אתיקה

תרבות תאגידית שקופה והוגנת

אנו מטמיעים יושרה לתוך מארג הפעילות היומיומית שלנו, כדי למלא את התפקיד והאחריות הקהילתיים שלנו באופן ההולם את הסטטוס שלנו כחברה גלובלית מהשורה הראשונה.

תמונה מייצגת של אתיקה באתיקה של קיימות

לאור זאת שהעסקים שלנו מתפרשים על פני מדינות רבות מסביב לעולם, אנו מזהים ומנתחים הבדלים בחוקים, בתקנות ובנהגים של המדינות השונות, ומנהלים את פעילותינו העסקית באופן אתי וחוקי. בנוסף אנו מפתחים ומיישמים מדיניות גלובלית של אבטחת נתונים אישיים, מתוך כוונה לכבד את הפרטיות של הלקוחות והמועסקים שלנו, ולהגן על הנתונים האישיים שלהם. המאמצים שלנו לניהול סיכוני אתיקה וציות באופן שיטתי, מונעים על ידי ההנחיות להתנהגות עסקית וקוד ההתנהגות הגלובלי של Samsung שמנחות את כל המועסקים שלנו כשהם נדרשים לפעול ולבצע שיפוט ערכי. המשרד המשפטי התאגידי שלנו, בניצוחו הישיר של המנכ"ל, מפעיל את צוות הציות ואת ועד Privacy Steering Committee על מנת לקדם ניהול ציות. הוועדים לסוגיות ציות וועד Privacy Steering Committee מסייעים להנהלה הבכירה שלנו בתהליך קבלת ההחלטות. תחת כל מחלקה עסקית וכל משרד אזורי שלנו, ועדים ייעודיים לציות ולפרטיות נמצאים ערוכים ומוכנים להפעיל פיקוח ותכניות ציות לחברות בת ולסניפים מקומיים.

Organisation structure of the Samsung Electronics’ Divisions.

Explain about organisation structure. Of the Samsung Electronics’ divisions.

The composition of Samsung Electronics consists of the Board of Directors and 5 units group.

 • Related party transactions committee
 • Governance Committee

Functional Unit.

 • Global Marketing Centre
 • Global CS Centre
 • Global EHS Centre
 • Partner Collabouration Centre
 • Corporate Business Innovation Centre

Corporate Management Office

 • Compliance-related committees’
 • Privacy Steering Committee
 • Corporate Management Team
 • Finance & Accounting Team
 • Communications Team
 • Audit Team
 • IR Group

Corporate Legal Office

 • Compliance-related committees’
 • Privacy Steering Committee
 • Compliance Team
 • Privacy Office

Business Division

 • Compliance-related committees’
 • Privacy Steering Committee
 • Administration Team
 • Compliance / Privacy Officer

Regional Office

 • Compliance / Privacy Organisation
 • Subsidiary
 • Compliance / Privacy Officer

ניהול אתיקה

אנו חולקים את קוד ההתנהגות הגלובלי שלנו ('העקרונות העסקיים של Samsung') עם המועסקים, הספקים, הלקוחות ובעלי עניין חיצוניים אחרים שלנו, דרך אתר ניהול האתיקה שלנו, ומספקים ערוץ לדיווח בגין כל הפרה של תקני אתיקה. בנוסף, מסמך 'הנחיות להתנהגות עסקית למועסק', המהווה תקן אתי למועסקים שלנו, תורגם וזמין ב-15 שפות (לרבות קוריאנית), ועלה ברשת האינטראנט שלנו. הפרטים הרלוונטיים מופצים ומשותפים בין כל המועסקים שלנו מסביב לעולם באמצעות הכשרות קולקטיביות, מקוונות ואורקוליות הניתנות בתדירות שנתית או גבוהה יותר. בנוסף, מסמך 'הנחיות עסקיות' נפרד זמין לספקים שלנו, לצורך גיבוש נהגים עסקיים שקופים.

