שרשרת אספקה

ניהול אחראי של שרשרת האספקה

אנו מוודאים כי ספקינו בונים יתרון תחרותי איתן, באמצעות תמיכה ושיתופי פעולה היוצרים סביבה תאגידית מהימנה ושרשרת אספקה בת קיימא.

תמונת מפתח חזותית של שרשרת אספקה של קיימות

מונעים על ידי פילוסופיה של הוגנות, פתיחות ושיתוף פעולה סימביוטי, אנו מפעילים שרשרת אספקה על בסיס 2,500 ספקים ברחבי העולם. אנו מסייעים לכל הספקים שלנו בציות ל-'קוד התנהגות לספק Samsung', ופועלים בכפוף לתקנות מקומיות ולתקנים בינלאומיים. אנו מבצעים הערכות להספקים שלנו, ומנהלים כך את סיכוני שרשרת האספקה במונחי היבטי קיימות, לרבות סביבה, זכויות אדם וגורמים פיננסיים. יתרה מכך, אנו ממשיכים לתמוך בספקינו כדי לבנות צמיחה ויתרון תחרותי משותפים.

אסטרטגיית ניהול שרשרת אספקה וחמישה קריטריונים

 •  

  כלכלה

  אנו מבססים יתרון תחרותי מקיף בעלויות, במסירה, באיכות, בטכנולוגיה ובמשאבי אנוש, על מנת למקסם את הסינרגיה, המהירות והיעילות בעבודה מול הספקים שלנו, וכדי ליצור סביבה תאגידית שמאפשרת צמיחה בת קיימא.

 •  

  קהילה

  אנו דורשים ציות לתקנות ולתקנים בינלאומיים בתחומי ניהול זכויות אדם, סביבת עבודה, אתיקה וסוגיות מינרלי קונפליקט, מתוך כוונה לבנות מערכת ניהול פתוחה ושקופה שמערבת את כל בעלי העניין לאורכה של שרשרת האספקה.

 •  

  סביבה

  אנו עובדים באופן בלעדי עם ספקים מוסמכי Eco-Partner, כך שנוכל להעריך ולנהל את ההשפעה הסביבתית של הרכיבים, חומרי הגלם ותהליכי הייצור שלהם.

 
<h3> אינפוגרפיקה המציגה יצירת ערך באמצעות ניהול בר קיימא</h3> <ul> <li>List 1) Cost competitiveness (Economic).</li> <li>List 2) On time delivery (Economic).</li> <li>List 3) Supplier competitiveness (Economics, Social, Environmental).</li> <li>List 4) Response to Risk (Economics, Social, Environmental).</li> <li>List 5) Human resources capacity (Economic)</li> </ul>
תמונה זו מתארת אינפוגרפיקה נוספת של אסטרטגיית ניהול שרשרת אספקה וחמישה קריטריונים בשרשרת אספקה של קיימות.

פעילות ספקים

ב-Samsung, אנו שואפים לבנות שותפות אסטרטגית עם ספקים מובילים על בסיס אמון הדדי. מסיבה זו אנו מאמצים תהליך הוגן ושקוף בתפעול מערכת רישום ספקים עבור ספקים חדשים, ומבצעים הערכות שנתיות שמסייעות לספקינו בחיזוק היתרון התחרותי שלהם ומזעור הסיכונים הרלוונטיים להם.
כל חברה שמוכנה להביא את היכולת הטכנולוגית המובחנת שלהן אל השולחן ורוצה לעשות עסקים עם סמסונג יכולה לפרסם את ההצעות העסקיות החדשות שלהם בפורטל הרכש שלנו (www.secbuy.com) בכל עת.
. מוקד (IPC)International Procurement Center מרכז את פעילות הרכש שלנו. ה-IPC מאפשר לנו לזהות ספקים בעלי איכויות יוצאות דופן באזורים בעלי חשיבות אסטרטגית ברחבי העולם.

