אתיקה

תרבות תאגידית שקופה והוגנת

אנו מטמיעים יושרה לתוך מארג הפעילות היומיומית שלנו, כדי למלא את התפקיד והאחריות הקהילתיים שלנו באופן ההולם את הסטטוס שלנו כחברה גלובלית מהשורה הראשונה.

תמונה מייצגת של אתיקה באתיקה של קיימות


מאחר שהחברה שלנו פועלת במספר מדינות ברחבי העולם, אנו מזהים ומנתחים הבדלים בחוקים, בתקנות ובנהלים בין המדינות בעודנו מנהלים עסקים באופן חוקי ואתי. כמו כן, אנו מפתחים ומיישמים מדיניות עולמית של אבטחת מידע אישי כדי לכבד את הפרטיות של לקוחותינו ועובדינו וכדי להגן על המידע האישי שלהם. מאמצינו השיטתיים לניהול סיכונים הנוגעים לציות ולאתיקה מונעים על ידי ההנחיות להתנהלות עסקית וקוד ההתנהלות העולמי של Samsung, המנחים את כל העובדים שלנו לנקוט פעולה ולהפעיל שיקול דעת באופן ערכי. צוות הציות שלנו, שהיה שייך בעבר למשרד המשפטי, מדווח כעת ישירות למנכ"ל, וראש צוות הציות משתתף בכל ישיבות הדירקטוריון כדי לתמוך בהחלטות חשובות המתקבלות על ידי הדירקטוריון. אנו מפעילים צוותים ספציפיים בכל חטיבה עסקית ובמשרדים אזוריים בחו"ל כדי לטפל בבעיות ציות בכל עסק ואזור.

ניהול אתיקה

אנו חולקים את קוד ההתנהגות הגלובלי שלנו ('העקרונות העסקיים של Samsung') עם המועסקים, הספקים, הלקוחות ובעלי עניין חיצוניים אחרים שלנו, דרך אתר ניהול האתיקה שלנו, ומספקים ערוץ לדיווח בגין כל הפרה של תקני אתיקה. בנוסף, מסמך 'הנחיות להתנהגות עסקית למועסק', המהווה תקן אתי למועסקים שלנו, תורגם וזמין ב-15 שפות (לרבות קוריאנית), ועלה ברשת האינטראנט שלנו. הפרטים הרלוונטיים מופצים ומשותפים בין כל המועסקים שלנו מסביב לעולם באמצעות הכשרות קולקטיביות, מקוונות ואורקוליות הניתנות בתדירות שנתית או גבוהה יותר. בנוסף, מסמך 'הנחיות עסקיות' נפרד זמין לספקים שלנו, לצורך גיבוש נהגים עסקיים שקופים.

תלונות צרכנים  56%(2014), 58%(2015), 52%(2016), אחרים 25%(2014), 29%(2015), 31%(2016), דוחות למניעת שחיתות 19%(2014), 13%(2015), 18%(2016)

ניהול ציות

תכנית הציות שלנו נועדה לגבש תרבות תאגידית מונחית ציות, לשם מזעור סיכונים עסקיים העשויים להתרחש בשל קביעת מחירים (Price-Fixing) או הפרה של זכויות קניין רוחני, ולקיחת אחריות רחבה יותר בתחומי זכויות אדם, בטיחות, גיהות וסביבה. המערכת לניהול תכנית הציות (CPMS) פותחה על מנת לנהל סיכונים בסוגיות ציות, ומספקת מדיניות אזורית ייעודית ואת פרטי ניטור הסוגיה האזורית. צוות התמיכה שלנו נכון לסייע למועסקים בקביעת ישיבות עם מומחים בארבע עיניים בסוגיות הקשורות לעבודה, או כאשר הם מוצאים שההנחיות לא מספיקות לקבוע האם עניין מסוים אינו חוקי. המערכת לחשיפת שחיתות, שפותחה עבור המועסקים שלנו במסגרת ה-CPMS, פועלת באופן המבטיח נאמנה שסודיות חושפי השחיתות תשמר.

תמונה זו היא אינפוגרפיקה בכותרת ותהליך.
תפעול יחידות ייעודיות
יצירת משרד הפרטיות במסגרת המשרד המשפטי התאגידי בניצוחו של המנכ"ל
מינוי עורכי דין הממונים על מדיניות הפרטיות במחלקות העסקיות המתאימות
ניטור
ביצוע ניטור שוטף/נקודתי באמצעות יחידות ייעודיות או גורמי סגל
ניהול ביצוע מעקב
זיהוי הסיבות השורשיות באמצעות ניתוח תהליך/תוצאה, יישום שיפורים, מניעת הישנות הבעיה (לדוגמא, הצגת מקרים אמיתיים כחלק מההכשרה)

מדיניות פרטיות

הכרזנו רשמית על מדיניות הפרטיות הגלובלית הסטנדרטית שלנו, ופיתחנו פריטי מדיניות רלוונטיים המשקפים מאפיינים מקומיים ותנאים רגולטוריים ייעודיים לאזור. בעזרת אמצעים אלו, הקננו למועסקים שלנו את המסמכים 'מדריך גלובלי למידע אישי' ו-'מדריך ניהולי לעיבוד מיקור חוץ של נתונים אישיים' המשמשים אותם כתקנות ניהוליות. אנו מנהלים את התהליכים והמערכות שלנו באופן הממזג פריטי מדיניות רלוונטיים בפעילות העסקיות היומיומית שלנו, וממשיכים בביצוע סקירות והצעת הכשרות כלל רוחביות בחברה.

תפעול יחידות ייעודיות

יצירת Global Privacy Office במסגרת Corporate Legal Office בניצוחו של המנכ"ל
מינוי עורכי דין הממונים על מדיניות הפרטיות במחלקות העסקיות המתאימות

 

סקירה מחוזקת של מערכות ניהול/תפעול מדיניות פרטיות.

ביצוע סקירות שוטפות ויישום שיפורים הכרחיים, מבחינה ניהולית, טכנית או פיזית, במערכות ובשירותים של מנגנון ההגנה בשלמותו (כלומר איסוף, עיבוד וסילוק של נתונים אישיים), במערכות ובשירותים שאנו מספקים עבור הלקוחות והמועסקים שלנו.

 

הכשרת מדיניות פרטיות

מתן הכשרת מדיניות פרטיות מקוונת/לא מקוונת המתחשבת במאפייני משרה ייעודים למחלקה (תכנון, R&D, שיווק וכו'), בנוסף להכשרת בסיס שנועדה לכלל המועסקים

 

תפעול מערכת Privacy Legal Management System (PLMS)

חיוב נקיטה באמצעי מניעה על בסיס שימוש ברשימת סיכוני פרטיות נתונים שפותחה לשם סקירת סיכוני פרטיות נתונים בכל שלב של המוצרים והשירותים, החל בתכנון ובפיתוח, וכלה בתפעול ובהפסקת ייצור, לצד בחינת רשימה זו על ידי עורכי דין ייעודיים