אקטיביזם אקלימי

פועלים כעת למען עתיד בר קיימא עם רמות פחמן נמוכות

דף השינוי האקלימי - תמונה חזותית ראשית (key visual)

עלייה בנפח הייצור דורשת גידול במספר אתרי הייצור עם עלייה מקבילה בשיעור צריכת האנרגיה. כדי להפחית את השימוש באנרגיה בעודנו מגדילים את קיבולת הייצור שלנו, Samsung קבעה 24 תקנים לחיסכון באנרגיה עבור ייצור יעיל. כאשר מדובר באתרים חדשים, הטכנולוגיות לחיסכון באנרגיה פותחו תוך מחשבה על מאפייניו של כל מתקן ונעשה בהן שימוש כבר בשלבים המוקדמים של תכנון התהליך כדי לשפר את יעילות ניצול האנרגיה. כתוצאה מכך, למרות הגידול בייצור, חסכנו 58.6 מיליארד וון דרום קוריאני בעלויות חשמל ושירותים באתרים במדינות אחרות בשנת 2017.

יעדי ביצוע מרכזיים בנושא שינויי אקלים לשנת 2020

תרשים זה ממחיש את ההפחתה המצטברת בפליטת גזי חממה בשלב השימוש במוצר. ההפחתה המצטברת בפליטת גזי חממה בשלב השימוש במוצר בין שנת 2009 לשנת 2018 עומדת על 243 מיליון טונות CO2. היעד להפחתה מצטברת עד לשנת 2020, משנת 2008, הוא 250 מיליון טונות CO2.

הפחתה מצטברת בפליטת גזי חממה
בשלב השימוש במוצר

תרשים זה ממחיש את יעדי מדד פליטת גזי החממה/וון דרום קוריאני של עסקים בבעלותה של Samsung ושמופעלים על ידה ברחבי העולם. בשנת 2018, מדד הבסיס לפליטת גזי חממה היה בשיעור של 3.59 טונות של CO2e/מיליון וון דרום קוריאני, והיעד שלנו לשנת 2020 הוא 1.55 טונות של CO2e/וון דרום קוריאני.

מדד פליטת גזי חממה
עבור אתרי עבודה ברחבי העולם

אסטרטגיות ותוכניות פעולה להתמודדות עם שינויי אקלים

המועצה לגזי חממה מתכנסת ארבע פעמים בשנה כדי לקבוע את סדר היום במאבק נגד שינוי האקלים ולסקור את הביצועים. הנוכחים משתפים את המידע העדכני ביותר על השינויים באקלים, קובעים תכניות פעולה מפורטות, וסוקרים את ההישגים שלהם באותו רבעון. סמסונג אלקטרוניקה בנתה תהליך ניהול שיטתי, המוצג להלן, שמטרתו למזער ככל ה

אסטרטגיות ותוכניות פעולה להתמודדות עם שינויי אקלים
צלמיות עבור אסטרטגיות ותוכניות פעולה להתמודדות עם שינויי אקלים
הפחתת פליטת גזי החממה באתרי עבודה - הפעלת ציוד לצמצום פליטת הגזים המופלרים בתהליך ייצור המוליכים למחצה - ניהול פרויקטים לצמצום צריכת האנרגיה, שיפור החיסכון באנרגיה הרחבת ניהול האנרגיה באתרי עבודה - הקמת מערכות ניהול אנרגיה בכל אתרי העבודה והחזקה בהסמכות (משנת 2013) - ניהול עלויות ומדדי האנרגיה של כל אתר עבודה הפחתה בפליטת גזי החממה בשלב השימוש במוצר - פיתוח והשקה של מוצרים חסכוניים באנרגיה ניהול פליטות גזי חממה אחרים - ניהול פליטות גזי חממה בשרשרת הלוגיסטית של המוצרים, נסיעות עסקים וכדומה (משנת 2009) ניהול ספקים - מעקב אחר פליטות גזי החממה של ספקים (משנת 2012)

אנו מרחיבים את ניהול הפליטות שלנו לכל הרמות

פתרון בעיות דורש מידע מדויק. כדי למדוד ולנהל במדויק את פליטות גזי החממה שלנו, סיווגנו אותן ל-3 תחומים שהוגדרו לפי פרוטוקול גזי החממה בהתבסס על הקרבה שלהם לעסקים ולתפעול. איתור המיקום המדויק של הפליטות בכל רמה הוא הבסיס לניהול אופטימלי של גזי החממה .Scope 1 מתייחס לגזי חממה הנפלטים בשלבי הייצור של המוצרים באתרי העבודה של סמסונג אלקטרוניקה, ואילו Scope 2מתייחס לפליטות עקיפות הקשורות לאנרגיה שאתרי העבודה רוכשים כדי להפיק חשמל וקיטור. Scope 3 מתייחס לפליטות שאינן מאתרי עבודה, למשל מפעילויות לוגיסטיות, נסיעות עסקים, שרשרת האספקה שלנו והשימוש במוצרים שלנו. אנו משתמשים בניתוח הזה כדי לנהל באופן שיטתי את כל הפליטות, ישירות ועקיפות, שמגיעות מאתרי העבודה שלנו, מהשימוש במוצרים ומהספקים שלנו.

