אתרי עבודה ידידותיים לסביבה

אתרי העבודה הידידותיים לסביבה שלנו פועלים בדו קיום עם הטבע

תמונה מרכזית של עמוד אתרי עבודה ידידותיים לסביבה

לכל אתרי העבודה של סמסונג אלקטרוניקה הוענקה הסמכת מערכת ניהול הסביבה ומשום כך הם מתנהלים בהתאם לניהול הסביבה. אבל המאמצים שלנו למען הסביבה לא עוצרים בגבולות אתרי העבודה. אנחנו משתדלים לזהות בעיות הנוגעות לסביבה בכל אתרי העבודה שלנו ופותרים אותן. זיהוי שורש הבעיה ונקיטה בפעולה למניעתה בכל מערכת אתר העבודה מאפשרת לנו להבטיח כי הפתרונות הללו אינם זמניים בלבד או "מעט מדי, מאוחר מדי". מחוץ לאתרי העבודה, בינתיים, אנו עוסקים בהתלהבות בעבודת שימור המגוון הביולוגי בשיתוף פעולה עם הקהילות המקומיות כדי לשמר את המערכת האקולוגית.

מדד ביצוע מרכזי ל-2020: אתרי עבודה ידידותיים לסביבה

שיעור הסמכת מערכת ניהול הסביבה
תמונה זו היא היעד לאתרי עבודה ידידותיים לסביבה. עד שנת 2020, המטרה היא להגיע לשיעור של 100% בהסמכת מערכות הניהול הסביבתי. בפרט, כל 36 אתרי הייצור שלנו בכל העולם צריכים לעמוד בתקני ISO 14001 ו-OHSAS 18001s.

על-ידי אימוץ מערכת ניהול הסביבה בכל אתרי העבודה,
יישמנו ניהול משולב

על מנת לתרגל את הניהול הידידותי לסביבה, סמסונג אלקטרוניקה ניהלה אתרי עבודה המבוססים על תקנים בינלאומיים לניהול הסביבה. כל אתרי העבודה שלנו ברחבי העולם הם בעלי הסמכה לניהול הסביבה מטעם ארגון התקינה הבינלאומי, ISO 14001, והסמכת מערכת ניהול האנרגיה שלו ISO 50001. סמסונג אלקטרוניקה הלכה צעד נוסף קדימה וקבעה לעצמה תקנים שדרישותיהם אפילו מחמירים יותר מאשר ההסמכות הבינלאומיות, והיא משגיחה בהקפדה על כל מה שנעשה באתרי העבודה. בנוסף מרכז ה-Global EHS (סביבה, בריאות ובטיחות) ומרכז ה-Global CS (שביעות רצון לקוחות) נמצאים תחת ניהולו הישיר של המנכ"ל על מנת לאפשר לארגון לעבוד באופן שיטתי ואורגני.

השגת 100% ניהול סביבתי

התקנים הבינלאומיים ISO 14001 ו-ISO 50001 מהווים בהתאמה את מערכות ניהול הסביבה והאנרגיה שנקבעו על ידי הוועדה הטכנית של ארגון ISO. חברות שמבקשות לזכות בהסמכה לתקנים אלה חייבות להחזיק במדיניות ניהול סביבתי וחייבות לנסח יעדים ותוכניות פעולה סביבתיים מפורטים. על מנת לעבור את תהליך ההערכה הקפדני של ארגון ISO, על חברה מועמדת להדגים את יכולתה לבצע מגוון משימות כגון הקצאת משאבים לביצוע פרויקטים מורכבים וחיפוש יעיל אחר משימות רלוונטיות. ההסמכה אינה תהליך חד-פעמי, אלא כוללת ביקורות שנתיות ותהליך של הסמכה מחדש אחת לשלוש שנים. 

אתרי העבודה של Samsung Electronics ברחבי העולם הצליחו כולם לעמוד בהצלחה בתהליכי ההסמכה הקשים הללו, וכדי להשיג מערכת ניהול סביבתי אף מתקדמת יותר, אנו עורכים ביקורות פנימיות שמבוצעות על ידי המומחים שלנו, במקום להסתמך רק על ביקורות חיצוניות.
תרשים זה מציג את הניהול הסביבתי. בצד שמאל מוצג המידע לגבי מבקרי פנים ובימין תמונות של הסמכות כמו ISO 14001 ו-ISO 50001. מספר מבקרי הפנים הוא 360 עבור ISO 14001,‏ 344 עבור ISO 50001.

