אתרי עבודה ידידותיים לסביבה

אתרי העבודה שלנו מודעים לסביבה ופועלים בדו קיום עם הטבע.

דף האתרים הידידותיים לסביבה שלנו - תמונה חזותית ראשית (key visual)

לכל אתרי העבודה של סמסונג אלקטרוניקה הוענקה הסמכת מערכת ניהול הסביבה ומשום כך הם מתנהלים בהתאם לניהול הסביבה. אבל המאמצים שלנו למען הסביבה לא עוצרים בגבולות אתרי העבודה. אנחנו משתדלים לזהות בעיות הנוגעות לסביבה בכל אתרי העבודה שלנו ופותרים אותן. זיהוי שורש הבעיה ונקיטה בפעולה למניעתה בכל מערכת אתר העבודה מאפשרת לנו להבטיח כי הפתרונות הללו אינם זמניים בלבד או "מעט מדי, מאוחר מדי". מחוץ לאתרי העבודה, בינתיים, אנו עוסקים בהתלהבות בעבודת שימור המגוון הביולוגי בשיתוף פעולה עם הקהילות המקומיות כדי לשמר את המערכת האקולוגית.

2020 KPI: תפעול אתרי עבודה ידידותיים לסביבה

שיעור הסמכת מערכת ניהול הסביבה
תמונה זו היא מציגה את יעדיאתרי העבודה הידידותיים לסביבה. עד ל-2020, היא שואפת להיות 100% בשיעור הסמכת מערכת ניהול הסביבה. ליתר דיוק, על כל 36 מתחמי הייצור הגלובליים שלנו לעמוד בדרישות של ISO 14001 ו-OHSAS 18001.

על-ידי אימוץ מערכת ניהול הסביבה בכל אתרי העבודה,
יישמנו ניהול משולב

על מנת לתרגל את הניהול הידידותי לסביבה, סמסונג אלקטרוניקה ניהלה אתרי עבודה המבוססים על תקנים בינלאומיים לניהול הסביבה. כל אתרי העבודה שלנו ברחבי העולם הם בעלי הסמכה לניהול הסביבה מטעם ארגון התקינה הבינלאומי, ISO 14001, והסמכת מערכת ניהול האנרגיה שלו ISO 50001. סמסונג אלקטרוניקה הלכה צעד נוסף קדימה וקבעה לעצמה תקנים שדרישותיהם אפילו מחמירים יותר מאשר ההסמכות הבינלאומיות, והיא משגיחה בהקפדה על כל מה שנעשה באתרי העבודה. בנוסף מרכז ה-Global EHS (סביבה, בריאות ובטיחות) ומרכז ה-Global CS (שביעות רצון לקוחות) נמצאים תחת ניהולו הישיר של המנכ"ל על מנת לאפשר לארגון לעבוד באופן שיטתי ואורגני.

השגת 100% בניהול הסביבה

התקנים הבינלאומיים ISO 14001 ו-ISO 50001 הנם מערכות ניהול הסביבה וניהול האנרגיה שנקבעו על-ידי הוועדות הטכניות ISO. כל חברה המעוניינת לקבל הסמכה חייבת מדיניות לניהול הסביבה וצריכה לקבוע לעצמה יעדים סביבתיים ותכניות לפעולה מפורטים. כדי לעמוד בהצלחה בהערכות הקשות הנדרשות על-ידי ISO, על המועמד להוכיח את יכולתו לבצע מגוון רחב של משימות כגון הקצאת משאבים לעמידה בהתחייבויות מורכבות ומרדף יעיל אחר משימות רלוונטיות. ההסמכה אינה מוענקת פעם אחת ותקפה לעד אלא נערכים לה ביקורות שנתיות והיא מחויבת בחידוש כל שלוש שנים.
כל מתחמי העבודה של סמסונג אלקטרוניקה ברחבי העולם עברו בהצלחה את כל תהליכי ההסמכה הקשים הללו, וכדי שמערכת ניהול הסביבה שלנו תהיה איכותית ומתקדמת אף יותר, מומחים משלנו עורכים לה ביקורות פנימיות ואיננו סומכים רק על ביקורות חיצוניות.

