עובדות ומספרים

סטטיסטיקות מפתח, נתונים ועוד

אנו גאים להציג את הישגינו בקידום ניהול קיימות ב-Samsung Electronics.

 

יחס ערך כלכלי מפולג

Economic value distribution information התפלגות ערך כלכלי
2018 2017 2016 התפלגות ערך כלכלי
156.0 135.2 127.0 ‎(טריליון וון דרום קוריאני)‎ ‎[ספק]‎ עלויות רכש
409 385 445 ‎(מיליארד וון דרום קוריאני)‎ ‎[קהילה מקומית]‎ תרומות קהילתיות
9,619 5,826 3,992 ‎(מיליארד וון דרום קוריאני)‎ ‎[בעל מניות/משקיע]‎ דיבידנדים
21.9 14.1 24.0 ‎[בעל מניות/משקיע]‎ יחס החלוקה של הדיבידנדים
‎(%)‎
675 655 588 ‎(מיליארד וון דרום קוריאני)‎ ‎[נושה]‎ הוצאות ריבית
17.8 27.2 8.9 ‎(טריליון וון דרום קוריאני)‎ ‎[מועסק]‎ תגמול
Rיחס ערך כלכלי מפולג
(%) יחס ערך כלכלי מפולג
63.2 ספק
0.2 קהילה מקומית
3.9 בעל מניות ומשקיע
0.3 נושה
11.3 מועסק
7.2 ממשלה
13.9 יתרת רווח

הורדת דוח