פריטי מפתח להערכה בתכנית שלנו לרישום ספקים חדשים

 
סביבה ובטיחות
הספקים שלנו נדרשים לעמוד בקריטריונים בהתאם למוגדר ב-22 מסמכים שמושאם בטיחות תעסוקתית, ציוד למניעת שריפות, גיהות תעסוקתית, חומרים מסוכנים ומתקנים ידידותיים לסביבה.
שמונה פריטי חובה לציות: ציוד למניעת שריפות, מפגעים ופסולת, ביוב ומתקני סילוק שפכים וכו'.
 
זכויות אדם ועובדים
ביצוע ביקורות חובה בשטח בהתאם למוגדר ב-20 מסמכים שמושאם עבודה וולונטרית, ציות לתקנות שעות עבודה ואיסור אפליה.
שלושה פריטי חובה לציות: איסור על עבודת ילדים, הבטחת שכר מינימום ואיסור על טיפול לא הומני.
 
Eco-Partner
ביצוע סקירות עבור מדיניות סביבתית למוצרים, חינוך והכשרה ושימוש בחומרים מסוכנים.
ניהול עסקים עם ספקים מוסמכי Eco-Partner בלבד.

תהליך הערכה מקיף

תמונה של תהליך הערכה מקיף (הערכה רב שנתית, שיפור עצמי, הערכה, ניהול ביצוע מעקב) של אינפוגרפיקה בשרשרת אספקה.

תכניות שיתוף פעולה עם שותפים

על מנת לחיות לאור הפילוסופיה העסקית שלנו הגורסת כי "היתרון התחרותי שלנו ב-Samsung Electronics נובע מהיתרון התחרותי של הספקים שלנו", אנו חותרים לדחוק את גבולות יוזמת הניהול הסימביוטית שלנו, כך שתכלול הן ספקים מקומיים והן ספקים בחו"ל. אנו מספקים מגוון רחב של תכניות לתמיכה בערוצי מימון, חינוך וחדשנות כדי להבטיח שספקינו יהיו תחרותיים בשוק הגלובלי.

 • This image describe funding in partner collabouration programs This image describe funding in partner collabouration programs
  • KRW 833.9 billion
  • investment in the Win-Win Cooperation Fund

  מימון

  יצירת קרנות המוערכות בכטריליון וון דרום אמריקאי בבנקים מסחריים

 • This image describe employee capacity-building in partner collabouration programs This image describe employee capacity-building in partner collabouration programs
  • 18,777 Persons
  • Attendees of supplier training

  בניית קיבולת מועסקים

  אספקת מנהיגות, ניסיון תעסוקתי, וקורסים אחרים במתקן ההכשרה שלנו הייעודי לספקים בלבד

 • This image describe innovation initiatives in partner collabouration programs This image describe innovation initiatives in partner collabouration programs
  • 487 companies
  • Suppliers that received Smart Factory support

  יוזמות חדשנות

  תמיכה ב-1,000 ספקים ועסקים קטנים ובינוניים מרחבי המדינה שאינם מקיימים קשרים עסקיים עם Samsung

[תוצאות 2018 של תכניות המפתח שלנו לשיתוף פעולה עם שותפים]

* אנו מסייעים לספקי הדרג הראשון (1st-Tier) והשני (2nd-Tier) שלנו לדווח על עוולות באמצעות קו הטלפון הישיר שלנו (+82-80-200-3300), דרך דוא"ל(ssvoc@samsung.com), דרך מערכת מקוונת לחשיפת שחיתות בפורטל שלנו לשיתוף פעולה עם שותפים (www.secbuy.com), באמצעות ייעוץ לספקים בשטח ובאמצעות מפגשים שונים.

