מוצרים בעלי גישה אקולוגית

המוצרים הידידותיים לסביבה שלנו הופכים את העולם לבריא יותר

דף המוצרים הידידותיים לסביבה שלנו - תמונה חזותית ראשית (key visual)

סמסונג מוצרי אלקטרוניקה נותנת את העדיפות הגבוהה ביותר לנושאי סביבה--מרגע תכנון המוצר ועד להשלכתו הסופית לפסולת. תהליך Eco-design Process שלנו אומץ בשנת 2004, ומנתח ביסודיות את ההשפעה הסביבתית של המוצר. אנו עושים את המיטב בכדי שהמוצרים שלנו יהיו בעלי גישה אקולוגית, ובו בעת גם פונקציונליים -- משימור מקורות ויצירת מוצרים חדשים וחדשניים, הקלים למיחזור כאשר מסתיים השימוש בהם. זאת הסיבה שמוצרינו מוכרים מסביב לעולם כמוצרים ידידותיים לסביבה.

סרטון וידאו בנושא מוצרי סמסונג אלקטרוניקה בעלי גישה אקולוגית

2020 KPI: מפתחים מוצרים עם גישה אקולוגית

פיתוח מוצרים ידידותיים לסביבה

תרשים זה מציג את מדדי הביצוע המרכזיים עבור 2020: ניהול סביבתי. היעד עבור שיעור פיתוח המוצרים הידידותיים לסביבה הוא מעל ל-90%.

שיפור החיסכון באנרגיה של מוצרים

 תרשים זה מציג את מדדי הביצוע המרכזיים עבור 2020: ניהול סביבתי. היעד עבור שיעור החיסכון באנרגיה הוא 65%.

‎ Eco-design Process‎לוקח בחשבון את השפעתו הסביבתית של המוצר כבר משלב התכנון

Eco-design Process היא שיטת הערכה ידידותית לסביבה, המשמש במהלך שלב תכנון המוצר. אנו בוחנים לעומק את השפעתו הסביבתית של המוצר בכל שלב -- מעיצוב המוצר ועד לוגיסטיקה, הפצה והשבה (take-back). בעת התהליך, אנו מזהים תכונות מוצר מסוימות, המתיישרות עם שיטות הגישה האקולוגית, כמו שימוש במינימום מקורות בייצור, הסרת אריזות מיותרות, יעילות ההפצה ומיחזור אפקטיבי של המוצר כאשר מסתיים השימוש בו.
במקרה של המקררים Eco-design Process הוביל אותנו להחלפת חומר מדלל אוזון בחומר מקרר בעל גישה אקולוגית. בנוסף, הייתה לנו התקדמות טכנולוגית באמצעות שימוש במדחס, הממזער את איבוד האנרגיה ומזרים אויר קר במידת הצורך לשמירת טריות המזון. בדרך זו Eco-design Process מאפשר לסמסונג אלקטרוניקה להציע מוצרים המתחשבים בסביבה ובו בעת, עושים את החיים נוחים יותר.

יישום תהליך עיצוב אקולוגי במכשיר Galaxy Note 8 ובמכשירי טלוויזיה מדגמי QLED

החידושים המוצעים במכשיר Galaxy Note 8 הגדירו מחדש את ביצועיהם של הסמארטפונים. והחידושים בכל הקשור לביצועיו הסביבתיים של המכשיר לא היו שונים. באמצעות יישום תהליך העיצוב האקולוגי שלנו, שלא רק עומד בדרישות תקני איכות הסביבה של מדינות שונות, אלא גם לוקח בחשבון השפעות אפשריות על הסביבה שחורגות מאלה שנלקחות בחשבון כחלק מהרגולציה, Galaxy Note 8 עוצב עם ביצועים סביבתיים טובים יותר. במכשירי הטלוויזיה מדגמי QLED של Samsung נעשה שימוש בטכנולוגיית Quantum Dot נטולת קדמיום תוך התגברות על המגבלות הטכניות שמאפיינות את טכנולוגיות ה-Quantum Dot הקונבנציונליות, שבהן יש להשתמש בקדמיום להשגת יעילות בשימוש. בעקבות מאמצים אלה, Galaxy Note 8 זכה לדירוג זהב של ה-Electronic Product Environmental Assessment Tool (הכלי להערכה סביבתית של מוצרים אלקטרוניים-EPEAT)., וטלוויזיות QLED זכו בינואר 2017 בפרס Cutting Edge Sustainable Materials Management Challenge Award של הסוכנות להגנת הסביבה (EPA) של ארה""ב.