אנו מנסחים מסמכי מדיניות להפחתת פליטות גזי החממה
ואז מיישמים אותם

ישנן פעולות שניתן לבצע ברמת החברה כדי להתמודד עם שינויי האקלים. אמצעי אחד כזה הוא להעריך בצורה אובייקטיבית ושקופה את הביצועים בהווה ולזהות שיפורים פנימיים אפשריים. לשם כך, Samsung Electronics בודקת ומאמתת מדי שנה את שיעור פליטות גזי החממה שלה בפועל באמצעות צד שלישי. בנוסף, בהתאם לאבחנות של הבודקים הפנימיים שלנו, חיפשנו דרכים להפחית את שיעור הפליטות שלנו ונקטנו ללא הרף בצעדים לשיפור. אחד מהתחומים העיקריים שבהם התמקדנו כדי להפחית את גזי החממה הוא הניסיון הבלתי פוסק להפחית את פליטות הגזים המופלרים, שמשפיעים באופן ניכר על ההתחממות הגלובלית. מדיניות זו הובילה להתקדמות ניכרת, במיוחד בעסקי ייצור המוליכים למחצה שלנו.

תרשים זה מציג את מצב ההפחתה המצטברת בפליטת הגזים המופלרים באתרי Samsung בקוריאה, שבה שממוקמים רוב אתרי הייצור של המוליכים למחצה שלנו. ההפחתה המצטברת בשיעור פליטת הגזים המופלרים גדלה מדי שנה, ועלתה מ-1.98 מיליון Co2eq בשנת 2015, ל-3.63 Co2eq בשנת 2016, ל-5.48 Co2eq בשנת 2017, ל-7.37 Co2eq בשנת 2018. סך כמות ההפחתה המצטברת בארבע השנים החולפות עומד על 7.37 מיליון Co2eq.

מאמציה של סמסונג אלקטרוניקה להפחתת פליטת גזי חממה
בעיבוד מוליכים למחצה, ניקוי פני פרוסות הסיליקון מחייב את השימוש ב-F-Gas, סוג של גז חממה. וופר הוא פרוסת סיליקון דקה המשמשת בסיס למוליך למחצה. האיכות והביצוע של מוליך למחצה תלויים במידה רבה במצב פני הוופר, כך שהשימוש ב-F-Gas היה בלתי נמנע. לכן, סמסונג אלקטרוניקה ערכה מחקר למציאת דרכים לשימור פליטות ה-F-Gas ברמה מזערית, וכתוצאה מכך, פותח והותקן ציוד חדש להפחתת פליטות גזי חממה. פרי שיתוף הפעולה בין סמסונג אלקטרוניקה וסמסונג הנדסה, הוא ציוד זה המפחית באופן דרמטי את השימוש ב- F-Gas, שלא רק מפרק את הגז אלא גם מפחית באופן משמעותי את כמות האנרגיה הדרושה להפעלת הציוד. שיטת פירוק הגז הקודמת באמצעות חום גבוה דרשה הרבה אנרגיה ובכך היא עצמה גרמה לפלטת גזי חממה נוספים. יחד עם זאת, הטכנולוגיה החדשה מאפשרת את פירוק גזי החממה בטמפרטורות נמוכות, וכתוצאה מכך צריכת האנרגיה מופחתת. הודות למאמצים אלה, אנו מטפלים ביותר מ-90% מגזי החממה המופקים באתרי העבודה שלנו.