סביבת עבודה של ספקים

ב-Samsung אנו לוקחים על עצמנו את מלוא האחריות לקידום ניהול זכויות אדם לאורך כל שרשרת האספקה, לציות להסכמי זכויות אדם בינלאומיים כדי להבטיח את בטיחות מקום העבודה ולציות לקוד ההתנהלות שנקבע על ידי ברית העסקים האחראים (Responsible Business Alliance, RBA). אנו מפקחים בקביעות על כל ספקינו בהתאם לתקני האימות שנקבעו ב-EICC על מנת לזהות בעיות ולנקוט בשיפורים הנדרשים. בעוד שאנו מעודדים את ספקי הקו הראשון שלנו ליצור מקום עבודה בטוח, מחויבות זו לבטיחות במקום העבודה מורחבת לספקי הקו השני שלנו באמצעות ספקי הקו הראשון. כך אנו תורמים לביסוס מערכת אקולוגית איתנה לכל אורך שרשרת האספקה שלנו.

סביבת עבודה של ספקים
<h3>Suuplier Work Environment</h3> <dl> <li>self-assessment</li> <li>All 1st-tier supplier conduct annual self-assessments.</li> </dl> <dl> <li>On-site audits</li> <li>Critical suppliers are selected in consideration of transaction volume and self-assessment outcomes, and they receive on-site audits</li> <li>Year-round and special audits are performed on the employment of apprentices and student workers during the vacation period</li> </dl> <dl> <li>Third-party audits</li> <li>An EICC0certified auditor performs verifications on suppliers selected randomly</li> <li>Improvement tasks identified as a result of audit outcomes are implemented within three months</li> </dl>

ניהול מינרלי קונפליקט

חברת Samsung Electronics אוסרת על שימוש במינרלים שמקורם באזורי עימות - לרבות טנטלום, בדיל וזהב - שנכרים באופן לא אתי באזורי עימות ב-10 מדינות אפריקאיות, לרבות הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו (ר.ד. של קונגו). אנו מנהלים את שרשרת האספקה שלנו על סמך עקרונותיו של תהליך הפצה אתי. על מנת להבטיח שספקינו עומדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר, אנו עורכים בדיקות יסודיות של המינרלים המשמשים אותם במוצריהם. כמו כן, על מנת לבסס מערכת ללא מינרלי עימות, יישמנו תהליך של בדיקת נאותות עבור מינרלי קונפליקט בהתאם ל"הנחיות בדיקות הנאותות של ה-OECD".
בנוסף, אנו מעודדים ספקים לעבוד עם מפעלי זיקוק מתכות שהוסמכו על ידי ה-RMAP‏ [Responsible Minerals Assurance Process (תהליך אבטחת המינרלים האחראי)], ודורשים ממפעלי זיקוק מתכות בלתי מוסמכים לפעול לקבלת הסמכה של ה-RMAP.

הסמכת RMAP בקשר למינרלי עימות למפעלי זיקוק מתכות לאורך כל שרשרת האספקה

(נכון לסוף דצמבר 2018)

הסמכה הושלמה הסמכה בתהליך סך הכל
טנטלום (Ta) 40 - 40
בדיל (Sn) 73 - 73
טונגסטן (W) 41 - 41
זהב (Au) 104 - 104

אחריות ספקים

המוצרים והשירותים המוצעים על ידי Samsung Electronics הם תוצר של המחויבות והמאמץ שמשקיעים כל ספקינו לאורך שרשרת האספקה. Samsung Electronics וספקינו אחראים לסיפוק רצונם של לקוחותינו ושל החברה האזרחית באופן בר-קיימא. כמו כן, אנו מבטיחים ליטול את מלוא האחריות על שרשרת האספקה על סמך אמון וכנות להפקת הערך הטוב ביותר.

* רשימת הספקים ב-80% מהיקף עסקאות Samsung Electronics שהסכימו להיחשף מסודרת לפי סדר שמותיהם -