אינפוגרפיקה זו מתייחסת לפליטות גזי החממה בשלושת התחומים. Scope 1מתייחס לפליטות ישירות של גזי חממה, Scope 2 לפליטות עקיפות כתוצאה משימוש בחשמל, קיטור וכדומה, ו-Scope 3לכל הפליטות העקיפות כתוצאה מלוגיסטיקה, ספקים, שימוש במוצרים וכו'.
Scope 1 (פליטות ישירות של גזי חממה) ו Scope 2 (פליטות לא ישירות כתוצאה משימוש בחשמל, קיטור וכדומה.)

· ניתוח חודשי של פליטות מאתרי עבודה ברחבי העולם בהתבסס על המערכת לניהול גזי חממה
· התקנת ציוד לפירוק גזי חממה בעיבוד מוליכים למחצה, עם שיעור פירוק של 90% ויותר
· התקנת ציוד בעל יעילות גבוהה והחלפת התאורה הפנימית בתאורת לד באתרי העבודה ברחבי העולם

תצלום של משאית לוגיסטיקה (משאית בטיחות של Samsung Electronics)
היקף 3 (כל הפליטות העקיפות האחרות מהשרשרת הלוגיסטית, מהספקים, מהשימוש במוצרים וכדומה)

· ביצוע פרויקט להפחתת פליטת גזי חממה כדי לשפר את החיסכון באנרגיה בשרשרת הלוגיסטית
· גילוי פרויקטים להפחתת פליטת גזי חממה באמצעות תמיכה במקום לספקים גדולים.
· שיפור השימוש בשיחות ועידה בווידאו והפחתת מספר נסיעות העסקים הבינלאומיות.

תצלום של משאית לוגיסטיקה (משאית בטיחות של Samsung Electronics)

הפחתת פליטת גזי חממה בשלב השימוש במוצר

תרשים זה ממחיש את הכמות המצטברת של ההפחתה בפליטת גזי חממה שהושגה משנת 2009 בשבעת קווי הייצור המרכזיים שלנו, שהם טלפונים ניידים, מחשבים ניידים, טלוויזיות, מסכים, מקררים, מכונות כביסה, ומזגנים. בשנת 2014, הכמות המצטברת עמדה על 128 מיליון טונות CO2, ב-2015 היא עמדה על 156מיליון טונות CO2, ב-2016 היא עמדה על 188 מיליון טונות CO2. הכמות המוערכת לשנים 2017 ו-2018 היא 217 מיליון טונות CO2 ו-243 מיליון טונות CO2 בהתאמה.

* יחידה: מיליון טונות CO2
* היקף איסוף הנתונים: קטגוריות מוצרים עיקריות (טלפונים ניידים, מחשבים ניידים, טלוויזיות, מסכים, מקררים, מדיחי כלים ומזגנים)
* מצטבר מאז 2009

אנו מתמקדים בתגובה למשבר שינויי האקלים

בזכות טכנולוגיות המוצר המתקדמות שלה, Samsung Electronics מתפתחת בעודנו מנסים לאפשר דרך חיים מודעת ונוחה יותר לסביבה. לשם השגת מטרה זו, Samsung מפעילה ברחבי החברה כולה קבוצות ייעוץ סביבתיות שנפגשות פעמיים בשנה. באמצעות פגישות אלה, Samsung חולקת מידע בנוגע לדרישות סביבתיות ובנוגע לפיתוח טכנולוגיות חדשניות עם מומחים לענייני איכות הסביבה מהחטיבות העסקיות השונות, וחוקרת טכנולוגיות לחיסכון באנרגיה לפיתוח מוצרים חסכוניים בצריכת אנרגיה. בשנת 2018, Samsung הציגה מוצרים שנעשה בהם שימוש בטכנולוגיות חסכוניות ביותר באנרגיה, כגון מנועים יעילים במיוחד למדיחי כלים ומדחסים יעילים במיוחד למקררים, שהביאו לשיפור ממוצע בשיעור של 39% בחיסכון באנרגיה בהשוואה לשנת 2008. שיפורים חסכוניים באנרגיה אלה הפחיתו את צריכת האנרגיה על ידי הצרכנים ואת עלויות האנרגיה שלהם, כמו גם את פליטות גזי החממה שהם מייצרים.

