אקטיביזם אקלימי

פועלים כעת למען עתיד בר קיימא עם רמות פחמן נמוכות

דף השינוי האקלימי - תמונה חזותית ראשית (key visual)

עלייה בנפח הייצור דורשת גידול במספר אתרי הייצור עם עלייה מקבילה בשיעור צריכת האנרגיה. כדי להפחית את השימוש באנרגיה בעודנו מגדילים את קיבולת הייצור שלנו, Samsung קבעה 24 תקנים לחיסכון באנרגיה עבור ייצור יעיל. כאשר מדובר באתרים חדשים, הטכנולוגיות לחיסכון באנרגיה פותחו תוך מחשבה על מאפייניו של כל מתקן ונעשה בהן שימוש כבר בשלבים המוקדמים של תכנון התהליך כדי לשפר את יעילות ניצול האנרגיה. כתוצאה מכך, למרות הגידול בייצור, חסכנו 58.6 מיליארד וון דרום קוריאני בעלויות חשמל ושירותים באתרים במדינות אחרות בשנת 2017.

יעדי ביצוע מרכזיים בנושא שינויי אקלים לשנת 2020

מדד פליטת גזי חממה
עבור אתרי עבודה ברחבי העולם

תרשים זה ממחיש את יעדי מדד פליטת גזי החממה/וון דרום קוריאני של עסקים בבעלותה של Samsung ושמופעלים על ידה ברחבי העולם. בשנת 2017, מדד הבסיס לפליטת גזי חממה היה בשיעור של 3.28 טונות של CO2e/מיליון וון דרום קוריאני, והיעד שלנו לשנת 2020 הוא 1.55 טונות של CO2e/וון דרום קוריאני.

הפחתה מצטברת בפליטת גזי חממה
בשלב השימוש במוצר

תרשים זה ממחיש את ההפחתה המצטברת בפליטת גזי חממה בשלב השימוש במוצר. ההפחתה המצטברת בפליטת גזי חממה בשלב השימוש במוצר בין שנת 2008 לשנת 2017 עומדת על 217 מיליון טונות CO2. היעד להפחתה מצטברת עד לשנת 2020, משנת 2008, הוא 250 מיליון טונות CO2.

אסטרטגיות ותוכניות פעולה להתמודדות עם שינויי אקלים

המועצה לגזי חממה מתכנסת ארבע פעמים בשנה כדי לקבוע את סדר היום במאבק נגד שינוי האקלים ולסקור את הביצועים. הנוכחים משתפים את המידע העדכני ביותר על השינויים באקלים, קובעים תכניות פעולה מפורטות, וסוקרים את ההישגים שלהם באותו רבעון. סמסונג אלקטרוניקה בנתה תהליך ניהול שיטתי, המוצג להלן, שמטרתו למזער ככל ה

אסטרטגיות ותוכניות פעולה להתמודדות עם שינויי האקלים
צלמיות עבור אסטרטגיות ותוכניות פעולה להתמודדות עם שינויי אקלים.
 • ניהול ספקים

  מעקב אחר פליטות גזי החממה של ספקים (משנת 2012)

 • ניהול פליטות גזי חממה אחרים

  ניהול פליטות גזי חממה בשרשרת הלוגיסטית של המוצרים, נסיעות עסקים וכדומה (משנת 2009)

 • הפחתה בפליטת גזי החממה בשלב השימוש במוצר

  פיתוח והשקה של מוצרים חסכניים באנרגיה

 • הרחבת ניהול האנרגיה באתרי עבודה

  הקמת מערכות ניהול אנרגיה בכל אתרי העבודה והחזקה בהסמכות (משנת 2013)
  · ניהול עלויות ומדדי האנרגיה של כל אתר עבודה

 • הפחתת פליטת גזי החממה באתרי עבודה

  הפעלת ציוד לצמצום פליטת הגזים המופלרים בתהליך ייצור המוליכים למחצה
  · ניהול פרויקטים לצמצום צריכת האנרגיה, שיפור החיסכון באנרגיה

צלמיות עבור אסטרטגיות ותוכניות פעולה להתמודדות עם שינויי אקלים.
 • ניהול ספקים

  מעקב אחר פליטות גזי החממה של ספקים (משנת 2012)

 • ניהול פליטות גזי חממה אחרים

  ניהול פליטות גזי חממה בשרשרת הלוגיסטית של המוצרים, נסיעות עסקים וכדומה (משנת 2009)