SUPPLIER ADDRESS
AAC Technologies Holdings Inc. 213167 No.3 Changcao Road, Hi-Tech Industrial Zone, Wujin, Changzhou City, Jiangsu Province, China
Lot K4-2F, Que Vo Ip Bac Ninh City, Bac Ninh, Vietnam
Yuhang Rd, Shuyang Economic Develop Suqian City, Jiangsu Province, China
Adeka Corporation 70, Wanjusandan 2-Ro, Bongdong-Eup, Wanju-Gun, Jeollabuk-Do, Korea
Advantest Corp. 140, 3Samgongdan 6-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
Rm.1215,Luneng Plaza, No.18 Taigu Rd Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai, China
Shin-Marunouchi Center Building, 1-6 -2 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan
Air Products and Chemicals Inc. 7201 Hamilton Boulevard Allentown PA, USA
3, Nongseo-Ro, 46Beon-Gil, Giheung-Gu, Yongin-Si, Gyunggi-Do, Korea
Alps Electric Co., Ltd. 33 (Jangduk-Dong) Hanamsandan 5 Byunro, Gwangsan-Gu, Gwangju, Korea
1-7, Yukigaya-Otsukamachi, Ota-Ku, Tokyo, 145-8501, Japan
Applied Materials Inc. 8 Upper Changi North Road, 506906, Singapore
3050 Bowers Avenul Santa Clara CA, USA
(5F, Korea Design Center Bldg.,Yatap-Dong ) 322, Yanghyeon-Ro, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, Korea
ASM International N.V. (1Dong, Chungnam Technopark Cheonan Valley)136, Jiksan-Ro, Jiksan-Eup, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
3440 E University Phoenix Drive, USA
ASM Lithography Inc. Suites 3704-3706, Tower Two, Times Square. 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hongkong
2650 W. Geronimo Place Chandler AZ, USA
25, 5Gil, Samsung 1 Ro, Hwasung-Si, Gyeonggi-Do, Korea
AU Optronics Corp. 1 Li-Hsin Rd.2,Science-Based Industrial Park, Hsinchu, Taiwan
Avago Technologies Ltd. No 1 Yishun Avenue 7, Singapore
Biel Crystal Manufactory Ltd. Block A, 10/F., A1-A5 Mei Hing Ind. Bldg.,16-18 Hing Yip Street, Kwun Tong, Hongkong
BOE Technology Group Co., Ltd. No. 118 Jinghaiyi Rd, Bda, Beijing, China
Bujeon Electronics Co., Ltd. Phuong Lieu Commune-Que Vo District -Bac Ninh Province, Vietnam
No 903, 3/2 Street, Phu Xa Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province, Vietnam
BUMJIN B BLOCK JINHERUI INDUSTRIAL PARK, SHANPO VILAGE LILIN TOWN ZHONGKAI HIGH-TECH ZONE, HUIZHOU CITY, CHINA
BYD Co., Ltd. Xiangshui River, Economic Developme Nt Zone, Daya Bay, Huizhou, Guangdong, China
No.3001, Baohe Road, Baolong Indust Rial Town, Longgang, Shenzhen, China
No2, Yadi Road, The New-Type Industrial Park, Xi'An National Hi-Tech Industrial Development Zone, China
Yan An Road,Kui Chong, Long Gang, Shenzhen, China
CammSys Corp. Ba Thien Industrial, Ba Hien Commune, Binh Xuyen Distric, Vinh Phuc Province, Vietnam
Canon Inc. 30-2, Shimomaruko 3-Chome, Ohta-Ku, Tokyo 146-8501, Japan
(9F, 10F), 607, Teheran-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
One Canon Park Melville New York, 11747, USA
Cirrus Logic Inc. 7B Nightingale Way, Quartermile Edinburgh, UK
Coretronic Corp. No.2-1.Nanke 6Th.Road, Tainan Scien Ce-Based Industrial Park Tainan County, Taiwan
Corning Inc. One Riverfront Plaza Corning New York , USA
