עובדות ומספרים

סטטיסטיקות מפתח, נתונים ועוד

אנו גאים להציג את הישגינו בקידום ניהול קיימות ב-Samsung Electronics.

 
הגדלת ערך ללקוח
2017 2016 2015 הגדלת ערך ללקוח
83.9 84.0 83.7 (%) שביעות רצון הלקוח
95.8 95.0 97.0 ‎(תכנית הסמכה מבית)‎ יחס מסלול קריירה בשירות לקוחות
‎(נקודה)‎ (1 מועסקים מוסמכים-
 • בקרב כל סגל שירות הלקוחות ‎1)‎
סביבת עבודה בטוחה וידידותית לסביבה
2017 2016 2015 סביבת עבודה בטוחה וידידותית לסביבה
0.086 0.227 0.240 (3(2שיעור התדירות
0.017 0.044 0.045 (4(2 שיעור הפציעות
 • מבוסס על כל המועסקים המקומיים והמועסקים בחברות בת לייצור מעבר לים ‎2)‎
 • (מספר הפציעות ÷ מספר שעות העבודה השנתיות)‎ x 1,000,000 ‎3)‎
 • ‎(מספר המועסקים שנפצעו ÷ מספר המועסקים)‎ x 100 ‎4)‎
שרשרת אספקה בת קיימא
2017 2016 2015 שרשרת אספקה בת קיימא
60 70 70 (%) ספקים דרגו בציון מצוין
8,228 8,232 8,649 השקעה בקרן לשיתוף פעולה עם שותפים
‎(100 מיליון וון דרום קוריאני)‎
16,209 13,089 12,694 ‎(מספר האנשים)‎ משתתפים בהכשרת ספקים
12,687 12,673 11,002 ‎(מספר האנשים)‎ ספקי דרג ראשון
3,522 416 1,692 ‎(מספר האנשים)‎ ספקי דרג שני
487 479 120 (5 מוטבי התכנית למפעל חכם
‎(מספר החברות)‎
66 39 24 ספקים ‎(מספר החברות)‎ – Samsung
421 440 96 עסקים קטנים ובינוניים ללא עסקאות עם Samsung
‎(מספר החברות)‎
214 190 170 ביקורות חיצוניות ראשוניות
(6 של סביבת העבודה של הספק ‎(מספר המקרים)‎
252 163 483 ביקורות שטח של ניהול
(6 מינרלי הקונפליקט של הספק ‎(מספר המקרים)‎
 • יש כוונה לתמוך בלמעלה מ-1,000 חברות עד2017 ‎5)‎
 • הצטברו מאז 2013 ‎6)‎
מועסק
2017 2016 2015 People First
320,671 308,745 325,677 ‎(מספר האנשים)‎ סך המועסקים
96,458 93,204 96,902 דרום קוריאה
145,577 134,386 140,437 דרום מזרח אסיה/דרום מערב אסיה/יפן
34,843 37,070 44,948 סין
25,814 25,988 23,947 צפון אמריקה/מרכז אמריקה ואמריקה הלטינית
14,711 14,445 15,487 אירופה/חבר המדינות
2,592 2,810 2,998 המזרח התיכון
676 842 958 אפריקה
45 44 46 (%) (7 יחס הנשים המועסקות
73.5 71.0 78.0 ‎(מספר השעות)‎ (8 ממוצע שעות הכשרה לאדם
1,137 1,198 1,335 ‎(אלף וון דרום קוריאני)‎ (9הוצאות הכשרה לאדם
לא רלוונטי
 • היקף איסוף נתונים מועסקים מקומיים ‎7)‎
 • מבוסס על הכשרה מקוונת/לא מקוונת ‎8)‎
 • סך הוצאות ההכשרה ÷ סך המועסקים בדרום קוריאה ‎9)‎
מועסקים שקבלו ציות
2017 2016 2015 ניהול ציות
260,032 210,229 190,919 מועסקים שקבלו הכשרת ציות 7)10)
(מספר האנשים)
317,965 313,590 320,399 מועסקים שקבלו הכשרה למניעת שחיתות 7)
(מספר האנשים)
 • מבוסס על המספר הכולל של המועסקים הגלובליים ‎7)‎
 • לרבות מפוטרים ‎10)‎
אזרחות תאגידית
2017 2016 2015 אזרחות תאגידית
385,571 444,789 523,395 סך הוצאות ניהול אזרחות תאגידית
‎(מיליון וון דרום קוריאני)‎
1,259,893 1,083,849 1,044,847 סך שעות עבודת מועסקים באתרים מקומיים וגלובליים
‎(מספר השעות)‎
2,228,150 1,401,776 667,326 מצטבר של מוטבי בית הספר החכם של
‎(מספר האנשים)‎
3,587 3,231 2,360 מספר תכניות בית הספר החכם של Samsung11)
‎(מספר התכניות)‎
85,388 74,192 39,659 הוצאות המוסד הטכנולוגי של Samsung
(מספר האנשים)
 • הצטברו מאז 2013 ‎11) ‎

הורדת דוח