZMÉNY SAMSUNG UHD és SUHD TV ESZKÖZÖKRE PROMÓCIÓ’ („Promóció”).

                A Samsung a Promóciót a www.samsung.com/hu/article weboldalon hirdeti meg.

                A jelen részvételi feltételek az alábbi oldalon érhető el: www.samsung.com/hu/article/tv-promo-terms-conditions

 

1.3          A Promóció időtartama: 2017. március 10. napján 00:00:00 órától 2017 március 10. napján 23:59:59 óráig az adott Áruházak nyitvatartási ideje szerint (’Promóciós Időszak’), vagy a Promócióban érintett, alább meghatározott, a jelen Részvételi Feltételek 1.5 pontja szerinti Áruházak által megjelölt Termékek készletének erejéig tart. A különböző nyitvatartási időkről részletesebb tájékoztatás az Áruházak honlapján található.

 

1.4         A Promócióban érintett termékek („Termék” vagy „Termékek”):

                Érintett termékek modell kódja:

UE88KS9800LXXH

UE55JU6400WXXH

UE88JS9500LXXH

UE55JU6000WXXH

UE82S9WALXXH

UE55JS9000LXXH

UE78KU6500SXXH

UE55JS8500LXXH

UE78KS9500LXXH

UE55HU8500LXXH

UE78KS9000LXXH

UE55HU7500LXXH

UE78JS9500LXXH

UE50KU6000WXXH

UE75KS8000LXXH

UE50JU6800WXXH

UE70KU6000WXXH

UE50HU6900SXXH

UE65KU6500SXXH

UE49KU6510SXXH

UE65KU6100WXXH

UE49KU6500SXXH

UE65KU6000WXXH

UE49KU6450SXXH

UE65KS9500LXXH

UE49KU6400SXXH

UE65KS9000LXXH

UE49KU6100WXXH

UE65KS8000LXXH

UE49KS9000LXXH

UE65KS7500SXXH

UE49KS8000LXXH

UE65KS7000SXXH

UE49KS7500SXXH

UE65JU7500LXXH

UE49KS7000SXXH

UE65JS9500LXXH

UE48JU7500LXXH

UE65JS9000LXXH

UE48JU7000LXXH

UE65JS8500LXXH

UE48JU6670SXXH

UE60KU6000WXXH

UE48JU6500WXXH

UE60KS7000SXXH

UE48JU6000WXXH

UE60JU6800WXXH

UE43KU6510SXXH

UE60JU6400WXXH

UE43KU6500SXXH

UE55KU6510SXXH

UE43KU6000WXXH

UE55KU6500SXXH

UE43KS7500SXXH

UE55KU6450SXXH

UE43JU6000WXXH

UE55KU6400SXXH

UE40S9ASXXH

UE55KU6100WXXH

UE40KU6450SXXH

UE55KU6000WXXH

UE40KU6400SXXH

UE55KS9000LXXH

UE40KU6100WXXH

UE55KS8000LXXH

UE40KU6000WXXH

UE55KS7500SXXH

UE40JU7000LXXH

UE55KS7000SXXH

UE40JU6740SXXH

UE55JU7500LXXH

UE40JU6650SXXH

UE55JU6800WXXH

UE40JU6640SXXH

UE55JU6640SXXH

UE40JU6510SXXH

UE55JU6500WXXH

UE40JU6400WXXH

 

UE40JU6000WXXH

 

UE40HU6900SXXH

Kivéve azok a Termékek, melyek a Promócióban részt vevő Áruházak -Promóciós Időszakra vonatkozó flyereiben, újságjában, szórólapjain megjelennek.

 

               

1.5          A Promócióban résztvevő áruházak és webáruházak, azaz a jelen pont szerinti üzletek online felületein történő vásárlások (a továbbiakban „Áruházak”):

  • eMag.hu webáruház  (mely az emag.hu oldalon érhető el)

  • a magyarországi Euronics áruházak ( melyek listája az euronics.hu oldalon érhető el)

  • Expert műszaki áruházak (melyek listája az expertnet.hu oldalon érhető el)

  • a magyarországi Media Markt műszaki áruházak és webáruház (mely a www.mediamarkt.hu oldalon érhető el)

 

 

1.6         A Promóció tárgya: amennyiben a jelen részvételi feltételek 1.7 pontjában meghatározott vásárló  („Résztvevő”), a Promóciós Időszak alatt a jelen részvételi feltételek 1.5 pontjában meghatározott Áruházak valamelyikében a jelen részvételi feltételek 1.4 pontjában meghatározott modell kóddal rendelkező, a jelen Részvételi Feltételek 1.5 pontja szerinti Áruházak által megjelölt Terméket vásárol, úgy:

1 db Termék egy számlán történő vásárlása esetén: 10%,

2db Termék egy számlán történő vásárlása esetén: 20%

3db vagy több Termék egy számlán történő vásárlása esetén: 30%

A Kedvezmény maximum 3 db Termékre érvényesíthető, azok egy számlán történő vásárlása esetén.

A Termékhez a Résztvevő a megadott Kedvezménnyel csökkentett fogyasztói áron juthat hozzá. A kedvezmény a vásárláskor a kasszánál kerül levonásra. („Kedvezmény”)

                A Kedvezmény a Promócióban érintett Terméknek a Promóciós Időszakban, a jelen részvételi feltételek 1.5 pontjában meghatározott áruházakban és webáruhazákban érvényes bruttó fogyasztói árából kerül levonásra a Termék árának fizetéskor. A Résztvevő a Termék Kedvezménnyel csökkentett árát fizeti meg.

