שרשרת אספקה

ניהול אחראי של שרשרת האספקה

אנו מוודאים כי ספקינו בונים יתרון תחרותי איתן, באמצעות תמיכה ושיתופי פעולה היוצרים סביבה תאגידית מהימנה ושרשרת אספקה בת קיימא.

תמונת מפתח חזותית של שרשרת אספקה של קיימות

מונעים על ידי פילוסופיה של הוגנות, פתיחות ושיתוף פעולה סימביוטי, אנו מפעילים שרשרת אספקה על בסיס 2,500 ספקים ברחבי העולם. אנו מסייעים לכל הספקים שלנו בציות ל-'קוד התנהגות לספק Samsung', ופועלים בכפוף לתקנות מקומיות ולתקנים בינלאומיים. אנו מבצעים הערכות להספקים שלנו, ומנהלים כך את סיכוני שרשרת האספקה במונחי היבטי קיימות, לרבות סביבה, זכויות אדם וגורמים פיננסיים. יתרה מכך, אנו ממשיכים לתמוך בספקינו כדי לבנות צמיחה ויתרון תחרותי משותפים.

אסטרטגיית ניהול שרשרת אספקה וחמישה קריטריונים

 •  

  כלכלה

  אנו מבססים יתרון תחרותי מקיף בעלויות, במסירה, באיכות, בטכנולוגיה ובמשאבי אנוש, על מנת למקסם את הסינרגיה, המהירות והיעילות בעבודה מול הספקים שלנו, וכדי ליצור סביבה תאגידית שמאפשרת צמיחה בת קיימא.

 •  

  קהילה

  אנו דורשים ציות לתקנות ולתקנים בינלאומיים בתחומי ניהול זכויות אדם, סביבת עבודה, אתיקה וסוגיות מינרלי קונפליקט, מתוך כוונה לבנות מערכת ניהול פתוחה ושקופה שמערבת את כל בעלי העניין לאורכה של שרשרת האספקה.

 •  

  סביבה

  אנו עובדים באופן בלעדי עם ספקים מוסמכי Eco-Partner, כך שנוכל להעריך ולנהל את ההשפעה הסביבתית של הרכיבים, חומרי הגלם ותהליכי הייצור שלהם.

 
<h3> אינפוגרפיקה המציגה יצירת ערך באמצעות ניהול בר קיימא</h3> <ul> <li>List 1) Cost competitiveness (Economic).</li> <li>List 2) On time delivery (Economic).</li> <li>List 3) Supplier competitiveness (Economics, Social, Environmental).</li> <li>List 4) Response to Risk (Economics, Social, Environmental).</li> <li>List 5) Human resources capacity (Economic)</li> </ul>
תמונה זו מתארת אינפוגרפיקה נוספת של אסטרטגיית ניהול שרשרת אספקה וחמישה קריטריונים בשרשרת אספקה של קיימות.

פעילות ספקים

ב-Samsung, אנו שואפים לבנות שותפות אסטרטגית עם ספקים מובילים על בסיס אמון הדדי. מסיבה זו אנו מאמצים תהליך הוגן ושקוף בתפעול מערכת רישום ספקים עבור ספקים חדשים, ומבצעים הערכות שנתיות שמסייעות לספקינו בחיזוק היתרון התחרותי שלהם ומזעור הסיכונים הרלוונטיים להם.
כל חברה שמוכנה להביא את היכולת הטכנולוגית המובחנת שלהן אל השולחן ורוצה לעשות עסקים עם סמסונג יכולה לפרסם את ההצעות העסקיות החדשות שלהם בפורטל הרכש שלנו (www.secbuy.com) בכל עת.
. מוקד (IPC)International Procurement Center מרכז את פעילות הרכש שלנו. ה-IPC מאפשר לנו לזהות ספקים בעלי איכויות יוצאות דופן באזורים בעלי חשיבות אסטרטגית ברחבי העולם.

פריטי מפתח להערכה בתכנית שלנו לרישום ספקים חדשים

 
סביבה ובטיחות
הספקים שלנו נדרשים לעמוד בקריטריונים בהתאם למוגדר ב-22 מסמכים שמושאם בטיחות תעסוקתית, ציוד למניעת שריפות, גיהות תעסוקתית, חומרים מסוכנים ומתקנים ידידותיים לסביבה.
שמונה פריטי חובה לציות: ציוד למניעת שריפות, מפגעים ופסולת, ביוב ומתקני סילוק שפכים וכו'.
 
