Fenntartható ellátási lánc

Fenntartható ellátási lánc

Biztosítjuk alapanyagaink
etikus és felelősségteljes
beszerzését

Biztosítjuk alapanyagaink etikus és felelősségteljes beszerzését

Támogatjuk beszállítóinkat abban, hogy erősebb versenyelőnyt
alakítsanak ki a szilárd vállalati ökoszisztéma és a fenntartható
ellátási lánc létrehozása érdekében

Támogatjuk beszállítóinkat abban, hogy erősebb versenyelőnyt alakítsanak ki a szilárd vállalati ökoszisztéma és a fenntartható ellátási lánc létrehozása érdekében

Közeli kép emberek egy csoportjáról, akiknek tenyere együttműködési gesztusként egymásra van téve. Közeli kép emberek egy csoportjáról, akiknek tenyere együttműködési gesztusként egymásra van téve.

A beszállítóinkkal világszerte együttműködve folyamatosan a fenntarthatóság, a nyíltság és a közös jólét filozófiáján alapuló fenntartható üzleti ökoszisztéma kialakításán dolgozunk. Támogatást nyújtunk beszállítóinknak a globális jogszabályok és normák betartásához, a környezetvédelmi és társadalmi felelősségüknek való megfelelés érdekében. Kockázatkezelési rendszert is működtetünk az emberi jogi jogsértéseknek és a környezeti hatásoknak a magas kockázatú területeken végzett bányászati folyamatban történő minimalizálása céljából.

Ellátási lánc irányítási stratégia

Gazdasági

A költségek, a szállítás, a minőség, a technológia és az emberi erőforrások terén mindent átfogó versenyelőnyt biztosítunk annak érdekében, hogy maximalizáljuk a szinergiát, a sebességet és a hatékonyságot beszállítóinkkal, és olyan vállalati ökoszisztémát hozzunk létre, amely lehetővé teszi a fenntartható növekedést.

Sávdiagram ikonja, a fölötte lévő nyíl a gazdasági növekedést jelképezi. Sávdiagram ikonja, a fölötte lévő nyíl a gazdasági növekedést jelképezi.

Társadalmi

Azt kérjük, hogy tartsák be a nemzetközi normákat és szabályozásokat az emberi jogok kezelése, a munkakörnyezet, az etika és a konfliktusos ásványok problémáinak területén, egy nyitott és átlátható vezetési elszámoltathatósági rendszer kiépítése céljából, amely bevonja az ellátási láncban szereplő összes érdekelt felet.

Földgömb ikonja a társadalmi irányítás szemléltetésére. Földgömb ikonja a társadalmi irányítás szemléltetésére.

Környezetvédelmi

Kizárólag az Eco Partner tanúsítvánnyal rendelkező beszállítókkal dolgozunk együtt, hogy felmérhessük és kezelhessük az alkatrészeikben, nyersanyagaikban és gyártási folyamataikban előforduló környezeti hatásokat.

Száron lévő kis levél ikonja a környezetgazdálkodás szemléltetésére. Száron lévő kis levél ikonja a környezetgazdálkodás szemléltetésére.
 • Beszállítói
  működés

 • Partneri
  együttműködés

 • Szállítói
  munkakörnyezet

 • Konfliktusövezetekből
  származó ásványkincsek
  kezelése

Beszállítói működés

A Samsung Electronics arra törekszik, hogy kölcsönös bizalom alapján stratégiai partnerségeket építsen ki a legjobban teljesítő beszállítókkal. Ezért tisztességes és átlátható eljárást fogadunk el az új beszállítók beszállítói nyilvántartási rendszerének működtetésére vonatkozóan, miközben éves értékeléseket végzünk, hogy segítsük beszállítóinkat versenyelőnyük megerősítésében és a releváns kockázatok minimalizálásában. Bármely vállalat, amely hajlandó rendelkezésre bocsátani differenciált technológiai képességeit, és üzletet kíván kötni a Samsunggal, bármikor beküldheti új üzleti ajánlatait Beszállítói Portálunkon (www.secbuy.com). Nemzetközi Beszerzési Központunk (IPC) beszerzési csomópontként működik, és az IPC lehetővé teszi számunkra, hogy világszerte azonosítsuk a kiemelkedő szállítókat a stratégiailag fontos régiókban.

Egy koreai és egy üzleti öltönyt viselő fehér férfi kültéren áll, kezet ráznak. A fehér ember aktatáskát tart a másik kezében. Egy koreai és egy üzleti öltönyt viselő fehér férfi kültéren áll, kezet ráznak. A fehér ember aktatáskát tart a másik kezében.