 • הפחתה בפליטת גזי החממה בשלב השימוש במוצר

  פיתוח והשקה של מוצרים חסכניים באנרגיה

צלמיות עבור אסטרטגיות ותוכניות פעולה להתמודדות עם שינויי אקלים.
 • הרחבת ניהול האנרגיה באתרי עבודה

  הקמת מערכות ניהול אנרגיה בכל אתרי העבודה והחזקה בהסמכות (משנת 2013)
  · ניהול עלויות ומדדי האנרגיה של כל אתר עבודה

 • הפחתת פליטת גזי החממה באתרי עבודה

  הפעלת ציוד לצמצום פליטת הגזים המופלרים בתהליך ייצור המוליכים למחצה
  · ניהול פרויקטים לצמצום צריכת האנרגיה, שיפור החיסכון באנרגיה

אנו מרחיבים את ניהול הפליטות שלנו לכל הרמות

פתרון בעיות דורש מידע מדויק. כדי למדוד ולנהל במדויק את פליטות גזי החממה שלנו, סיווגנו אותן ל-3 תחומים שהוגדרו לפי פרוטוקול גזי החממה בהתבסס על הקרבה שלהם לעסקים ולתפעול. איתור המיקום המדויק של הפליטות בכל רמה הוא הבסיס לניהול אופטימלי של גזי החממה .Scope 1 מתייחס לגזי חממה הנפלטים בשלבי הייצור של המוצרים באתרי העבודה של סמסונג אלקטרוניקה, ואילו Scope 2מתייחס לפליטות עקיפות הקשורות לאנרגיה שאתרי העבודה רוכשים כדי להפיק חשמל וקיטור. Scope 3 מתייחס לפליטות שאינן מאתרי עבודה, למשל מפעילויות לוגיסטיות, נסיעות עסקים, שרשרת האספקה שלנו והשימוש במוצרים שלנו. אנו משתמשים בניתוח הזה כדי לנהל באופן שיטתי את כל הפליטות, ישירות ועקיפות, שמגיעות מאתרי העבודה שלנו, מהשימוש במוצרים ומהספקים שלנו.

אינפוגרפיקה זו מתייחסת לפליטות גזי החממה בשלושת התחומים. Scope 1מתייחס לפליטות ישירות של גזי חממה, Scope 2 לפליטות עקיפות כתוצאה משימוש בחשמל, קיטור וכדומה, ו-Scope 3לכל הפליטות העקיפות כתוצאה מלוגיסטיקה, ספקים, שימוש במוצרים וכו'.
Scope 1 (פליטות ישירות של גזי חממה) ו Scope 2 (פליטות לא ישירות כתוצאה משימוש בחשמל, קיטור וכדומה.)

· ניתוח חודשי של פליטות מאתרי עבודה ברחבי העולם בהתבסס על המערכת לניהול גזי חממה
· התקנת ציוד לפירוק גזי חממה בעיבוד מוליכים למחצה, עם שיעור פירוק של 90% ויותר
· התקנת ציוד בעל יעילות גבוהה והחלפת התאורה הפנימית בתאורת לד באתרי העבודה ברחבי העולם

תצלום של משאית לוגיסטיקה (משאית בטיחות של Samsung Electronics)
היקף 3 (כל הפליטות העקיפות האחרות מהשרשרת הלוגיסטית, מהספקים, מהשימוש במוצרים וכדומה)

· ביצוע פרויקט להפחתת פליטת גזי חממה כדי לשפר את החיסכון באנרגיה בשרשרת הלוגיסטית
· גילוי פרויקטים להפחתת פליטת גזי חממה באמצעות תמיכה במקום לספקים גדולים.
· שיפור השימוש בשיחות ועידה בווידאו והפחתת מספר נסיעות העסקים הבינלאומיות.

תצלום של משאית לוגיסטיקה (משאית בטיחות של Samsung Electronics)

הפחתת פליטת גזי חממה בשלב השימוש במוצר

תרשים זה מציג את הכמות המצטברת של ההפחתה בפליטת גזי חממה שהושגה משנת 2009 בשמונת קווי הייצור המרכזיים שלנו, שהם טלפונים ניידים, מחשבים ניידים, טלוויזיות, מסכים, מקררים, מדיחי כלים, מזגנים ומדפסות. בשנת 2012, הכמות המצטברת עמדה על 58 מיליון טונות CO2, ב-2013 היא עמדה על 89 מיליון טונות CO2, ב-2014 היא עמדה על 123 מיליון טונות CO2. הכמות המוערכת לשנים 2015 ו-2016 היא 156 מיליון טונות CO2 ו-188 מיליון טונות CO2 בהתאמה.