תלונות צרכנים 56%(2014), 58%(2015), 52%(2016), אחרים 25%(2014), 29%(2015), 31%(2016), דוחות למניעת שחיתות 19%(2014), 13%(2015), 18%(2016)

ניהול ציות

תכנית הציות שלנו נועדה לגבש תרבות תאגידית מונחית ציות, לשם מזעור סיכונים עסקיים העשויים להתרחש בשל קביעת מחירים (Price-Fixing) או הפרה של זכויות קניין רוחני, ולקיחת אחריות רחבה יותר בתחומי זכויות אדם, בטיחות, גיהות וסביבה. המערכת לניהול תכנית הציות (CPMS) פותחה על מנת לנהל סיכונים בסוגיות ציות, ומספקת מדיניות אזורית ייעודית ואת פרטי ניטור הסוגיה האזורית. צוות התמיכה שלנו נכון לסייע למועסקים בקביעת ישיבות עם מומחים בארבע עיניים בסוגיות הקשורות לעבודה, או כאשר הם מוצאים שההנחיות לא מספיקות לקבוע האם עניין מסוים אינו חוקי. המערכת לחשיפת שחיתות, שפותחה עבור המועסקים שלנו במסגרת ה-CPMS, פועלת באופן המבטיח נאמנה שסודיות חושפי השחיתות תשמר.

תמונה זו היא אינפוגרפיקה בכותרת ותהליך.
תפעול יחידות ייעודיות
יצירת משרד הפרטיות במסגרת המשרד המשפטי התאגידי בניצוחו של המנכ"ל
מינוי עורכי דין הממונים על מדיניות הפרטיות במחלקות העסקיות המתאימות
ניטור
ביצוע ניטור שוטף/נקודתי באמצעות יחידות ייעודיות או גורמי סגל
ניהול ביצוע מעקב
זיהוי הסיבות השורשיות באמצעות ניתוח תהליך/תוצאה, יישום שיפורים, מניעת הישנות הבעיה (לדוגמא, הצגת מקרים אמיתיים כחלק מההכשרה)

מדיניות פרטיות

הכרזנו רשמית על מדיניות הפרטיות הגלובלית הסטנדרטית שלנו, ופיתחנו פריטי מדיניות רלוונטיים המשקפים מאפיינים מקומיים ותנאים רגולטוריים ייעודיים לאזור. בעזרת אמצעים אלו, הקננו למועסקים שלנו את המסמכים 'מדריך גלובלי למידע אישי' ו-'מדריך ניהולי לעיבוד מיקור חוץ של נתונים אישיים' המשמשים אותם כתקנות ניהוליות. אנו מנהלים את התהליכים והמערכות שלנו באופן הממזג פריטי מדיניות רלוונטיים בפעילות העסקיות היומיומית שלנו, וממשיכים בביצוע סקירות והצעת הכשרות כלל רוחביות בחברה.

תפעול יחידות ייעודיות

יצירת Global Privacy Office במסגרת Corporate Legal Office בניצוחו של המנכ"ל
מינוי עורכי דין הממונים על מדיניות הפרטיות במחלקות העסקיות המתאימות

 

סקירה מחוזקת של מערכות ניהול/תפעול מדיניות פרטיות.

ביצוע סקירות שוטפות ויישום שיפורים הכרחיים, מבחינה ניהולית, טכנית או פיזית, במערכות ובשירותים של מנגנון ההגנה בשלמותו (כלומר איסוף, עיבוד וסילוק של נתונים אישיים), במערכות ובשירותים שאנו מספקים עבור הלקוחות והמועסקים שלנו.

 

הכשרת מדיניות פרטיות

מתן הכשרת מדיניות פרטיות מקוונת/לא מקוונת המתחשבת במאפייני משרה ייעודים למחלקה (תכנון, R&D, שיווק וכו'), בנוסף להכשרת בסיס שנועדה לכלל המועסקים

 

תפעול מערכת Privacy Legal Management System (PLMS)

חיוב נקיטה באמצעי מניעה על בסיס שימוש ברשימת סיכוני פרטיות נתונים שפותחה לשם סקירת סיכוני פרטיות נתונים בכל שלב של המוצרים והשירותים, החל בתכנון ובפיתוח, וכלה בתפעול ובהפסקת ייצור, לצד בחינת רשימה זו על ידי עורכי דין ייעודיים