אינפוגרפיקה זו מציגה את ניהול הסביבה. הצד השמאלי מציג את המידע של הביקורות הפנימיות והימני מציג את תמונות ההסמכות כגון ה-ISO 14001 וה-ISO 50001. מספר הביקורות הפנימיות הוא 342 ל-ו-ISO 14001 298 ל-ISO 50001.

אנו מגבשים מדיניות להפחתת פליטות גזי חממה ומיישמים אותם הלכה למעשה

ישנן פעולות בהן ניתן לנקוט ברמת החברה כדי להתמודד עם שינוי האקלים. פעולה אחת בה אנחנו נוקטים היא אמידתם האובייקטיבית והשקופה של הביצועים הנוכחיים וזיהוי שיפורים פנימיים פוטנציאליים. לשם כך, סמסונג אלקטרוניקה מאמתת כל שנה את פליטת גזי החממה שלה בפועל באמצעות צד שלישי. בנוסף, בהתבסס על אבחונים של בודקים פנימיים, חיפשנו דרכים להפחתת הפליטות שלנו ואנו ממשיכים בהתמדה לנקוט בצעדים לשיפור. המאמצים שלנו להפחתת גזי החממה הובילו אותנו להישגים משמעותיים, כגון הפחתת פליטת גזי חממה באתרי העבודה הגדולים שלנו בקוריאה.

אינפוגרפיקה זו מציגה את פליטת גזי החממה הישירה באתרי העבודה הקוריאניים. בשנת 2014, זה היה 2.2749 מיליון טון Co2eq, בשנת 2015 1.8214 טון Co2eq, בשנת 2016 1.788 מיליון טון CO2eq. בהשוואה לזו של 2014, הכמות הופחתה ב-21% בשנת 2016.

מאמציה של סמסונג אלקטרוניקה להפחתת פליטת גזי חממה
בעיבוד מוליכים למחצה, ניקוי פני פרוסות הסיליקון מחייב את השימוש ב-F-Gas, סוג של גז חממה. וופר הוא פרוסת סיליקון דקה המשמשת בסיס למוליך למחצה. האיכות והביצוע של מוליך למחצה תלויים במידה רבה במצב פני הוופר, כך שהשימוש ב-F-Gas היה בלתי נמנע. לכן, סמסונג אלקטרוניקה ערכה מחקר למציאת דרכים לשימור פליטות ה-F-Gas ברמה מזערית, וכתוצאה מכך, פותח והותקן ציוד חדש להפחתת פליטות גזי חממה. פרי שיתוף הפעולה בין סמסונג אלקטרוניקה וסמסונג הנדסה, הוא ציוד זה המפחית באופן דרמטי את השימוש ב- F-Gas, שלא רק מפרק את הגז אלא גם מפחית באופן משמעותי את כמות האנרגיה הדרושה להפעלת הציוד. שיטת פירוק הגז הקודמת באמצעות חום גבוה דרשה הרבה אנרגיה ובכך היא עצמה גרמה לפלטת גזי חממה נוספים. יחד עם זאת, הטכנולוגיה החדשה מאפשרת את פירוק גזי החממה בטמפרטורות נמוכות, וכתוצאה מכך צריכת האנרגיה מופחתת. הודות למאמצים אלה, אנו מטפלים ביותר מ-90% מגזי החממה המופקים באתרי העבודה שלנו.

אנו מקטינים את הפגיעה שלנו בסביבה
על-ידי הפחתת פליטת מזהמים מאתרי העבודה שלנו

במהלך תהליך הייצור לא ניתן להימנע מהפקת תוצרי לוואי שיכולים להשפיע על האטמוספרה ועל איכות המים. סמסונג אלקרוניקה משקיעה רבות בהפחתת ההשפעות השליליות של מזהמים כאלה על הסביבה, לדוגמה, על-ידי החלפת ציוד ושיפור בתהליך הייצור. הבוילרים שלנו צוידו עם מבערים “low-NOx” המשתמשים בפחות אנרגיה ומפחיתים את פליטות ה-NOx וה-CO2 באופן משמעותי. בנוסף לנ"ל, בעת הקמת קו ייצור, אנו מתקינים ציוד לבקרת זיהום המותאם לאותו קו. בפרט, הגדלנו את מתקני הטיפול במים שלנו באתרי העבודה בקוריאה להסרת 97.6% מהמזהמים. יתר על כן, הפסולת המסוכנת מאוחסנת במכלים מיוחדים למניעת דליפתה כך שלא קיימת כלל אפשרות לזיהום הקרקע. כמו כן אנו יוזמים פעולות למניעת זיהום שבמהלכן אנו בודקים אלמנטים שעלולים לייצר מזהמים ומסירים אותם מראש. איננו חוסכים כל מאמץ למזעור הפגיעה בסביבה שלנו באמצעות יוזמות שונות לבקרת ומניעת זיהום, בהן אנו נוקטים עוד לפני תחילת הייצור וכן לאחריו.

אינפוגרפיקה זו מציגה את ההשקעה בשמירה על הסביבה. בשנת 2012 הושקעו 4,915 מיליארד KRW בשמירה על הסביבה, בשנת 2013 הושקעו 5.82 מיליארד KRW, בשנת 2015 הושקעו 6.59 מיליארד KRW, בשנת 2016 הושקעו 9.334 מיליארד KRW. נכון לשנת 2016 הגדלת ההשקעה הינה של כ-90% בהשוואה ל-2012.

כדי לשמור על בריאות כדור הארץ,
אנו תומכים ביוזמות שמירה על המגוון הביולוגי

השמירה על המערכת האקולוגית וההגנה על הסביבה הם חלקים חשובים של שמירה על כוכב לכת בריא. עובדי סמסונג אלקטרוניקה משתתפים בפעילויות המיועדות לשמירה על בריאות המערכת האקולוגית. על ידי שיתוף הפילוסופיה הבסיסית של שמירה על המגוון הביולוגי, ועל ידי ארגון מסעות פרסום המדגישים את חשיבותו, אנו מעודדים מאוד את השתתפות העובדים.

אינפוגרפיקה זו מציגה את הפילוסופיה הבסיסית ואת תכניות הפעולה של סמסונג אלקטרוניקה להבטחת המגוון הביולוגי. הפילוסופיה הבסיסית היא "סמסונג אלקטרוניקה מודעת ליתרונות ולחשיבות של המערכת האקולוגית ושל המגוון הביולוגי". למזעור הפגיעות במגוון הביולוגי, אנו עוסקים באופן פעיל ביוזמות לשמירה על המערכת האקולוגית". עבור תכניות הפעולה, 1) כל העובדים מכירים בכך שהשמירה על המגוון הביולוגי הנה אחד הערכים העיקריים של ניהול הסביבה, 2) להעריך ולנתח את השפעת מוצר מסוים על המערכת האקולוגית ועל המגוון הביולוגי לאורך מחזור החיים שלו ולשאוף למזער כל השפעה שלילית, 3) לתעדף אזורים בעלי מגוון ביולוגי גדול בכלאתרי העבודה בדרום קוריאה ובחו"ל, ולעסוק בפעילויות לשמירה על המגוון הביולוגי העונות לצרכים המקומיים, ו-4) לשמור על קשר רציף עם העובדים, הקהילות המקומיות, הארגונים הלא ממשלתיים ועם בעלי עניין אחרים ולתרום להגברת המאמצים לשמירה על המגוון הביולוגי של הקהילות המקומיות.
הגנה על בתי גידול של מינים הנמצאים בסכנת הכחדה

זיהינו מינים בסכנת הכחדה ובתי גידול שלהם באזורים שבהם ממוקמים אתרי העבודה שלנו, ואנו עוסקים בקמפיינים לשמירה על המגוון הביולוגי בשיתוף עם ארגונים רלוונטיים, כולל קהילות מקומיות, מוסדות ציבוריים והאקדמיה.

אינפוגרפיקה זו מציגה מינים בסכנת הכחדה הסמוכים לאתרי העבודה שבדרום קוריאה. בסווון סיטי, יש יונק 1, 6 ציפורים, 2 דו-חיים וצמח 1. בעיר הוואסאונג, יונק 1, 26 ציפורים, 3 דו-חיים, חרק 1, ו-2 צמחים. בגוואנגו, 5 יונקים, 6 ציפורים, דג 1, וצמח 1 הם בסכנת הכחדה. ביונגין, 2 דו-חיים, וחרק 1, באסאן, יונק 1, 19 ציפורים, 3 דו-חיים ועוד 2 של סוג אחר הנם במצב קריטי. בגומי, יש 2 יונקים, 7 ציפורים, דג 1, ו-3 צמחים כמינים בסכנת הכחדה.

שמירה על עגור לבן-עורף - שיקום אדמות ביצות ‎(Jaedurumi + Haepyeong) ‎Jaepyeong
בשנת 2013, אתר העבודה של סמסונג אלקטרוניקה בגומי, פרובינצית Gyeongsangbuk-do הפכה לראשונה בקוריאה שחתמה על שותפות בשמירה על המגוון הביולוגי עם הממשלה המרכזית והמקומית והאוניברסיטאות. מאז, תמכנו בהזרעה מלאכותית של שני זוגות של עגורים לבני-עורף בסכנה (ערך טבע קוריאני מס. 203) שהובאו מהולנד.בחודש אפריל 2016, מרכז הצפרות של המכון לחקר הסביבה היה מסוגל לגדל את הציפורים בהצלחה. הדבר יעזור לשחזר את המערכת האקולוגית של Wetlands Haepyeong, בית גידול לציפורים נודדות, והוא מהווה תרומה משמעותית לשמירה על המגוון הביולוגי.

שימור של דיונות החול החופיות
באתר העבודה שלנו Onyang בפרובינציית Chungcheongnam-do , אנחנו משתפים פעולה עם האגף לשימור סביבתי של אגני הנהרות מאז 2008 כדי לשמר את דיונות החול החופיות, אשר מהוות בית גידול לשני מינים בסכנת הכחדה, האנפה הסינית ולטאת האצן המונגולי.נכון לעכשיו, בעיר בוריאונג, אנו תומכים בפעילויות כגון ניקוי האוקיינוס, הסרת צמחים זרים פולשניים והגנה על דיונת החול Sohwang, בעוד שבעיר אסאן אנו תומכים ביצירת בתי הגידול silvergrass.

השמדת מיני דגים/צמחים זרים
מפעלי גהיונג והוואסונג שלנו בפרויקט Gyeonggi-do מבצעים פעולות שימור של מערכות אקולוגיות מדי שנה בזרמי Osan ו-Woncheonri, משמידים מינים זרים, מאכילים את חיות הבר ומפעילים קמפיינים להגנת הסביבה.

אירוע יום המים העולמי

המים הם המקור לכל החיים. מדי שנה, כל אתרי העבודה של סמסונג אלקטרוניקה ברחבי העולם מציינים את יום המים העולמי ב-22 במרץ ומבצעים פעילויות לשימור נחלים ומערכות אקולוגיות של האוקיינוס. לא רק עובדים, אלא גם אנשים מרקעים שונים, כגון קהילות מקומיות, קבוצות אזרחיות ואנשי אקדמיה, כולם מתאחדים לתמוך בקמפיינים לשימור מים, בחינוך לשמירת משאבי המים ובפעולות שימור אחרות. הסיבה לכך היא כי המים יכולים להיות מוגנים רק כאשר אנו עובדים יחד.

תמונה מאירוע יום המים העולמי
מעצבים יחד את העתיד: אנו שואפים ליצור שרשרת אספקה בת קיימא
תמונת רקע של דף שרשרת האספקה