דוח ומדיניות

תקשורת ברורה וגילוי מידע חייב בדין.

אנו מפרסמים דוח קיימות מדי שנה ומגלים קווי מדיניות רלוונטיים על מנת לתקשר לבעלי העניין את הביצועים של ניהול הקיימות שלנו.

תמונה מייצגת של דוח ומדיניות בקיימות

על גישות עיקריות לקיימות

<h3>In main approaches to sustainability info-graphic.</h3><dl> <li>NGO : Build successful partnerships.</li> <li>Employees : Enhance values by Education and innovation.</li> <li>Customers : Develop environmentally-friendly, Products and improve, Customer satisfaction.</li> <li>Governments : Maximise corporate, Value by sound, Economic activities.</li> <li>Shareholders : Fair trade and compliance.</li> <li>Business Partners : Improve competitiveness, Through win-win partnerships.</li> <li>Local Communities : Effective social contribution, For requtation management, And business continuity.</li> <li>Global Society : Contribute to addressing Global issues (i.e. climate change)</li></dl>

קהילה גלובלית

תרומה על ידי התייחסות לסוגיות גלובליות (שינוי אקלימי למשל)

קהילות מקומיות

תרומה קהילתית מועילה לשם ניהול מוניטין והמשכיות עסקית

שותפים עסקיים

שיפור תחרותיות באמצעות שותפויות סימביוטיות

בעלי מניות

סחר הוגן וציות

Gobernments

Maximise corporate
Value by sound
Economic activities

לקוחות

פיתוח מוצרים ידידותיים לסביבה ושיפור שביעות רצון הלקוח

מועסקים

הגדלת ערכים דרך חינוך וחדשנות

ארגונים לא ממשלתיים

בניית שותפויות מצליחות

דוח קיימות

שילוב ניהול תאגידי ופיתוח בר קיימא הוא סוגיה שחשיבותה גדלה בעולם העסקים, על רקע ציפיות הולכות וגדלות לאחריות סביבתית וקהילתית. בתגובה, שיפרנו את תהליך איסוף הרעיונות של בעלי המניות, וקבענו אסטרטגיות וחזון כלל רוחביים בתאגיד לפיתוח בר קיימא. אחריות כלכלית, אחריות סביבתית ואחריות קהילתית ייעודיות החלות עלינו, מגלמות רכיבי מפתח בניהול בר הקיימא שלנו. אנו מחויבים להמשיך בזיהוי בעלי העניין השונים שלנו, בבניית יחסים חיוביים עמם, ולבסוף בהגדלת הערך שלנו הן עבור החברה והן עבור בעלי העניין.

מידע נוסף סגור

הנחיות להתנהגות עסקית

ב- 2005, Samsung Electronics הציגה 'קוד התנהגות גלובלי' שישמש הפניה לגישה בה אנו נוקטים בסוגיית נהגים עסקיים אחראיים וחייבים בדין. במשך השנים, גדלו הציפיות מצד ישויות שונות – לרבות ארגונים לא ממשלתיים, ממשלות, לקוחות, בעלי מניות, ספקים ומועסקים – במקביל לאחריותינו שגדלה כאזרח תאגידי גלובלי. ברוח זו, Samsung Electronics עדכנה ושנתה את 'ההנחיות להתנהגות עסקית' המצביעות על כיוון מובחן לניהול בר קיימא, והן פורסמו לראשונה בדוח הקיימות של השנה שעברה.

קוד התנהגות ספק

Samsung גם תחתור לייסד שותפויות עם בעלי עניין בולטים, כמו ארגונים לא ממשלתיים, ממשלות וקהילות מקומיות, על מנת לשפר את ההנחיות באופן מתמיד, ולוודא שהן עקביות עם חוקי העבודה המקומיים ועם ההנחיות להתנהגות עסקית של Samsung.

מדריך קוד התנהגות ספק

דו"ח אחריות מינרלים של Samsung Electronics


בשנים האחרונות, ישנן בעיות מתמשכות הקשורות לכריית מינרלים באזורים הנמצאים בסיכון גבוה ובאזורי עימות. בשל כך בעלי העניין דורשים מחברות "מיקור חוץ אחראי".
במוצרי Samsung נעשה שימוש במגוון מרכיבים, וביניהם מינרלים, כגון טנטלום, בדיל, טונגסטן, זהב וקובלט כדי לשמור על המאפיינים של מוצרי חשמל.
לכן, אנו ממשיכים להשקיע כל מאמץ בניסיון לצמצם את ההשפעות השליליות על החברה ועל הסביבה, כגון הפרות זכויות אדם והידרדרות מצב הסביבה בתהליכי הכרייה, ואנו מבקשים לשתף את מאמצינו באמצעות דו"ח זה.

מדיניות חוקי עבודה