Új szállító regisztrációjára vonatkozó követelmények

 • Környezetvédelem és biztonság

  Kérje a beszállítókat, hogy teljesítsék a 22 cikkben meghatározott feltételeket, amelyek kiterjednek a munkavédelemre, a tűzvédelmi berendezésekre, a munkahelyi egészségvédelemre, a veszélyes anyagokra és a környezetvédelmi létesítményekre. Kilenc kötelező megfelelőségi tétel: Tűzvédelmi berendezések, veszélyek és hulladékok, szennyvíz- és szennyvízkezelő létesítmények stb.

 • Munkajogok

  Kérje a beszállítókat, hogy teljesítsék a 20 cikkben meghatározott kritériumokat, beleértve az önkéntes munkát, a munkaidőre vonatkozó előírások betartását és a hátrányos megkülönböztetés tilalmát. Három kötelező megfelelőségi tétel: A gyermekmunka tilalma, a minimálbér garantálása és az embertelen bánásmód tilalma

 • Eco-Partner

  Végezzen felülvizsgálatokat a termék környezetvédelmi politikájával, az oktatással és képzéssel, valamint a veszélyes anyagok használatával kapcsolatban. Kizárólag Eco-Partner tanúsítvánnyal rendelkező szállítókkal folytathat üzleti tevékenységet.

Éves beszállítói értékelési folyamat és feltételekt

 • 01

  Egész éves
  önértékelés

  A beszállítók az üzleti versenyképességgel és fenntarthatósággal kapcsolatos értékelési elemek alapján önértékelést végeznek.

 • 02

  Önfejlesztés

  A beszállítók saját maguk meghatározzák a szükséges fejlesztéseket, és végrehajtják azokat. A Samsung monitorozza a kockázatokat és visszajelzést ad

 • 03

  Értékelés

  A beszállítókat minden év végén értesítik a végső értékelési eredményekről

 • 04

  Utólagos-
  irányítás

  A beszállítók fejlesztési terveket dolgoznak ki és hajtanak végre, a Samsung pedig segítséget nyújt

Értékelési tételek a vállalkozások versenyképessége terén

 • Technológia

  Technológiai szabadalmak tulajdonjoga és K+F beruházások

 • Minőség

  Meghibásodási arány és minőségirányítási rendszer tanúsítása

 • Válaszkészség

  Elkötelezettség szabályzataink és innovációt szolgáló tevékenységeink iránt

 • Szállítás

  Időben történő szállítás és időben történő leszállítás

 • Költség

  Tranzakciós érték növelése és versenyképesség a költségek terén

Értékelési tételek a fenntarthatóság terén

 • EHS

  Munkahelyi biztonság és nemzetközi tanúsítás

 • Pénzügy

  Hitelminősítés
  és adósságráta

 • Jog (társadalmi)

  Munkajogok és emberi
  jogok a munkahelyen,
  valamint a korrupció
  elleni küzdelem

Támogatjuk partnereinket, hogy a legjobbak legyenek

Annak érdekében, hogy „a Samsung Electronics versenyképessége beszállítóink versenyképességéből fakad” lényegű üzleti filozófiánk szerint éljünk, kiterjesztjük a mindenki számára előnyös irányítási kezdeményezéseink határát, hogy mind a hazai, mind a külföldi szállítókat bevonjuk azokba. Széles körű programokat kínálunk a finanszírozás, az oktatás és az innováció támogatására annak érdekében, hogy beszállítóink globális versenyképessé váljanak.

 • KRW 

  974

  milliárd

  Befektetés a Mindenki
  Számára Előnyös
  Együttműködési
  Alapba

  Finanszírozás

  Alapok létrehozása 1 billió KRW értékben kereskedelmi bankoknál

 • 16,756

  Beszállítói képzés
  résztvevői

  Alkalmazottak kapacitásépítése

  Vezetői, szakmai tapasztalatok, globális és egyéb tanfolyamok nyújtása kizárólag beszállítóinknak szánt képzési lehetőségeink segítségével

 • 375

  vállalat

  „Okos gyár” támogatásban
  részesültszállítók

  Innovációs
  kezdeményezések

  A Samsunggal üzleti kapcsolatban nem álló 1000 beszállító és KKV támogatása országszerte gyártási kapacitásuk fejlesztése érdekében

[Legfontosabb kölcsönösen előnyös programjaink 2020. évi eredményei]

* Első és második szintű beszállítóink részére sérelmeik felvetéséhez közvetlen telefonvonalunkon (+82-80-200-3300), e-mailben (ssvoc@samsung.com), a beszállítói portálon (www.secbuy.com) található online közérdekű bejelentési rendszerrel, helyszíni beszállítói konzultációkkal és különféle eszmecserékre szolgáló találkozókkal nyújtunk segítséget.