תרשים זה ממחיש את ביצועי החיסכון באנרגיה בשלב השימוש במוצר. בשנת 2017, צריכת האנרגיה הממוצעת של מוצרים פחתה ב-36% והסך המצטבר של פליטות גזי החממה פחת ב-217 מיליון טונות בהשוואה ל-2008.
תרשים זה ממחיש את הביצועים והיעדים של צריכת האנרגיה עבור אתריה של Samsung ברחבי העולם. Samsung חסכה 34.3 מיליארד וון דרום קוריאני בעלויות חשמל ושירותים באתרים מחוץ למדינה בשנת 2018. חיסכון זה מורכב מ-53% בחשמל, 9% במערכות חימום, אוורור ומיזוג אוויר (HVAC),‏ 11% באוויר דחוס, 0.1% במחוללי חנקן, 6% במים, 3% בקיטור, 3% בגז ו-13% בקטגוריות שונות אחרות.

עלייה בנפח הייצור דורשת גידול במספר אתרי הייצור עם עלייה מקבילה בשיעור צריכת האנרגיה. כדי להפחית את השימוש באנרגיה בעודנו מגדילים את קיבולת הייצור שלנו, Samsung קבעה 24 תקנים לחיסכון באנרגיה עבור ייצור יעיל. כאשר מדובר באתרים חדשים, הטכנולוגיות לחיסכון באנרגיה פותחו תוך מחשבה על מאפייניו של כל מתקן ונעשה בהן שימוש כבר בשלבים המוקדמים של תכנון התהליך כדי לשפר את יעילות ניצול האנרגיה. כתוצאה מכך, למרות הגידול בייצור, חסכנו 34.3 מיליארד וון דרום קוריאני בעלויות חשמל ושירותים באתרים במדינות אחרות בשנת 2018.

תרשים זה ממחיש את הביצועים והיעדים של צריכת האנרגיה עבור אתריה של Samsung ברחבי העולם. Samsung חסכה 34.3 מיליארד וון דרום קוריאני בעלויות חשמל ושירותים באתרים מחוץ למדינה בשנת 2018. חיסכון זה מורכב מ-53% בחשמל, 9% במערכות חימום, אוורור ומיזוג אוויר (HVAC),‏ 11% באוויר דחוס, 0.1% במחוללי חנקן, 6% במים, 3% בקיטור, 3% בגז ו-13% בקטגוריות שונות אחרות.
תרשים זה מראה כי Samsung Electronics מרחיבה ללא הרף את השימוש שלה באנרגיה מתחדשת

אנו ב-Samsung Electronics מרחיבים ללא הרף את השימוש באנרגיה מתחדשת.

כחברה גלובלית מובילה בתחום טכנולוגיית מידע, Samsung Electronics הרחיבה את השימוש באנרגיה מתחדשת בתגובה לשינוי האקלים והכריזה באופן רשמי על יעדים מרכזיים ביוני 2018.
 
- אנו נעבור ל-100% אנרגיה מתחדשת בכל אתרי העבודה שלנו בארה"ב, באירופה ובסין עד 2020.
Samsung Electronics קבעה את הרחבת השימוש באנרגיה מתחדשת בארה"ב, בסין ובאירופה, היכן שיש תשתית מספקת לשימוש באנרגיה מתחדשת, כיעד לטווח הקצר בתור התחלה, והיא עובדת במרץ כדי לעמוד בו.
ראשית, עברנו לשימוש ב-100% אנרגיה מתחדשת עבור כל החשמל שנעשה בו שימוש במטות האזוריים ובאתר המוליכים למחצה בארה”ב ב-2019, ובו זמנית הקדמנו והשגנו מעבר לשימוש ב-100% אנרגיה מתחדשת באתר העבודה הסלובקי באירופה. בהמשך אנו מתכננים לעבור בהדרגה לאנרגיה מתחדשת המתאימה לכל אזור בארה"ב ובאירופה. בנוסף, התקנו מתקנים פוטו-וולטאיים להפקת חשמל עם כושר ייצור של 5.5 מגה-ואט על גגות הבניינים שלנו באתרי העבודה לטלוויזיות ולמוליכים למחצה בסין. בדיוק כמו בקוריאה, כל החשמל המיוצר משמש לתפעול הייצור ומתקני העזר.
 
