עובדות ומספרים

סטטיסטיקות מפתח, נתונים ועוד

אנו גאים להציג את הישגינו בקידום ניהול קיימות ב-Samsung Electronics.

 

יחס ערך כלכלי מפולג

Economic value distribution information התפלגות ערך כלכלי
2019 2018 2017 התפלגות ערך כלכלי
173.3 156.0 135.2 ‎(טריליון וון דרום קוריאני)‎ ‎[ספק]‎ עלויות רכש
0.53 0.44 0.47 ‎(טריליון וון דרום קוריאני)‎ ‎[קהילה מקומית]‎ תרומות קהילתיות
9.6 9.6 5.8 ‎(טריליון וון דרום קוריאני)‎ ‎[בעל מניות/משקיע]‎ דיבידנדים
28.1 27.8 27.2 ‎(טריליון וון דרום קוריאני)‎ ‎[עובד]‎ תשלום
0.7 0.7 0.7 ‎(טריליון וון דרום קוריאני)‎ ‎[נושה]‎ הוצאות ריבית
9.7 17.8 15.1 ‎(טריליון וון דרום קוריאני)‎ ‎[ממשלה]‎ מיסים וחובות
Rיחס ערך כלכלי מפולג
(%) יחס ערך כלכלי מפולג
74 ספק
0.2 קהילה מקומית
4.1 בעל מניות ומשקיע
0.3 נושה
12 מועסק
4.1 ממשלה
5.3 יתרת רווח