זכויות אדם ועובדים
ביצוע ביקורות חובה בשטח בהתאם למוגדר ב-20 מסמכים שמושאם עבודה וולונטרית, ציות לתקנות שעות עבודה ואיסור אפליה.
שלושה פריטי חובה לציות: איסור על עבודת ילדים, הבטחת שכר מינימום ואיסור על טיפול לא הומני.
 
Eco-Partner
ביצוע סקירות עבור מדיניות סביבתית למוצרים, חינוך והכשרה ושימוש בחומרים מסוכנים.
ניהול עסקים עם ספקים מוסמכי Eco-Partner בלבד.

תהליך הערכה מקיף

תמונה של תהליך הערכה מקיף (הערכה רב שנתית, שיפור עצמי, הערכה, ניהול ביצוע מעקב) של אינפוגרפיקה בשרשרת אספקה.

תכניות שיתוף פעולה עם שותפים

על מנת לחיות לאור הפילוסופיה העסקית שלנו הגורסת כי "היתרון התחרותי שלנו ב-Samsung Electronics נובע מהיתרון התחרותי של הספקים שלנו", אנו חותרים לדחוק את גבולות יוזמת הניהול הסימביוטית שלנו, כך שתכלול הן ספקים מקומיים והן ספקים בחו"ל. אנו מספקים מגוון רחב של תכניות לתמיכה בערוצי מימון, חינוך וחדשנות כדי להבטיח שספקינו יהיו תחרותיים בשוק הגלובלי.

 • This image describe funding in partner collabouration programs This image describe funding in partner collabouration programs
  • KRW 823.2billion
  • investment in the Win-Win Cooperation Fund

  מימון

  יצירת קרנות המוערכות בכטריליון וון דרום אמריקאי בבנקים מסחריים

 • This image describe employee capacity-building in partner collabouration programs This image describe employee capacity-building in partner collabouration programs
  • 13,089 Persons
  • Attendees of supplier training

  בניית קיבולת מועסקים

  אספקת מנהיגות, ניסיון תעסוקתי, וקורסים אחרים במתקן ההכשרה שלנו הייעודי לספקים בלבד

 • This image describe innovation initiatives in partner collabouration programs This image describe innovation initiatives in partner collabouration programs
  • 479 companies
  • Suppliers that received Smart Factory support

  יוזמות חדשנות

  תמיכה ב-1,000 ספקים ועסקים קטנים ובינוניים מרחבי המדינה שאינם מקיימים קשרים עסקיים עם Samsung

[תוצאות 2017 של תכניות המפתח שלנו לשיתוף פעולה עם שותפים]

* אנו מסייעים לספקי הדרג הראשון (1st-Tier) והשני (2nd-Tier) שלנו לדווח על עוולות באמצעות קו הטלפון הישיר שלנו (+82-80-200-3300), דרך דוא"ל(ssvoc@samsung.com), דרך מערכת מקוונת לחשיפת שחיתות בפורטל שלנו לשיתוף פעולה עם שותפים (www.secbuy.com), באמצעות ייעוץ לספקים בשטח ובאמצעות מפגשים שונים.

סביבת עבודה של ספקים

ב-Samsung אנו לוקחים על עצמנו את מלוא האחריות לקידום ניהול זכויות אדם לאורך כל שרשרת האספקה, לציות להסכמי זכויות אדם בינלאומיים כדי להבטיח את בטיחות מקום העבודה ולציות לקוד ההתנהלות שנקבע על ידי ברית העסקים האחראים (Responsible Business Alliance, RBA). אנו מפקחים בקביעות על כל ספקינו בהתאם לתקני האימות שנקבעו ב-EICC על מנת לזהות בעיות ולנקוט בשיפורים הנדרשים. בעוד שאנו מעודדים את ספקי הקו הראשון שלנו ליצור מקום עבודה בטוח, מחויבות זו לבטיחות במקום העבודה מורחבת לספקי הקו השני שלנו באמצעות ספקי הקו הראשון. כך אנו תורמים לביסוס מערכת אקולוגית איתנה לכל אורך שרשרת האספקה שלנו.