יישום תהליך עיצוב אקולוגי במכשיר Galaxy Note 8 ומכשירי טלוויזיה מדגמי QLED
This is a description of our eco-consciously designed smartphone Galaxy S8 and QLED televisions designed with Quantum Dot technology. In addition to photos of the two products, we describe the eco-conscious design elements of each product. First, we use recycled plastic for 20% of the charger case (PC), and 30% of the internal tray (PS and PET). Second, we use recycled paper for 50% of the weight of our unit box packaging. Third, we reduced the use of potentially hazardous substances such as polyvinyl chloride, phthalate, beryllium, antimony, and brominated and chlorinated flame retardants. Fourth, we increased energy efficiency by adding an ultra power saving mode, and applying adaptive fast charging technology. Fifth, we received environmental certifications from the UK Carbon Trust, the US UL and EPEAT. The eco-conscious elements of our QLED televisions are as follows: First, for the first time in the television industry, we applied cadmium-free Quantum Dot technology, reducing the use of hazardous substances. Second, we used bioplastics including 20% sugar canes for our accessory packaging. Third, we attained Grade A for energy usage efficiency, and reduced energy usage with light sensors. Fourth, we applied a screwless snap design, reducing the use of resources.
הערכות סביבתיות למוצרים המרכזיים

סמסונג אלקטרוניקה מקיימת הערכות סביבתיות למוצרים המרכזיים, ומיישמת באופן קפדני את תקני ההסמכה הבינלאומיים. אנו מאמצים את קריטריון ההערכה Eco-Label של ממשלת קוריאה, ואת Electronic Product Environmental Assessment Tool של ארה"ב (EPEAT) ואת תקני ההסמכה בדבר קיימות שלUS Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM).
כחלק מהמחויבות שלנו לנושא המודעות הסביבתית, פיתחנו אינדיקטור המראה את קצב פיתוח המוצרים בעלי גישה אקולוגית, ואנו מפרסמים את המספרים הללו. סמסונג אלקטרוניקה תמשיך להתקדם, כך שיותר מ 90% אחוז ממוצרינו יהיו בעלי גישה אקולוגית עד שנת 2020.

חומרים בעלי רגישות סביבתית מבוקרים בהקפדה בכל המוצרים
כדי לעשות אותם בטוחים לשימוש

תחת העיקרון של "לא מתפשרים על נושאים סביבתיים" סמסונג אלקטרוניקה עוקבת מקרוב אחר חומרים בעלי רגישות סביבתית. בהתאם לתקנות סביבתיותבינלאומיות הדוקות יותר, אנו הקמנו את ה 'סטנדרטים לבקרת חומרים המצויים במוצרים', ומבצעים בדיקות יסודיות מעמיקות וניהול מעקב על כל המרכיבים וחומרי הגלם שבהם נעשה שימוש. אנו ניסחנו באופן וולונטרי תכניות להפחתה בחומרים מוגבלים,כמו גם בחומרים בעלי רגישות סביבתית כמו: פוליויניל כלוריד‎(PVC)‎, מעכבי בעירה ברומיים ‎(BFRs)‎, בריליום ואנטימון. בכל הזמן הזה, אנו ממשיכים להפחית את השימוש בחומרים בעלי רגישות סביבתית במוצרינו.
סמסונג אלקטרוניקה מנהלת חומרים בעלי רגישות סביבתית באופן יזום מאז שנת 2004, שנתיים לפני שנכנסה לתוקפה הוראת EU’s Restriction of Hazardous Substances ‎(RoHS)‎ Directive. הדחף להקמת מערך הניהול הפנימי הקפדני לפני שהאיחוד האירופי החיל את ההוראה, נבע מפילוסופיית ההנהלה של סמסונג אלקטרוניקה והשמת דגש על נושא הסביבה. החל משנת 2005, בנינו מעבדה לבחינת חומרים בעלי רגישות סביבתית ותרכובות אורגניות נדיפות, והקמנו מערכת בקרה עצמית. בנוסף, הוסמכנו כמעבדת מבחן מאושרת ע"י המרכז הפדרלי למחקר ובחינת חומרים ‎(BAM)‎ בגרמניה, והשגנו הכרה בדבר האמינות והמומחיות בניתוח חומרים כימיים.
סמסונג אלקטרוניקה מכירה בנושא הסביבה כערך חשוב לעתיד, ולכן אימצנו סטנדרטים משלנו, קפדניים יותר מהדרישות הבינלאומיות, במובן של אימות וניהול חומרים מסוכנים. תקני הניהול שלנו לחומרים מסוכנים מחולקים ל-4 סוגים, לפיהם אנו בוחנים ומשפרים את מוצרינו, בכדי לעשותם בטוחים יותר ובעלי גישה אקולוגית.

