יחד בשביל המחר!
לאפשר לאנשים

 
They're curious. They're passionate. They're fearless. They have a desire to contribute to a better world and Samsung gives them resources, technology and tools that help them make a positive change. Samsung believes in the potential of tomorrow's innovators So we contribute to much-needed programs, expertise and education for the people who need and want them the most. We think the greatest opportunity of our time is to recognize innovators and help them create a brighter tomorrow.

תחומי המיקוד שלנו

אנו חותרים ליצור שינוי חיובי באמצעות תכניות אזרחות תאגידית המבוססות על צרכים קהילתיים גלובליים, ומיושרות עם מיומנויות הליבה שלנו כחברה טכנולוגית גלובלית מובילה.

 

חינוך

אנו מקנים לתלמידים מסביב לעולם גישה משופרת לחינוך על ידי יצירת הזדמנויות למידה באמצעים טכנולוגיים.

  בית ספר חכם   לפתור עבור המחר
 

תעסוקה וקהילה

אנו תומכים בהכשרה תעסוקתית לצעירים כדי להקנות להם כישורים למשרות מספקות ועתיד טוב יותר.

  מוסד טכנולוגי   היישוב נאנום (Nanum)