* יחידה: מיליון tCO2
* היקף איסוף נתונים שמונה קטגוריות ייצור עיקריות (טלפונים ניידים, מחשבים ניידים, טלוויזיות, מסכים, מקררים, מכונות כביסה, מזגנים ומדפסות)
* הצטברו מאז 2009

אנו מתמקדים בתגובה למשבר שינויי האקלים

עם טכנולוגיות מוצר מתקדמות, Samsung Electronics מתפתחת בעודנו מנסים לאפשר דרך חיים מודעת ונוחה יותר לסביבה. לשם השגת מטרה זו, Samsung מפעילה ברחבי החברה כולה קבוצות ייעוץ סביבתיות שנפגשות פעמיים בשנה. באמצעות פגישות אלה, Samsung חולקת מידע בנוגע לדרישות סביבתיות ובנוגע לפיתוח טכנולוגיות חדשניות עם מומחים לענייני איכות הסביבה מהחטיבות העסקיות השונות, וחוקרת טכנולוגיות לחיסכון באנרגיה לפיתוח מוצרים חסכניים בצריכת אנרגיה. בשנת 2017, Samsung הציגה מוצרים שנעשה בהם שימוש בטכנולוגיות חסכניות ביותר באנרגיה, כגון Quick Drive עבור מכונות כביסה ומאווררים יעילים במיוחד עבור היחידות החיצוניות של מזגנים, שהביאו לשיפור ממוצע בשיעור של 36% בחיסכון באנרגיה בהשוואה לשנת 2008. שיפורים חסכניים באנרגיה אלה הפחיתו את צריכת האנרגיה על ידי הצרכנים ואת עלויות האנרגיה שלהם, כמו גם את פליטות גזי החממה שהם מייצרים.

תרשים זה ממחיש את ביצועי החיסכון באנרגיה בשלב השימוש במוצר. בשנת 2017, צריכת האנרגיה הממוצעת של מוצרים פחתה ב-36% והסך המצטבר של פליטות גזי החממה פחת ב-217 מיליון טונות בהשוואה ל-2008.
תרשים זה ממחיש את הביצועים והיעדים של צריכת האנרגיה עבור אתריה של Samsung ברחבי העולם. Samsung חסכה 30.46 מיליארד וון דרום קוריאני בעלויות חשמל ו-28.13 מיליארד וון דרום קוריאני בעלויות שירותים ב-2017. חסכונות אלה מורכבים מ-22% בחשמל, 12% במערכות חימום, אוורור ומיזוג אוויר (HVAC),‏ 18% בעלויות תפעול וניהול, 10% באוויר דחוס, 12% במחוללי מימן, 9% במים, 8% בקיטור, 1% בגז ו-8% בקטגוריות שונות אחרות.

עלייה בנפח הייצור דורשת גידול במספר אתרי הייצור עם עלייה מקבילה בשיעור צריכת האנרגיה. כדי להפחית את השימוש באנרגיה בעודנו מגדילים את קיבולת הייצור שלנו, Samsung קבעה 24 תקנים לחיסכון באנרגיה עבור ייצור יעיל. כאשר מדובר באתרים חדשים, הטכנולוגיות לחיסכון באנרגיה פותחו תוך מחשבה על מאפייניו של כל מתקן ונעשה בהן שימוש כבר בשלבים המוקדמים של תכנון התהליך כדי לשפר את יעילות ניצול האנרגיה. כתוצאה מכך, למרות הגידול בייצור, חסכנו 58.6 מיליארד וון דרום קוריאני בעלויות חשמל ושירותים באתרים במדינות אחרות בשנת 2017.

תרשים זה ממחיש את הביצועים והיעדים של צריכת האנרגיה עבור אתריה של Samsung ברחבי העולם. Samsung חסכה 30.46 מיליארד וון דרום קוריאני בעלויות חשמל ו-28.13 מיליארד וון דרום קוריאני בעלויות שירותים ב-2017. חסכונות אלה מורכבים מ-22% בחשמל, 12% במערכות חימום, אוורור ומיזוג אוויר (HVAC),‏ 18% בעלויות תפעול וניהול, 10% באוויר דחוס, 12% במחוללי מימן, 9% במים, 8% בקיטור, 1% בגז ו-8% בקטגוריות שונות אחרות.

אנו ב-Samsung מרחיבים ללא הרף את השימוש באנרגיה מתחדשת.

אתריה של Samsung ברחבי העולם ימשיכו להרחיב את השימוש באנרגיה מתחדשת כדי להפחית את פליטת גזי החממה במהלך התפעול הרגיל שלנו וכדי להגן על הסביבה. כדי לסייע בהשגת יעד זה, אנו מתקינים לוחות סולריים בשטחים ריקים כגון גגות של חניונים ומבנים ברחבי אתרינו בקוריאה. באזורים שקיימת בהם תשתית מפותחת של מקורות אנרגיה מתחדשת כמו ארה"ב, אירופה וסין, היעד שלנו הוא להפעיל את מפעלינו, בנייני המשרדים שלנו והמתקנים התפעוליים שלנו באמצעות שימוש ב-100% אנרגיה ממקורות מתחדשים.

השימוש באנרגיה ממקורות מתחדשים באתרי עבודה ברחבי העולם

מאמצים אלה יאפשרו לנו להשיג כמות אנרגיה שוות ערך לזו המיוצרת על ידי תחנת כוח סולרית ממוצעת של 3.1 ג'יגה וואט עד לשנת 2020.

שימוש באנרגיה חדשה ומתחדשת

מאמצים אלה יאפשרו לנו להשיג כמות אנרגיה שוות ערך לזו המיוצרת על ידי תחנת כוח סולרית ממוצעת של 3.1 ג'יגה וואט עד לשנת 2020.

אנו מבצעים פרויקטים ומחקרים כדי להתאים את עצמנו לשינויי האקלים

כדי למצוא דרכים שיאפשרו לנו להגיב לשינויי אקלים ולהתגבר עליהם כחברה, אנו מבצעים מאז שנת 2015 מחקר משותף בשם CSR Activities to Adjust to Climate Change ("פעילויות של אחריות חברתית תאגידית [CSR] לצורך התאמה לשינויי האקלים"). ביחד עם בית הספר לתארים מתקדמים לחקר הסביבה באוניברסיטה הלאומית של סאול, החוקרים שלנו קיבלו על עצמם משימות שמתחלקות לשלושה נושאים מרכזיים: גישה למי שתייה, דיור חסכני באנרגיה וחינוך על שינויי אקלים.

כחלק מהפרויקט שעוסק במי שתייה, התקנו מתקנים של מי שתייה קבועים-למחצה בעשרה אתרים בווייטנאם שבהם קיים קושי להבטיח אספקה קבועה של מי שתייה. כתוצאה מכך, תושבי האזור לא נאלצים לדאוג עוד לגבי גישה למים, שבלעדיהם לא ייתכנו חיים, גם בתנאי הבצורת הקשים ביותר. באותו הזמן, הפרויקט שלנו לשיפוץ יחידות הדיור לנזקקים זכה לשדרוג וכעת אנו מכנים אותו "פרויקט בנייה ושדרוג של יחידות דיור חסכניות באנרגיה". פרויקט זה מעניק לבתי-אב סביבת מגורים שמאפשרת חיסכון באנרגיה ומבודדת את הדיירים מהחום בקיץ ומהקור בחורף בעלות נמוכה. מחקר שכלל 61 בתי-אב ונערך בשנת 2017 הראה שכמות האנרגיה הממוצעת הנצרכת על ידי כל בית-אב במהלך כל השנה קוצצה בחצי, דבר שהוביל לעלויות צריכת אנרגיה נמוכות יותר עבור השכבות החלשות באוכלוסייה. מאמצים אלה לא הביאו לרווח כלכלי בלבד. הם הובילו גם להפחתה בפליטות גזי החממה שקשורות לייצור חשמל עבור פעילויות אלה בשיעור של 43 טונות של CO2e לשנה.

לבסוף, פיתחנו תוכן חינוכי ייעודי בנוגע לשינויי אקלים בפלטפורמת בית ספר חכם (Smart School) של Samsung שנועד לשימוש על ידי מורים ותלמידים. באמצעות השימוש בתוכן זה, טיפחנו 300 מרצים מומחים והצענו שיעורי הדגמה עבור 2,200 ילדים ב-11 בתי ספר יסודיים. מאמצים אלה מאפשרים לנו לסייע לדור העתיד שלנו להבין עד כמה שינויי האקלים הם נושא רציני ואת חשיבות העבודה המשותפת לקראת מציאת פתרון לבעיה.

תמונה של ברזיית מי שתייה בגן ילדים בתאי נגויין (Thai Nguyen), וייטנאם
המוצרים הידידותיים לסביבה שלנו הופכים את העולם לבריא יותר
תמונת רקע של דף המוצרים הידידותיים לסביבה