יחד בשביל המחר!
לאפשר לאנשים

 

היישוב נאנום (Nanum)

אנו חותרים להחליש את גורמי העוני ולהניח את היסודות לעצמאות כלכלית באמצעות אספקת תשתיות מקיפות הנדרשות כדי להכניס שכר מחיה באזורים חלשים ומעוטי הכנסה. בנוסף לשיפור התשתיות הקהילתיות באמצעות שיתוף פעולה עם ממשלות מקומיות, אנו מעודדים את המועסקים שלנו לגלות מעורבות פעילה בהתפתחות קהילות אינדיבידואליות.

My family fishes and hunts. The kind of animals are paca, tapir, and various types of fish. To fish, first we need to learn the technique. We must go to a quiet river...and observe in detail to see if there are any fish in the area. And we need to have patience. I like to compare it to my studies... The canoe is like a classroom... And the silent river is like the people, quiet. The fishing rod is like my notebook that helps me to learn. In the future I would like to be a biologist. God willing. Me and biology...I'm starting to like it. I'm going to learn better, I think, with technology, and I hope to make a lot of memories here. My name is Micaeli. I live in the Barreinha community. I'm indigenous Bare.

נכון לשנת 2018, תמכנו ב-41 כפרים עם יותר מ-65,000 תושבים בארבע מדינות.

אנו מתמודדים עם גורמי העוני ומניחים את היסודות לעצמאות כלכלית באמצעות אספקת תשתיות מקיפות הנדרשות כדי להכניס שכר מחיה באזורים חלשים ומעוטי הכנסה.

 

היישוב הדיגיטלי באפריקה

היישוב נאנום (Nanum) באפריקה נקרא 'היישוב הדיגיטלי', ומספק תשתיות מקיפות הנדרשות כדי להכניס שכר מחיה באזורים חלשים ומעוטי הכנסה.
הוא מספק תשתיות כגון בתי ספר ומוקדי שירותי בריאות ניידים באזורים מרוחקים, ומונע על ידי גנרטור סולארי.

 
 • גנרטור סולארי

  אנרגיה ניתנת לאחסון ולטעינה מחדש באמצעות פאנלים סולאריים

 • מוקד טלרפואה

  שרתים מרוחקים לאחסון פרטי מטופלים ולניהול/שיתוף עם בתי חולים באופן מקוון

 • מוקד שירותי בריאות נייד

  מיגור חסמים כלכליים וגאוגרפיים לשירותי בריאות עם מכשור ברכבים המופעל מרחוק

 • עששית סולארית

  אספקת נורות LED סולאריות לשיפור תנאי המחיה בקהילה

 • בית ספר מקוון המונע ע"י אנרגיה סולארית

  ניצול פאנלים סולאריים מאפשר תפעול בכל מקום, ובתנאי שאור השמש בנמצא

 
 • גנרטור סולארי

  אנרגיה ניתנת לאחסון ולטעינה מחדש באמצעות פאנלים סולאריים

 • מוקד טלרפואה

  שרתים מרוחקים לאחסון פרטי מטופלים ולניהול/שיתוף עם בתי חולים באופן מקוון

 • מוקד שירותי בריאות נייד

  מיגור חסמים כלכליים וגאוגרפיים לשירותי בריאות עם מכשור ברכבים המופעל מרחוק

 
 • עששית סולארית

  אספקת נורות LED סולאריות לשיפור תנאי המחיה בקהילה

 • בית ספר מקוון המונע ע"י אנרגיה סולארית

  ניצול פאנלים סולאריים מאפשר תפעול בכל מקום, ובתנאי שאור השמש בנמצא

בקר בחדר החדשות של Samsung Electronic לסיפורים נוספים