תמונה של ניהול חומרים בעלי רגישות סביבתית ע"י XRF
היסטוריית ניהול החומרים בעלי רגישות סביבתית של סמסונג אלקטרוניקה
ב-2018 · תכניות להגבלת 4 סוגי פתלטים (DEHP, BBP, DBP, DIBP)בכל המרכיבים
ב-2016 · תכניות להגבלת 4 סוגי פתלטים (DEHP, BBP, DBP, DIBP)במרכיבים חדשים
ב-2015 · איסור השימוש HBCD ונונילפנול
ב=2013 · ב= הוצגו מוצרים ללא פתלטים וללא אנטימון (בחלקים של מחשבים ניידים, טלוויזיות, מסכים ומערכות בידור ביתיות)
ב-2012 · הוצגו PVC-חומרים ללא (בחלקים של מחשבים ניידים, טלוויזיות, מסכים ומערכות בידור ביתיות)
· איסור על שימוש ב מעכבי בעירה כלורידיים בטלפונים ניידים ונגני MP3
ב-2011 · הוצגו טלפונים ניידים נטולי תרכובות בריליום
ב-2010 · נאסר על שימוש בקובלט כלורידי
· הוצגו טלפונים ניידים, מצלמות ונגני MP3 נטולי BFRs and PVC
ב-2008 · נאסר השימוש בחומצהPFOS ותרכובות אנטימוניות
· הוצגו טלפונים ניידים נטולי BFRs ו PVC (בחלק מהדגמים)
ב-2006 · הוצגו תכניות להפחתה של BFRs וPVC
ב-2005 · נאסר על שימוש ב- PBB ו- PBDEבכל המוצרים ו- BFRs בחומרי אריזה
· פיתוח עץ טכני להפחתת השימוש ב- BFRs (שיפור שרשרת האספקה)
ב-2004 · הוסרו לחלוטין קדמיום (Cd), עופרת(Pb), כספית (Hg) וכרום הקסוולנט (Cr6+)
ב-2003 · הוצגו הסטנדרטים לבקרת חומרים שנעשה בהם שימוש במוצרים
  • סטנדרטיםלבקרת חומרים שנעשה בהם שימוש במוצרים 1.08 MB הורדה
  • REACH SVHC הצהרה 176.9 KB הורדה

סמסונג אלקטרוניקה מאמינה שיש לבקר בקפידה חומרים בעלי רגישות סביבתית בשרשרת האספקה. אם ספקים משתמשים בחומרים בעלי רגישות סביבתית בחומרי הגלם, מרכיבים ומוצרים שלא טופלו כהלכה, המוצר הסופי שלנו לא יהיה ידידותי לסביבה. לכן, בכדי למנוע מהספקים שלנו את השימוש בחומרים בעלי רגישות סביבתית, ולאפשר ניהול קפדני של חומרים, יישמנו את מערכת ההסמכה Eco-Partner.

Samsung Electronics ממשיכה לחקור דרכים לחסוך באנרגיה

Samsung Electronics מנסה ללא הרף לייצר מוצרים שמנצלים משאבים ביעילות ושצורכים פחות אנרגיה לביצועים טובים יותר. אם מוצר יכול לספק ביצועים טובים אף יותר תוך שימוש בכמות קטנה יותר של אנרגיה, אז הלקוחות יוכלו לחסוך בהוצאות על אנרגיה. נעשה שימוש בפחות אנרגיה לייצור חשמל, דבר שמוביל בתורו לצמצום פליטת גזי חממה. כתוצאה מהשימוש בטכנולוגיות חדשניות וחסכניות בשימוש באנרגיה במוצרינו, הצלחנו להפחית את צריכת האנרגיה על ידי מוצרינו ב-36% בהשוואה ל2008 . פירושו של דבר הוא שהצלחנו לייצר מוצר בעל ביצועים טובים יותר תוך שימוש במחצית מכמות האנרגיה. אך איננו מסתפקים בזאת -- אנו ממשיכים בביצוע מחקר לפיתוח טכנולוגיה פורצת דרך שתפחית אף יותר את השימוש באנרגיה.

מוצרים של Samsung Electronics עם טכנולוגיה ידידותית לסביבה
תמונת מוצר טלוויזיית LED

‎ טלוויזיית LED‏ (UE65MU9000) ‎


· דירוג A+ בדירוג השימוש באנרגיה של האיחוד האירופי (סולם בין A++ ל-E)
· מגיעה עם מצב חיסכון באנרגיה
· עיצוב ללא ברגים
(תפוקה משופרת, יכולת משופרת למיחזור)
· שקיות אביזרים מורכבות מ-21% קנה סוכר

תמונת מוצר Galaxy Note8

סמארטפון (Galaxy Note8)


"· שימוש במטענים יעילים במיוחד (20% פלסטיק מוחזר, יעילות טעינה של 86%, 0.02 ואט במצב המתנה)
· מגיע עם מצב חיסכון משופר בחשמל
· שימוש בחומרים שמבוססים על חומרים ביולוגיים
(שקע אוזניות_ניילון ביולוגי, אריזה_תוצרי קנה סוכר ובמבוק)"

תמונת מוצר מקרר (DRF427500AP)

מקרר (DRF427500AP)

· הסמכה לתקן ENERGY STAR®
· מערכת קירור משולשת (Triple metal cooling)
· בקרת טמפרטורה Flex (מקרר ↔ מקפיא)
· חומר קירור נטול פחמנים הידרופלואוריים [HFC]‏ (R600a)
- המקרר המובנה הראשון שמשתמש בחומר קירור נטול HFC בארה"ב.