- אנו נתקין מתקנים פוטו-וולטאיים וגאו-תרמיים להפקת חשמל בחניונים ועל כל אתרי העבודה המקומיים שלנו כגון סואון, הוואסיאונג ופיונגטאק עד 2020.
כדי לעמוד ביעד שהציבה ממשלת קוריאה להרחבת השימוש באנרגיה מתחדשת לשיעור של 20% עד 2030 ולשיעור של 30 עד 35% עד שנת 2040, אתר העבודה של Samsung Electronics בסואון התקין מתקנים כוח פוטו-וולטאיים להפקת חשמל בקיבולת כוללת של 1.9 מגה-ואט במגדל החניה ועל הגגות של חמישה מתקני מחקר כפרויקט פיילוט מקומי. החשמל שנוצר על ידי המתקנים הפוטו-וולטאיים משמש ישירות את מתקני המחקר והחניה הרלוונטיים. באמצעות ניטור התוצאות של התקנת הפיילוט של המתקן הפוטו-וולטאי, אנו מתכננים להכניס לשימוש עוד ועוד מתקנים פוטו-וולטאיים וגיאו-תרמיים להפקת חשמל, גם במרכזים לוגיסטיים ובאתרי עבודה גדולים אחרים בהוואסיאונג ופיונגטאק עד שנות 2020

- באמצעות הצטרפות לשרשרת האספקה של CDP בשנת 2019, אנחנו מתכננים להמליץ ל-100 השותפים העסקיים החשובים ביותר שלנו לקבוע יעד לשימוש באנרגיה מתחדשת.
כדי לתמוך בשימוש מורחב באנרגיה מתחדשת מצד השותפים העסקיים שלנו, Samsung Electronics מתכננת להצטרף לשרשרת האספקה של CDP כדי לגרום ל-100 השותפים העסקיים החשובים ביותר שלנו, לפי כמות הרכש, לקבוע יעד לשימוש באנרגיה מתחדשת ולהרחיב את השימוש באנרגיה מתחדשת תוך מילוי תפקיד פעיל ביצירת סביבה בריאה יותר.

השימוש באנרגיה ממקורות מתחדשים באתרי עבודה ברחבי העולם
תרשים זה מציג את השימוש באנרגיה מתחדשת באתרי עבודה ברחבי העולם. בשנת 2015, 92.06 גיגה-ואט שעה הגיעו מאנרגיה מתחדשת, בשנת 2016, 181.77 גיגה-ואט שעה, בשנת 2017, 228.5 גיגה-ואט שעה, בשנת 2018, 1356.5 גיגה-ואט שעה.

אנו מבצעים פרויקטים בתגובה לשינויי האקלים בעולם.

Samsung Electronics מבצעת פרויקטים לא רק כדי להפחית את פליטות הפחמן שלנו ברחבי העולם, אלא גם כדי לתרום ליצירת סביבה טובה יותר.
כ-80% מהאוכלוסייה במומבסה, קניה, משתמשים בפחם כדלק עקב אספקת חשמל בלתי מספקת. שריפת פחם מייצרת חומרים מזיקים, וחומרים אלה גורמים לעלייה בשיעור המוות בטרם עת של תושבי קניה. בנוסף, שימוש עודף בפחם מחמיר את זיהום האוויר ומאיץ את בירוא היערות.
Samsung Electronics נענתה לאתגר ומובילה את המאמצים למציאת פתרון לבעיה זו. כחלק מהאמצעים שהיא נוקטת בהם כדי להילחם בשינויי האקלים, חתמנו על הסכם עם Green Development, ומצאנו דרכים לסייע לתושבי מומבסה לחיות את חייהם בסביבה בריאה יותר. לאור העובדה שניתן להשיג בקניה ביו-אתנול בעלות נמוכה, מכיוון שבאופן יחסי פועלות שם יותר מזקקות סוכר, Samsung Electronics השקיעה מיליון אירו כדי בחלוקת כיריים הפועלות על ביו-אתנול לתושבי מומבסה. מכיוון שלביו-אתנול יש יעילות חום גבוהה פי שש מזו של פחם, הוא מאפשר לצמצם את פליטת החומרים המזיקים תוך שמירה על שימוש בטוח במשקי בית. באמצעות חלוקת הכיריים, Samsung Electronics הצליחה לתרום ליצירת אורח חיים בריא ובטוח יותר בקרב תושבי קניה, כמו גם להפחית את פליטות גזי החממה.
יחד עם Green Development,‏ Samsung Electronics תמשיך במאמציה להמריץ את הכלכלה המקומית ולשפר את הסביבה באמצעות חינוך לרכישה, לייצור ולמכירה של כיריים וביו-אתנול לתושבים.

תמונה של Samsung Electronics בזמן ביצוע פרויקטים בתגובה לשינויי האקלים בעולם.
המוצרים הידידותיים לסביבה שלנו שומרים על בריאות כדור הארץ
תמונת רקע לעמוד מוצרים ידידותיים לסביבה