Daeduck Electronics Co., Ltd. (Jeongwang-Dong), 335, Somanggongwon-Ro, Gyeonggi-Do, Korea
Daeyoung Electronics Co., Ltd. Lot Ht-2-1, Road D2, Ho Chi Minh Hi Ho Chi Minh City Dist 9, Vietnam
Daifuku Co., Ltd. Komakihara Komaki Aichi, Japan
14, Dongtanjiseong-Ro, Hwaseong-So, Gyeonggi-Do, Korea
7406 West Detroit Street Chandler, USA
DAP Corporation 474-22 Anseongmachum-Road Miyang-Myeon, Anseong-City, Kyunggi-Do, Korea
Dongjin Semichem Co., Ltd. 644, Baekbeom-Ro, Seo-Gu, Incheon, Korea
Dongwoo Fine-Chem Co., Ltd. 132, Yakchon-Ro, Iksan-Si, Jeollabuk-Do, Korea
Dongyang E&P Inc. 76, Jinwisandanro, Jinwi-Myeon, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Tongqiao Industrial Base Zhongkai H Igh-Tech Zone Huizhou Guangdong Province, China
Nhan Hoa Ward-My Hao District-Hung Yen Province, Vietnam
Doosung Tech Luong Son Ip, Hoa Son Commune Hoa Binh Luong Son, Vietnam
Dr Enc SA de CV Manufacturas 622 Santa Rosa Jauregui Queretaro, Mexico
Dreamtech Co., Ltd. No.100, Huu Nghi Road, Vsip Bac Ninh Tu Son Town, Bac Ninh Province, Vietnam
Edwards Limited 96, 3Gongdan 1-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
SUPPLIER ADDRESS
Elentec co., Ltd. 44F, Quang Minh Industrial Zone, Ha Noi, Vietnam
B-37, Sector-80, Phase-Ii , Noida (Up), India
Eou Unit, 57/1&2, Ecotech-I, Extens Ion-I, Greater Noida, India
2247, Jalan Rajawali, Kampung Batu 9 Kebun Baru, 42500 Telok Panglima Garang, Selangor, Malaysia
EM-Tech Co., Ltd. Yen Phong Ip Yen Phong District Bac Ninh Province, Vietnam
Huaxian Road, Danshan Industrial Area, Chengyang District, Qingdao City, Shandong Province, China
Entegris Inc. 72, Je2Gongdan 1-Gil, Miyang-Myeon, Anseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
129 Concord Road Billerica MA, USA
117 Jonathan Blvd N Chaska MN, USA
31 Kaki Bukit Road 3, 06-08/11 Tech Link, Singapore
GoerTek Inc. No.268 Dongfang Road Hi-Tech Indust Ry Development District Weifang Shandong, China
Lot L-06, Que Vo Industrial Park Nam Son Commune, Bac Ninh City, Bac Ninh Province, Vietnam
Hanyang ENG Co.,Ltd. 72, Yeongtong-Ro 26Beon-Gil, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Hitachi Ltd. 46, 2Gongdan 8-Gil, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
24-14, Nishi-Shimbashi, 1-Chome, Minato-Ku, Tokyo, Japan
15-12, Nishi-Shimbashi, 2-Chome, Minato-Ku, Tokyo, Japan
Grantokyo South Tower, 9-2, Marunou Chi 1-Chome,Chiyoda-Ku, Tokyo, 100- 6606, Japan
2150 N. 1St Street, Ste. 350 San Jose CA, USA
1601A Room ,16F,Blk.1,No.18,Taigu Road,Waigaoqiao Free Trade Zone 2001 31, Shanghai, China
8F Young Poong Bldg., 41 Cheonggyecheon-Ro, Chongro-Ku, Seoul, Korea
92, Sanho-Daero, Gumi-Si, Gyeongsangbuk-Do, 730-906, Korea
2460 North First Street, Suite 290 San Jose CA, USA
HNT Electronics Co., Ltd. Luong Son Industrial Zone, Km 36, National Road 6, Hoa Son ward, Luong Son district, Hoa Binh province, Vietnam
Hosiden Corp. Lot 1, Quang Chau Ip, Viet Yen Dics Trict, Bac Giang Province, Vietnam
Ibiden Co., Ltd. 15#, Rongchang East Street, Bda, Beijing, China
3-200, Gama-Cho, Ogaki, Gifu Pref, Japan
Innolux Corp. No.160 Kesyue Rd., Chu-Nan Site, Hs Inchu Science Park, Chu-Nan, Miao-LI, Taiwan
Intel Corp. 69/F, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hongkong
Intops Co., Ltd. Yen Phong 1Z., Yen Phong Dist., Bac Ninh Province, Vietnam
Lot I-10-2,D2 Road, District 9 Ho Chi Minh, Vietnam
148, Okgye 2 Gongdan-Ro, Gumi-Si, Gyeongsangbuk-Do, Korea
Inzi Display Co.,Ltd. 7880 Airway Road Suite# B6E San Diego San Diego, CA 92154, USA
Plot 220, Road 10, Amata Industrial Dong Nai Long Binh Ward, Bien Hoa City, Vietnam
Jahwa Electronics Co., Ltd. Plot 10, Khai Quang Industrial Park , Vinh Yen City, Vinh Phuc Province , Vietnam
Jiangsu Simand Electric Co., Ltd. No.111,Kangyuan Road, Xiangcheng District Suzhou, China
JX Nippon Mining & Metals Corp. 54, Hansan-Gil, Cheongbuk-Myeon, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
125 North Price Rd Chandler, USA
1008164 1-2, Otemachi 1Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan
Kirin Precision Co., Ltd. (Hanamdong) 106 287, Sonjae-Ro, Gwangsan-Gu, Gwangju, Korea
KLA-Tencor Corp. One Technology Drive Milpitas California, USA
Kyocera Corp. 116, Beomjigi-Ro, Danwon-Gu, Ansan-Si, Gyeonggi-Do, Korea
13F Kamco Yangjae Tower, 262 Kangnamdae-Ro, Kangnam-Gu, Seoul, Korea
Lam Research Corp. Avenue Edouard-Dubois 20 Neuchatel, Switzerland
4F, 28, Pangyo-Ro 255 Beon-Gil, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, Korea
4650 Cushing Parkway Fremont CA, USA
Lens International HK Co., Ltd. Unit A, 7/F, Mg Tower, 133 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong
LOT Vacuum Co., Ltd. (Shingeonji-Dong) 68, Gongdan1-Ro, Anseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Maxford Technology Limited 18 Floor, Chung Nam Building, 1 Loc Khart Road, Wanchai, Hongkong
SUPPLIER ADDRESS
Maxim Integrated Products Inc. 160 Rio Robles Drive San Jose CA, USA
Mcnex Co., Ltd. Lot Cn5, Ninh Binh City, Ninh Binh Province Phuc Son Industrial Park, Vietnam
MediaTek Inc. #03-01, No. 1, Fusionopolis Walk, Singapore
No.1, Dusing 1St Rd., Science Park, Hsinchu, Taiwan
Meiko Electronics Co., Ltd. Lot Ld4, Thach That-Quoc Oai Industrial Zone, Phung Xa Commune, Thach That Dist, Hanoi, Vietnam
Micron Technology Inc. 8000 S. Federal Way Boise Id, USA
1 North Coast Drive Singapore 757432, Singapore
Miraenanotech Co., Ltd. A6-1, Saida International Industrial Complex, Xiqing Tianjin, China
Murata Manufacturing Co., Ltd. 22F, (Gt Tower, Seocho-Dong), 411, Seocho-Daero, Seocho-Gu, Seoul, Korea
The Exchange Tower No.2,189 Nanjing Tianjin Heping, China
200 Yishun Ave 7, Singapore
9380 Carroll Park Drive San Diego CA, USA
20 Fairbanks, Suite 187 Irvine CA, USA
Namuga Co., Ltd. Lot B9, Thuy Van Industrial Zone, Thuy Van Commune, Viet Tri City, Phu Tho Province, Vietnam
New Motech Co., Ltd. 8, Hanamsandan 7Beon-Ro, Gwangsan-Gu, Gwangju, Korea
7/156 Moo 4 T.Mabyangporn A.Pluakda Eng, Rayong, Thailnad
Nitto Denko Corp. 33Rd Floor, Grand Front Osaka, 4-20 Ofuka-Cho, Kita-Ku, Osaka 530-0011, Japan
NuFlare Technology Inc. 8-1, Shinsugita-Cho, Isogo-Ku Yokohama, Kanagawa, Japan
NXP Semiconductors N.V. NXP Semiconductors Netherlands B.V. High Tech Campus 60, Eindhoven The Netherlands
Partron Co., Ltd. 22, Samsung 1-Ro 2-Gil, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Posco Co., Ltd 158# Shenxu Road Suzhou Industrial Park, China
Powerlogics Co., Ltd. Khai Quang Industrial Zone, Khai Quang Ward, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province, Vietnam
Praxair Technology Inc. (Teheran-Ro,Sinhan Building16F), 512,Teheran-Ro, Kangnam-Gu, Seoul, Korea
7, 3Gongdan 2-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
PSK Inc. 48, Samsung 1 Ro 4-Gil, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Qorvo Inc. 1 Changi Business Park Avenue1,#04, Singapore
Rohm Co., Ltd. 159-13,Gasan Digital 1-Ro, Geumcheon-Gu, Seoul, 153-803, Korea
Samsung Display Co., Ltd. 95 Samsung 2nd Rd. Nonsuh-Dong Kiheung-Gu, Yongin, Gyeonggi-Do, Korea
77, 4Sandan 5-Gil, Cheonan-Si Seobuk-Gu, Chungcheongnam-Do, Korea
Yen Phong I Industrial Zone Bac Ninh Province Yen Phong District, Vietnam
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. (Maetan-Dong) 150, Maeyeong-Ro, Yeongtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Yen Binh Industrial Zone Dong Tien Ward, Pho Yen Town Thai Nguyen Province, Vietnam
14F, Tower A, Scc, Junction Of Hou Hai Blvd And Haide 1St Rd., Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China
788 Nanhe Rd Kunshan Et Development Jiangsu Province, China
1, Weishan Road Xiqing Mecro-Electro Nics Industrial Park, Xiqing Dist, Tianjin, China
No.80 Xiaqing Road,The West Zone Of Teda, Tianjin, China
Wellgrow Industrial Estate, 93 Moo 5, T.Bangsamak, A.Bangpakong, Chachoengsao, Thailand
Semphil., Chip Block 5, Barrio, Batino, Calamba, Laguna, Philippines
Samsung SDI Co., Ltd. Yen Phong I - I.P Yen Trung Commune, Yen Phong Dist, Bac Ninh Province, Vietnam
Gongse-Dong 150-20, Gongse-Ro, Giheung-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do, Korea
56, Gosan-Ro, Uiwang-Si 16073, Gyeonggi-Do, Korea
SI Flex Co., Ltd. Lot A, Quang Chau Industrial Park, Bac Giang Province. Vietyen District, Vietnam
Siltronic Corp. 12 Tampines Industrial Ave 5, Singapore
7200 Nw Front Street Portland OR, USA
SMART Modular Technologies Inc. Av. Tegula, 888 Edificio Cristal - CEA Ponte Alta, Atibaia, Sao Paulo, Brazil
Soulbrain Co.,Ltd. 34, Pangyo-Ro 255Beon-Gil, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, Korea
STMicroelectronics N.V. 5A Serangoon North Avenue 5, Singapore
Sumco Corp. Seavans North, 1-2-1 Shibaura, Minato-Ku, Tokyo, Japan
19801 N. Tatum Blvd Phoenix Arizona, USA
SUPPLIER ADDRESS
Sung Woo Electronics Co., Ltd. Thuan Thanh 3 Industrial Zone, Than H Khuong Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province, Vietnam
Synaptics Inc. 1251 Mckay Dr. San Jose CA, USA
Taiwan PCB Techvest Co., Ltd. No.12, Kung Yeh 2Nd.Rd ., Pin Chen, Tao Yuan Hsien, Taiwan
Taiyo Nippon Sanso Corp. #1189 Bao-8 Road ,Zong He Bao Shui Xi'An Shaanxi, China
94, Eumbongmyeon-Ro, Eumbong-Myeon, Asan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
150 Allen Road Basking Ridge NJ, USA