סביבת עבודה של ספקים
<h3>Suuplier Work Environment</h3> <dl> <li>self-assessment</li> <li>All 1st-tier supplier conduct annual self-assessments.</li> </dl> <dl> <li>On-site audits</li> <li>Critical suppliers are selected in consideration of transaction volume and self-assessment outcomes, and they receive on-site audits</li> <li>Year-round and special audits are performed on the employment of apprentices and student workers during the vacation period</li> </dl> <dl> <li>Third-party audits</li> <li>An EICC0certified auditor performs verifications on suppliers selected randomly</li> <li>Improvement tasks identified as a result of audit outcomes are implemented within three months</li> </dl>

ניהול מינרלי קונפליקט

חברת Samsung Electronics אוסרת על שימוש במינרלים שמקורם באזורי עימות - לרבות טנטלום, בדיל וזהב - שנכרים באופן לא אתי באזורי עימות ב-10 מדינות אפריקאיות, לרבות הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו (ר.ד. של קונגו). אנו מנהלים את שרשרת האספקה שלנו על סמך עקרונותיו של תהליך הפצה אתי. על מנת להבטיח שספקינו עומדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר, אנו עורכים בדיקות יסודיות של המינרלים המשמשים אותם במוצריהם. כמו כן, על מנת לבסס מערכת ללא מינרלי עימות, יישמנו תהליך של בדיקת נאותות עבור מינרלי קונפליקט בהתאם ל"הנחיות בדיקות הנאותות של ה-OECD".
בנוסף, אנו מעודדים ספקים לעבוד עם מפעלי זיקוק מתכות שהוסמכו על ידי ה-RMAP‏ [Responsible Minerals Assurance Process (תהליך אבטחת המינרלים האחראי)], ודורשים ממפעלי זיקוק מתכות בלתי מוסמכים לפעול לקבלת הסמכה של ה-RMAP.

הסמכת RMAP בקשר למינרלי עימות למפעלי זיקוק מתכות לאורך כל שרשרת האספקה

(נכון לסוף דצמבר 2017)

הסמכה הושלמה הסמכה בתהליך סך הכל
טנטלום (Ta) 42 - 42
בדיל (Sn) 69 2 71
טונגסטן (W) 41 - 41
זהב (Au) 98 3 101

אחריות ספקים

המוצרים והשירותים המוצעים על ידי Samsung Electronics הם תוצר של המחויבות והמאמץ שמשקיעים כל ספקינו לאורך שרשרת האספקה. Samsung Electronics וספקינו אחראים לסיפוק רצונם של לקוחותינו ושל החברה האזרחית באופן בר-קיימא. כמו כן, אנו מבטיחים ליטול את מלוא האחריות על שרשרת האספקה על סמך אמון וכנות להפקת הערך הטוב ביותר.

* רשימת הספקים ב-80% מהיקף עסקאות Samsung Electronics שהסכימו להיחשף מסודרת לפי סדר שמותיהם -

