עובדות ומספרים

סטטיסטיקות מפתח, נתונים ועוד

אנו גאים להציג את הישגינו בקידום ניהול קיימות ב-Samsung Electronics.

 

יחס ערך כלכלי מפולג

Economic value distribution information התפלגות ערך כלכלי
2017 2016 2015 התפלגות ערך כלכלי
135.2 127.0 128.8 ‎(טריליון וון דרום קוריאני)‎ ‎[ספק]‎ עלויות רכש
385 444 523 ‎(מיליארד וון דרום קוריאני)‎ ‎[קהילה מקומית]‎ תרומות קהילתיות
5,826 3,992 3,069 ‎(מיליארד וון דרום קוריאני)‎ ‎[בעל מניות/משקיע]‎ דיבידנדים
14.1 17.8 16.4 ‎[בעל מניות/משקיע]‎ יחס החלוקה של הדיבידנדים
‎(%)‎
655 588 777 ‎(מיליארד וון דרום קוריאני)‎ ‎[נושה]‎ הוצאות ריבית
15.1 24.0 23.5 ‎(טריליון וון דרום קוריאני)‎ ‎[מועסק]‎ תגמול
Rיחס ערך כלכלי מפולג
(%) יחס ערך כלכלי מפולג
61.2 ספק
0.3 קהילה מקומית
2.6 בעל מניות ומשקיע
0.3 נושה
12.3 מועסק
6.8 ממשלה
16.5 יתרת רווח
תמונה זו היא אינפוגרפיקה של יחס ערך כלכלי מפולג

הורדת דוח