אנו מצמצמים את השפעתנו על הסביבה באמצעות הפחתת פליטת המזהמים מאתרי העבודה שלנו

בתהליך הייצור נוצרים באופן בלתי נמנע תוצרי לוואי שעשויים להשפיע על איכות האוויר והמים. Samsung Electronics משקיעה מאמצים רבים בצמצום ההשפעות השליליות שיש למזהמים מעין אלה על הסביבה על ידי, למשל, החלפת ציוד ושיפור תהליכים. ציידנו את הדוודים שלנו במבערי "low NOx" שצורכים פחות אנרגיה ומפחיתים באופן משמעותי את פליטת תחמוצת החנקן והפחמן הדו-חמצני. בנוסף, בעת הקמתו של קו ייצור, אנו מתקינים ציוד לבקרת זיהום שמכויל בצורה מיטבית עבור אותו קו. ובפרט, הרחבנו את מתקני הטיפול במים באתרי העבודה שלנו בקוריאה כדי להסיר 97.6% מכל המזהמים. יתר על כן, פסולת מסוכנת מאוחסנת במכלים מיוחדים כדי להבטיח שלא יהיו דליפות, ולמנוע לחלוטין את האפשרות לזיהום הקרקע. אנו נוקטים גם ביוזמות למניעת זיהום שבהן אנו בוחנים רכיבים שעלולים לגרום לזיהום ומסירים אותם מראש. איננו חוסכים במאמצים בניסיון לצמצם את השפעתנו על הסביבה ואנו מיישמים יוזמות שונות לבקרה ולמניעה של זיהום, שיוצאות לפועל אפילו לפני תחילת תהליך הייצור, וממשיכות אחריו.

תרשים זה מציג את היקף ההון שהושקע על ידי Samsung בשיפור הביצועים הסביבתיים של עסקיה. השקעתה של Samsung בנושאים סביבתיים הסתכמה בשנת 2013 בסכום של 5.82 מיליארד וון דרום קוריאני, בשנת 2014 בסכום של 6.883 מיליארד וון דרום קוריאני, בשנת 2015 בסכום של 6.59 מיליארד וון דרום קוריאני, בשנת 2016 בסכום של 9.334 מיליארד וון קוריאני בשנת 2017 בסכום של 9.515 מיליארד וון דרום קוריאני ובשנת 2018 בסכום של 9.167 מיליארד וון דרום קוריאני. ההשקעה בנושאים סביבתיים בשנת 2018 הייתה גבוהה ב-58% מזו של שנת 2013.

כדי לשמור על בריאות כדור הארץ,
אנו תומכים ביוזמות שמירה על המגוון הביולוגי

השמירה על המערכת האקולוגית וההגנה על הסביבה הם חלקים חשובים של שמירה על כוכב לכת בריא. עובדי סמסונג אלקטרוניקה משתתפים בפעילויות המיועדות לשמירה על בריאות המערכת האקולוגית. על ידי שיתוף הפילוסופיה הבסיסית של שמירה על המגוון הביולוגי, ועל ידי ארגון מסעות פרסום המדגישים את חשיבותו, אנו מעודדים מאוד את השתתפות העובדים.

אינפוגרפיקה זו מציגה את הפילוסופיה הבסיסית ואת תכניות הפעולה של סמסונג אלקטרוניקה להבטחת המגוון הביולוגי. הפילוסופיה הבסיסית היא "סמסונג אלקטרוניקה מודעת ליתרונות ולחשיבות של המערכת האקולוגית ושל המגוון הביולוגי". למזעור הפגיעות במגוון הביולוגי, אנו עוסקים באופן פעיל ביוזמות לשמירה על המערכת האקולוגית". עבור תכניות הפעולה, 1) כל העובדים מכירים בכך שהשמירה על המגוון הביולוגי הנה אחד הערכים העיקריים של ניהול הסביבה, 2) להעריך ולנתח את השפעת מוצר מסוים על המערכת האקולוגית ועל המגוון הביולוגי לאורך מחזור החיים שלו ולשאוף למזער כל השפעה שלילית, 3) לתעדף אזורים בעלי מגוון ביולוגי גדול בכלאתרי העבודה בדרום קוריאה ובחו"ל, ולעסוק בפעילויות לשמירה על המגוון הביולוגי העונות לצרכים המקומיים, ו-4) לשמור על קשר רציף עם העובדים, הקהילות המקומיות, הארגונים הלא ממשלתיים ועם בעלי עניין אחרים ולתרום להגברת המאמצים לשמירה על המגוון הביולוגי של הקהילות המקומיות.
הגנה על בתי גידול של מינים הנמצאים בסכנת הכחדה

זיהינו מינים בסכנת הכחדה ובתי גידול שלהם באזורים שבהם ממוקמים אתרי העבודה שלנו, ואנו עוסקים בקמפיינים לשמירה על המגוון הביולוגי בשיתוף עם ארגונים רלוונטיים, כולל קהילות מקומיות, מוסדות ציבוריים והאקדמיה.

תרשים זה מציג זנים בסכנת הכחדה שחיים בסמוך לאתרי עבודה בדרום קוריאה. בעיר סואון ישנם זן אחד של יונקים, שישה זני ציפורים, שני זני דו-חיים וזן צמחים אחד. בעיר הוואסיאונג ישנם זן אחד של יונקים, 26 זני ציפורים, שלושה זני דו-חיים, זן אחד של חרקים, ושני זני צמחים. בגוואנג'ו ישנם חמישה זני יונקים, שישה זני ציפורים, זן אחד של דגים, וזן אחד של צמחים. בעיר יונגין, ישנם שני זני דו-חיים וזן אחד של חרקים, בעיר אסאן ישנם זן אחד של יונקים, 19 זני ציפורים, שלושה זנים של דו-חיים, ושני אחרים במצב קריטי. בעיר גומי ישנם שני זני יונקים, שבעה זני ציפורים, זן אחד של דגים, ושלושה זני צמחים בסכנת הכחדה.

שמירה על עגור לבן-עורף - שיקום אדמות ביצות ‎(Jaedurumi + Haepyeong) ‎Jaepyeong
בשנת 2013, אתר העבודה של סמסונג אלקטרוניקה בגומי, פרובינצית Gyeongsangbuk-do הפכה לראשונה בקוריאה שחתמה על שותפות בשמירה על המגוון הביולוגי עם הממשלה המרכזית והמקומית והאוניברסיטאות. מאז, תמכנו בהזרעה מלאכותית של שני זוגות של עגורים לבני-עורף בסכנה (ערך טבע קוריאני מס. 203) שהובאו מהולנד.בחודש אפריל 2016, מרכז הצפרות של המכון לחקר הסביבה היה מסוגל לגדל את הציפורים בהצלחה. הדבר יעזור לשחזר את המערכת האקולוגית של Wetlands Haepyeong, בית גידול לציפורים נודדות, והוא מהווה תרומה משמעותית לשמירה על המגוון הביולוגי.

שימור של דיונות החול החופיות
באתר העבודה שלנו Onyang בפרובינציית Chungcheongnam-do , אנחנו משתפים פעולה עם האגף לשימור סביבתי של אגני הנהרות מאז 2008 כדי לשמר את דיונות החול החופיות, אשר מהוות בית גידול לשני מינים בסכנת הכחדה, האנפה הסינית ולטאת האצן המונגולי.נכון לעכשיו, בעיר בוריאונג, אנו תומכים בפעילויות כגון ניקוי האוקיינוס, הסרת צמחים זרים פולשניים והגנה על דיונת החול Sohwang, בעוד שבעיר אסאן אנו תומכים ביצירת בתי הגידול silvergrass.

השמדת מיני דגים/צמחים זרים
מפעלי גהיונג והוואסונג שלנו בפרויקט Gyeonggi-do מבצעים פעולות שימור של מערכות אקולוגיות מדי שנה בזרמי Osan ו-Woncheonri, משמידים מינים זרים, מאכילים את חיות הבר ומפעילים קמפיינים להגנת הסביבה.

אירוע יום המים העולמי

המים הם המקור לכל החיים. מדי שנה, כל אתרי העבודה של סמסונג אלקטרוניקה ברחבי העולם מציינים את יום המים העולמי ב-22 במרץ ומבצעים פעילויות לשימור נחלים ומערכות אקולוגיות של האוקיינוס. לא רק עובדים, אלא גם אנשים מרקעים שונים, כגון קהילות מקומיות, קבוצות אזרחיות ואנשי אקדמיה, כולם מתאחדים לתמוך בקמפיינים לשימור מים, בחינוך לשמירת משאבי המים ובפעולות שימור אחרות. הסיבה לכך היא כי המים יכולים להיות מוגנים רק כאשר אנו עובדים יחד.

תמונה מאירוע יום המים העולמי
מעצבים יחד את העתיד: אנו שואפים ליצור שרשרת אספקה בת קיימא
תמונת רקע של דף שרשרת האספקה