תמונת מוצר זיכרון 20nm 8GB HBM2 מבוסס DRAM דור 2 Aquabolt

זיכרון (20nm 8GB HBM2 מבוסס DRAM דור 2 Aquabolt)


· פי 2.7 יותר חיסכון בחשמל (פעולה ב-2.4Gb/s)
- השוואה: 8Gb GDDR5 DRAM גראפי, פועל ב-8Gb/s
· פיתוח ה-DRAM הראשון בעולם של 2.4Gb/s 8GB HBM2
· כולל שימוש בטכנולוגיה הנדסית למיטוב העברת האותות וטכנולוגיות לבקרת טמפרטורה
· מהירות העברת נתונים גבוהה פי 1.5 בהשוואה ל-HBM2 דור 1
· הראשון בעולם שמאפשר מהירות עיבוד נתונים של 1.2TB/s, מגיע עם ארבעה מודולים של 8GB

תמונת מוצר מכונת כביסה Quick Drive

מכונת כביסה (Quick Drive)

דירוג A+++ בדירוג השימוש באנרגיה של האיחוד האירופי (סולם בין A+++ ל-D)
· קיצור משך הכביסה בשיעור של 51% באמצעות שילוב הדיסק המסתובב של מכונות כביסה עם טעינה עילית במכונת כביסה עם טעינה קדמית
· הדחה אוטומטית מיטבית מודדת ומוסיפה את הכמויות המיטביות של אבקת כביסה ומרכך על סמך מצב הכביסה

תמונת מוצר מייבש חשמלי

מייבש (DV90M53A0Q‎*‎)

· מייבש חסכוני במיוחד בעל משאבת חום עם מדחס
עיקור של כביסה רטובה ויבשה באמצעות אוויר בשיעור של
99.9%· מחוון כמות מים קל לבדיקה

מאמצי סמסונג אלקטרוניקה בתחום הגישה האקולוגית מוכרים בכל העולם

מוצרי סמסונג אלקטרוניקה מוכרים בידידותם האקולוגית במדינות רבות לרבות ארה"ב, אירופה, סין וברזיל, שם הוענקו להם תעודות סביבתיות כגון תגיות אקולוגיות ותוויות פליטות הפחמן. הדבר התאפשר בזכות המאמצים ללימוד ופיתוח מוצרים ששמים את נושא איכות הסביבה בעדיפות ראשונה, בעזרת שימוש בטכנולוגיה מתקדמת. אך עבודתנו לא הושלמה -- סמסונג אלקטרוניקה תמשיך לרדוף אחר חזון 'PlanetFirst' , השם את כדור הארץ ואת הסביבהבראש סדר העדיפויות. אנו נעשה את המיטב לעשות את החיים נוחים, תוך כדי שימור הקיימות הסביבתית.

זו תמונה של תעודת סימון אקולוגי ותעודת תווית פחמן של סמסונג אלקטרוניקה. סמסונג השיגה מדרום קוריאה, סין וטייוואן באסיה, שבדיה רוסיה ומדינות צפון אירופה באירופה, ארה"ב , UL, CSA בצפון אמריקה, ברזיל במרכז ודרום אמריקה. תעודות תווית הפחמן ניתנו ע"י Carbon Footprint Labelling בדרום קוריאה ו-Carbon Trustבאנגליה. תוויות טביעת הפחמן של דרום קוריאה עוסקות בפליטת פחמן, מוצרים דלי פחמן, ומוצרים פחמן ניטרליים.
זו תמונה של תעודת סימון אקולוגי ותעודת תווית פחמן של סמסונג אלקטרוניקה. סמסונג השיגה מדרום קוריאה, סין וטייוואן באסיה, שבדיה רוסיה ומדינות צפון אירופה באירופה, ארה"ב , UL, CSA בצפון אמריקה, ברזיל במרכז ודרום אמריקה. תעודות תווית הפחמן ניתנו ע"י Carbon Footprint Labelling בדרום קוריאה ו-Carbon Trustבאנגליה. תוויות טביעת הפחמן של דרום קוריאה עוסקות בפליטת פחמן, מוצרים דלי פחמן, ומוצרים פחמן ניטרליים.

שמור, השתמש לאורך זמן, ועשה שימוש חוזר

תמונת רקע של דף יעילות המשאבים