A Samsung a szolgáltatásokra a fentiekben meghatározott kedvezményt a Promóció időtartamára tudja biztosítani.

A Promóció kizárólag a jelen részvételi feltételek 1.5 pontjában meghatározott áruházakban,webáruházakban (meghatározott üzletek online felületein), a jelen Részvételi feltételeknek megfelelően történő vásárlásokra vonatkozik, és más kedvezményekkel, egyéb akciókkal nem vonható össze.

               A Promócióról további tájékoztatás a Samsung telefonos ügyfélszolgálatától a 06-80-726-7864 ingyenesen hívható zöld számon kapható.

                A Kedvezmény készpénzre vagy más termékre át nem váltható.

                Samsung kizárólag a jelen Promóció tárgyát képező, jelen pont szerinti kedvezményért       vállal felelősséget.

                Az elérhető Termékek köre az 1.5 pontban meghatározott Áruházak szerint eltérő lehet.

 

1.7          Résztvevők köre, részvételi feltételek elfogadása

                A Promócióban kizárólag az a természetes, 18 év feletti, cselekvőképes személy ( „Résztvevő”) vehet részt, aki a jelen részvételi feltételek 1.6 pontjában meghatározott feltételeknek megfelel és nem tartozik a Samsung, valamint a jelen részvételi feltételek 1.5 pontjában meghatározott Áruházak munkavállalói, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § 1. bekezdésében meghatározott „közeli hozzátartozó”-i körébe.  Egy személy csak egyszer vehet részt a promócióban.

Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott, úgy a kedvezmény igénybevételére (az azzal kapcsolatos érdemi ügyintézésre) csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a Résztvevő cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A kedvezmény másra át nem ruházható, és készpénzre vagy más termékre át nem váltható. A kedvezményhez kapcsolódó bármely adófizetési kötelezettséget a Samsung viseli.

Amennyiben a vásárlást követően a Promócióban vásárolt készüléke(k) elállás keretében visszaváltásra kerül(nek), úgy a visszafizetett összeg mértékének igazodnia kell az így a Résztvevőnél maradt TV készülék(ek) mennyisége után járó kedvezményes árhoz (Pl. ha Résztvevő három darab Terméket vesz egy számlán, amelyekre így jár a 30-30% kedvezmény, de ebből két darab Terméket visszavisz ezt követően, akkor a Termékek vásárlási összegéből annyi jár vissza a Résztvevő részére, mintha a megmaradt egy darab Termékre csak 10% kedvezmény lett volna érvényesítve). Az elállás határidejéről a jelen részvételi feltételek 1.5 pontjában meghatározott áruházak, webáruházak honlapján kapható több tájékoztatás.

                A Termék üzembe helyezésekor illetve használatakor figyeljen arra, hogy a Termék gyári számát tartalmazó gyári adattábla ne sérüljön, illetve ne távolítsa el azt, mert ez a jótállás elvesztését okozza, így ugyanis a Termék nem azonosítható a jótállási kötelezettség teljesítése céljából.  

                A jelen részvételi feltételeket és az (alábbiakban meghatározásra kerülő) Adatkezelési Tájékoztatót a Samsung jogosult egyoldalúan módosítani. Valamennyi módosítás a tájékoztatás (részvételi feltételek)időpontjától               érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat   maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden               esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az esetleges           módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóciófeltételeivel. A Promócióban való részvétellel a Résztvevő kijelenti, hogy a jelen   részvételi feltételeknek megfelel. A Promócióban való részvétel önkéntes.

 

2.            Személyes adatok kezelése („Adatkezelési tájékoztató”)

A Samsung jelen Promócióval kapcsolatban nem kezel személyes adatokat.

 

3.            Egyéb rendelkezések

 

3.1          A Samsung fenntartja a jogot, hogy a jelen részvételi feltételeket előre nem látható okok miatt bejelentés nélkül bármikor, egyoldalúan megváltoztassa vagy visszavonja, így különösen, de nem kizárólagosan vis maior (úgy, mint háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor. Továbbá fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden illetéktelen (a Promócióban való részvételre nem jogosult) személy által érvényesíteni kívánt vagy egyébként érvénytelen igényt.

 

3.2         A Samsung, mint szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

 

3.3          A fenti 3.1 pontban meghatározott vis maior eseteken túl Samsung, mint szervező fenntartja a jogot, hogy egyéb, előre nem látható okok miatt jelen Promóciót megváltoztassa vagy visszavonja.

 

3.4         A fentiek mellett a Samsungot nem terheli felelősség a jelen részvételi feltételekkel kapcsolatban vagy azok alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését. A Samsungnak a Résztvevő irányában a jelen részvételi feltételekkel összefüggésben a szerződésen alapuló, illetve szerződésen kívül okozott kárért vagy egyébként fennálló teljes felelőssége semmi esetre sem haladja meg a Résztvevő által a Termékért fizetett összeget. A Samsung a jelentkezések hiányosságáért, hibájáért, a postai kézbesítés elmaradásáért, vagy késedelméért semmilyen felelősséget nem vállal.

 

3.5          Jelen részvételi feltételekre a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

 

3.6          Amennyiben a jelen részvételi feltételek bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen részvételi feltételek összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Feltételek érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen részvételi feltételektől. A Résztvevő és a Samsung minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

 

 

Kelt: 2017. március 6.

© 2017 Samsung Electronics Magyar Zrt. Minden jog fenntartva!