SUPPLIER ADDRESS
AAC Technologies Holdings Inc. LOT K4-2F, QUE VO IP BAC NINH CITY, BAC NINH, VIETNAM VAN DUONG COMMU
213167 NO.3 CHANGCAO ROAD, HI-TECH INDUSTRIAL ZONE, WUJIN, CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA
YUHANG RD, SHUYANG ECONOMIC DEVELOP SUQIAN CITY JIANGSU PROVINCE, CHINA
Advantest Corp. 140, 3SAMGONGDAN 6-RO, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
SHIN-MARUNOUCHI CENTER BUILDING,1-6-2 MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN
RM.1215,LUNENG PLAZA,NO.18 TAIGU RD WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE, SHANGHAI
Air Products and Chemicals Inc. 3, NONGSEO-RO, 46BEON-GIL, GIHEUNG-GU, YONGIN-SI, GYUNGGI-DO, KOREA
7201 HAMILTON BOULEVARD ALLENTOWN PA
Alps Electric Co., Ltd. 33 (JANGDUK-DONG) HANAMSANDAN5BYUNRO GWANGSAN-GU GWANGJU, KOREA
1-7, YUKIGAYA-OTSUKAMACHI, OTA-KU, TOKYO, 145-8501
APPLIED MATERIALS 8 UPPER CHANGI NORTH ROAD, SINGAPOR E 506906, SINGAPORE
3050 BOWERS AVENUL SANTA CLARA CA
(5F, KOREA DESIGN CENTER BLDG., YATAP-DONG) 322, YANGHYEON-RO, BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
ASM International N.V. (1DONG, CHUNGNAM TECHNOPARK CHEONAN VALLEY)136, JIKSAN-RO, JIKSAN-EUP, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO
3440 E UNIVERSITY PHOENIX DRIVE
ASM Lithography Inc. SUITES 3704-3706 37/F TOWER TWO TIMES SQUARE, 1 MATHESON STREET CAUSEWAY BAY, HONG KONG
2650 W. GERONIMO PLACE CHANDLER AZ
25, 5GIL, SAMSUNG1RO, HWASUNG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
AU Optronics
Corp.
1 LI-HSIN RD.2,SCIENCE-BASED INDUST RIAL PARK, HSINCHU TAIWAN, R.O.C.
5 LI-HSIN RD.6,SCIENCE-BASED INDUST RIAL PARK, HSINCHU TAIWAN, R.O.C.
Avago
Technologies Ltd.
NO 1 YISHUN AVENUE 7 SINGAPORE
BOE
Technology Group Co., Ltd.
NO. 118 JINGHAIYI RD, BDA, BEIJING
Biel Crystal Manufactory Ltd. BLOCK A, 10/F., A1-A5 MEI HING IND. BLDG.,16-18 HING YIP STREET, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG
BUMJIN B BLOCK JINHERUI INDUSTRIAL PARK, SHANPO VILAGE LILIN TOWN ZHONGKAI HIGH-TECH ZONE, HUIZHOU CITY, CHINA
SAIDAGONGYEYUANSIZHILU6HAO TIANJIN XIQINGQU
SHA HU KO CUN CHANG PING TOWN DONGG UAN CITY GUANG DONG
BYD Co., Ltd. XIANGSHUI RIVER, ECONOMIC DEVELOPME NT ZONE, DAYA BAY, HUIZHOU, GUANGDO NG, P.R.CHINA
NO.3001, BAOHE ROAD, BAOLONG INDUST RIAL TOWN, LONGGANG, SHENZHEN, P.R. CHINA
NO2,YADI ROAD, THE NEW-TYPE INDUSTRIAL PARK ,XI'AN NATIONAL HI-TECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE
YAN AN ROAD, KUI CHONG, LONG GANG, SHENZHEN, CHINA 518119
Canon Inc. 30-2, SHIMOMARUKO 3-CHOME, OHTA-KU, TOKYO 146-8501, JAPAN
(9F,10F),607, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
ONE CANON PARK MELVILLE NEW YORK, 11747
Cirrus Logic Inc. 7B NIGHTINGALE WAY, QUARTERMILE EDINBURGH
Coretronic
Corp.
NO.2-1.NANKE 6TH.ROAD, TAINAN SCIEN CE-BASED INDUSTRIAL PARK TAINAN COUNTY, TAIWAN, R.O.C.
Corning
Inc.
ONE RIVERFRONT PLAZA CORNING NEW YORK, UNITED STATES
Daifuku Co., Ltd. KOMAKIHARA KOMAKI AICHI JAPAN
14, DONGTANJISEONG-RO, HWASEONG-SO, GYEONGGI-DO, KOREA
7406 WEST DETROIT STREET CHANDLER USA
Dongyang E&P Inc. TONGQIAO INDUSTRIAL BASE ZHONGKAI HIGH-TECH ZONE HUIZHOU GUANGDONG PROVINCE
DOOSUNG TECH LUONG SON IP, HOA SON COMMUNE HOA BINH LUONG SON
Dr Enc SA de CV MANUFACTURAS 622 SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO
Dreamtech Co., Ltd. NO.100,HUU NGHI ROAD, VSIP BAC NINH TU SON TOWN, BAC NINH PROVINCE VIETNAM
SUPPLIER ADDRESS
Elentec co., Ltd. 44F, QUANG MINH INDUSTRIAL ZONE, HANOI, VIETNAM
ELK Corp. 89 DAEDEOK TECHNO 2TH ST, GWANGPEONG-DONG, YUSEONG-GU, DAEJEON, KOREA
EM-Tech Co., