פעילות אקלים

פועלים כעת למען עתיד בר קיימא,
ודל פחמן

תמונה מרכזית של עמוד שינויי אקלים

שינויי האקלים, הנוצרים לפחות בחלקם מעלייה בשימוש בדלקי מאובנים ומן ההתחממות הגלובלית שנגרמה כתוצאה מכך, מהווים בעיה חמורה המשפיעה על העולם כולו. Samsung Electronics מכירה בקיומו של המשבר ולכן ממשיכה במאמציה בחזיתות רבות. אלו כוללות פיתוח מוצרים חסכוניים במיוחד באנרגיה, התקנת ציוד עם פליטות גזי חממה (GHG) מינימליות, ורתימת מקורות אנרגיה חדשים ומתחדשים.

מדד ביצוע מרכזי שינויי אקלים

מאז 2009 ועד 2019, הופחתו 270 מיליון טונות של גזי חממה.
זוהי תמונה של השימוש באנרגיה מתחדשת בארצות הברית, אירופה וסין. באזור זה, שיעור ההמרה של אנרגיה מתחדשת צפוי לעמוד על 100% בשנת 2020.

אנו מתמקדים בתגובה למשבר שינויי האקלים

באופן ספציפי, הנחיות הבטיחות הסביבתית נוצרו תוך מחשבה על סוגיות סביבתיות רלוונטיות במיוחד עבור Samsung Electronics והן מיושמות מתוך מחשבה זו. בנוסף, אנו מנהלים את הסיכונים הכרוכים בשינויי אקלים על בסיס "מערכת הניהול הסביבתי" ו"מערכת ניהול האנרגיה" שלנו.

אסטרטגיות ותוכניות פעולה להתמודדות עם שינויי אקלים
אסטרטגיות ותוכניות פעולה להתמודדות עם שינויי אקלים
הפחתת פליטת גזי החממה באתרי עבודה · תפעול מתקנים להפחתת פליטת גזים מופלרים עבור תהליך ייצור המוליכים למחצה · ניהול פרויקטים לחיסכון באנרגיה ושיפור היעילות האנרגטית הרחבת ניהול האנרגיה באתרי עבודה · הקמת מערכות ניהול אנרגיה בכל אתרי העבודה והחזקת ההסמכה · ניהול עלויות ומדדי האנרגיה של כל אתר עבודה הפחתה בפליטת גזי החממה בשלב השימוש במוצר · פיתוח והשקה של מוצרים חסכוניים באנרגיה ניהול פליטות גזי חממה אחרות · ניהול פליטות גזי חממה בשרשרת הלוגיסטית של המוצרים, נסיעות עסקים וכו' תמיכה בספקים · מעקב אחר פליטות גזי החממה של הספקים · קידום ותמיכה בספקים למטרת הצטרפות לשרשרת האספקה של CDP

אנו מרחיבים את ניהול הפליטות שלנו בכל הרמות

פתרון בעיות דורש מידע מדויק. על מנת למדוד ולנהל במדויק את פליטות גזי החממה שלנו, סיווגנו אותן לשלושה טווחים המוגדרים על ידי פרוטוקול גזי החממה על בסיס סמיכותן לעסקים ולתפעול. איתור מוקד הפליטה המדויק בכל רמה מהווה את הבסיס לניהול גזי חממה בדרך המיטבית. טווח 1 מתייחס לפליטות גזי חממה בעת ייצור מוצרים באתרי העבודה של Samsung Electronics, בעוד פליטות עקיפות מטווח 2 משויכות לרכישות האנרגיה של אתרי העבודה להפקת חשמל וקיטור. טווח 3 מכסה את הפליטות שאינן באתר העבודה, כגון פליטות כתוצאה מפעילות לוגיסטית, נסיעות עסקים, שרשרת האספקה שלנו והשימוש במוצרינו. אנו משתמשים בניתוח זה כדי לנהל באופן מערכתי את כל הפליטות, בין אם ישירות או עקיפות, הקיימות באתרי העבודה שלנו, את השימוש במוצרינו ואת שרשרת האספקה שלנו.

תרשים זה עוסק בפליטות גזי חממה בטווחים המתאימים. טווח 1 מתייחס לפליטות ישירות של גזי חממה, טווח 2 מתייחס לפליטות עקיפות מחשמל, קיטור וכו', וטווח 3 מתייחס לכל הפליטות העקיפות האחרות מפעילות לוגיסטית, ספקים, שימוש במוצרים וכו'.
תרשים זה עוסק בפליטות גזי חממה בטווחים המתאימים. טווח 1 מתייחס לפליטות ישירות של גזי חממה, טווח 2 מתייחס לפליטות עקיפות מחשמל, קיטור וכו', וטווח 3 מתייחס לכל הפליטות העקיפות האחרות מפעילות לוגיסטית, ספקים, שימוש במוצרים וכו'.
טווח 1 (פליטות גזי חממה ישירות) וגם
טווח 2 (פליטות עקיפות מחשמל)

· ניתוח חודשי של פליטות באתרי עבודה בעולם על בסיס מערכת ניהול גזי החממה
· התקנת ציוד לטיפול בגזים מופלרים בתהליך עיבוד המוליכים למחצה, עם שיעור פירוק של 90% ומעלה
· התקנת ציוד יעיל במיוחד והמרת תאורת פנים ל-LED באתרי עבודה בעולם

תמונה פנורמית של אתר העבודה של Samsung Electronics.
היקף 3 (כל הפליטות העקיפות האחרות מהשרשרת הלוגיסטית, מהספקים, מהשימוש במוצרים וכדומה)

- ביצוע פרויקטים לצמצום פליטת גזי החממה לשיפור היעילות האנרגטית בלוגיסטיקה.
- גילוי פרויקטים בתחום צמצום פליטת גזי החממה על ידי הענקת תמיכה באתר לספקים גדולים.
- הגברת השימוש בשיחות ועידה בווידיאו וצמצום מספר נסיעות העסקים הבין-לאומיות.

תצלום של משאית לוגיסטיקה (משאית בטיחות של Samsung Electronics)

אנו משתמשים בטכנולוגיה מתקדמת כדי לשפר את החיסכון באנרגיה

בזכות טכנולוגיות המוצר המתקדמות שלה, Samsung Electronics מתפתחת בעודנו מנסים לאפשר דרך חיים מודעת ונוחה יותר לסביבה. לשם השגת מטרה זו, Samsung מפעילה ברחבי החברה כולה קבוצות ייעוץ סביבתיות שנפגשות פעמיים בשנה. באמצעות פגישות אלה, Samsung חולקת מידע בנוגע לדרישות סביבתיות ופיתוח טכנולוגיות חדשניות עם מומחים לענייני איכות הסביבה מהחטיבות העסקיות השונות, וחוקרת טכנולוגיות לחיסכון באנרגיה לפיתוח מוצרים חסכוניים ביותר באנרגיה. בשנת 2019, הפחתנו את צריכת האנרגיה השנתית ב-42% בהשוואה לשנת 2008 על ידי אימוץ מדחסים חסכוניים במיוחד באנרגיה למקררים ומחלפי חום יעילים ביותר למזגנים.

דוגמה ליישום אינטרנט של הדברים באתר עבודה גלובלי

Samsung Electronics שואפת להשיג חיסכון באנרגיה לא רק במוצרינו אלא גם במתקנים שבהם נעשה שימוש בכל אתרי העבודה שלנו. יישמנו מערכת ניטור וסביבת בקרה פעילה המבוססות על האינטרנט של הדברים במערכות ה-HVAC (חימום, אוורור ומיזוג אוויר) במרכז ההדרכה יאונגדאוק בקוריאה ובאתר העבודה בהו צ'י מין סיטי בווייטנאם. על ידי שימוש בטכנולוגיית האינטרנט של הדברים, פיתחנו גם אלגוריתם לחיסכון באנרגיה שמשקלל את תנאי האקלים החיצוניים, עומס ה-HVAC וקיבולת המכשיר, ובכך מאפשר בקרת תפעול מיטבית של ציוד התשתית. כתוצאה מכך, Samsung Electronics בהו צ'י מין סיטי הצליחה לצמצם את צריכת האנרגיה בשיעור של 12.4%. הטכנולוגיה מיועדת להיות מיושמת באתרי העבודה שלנו בקוריאה, ארצות הברית ובדרום-מזרח אסיה.

דוגמה ליישום אינטרנט של הדברים באתר עבודה גלובלי

אנו ב-Samsung Electronics מרחיבים ללא הרף את השימוש באנרגיה מתחדשת.

ב-2018, Samsung Electronics הצהירה על מעבר ל-100% אנרגיה מתחדשת בכל אתרי העבודה שלנו בארצות הברית, אירופה וסין עד 2020. בנוסף, על מנת להרחיב את השימוש באנרגיה מתחדשת בקוריאה, הבטחנו להתקין מתקנים פוטו-וולטאיים וגאו-תרמיים להפקת חשמל באתרי עבודה חדשים וכן בחניונים ועל גגות של אתרי עבודה קיימים בסואון, הוואסיאונג ופיונגטאק. למטרה זו, הגדרנו תוכניות ביצוע המותאמות לכל אזור ואנו פועלים לפיהן: בהודו, חתמנו על חוזי אספקת חשמל עם תחנות כוח פוטו-וולטאיות וכאלו הפועלות על אנרגיית רוח; בברזיל, חלק מהחשמל המסופק על ידי חברת החשמל מגיע מאנרגיה מתחדשת; ואתר העבודה במקסיקו רכש היתרי אנרגיה מתחדשת. כתוצאה מכך, נכון לשנת 2019, 92% מן החשמל שבו נעשה שימוש בארצות הברית, אירופה וסין מגיע מאנרגיה מתחדשת. Samsung Electronics תמשיך להרחיב את השימוש באנרגיה מתחדשת באזורים שבהם ניתן להבטיח את האנרגיה המתחדשת.

תמונות של מתקנים סולאריים וגאותרמיים במגרשי חנייה, על גגות בניינים ואתרי בנייה חדשים באתרי העסקים שלנו בסואון, הוואסיאונג ופיונגטאק.

אנו מבצעים פרויקטים בתגובה לשינויי האקלים בעולם.

Samsung Electronics מבצעת פרויקטים לא רק כדי להפחית את פליטות הפחמן שלנו ברחבי העולם, אלא גם כדי לתרום ליצירת סביבה טובה יותר.
כ-80% מהאוכלוסייה במומבסה, קניה, משתמשים בפחם כדלק עקב אספקת חשמל בלתי מספקת. שריפת פחם מייצרת חומרים מזיקים, וחומרים אלה גורמים לעלייה בשיעור המוות בטרם עת של תושבי קניה. בנוסף, שימוש עודף בפחם מחמיר את זיהום האוויר ומאיץ את בירוא היערות.
Samsung Electronics נענתה לאתגר של פתרון בעיה זו. כחלק מהאמצעים שהיא נוקטת בהם כדי להילחם בשינויי האקלים, שיתפנו פעולה עם Green Development ומצאנו דרכים לסייע לתושבי מומבסה לחיות את חייהם בסביבה בריאה יותר. לאור העובדה שניתן להשיג ביו-אתנול בעלות נמוכה, מכיוון שבאופן יחסי פועלות בקניה יותר מזקקות סוכר, Samsung Electronics השקיעה מיליון אירו בחלוקת כיריים הפועלות על ביו-אתנול לתושבי מומבסה. מכיוון שלביו-אתנול יש יעילות חום גבוהה פי שש מזו של פחם, התוצאה היתה השפעה כפולה של צמצום פליטת החומרים המזיקים תוך שמירה על שימוש בטוח במשקי בית. באמצעות חלוקת הכיריים, Samsung Electronics הצליחה לתרום ליצירת אורח חיים בריא ובטוח יותר בקרב תושבי מומבסה, כמו גם להפחית את פליטות גזי החממה.
יחד עם Green Development,‏ Samsung Electronics תמשיך במאמציה להמריץ את הכלכלה המקומית ולשפר את הסביבה באמצעות חינוך לרכישה, לייצור ולמכירה של כיריים וביו-אתנול לתושבים.

תמונה של Samsung Electronics בזמן ביצוע פרויקטים בתגובה לשינויי האקלים בעולם.
המוצרים הידידותיים לסביבה שלנו שומרים על בריאות כדור הארץ
תמונת רקע לעמוד מוצרים ידידותיים לסביבה