3F, No.2 Bldg. Baowu Tower 1859 Expo Boulevard Shanghai Pudong, China
Taiyo Yuden Co., Ltd. 3 International Business Park Nordi C European Centre #06-28, Singapore
43, Jayumuyeok 3-Gil, Masanhoewon-Gu, Changwon-Si, Gyeongsangnam-Do, Korea
Unit 2801-08, The Metropolis Tower, 10 Metropolis Drive, Hunghom, Kowloon, Hongkong
B2B 2nd Floor,Building3, No.258 Xin Ling Road, China(Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China
440 Stevens Ave., Suite 300 Solana San Diego CA, USA
Furth, Nordring 23, Germany
2-7-19 Kyobashi Chuo-Ku, Tokyo, Japan
TDK Corp. 3505 Wharf Cable Tv Tower, 9 Hoi Sh Ing Road, Tsuen Wan, N.T., Hongkong
No.1 Xingang Road, Zhangwan Town, Jiaocheng City, Ningde, Fujian Province, Prc., China
11 North Buona Vista Drive #13-08 The Metropolis Tower 2, Singapore
St.Martin Str. 53, Munich, Germany
8F, Songnam Building, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seoul, Korea
Nilai Industrial Estate, 71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
TES Co., Ltd. 2374-36, Jungbu-Daero, Yangji-Myeon, Cheoin-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Texas Instruments Inc. 3-6, World Shipping Centre, Harbour City, 7 Canton Road, Hongkong
The Dow Chemical Company 412, Teheran-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
(Backseok-Dong)56, 3Gongdan 1-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
112, Seonggeo-Gil, Seonggeo-Eup, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
4F No.6, Lane 280, Zhongshan North Road, Taiwan
PO Box 60896 Charlotte NC, USA
451 Bellevue Road Newark DE, USA
Ul. Strefowa 16 Dzierzoniow, Polska
14F, 412, Teheran-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
Bachtobe Ietrasse 3, 8810 Horgen, Horgen, Switzerland
Tokyo Electron Ltd. Akasaka Biz Tower, 3-1 Akasaka 5-Chome, Minato-Ku, Tokyo 107-6325, Japan
51, Jangangongdan 6-Gil, Jangan-Myeon, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
2400 Grove Blvd. Austin TX, USA
1F, No.126 Hedan Rd. Pudong Shang Hai 200131, China
Toshiba Corp. 517, Yeongdong-Daero, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
20 Pasir Panjang Road #12-25/28 Mapletree Business City, Singapore
2570-1, Urasuda, Kamo-Shi, Nigata, Japan
72-34, Horikawa-Cho, Saiwai-Ku, Kaw Asaki-Shi, Kanagawa, Japan
Tripod Technology Corp. No.7, Middle Section, Mianzhou Aven Xiantao Hubei, China
UIL Co., Ltd. Lot F1 Que Vo Expanded Industrial Zone, Phuonglieu, Quevo, Bacninh, Vietnam
ULVAC, Inc. 5, Hansan-Gil, Cheongbuk-Eup, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Versum Materials Inc. (Singil-Dong) 283, Haebong-Ro, Danwon-Gu, Ansan-Si, Gyeonggi-Do, Korea
7201 Hamilton Blvd. Allentown, USA
WiSol Co., Ltd. D1-1, D1-3 International Industrial City Xeda Tianjin, China
No.26 Street 05 Vsip Bac Ninh Industrial Zone Tu Son Town, Bac Ninh Province, Vietnam
Wonik Materials Co., Ltd. 30, Yangcheong 3-Gil, Yangcheong-Ri, Ochang-Eup, Cheongwon-Gu, Cheongju-Si, Chungcheongbuk-Do, Korea
Wonik IPS Co., Ltd. 75, Jinwisandan-Ro, Jinwi-Myeon, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
1 2 3 4