אסטרטגיה

הגישה שלנו לקיימות

כאזרח תאגידי גלובלי, אנו ממלאים את האחריות הקהילתית שלנו, מפיקים מוצרים ושירותים חדשניים ויוצרים ערכים סביבתיים, קהילתיים וכלכליים.

תמונת מפתח חזותית של אסטרטגיית קיימות

ב-Samsung, ניהול הקיימות שלנו חותר ליצור ערכים משולבים. בנוסף ליצירת ערכים כלכליים באמצעות מקסום הרווחים והערכים לבעלי המניות, אנו גם לוקחים על עצמנו אחריות מוגדלת כאזרח תאגידי כדי ליצור ערכים קהילתיים. במסירת מוצרים ושירותים חדשניים לאורך שרשרת האספקה, המבוססים על ערכי הליבה של Samsung, אנו מייצרים ערך בשדות הכלכלה, הקהילה והסביבה. אנו מנטרים את ההשפעות הפיננסיות והלא פיננסיות שלנו על הקהילה באמצעות תהליך שבו אנו ממקסמים את ההשפעות החיוביות וממזערים את ההשפעות השליליות.

מערכת לניהול קיימות של Samsung

 • תמונה מייצגת של השפעה על הקהילה תמונה מייצגת של השפעה על הקהילה
 • תמונה מייצגת של השפעה על הקהילה תמונה מייצגת של השפעה על הקהילה
 • תמונה מייצגת של השפעה על הקהילה תמונה מייצגת של השפעה על הקהילה
ערך ניהול הקיימות ערך ניהול הקיימות

This image describe ערך ניהול הקיימות.

This image describe economic value and social value.

 • The mean is מקסום רווחים וערכים לבעלי מניות (חדשנות מוצרים ושירותים).
 • The mean is תרומה לקהילה בת קיימא (הישג של ה- UN SDGs).

יצירת ערך כלכלי

המאמצים שלנו בהטמעת טכנולוגיות ומוצרים חדשניים שיתוו את הדרך להפקת רווחים ולהבטיח מנועי צמיחה חדשים. אנו שואפים להטמיע חדשנות בתוך מארג התרבות התאגידית שלנו, וליצור יחסים סינרגיים באמצעות שימוש במשאבים חיצוניים במסגרת החתירה לחדשנות פתוחה. בעשייתנו זו, אנו מתקרבים לבניית סביבה בה יפותחו מוצרים חדשניים שיענו לצרכים של השוק הנוכחי המשתנה במהירות.

 

יצירת ערך קהילתי

כאזרח תאגידי גלובלי, אנו ב-Samsung יוצרים ערכים קהילתיים באופן המיושר עם ה-UN Sustainable Development Goals (SDGs): במיוחד אנו שואפים ליישם יעדים ספציפיים התקפים במובהק לפעילות העסקית שלנו, ומנתחים את ההשפעה החיובית/השלילית בהשגת יעדים אלו. יתרה מזאת, נגלה ונחקור במלואן את ההזדמנויות העסקיות שתורמות לעמידה ביעדי UN SDGs.

תמונה מייצגת של יצירת ערך קהילתי
 • תמונה מייצגת של SDG No Poverty מיגור העוני בכל צורותיו בכל מקום
 • תמונה מייצגת של SDG No Hunger מיגור הרעב, שיפור הביטחון התזונתי וקידום חקלאות בת קיימא
 • תמונה מייצגת של SDG No Health הבטחת חיים בריאים וקידום רווחה לכל, בכל הגילאים
 • תמונה מייצגת של SDG Quality Education הבטחת חינוך איכותי וקידום הזדמנויות לימודיות עבור כל האנשים למשך חייהם
 • תמונה מייצגת של SDG Gender Equality השגת שוויון מגדרי והעצמת כל הנשים והילדות
 • תמונה מייצגת של SDG Clean Water and Sanitation הבטחת זמינות וניהול בר קיימא של מים וסניטציה עבור כל האנשים
 • תמונה מייצגת של SDG Renewable Energy הבטחת גישה לאנרגיה בת קיימא עבור כל האנשים
 • תמונה מייצגת של SDG Good Jobs and Economic Growth. קידום צמיחה כלכלית בת קיימא, תעסוקה מלאה ומשרות ראויות לכל האנשים
 • תמונה מייצגת של SDG Innovation and Infrastructure בניית תשתית עמידה וקידום תיעוש בר קיימא
 • תמונה מייצגת של SDG Reduced Inequalities הפחתת אי השוויון בין מדינות ובתוכן
 • תמונה מייצגת של SDG Sustainable Cities and Communities הפיכת ערים והתיישבויות אנושיות לישויות מכילות, בטוחות, עמידות ובנות קיימא
 • תמונה מייצגת של SDG Responsible Consumption הבטחת צריכה ודפוסי ייצור ברי קיימא
 • תמונה מייצגת של SDG Climate Action נקיטה באמצעים ללחימה בשינוי האקלימי ובהשלכותיו
 • תמונה מייצגת של SDG Life Below Water הגנה על האוקיינוסים, הימים והמשאבים הימיים, וניצול בר קיימא שלהם
 • תמונה מייצגת של SDG Life on Land הגנה על הסביבה ושימור המגוון הביולוגי (יערות, מדבריות, קרקעות וכו')
 • תמונה מייצגת של SDG Peace and Justice הקמה ויישום של מערכת משפטית הוגנת לכל האנשים
 • תמונה מייצגת של SDG Partnerships for the Goals הפחת חיים בשותפות הגלובלית לפיתוח בר קיימא וחיזוק האמצעים ליישומה
 • תמונה מייצגת של Sustainable Development Goals
* UN Sustainable Development Goals (UN SDGs) : בספטמבר 2015, הועדה הכללית של האו"ם אמצה יעדי פיתוח בר קיימא במגמה להשיג קיימות קהילתית ברחבי העולם. תוך הסתמכות על יעדי Millennium Development Goals (MDGs) שהתמקדו במדינות המתפתחות, יעדי UN SDGs מכתיבים יעדים אוניברסליים שכל המדינות, לרבות המפותחות, נדרשות לעמוד בהם, ולפיכך הם תובעים מעורבות מלאה של החברה האזרחית והעסקית, של גורמים בסקטור הפרטי והציבורי, ושל מומחים להשגת יעדים אלו.

יצירת ערך באמצעות ניהול בר קיימא

ב- Samsung, אנו חותרים ליצור ערכים סביבתיים וקהילתיים בנוסף לערכים כלכליים, עם ניהול קיימות באופן שתורם לשיפור הקהילה העולמית. מכיוון שקשה לכמת ערכים קהילתיים וסביבתיים כאלו, אנו נוקטים בגישת 'איכות על פני כמות' בהגדרת יעדי הניהול בר הקיימא שלנו. יחד עם זאת, מאז 2016 אמצנו את שיטת ‘True Value’ של KPMG, שמכמתת מחוונים קהילתיים וסביבתיים באופן שמאפשר לנו ליצור ייצוג חזותי של הערכים שאנו יוצרים.
המספרים החיוביים (+) והשליליים (-) של המחוונים המתאימים, מייצגים את סך הערכים הקהילתיים שיצרנו או שהפחתנו במהלך השנה האחרונה נכון ל-31 בדצמבר, 2019. גישה זו מאפשרת לנו לראות מעבר לערכים הפיננסיים שנוצרו במסגרת הפעילות העסקית, ולכלול ערכים קהילתיים וסוציו-אקונומיים באופן המשלים את התמונה המלאה של הערך האמיתי (True Value) שיצרנו ב- Samsung.


2019 ערך ניהול קיימות

יחידה ‎(טריליון וון דרום קוריאני)‎

 • Earning Financial Value (44,344,857)
 • Socio-economic : Investor Value (10,741,967), Supplier (833,900), Local community Development (46,451)
 • Environmental : GHG Emissions (-715,558), Atmospheric Environmental Impact (-4,118), Aquatic Environmental Impact (-745,482), Environmentak Imoact of waste (-3,632)
 • True Earnings : True value (54,498,385)