Beszállítói magatartási kódex és útmutató

Beszállítói magatartási kódexünket összehangoljuk az RBA kódexével, a módosításokat pedig megosztjuk beszállítóinkkal. Útmutatót is nyújtunk, amely segít nekik a Kódexnek megfelelni, valamint a megfelelőség irányítását a gyakorlatba átültetni.

 • Beszállítói magatartási kódex
  237 KB
 • Beszállítói magatartási kódex és útmutató
  2.5 MB

Biztonságos munkahely biztosítása mindenki számára

Az RBA (Responsible Business Alliance, Felelős Vállalatok Szövetsége) ellenőrzési szabványának értelmében rendszeresen vizsgáljuk szállítóink munkáját annak érdekében, hogy felismerjük a problémákat, és megtegyük a szükséges ellenlépéseket. Az 1. körbe tartozó szállítóinktól elvárjuk a biztonságos munkahelyi környezet megteremtését, sőt ez a kötelezettség az 1. körbe tartozó szállítóink révén a 2. körbe tartozó szállítóinkra is kiterjed.

Önértékelés

Az első szintű beszállítók éves önértékelése 85 RBA feltételen alapuló ellenőrzőlista használatával

Helyszíni ellenőrzések

Helyszíni ellenőrzések a magas kockázatú beszállítóknál a fejlesztési feladatok azonosítása érdekében.

Nagy kockázatú szállítók: Nagy hatás az üzleti volumen vagy függőség alapján, geopolitikai szempontból magas kockázatú területen lévő elhelyezkedés, alacsony fokozatú önértékelés vagy állításokkal érintettség

Független, elkötelezett audit személyzet vezeti, RBA által tanúsított auditorok vezetésével

A megkérdezett beszállítók alkalmazottai teljes számának négyzetgyöke

Harmadik felek által végzett ellenőrzések

Az RBA tanúsítással rendelkező harmadik fél audit cégek véletlenszerűen választják ki a beszállítókat, és az RBA kritériumok alapján végeznek kezdeti ellenőrzéseket

Csak a cél kiválasztását jelentse be, és ne ossza meg a konkrét ütemtervet a pontosabb ellenőrzések biztosítása érdekében 2015 óta

Azonnal intézkedjen olyan feladatokkal kapcsolatban, amelyek azonnal megoldhatók. Eredmények a lezáró ellenőrzések útján ellenőrizve

Beszállítóink

Ásványok felelős beszerzése

A Samsung Electronics az OECD „Útmutatás a konfliktustól sújtott és magas kockázatot jelentő területekről származó ásványi anyagok felelősségteljes ellátási láncának átvilágításához” című dokumentuma alapján működteti saját ásványfelügyeleti rendszerét, és a vele együttműködő szállítókon keresztül felügyeli az ellátási láncába tartozó kohókat. A kohók listáját különféle érintettekkel, így ügyfeleinkkel is aktívan megosztjuk. Beszállítóinknak emellett azt javasoljuk, hogy az RMAP (Responsible Minerals Assurance Process, ásványi anyagok felelősségteljes beszerzésének biztosítási folyamata) eljárás szerinti tanúsítással rendelkező kohókkal működjenek együtt, és írják elő az ellátási láncunkban már benne lévő, de tanúsítással nem rendelkező kohók számára az RMAP szerinti tanúsítás megszerzését. A Felelősen beszerzett ásványi anyagokról szóló jelentés, amely a kohók listáját és egyéb információkat is tartalmaz, felvázolja a Samsung Electronics vállalatnak a bányászati tevékenységek negatív társadalmi és környezeti hatásainak minimalizálása érdekében tett erőfeszítéseit, mivel ezekkel összefüggésben gyakori az emberi jogok megsértése és a környezet lerombolása.

A Samsung Electronics ásványi anyagokkal kapcsolatos átvilágítási folyamata az OECD átvilágítási útmutatója alapján

Közeli kép egy ember vastag kesztyűt viselő kezéről, amelyben egy kis halom szürke színű nyers ásványt tart. Közeli kép egy ember vastag kesztyűt viselő kezéről, amelyben egy kis halom szürke színű nyers ásványt tart.
 • A Samsung Electronics felelősen beszerzett ásványi anyagokról szóló jelentése
  1.2 MB

Kohók és finomítók listája

(2020. december végén)

Tanúsítás
befejezve
Tanúsítás
folyamatban
Összesen
Tantál
(Ta)
38 - 38
Ón
(Sn)
53 - 53
Volfrám
(W)
42 - 42
Arany
(Au)
107 - 107
※ Kobalt
(Co)
- - 27