עובדות ומספרים

סטטיסטיקות מפתח, נתונים ועוד

אנו גאים להציג את הישגינו בקידום ניהול קיימות ב-Samsung Electronics.

 
הגדלת ערך ללקוח
2016 2015 2014 הגדלת ערך ללקוח
84.0 83.7 84.1 (%) שביעות רצון הלקוח
95 97 97 ‎(תכנית הסמכה מבית)‎ יחס מסלול קריירה בשירות לקוחות
‎(נקודה)‎ (1 מועסקים מוסמכים-
 • בקרב כל סגל שירות הלקוחות ‎1)‎
סביבת עבודה בטוחה וידידותית לסביבה
2016 2015 2014 סביבת עבודה בטוחה וידידותית לסביבה
0.227 0.240 0.289 (3(2שיעור התדירות
0.054 0.045 0.044 (4(2 שיעור הפציעות
 • מבוסס על כל המועסקים המקומיים והמועסקים בחברות בת לייצור מעבר לים ‎2)‎
 • (מספר הפציעות ÷ מספר שעות העבודה השנתיות)‎ x 1,000,000 ‎3)‎
 • ‎(מספר המועסקים שנפצעו ÷ מספר המועסקים)‎ x 100 ‎4)‎
שרשרת אספקה בת קיימא
2016 2015 2014 שרשרת אספקה בת קיימא
70 70 (%) ספקים דרגו בציון מצוין
8,232 8,649 7,952 השקעה בקרן לשיתוף פעולה עם שותפים
‎(100 מיליון וון דרום קוריאני)‎
13,089 12,694 11,972 ‎(מספר האנשים)‎ משתתפים בהכשרת ספקים
12,673 11,002 10,796 ‎(מספר האנשים)‎ ספקי דרג ראשון
416 1,692 1,131 ‎(מספר האנשים)‎ ספקי דרג שני
479 120 (5 מוטבי התכנית למפעל חכם
‎(מספר החברות)‎
31 22 ספקים ‎(מספר החברות)‎ – Samsung
48 98 עסקים קטנים ובינוניים ללא עסקאות עם Samsung
‎(מספר החברות)‎
190 170 140 ביקורות חיצוניות ראשוניות
(6 של סביבת העבודה של הספק ‎(מספר המקרים)‎
706 603 120 ביקורות שטח של ניהול
(6 מינרלי הקונפליקט של הספק ‎(מספר המקרים)‎
 • יש כוונה לתמוך בלמעלה מ-1,000 חברות עד2017 ‎5)‎
 • הצטברו מאז 2013 ‎6)‎
מועסק
2016 2015 2014 People First
308,745 325,677 319,208 ‎(מספר האנשים)‎ סך המועסקים
93,204 דרום קוריאה
134,386 דרום מזרח אסיה/דרום מערב אסיה/יפן
37,070 סין
25,988 צפון אמריקה/מרכז אמריקה ואמריקה הלטינית
14,445 אירופה/חבר המדינות
2,810 המזרח התיכון
842 אפריקה
44 46 42 (%) (7 יחס הנשים המועסקות
71 78 74 ‎(מספר השעות)‎ (8 ממוצע שעות הכשרה לאדם
1,198 1,335 1,299 ‎(אלף וון דרום קוריאני)‎ (9הוצאות הכשרה לאדם
לא רלוונטי
 • היקף איסוף נתונים מועסקים מקומיים ‎7)‎
 • מבוסס על הכשרה מקוונת/לא מקוונת ‎8)‎
 • סך הוצאות ההכשרה ÷ סך המועסקים בדרום קוריאה ‎9)‎
מועסקים שקבלו ציות
2016 2015 2014 ניהול ציות
210,229 190,919 247,985 מועסקים שקבלו הכשרת ציות 7)10)
(מספר האנשים)
313,590 320,399 336,287 מועסקים שקבלו הכשרה למניעת שחיתות 7)
(מספר האנשים)
 • מבוסס על המספר הכולל של המועסקים הגלובליים ‎7)‎
 • לרבות מפוטרים ‎10)‎
אזרחות תאגידית
2016 2015 2014 אזרחות תאגידית
444,789 523,395 523,109 סך הוצאות ניהול אזרחות תאגידית
‎(מיליון וון דרום קוריאני)‎
1,083,849 1,044,847 1,162,824 סך שעות עבודת מועסקים באתרים מקומיים וגלובליים
‎(מספר השעות)‎
1,401,776 667,326 מצטבר של מוטבי בית הספר החכם של
‎(מספר האנשים)‎
3231 2360 1,209 מספר תכניות בית הספר החכם של Samsung11)
‎(מספר התכניות)‎
74,192 39,659 הוצאות המוסד הטכנולוגי של Samsung
(מספר האנשים)
 • הצטברו מאז 2013 ‎11) ‎

הורדת דוח