להלן מסמכי המדיניות הסביבתית וחומרים נלווים לכך של סמסונג אלקטרוניקה.

כללים והנחיות
  • מדיניות סביבה, בריאות ובטיחות 224.5 KB הורדה
  • סטנדרטיםלבקרת חומרים שנעשה בהם שימוש במוצרים 475.3 KB הורדה
  • הצהרת תאימות ל-REACH SVHCs (התקנות הכימיות האירופאיות) 185.2 KB הורדה
  • מערכת איסוף מוצרי פסולת לפי אזור 239 KB הורדה
  • Correct Disposal of WEEE 2.65 MB הורדה
  • דרישות עבור שותפי שירות מיחזור 180.0 KB הורדה
מידע נוסף סגור
סטטוס הסמכת מוצר
נתונים אקולוגיים של המוצר
  • תוצאות של הערכת מחזור חיים (LCA) 796 KB הורדה
  • הרכב החומרים של המוצר 299 KB הורדה
מצב אישור אתר עבודה
  • ISO 14001 / ISO 50001 / OHSAS 18001 23 KB הורדה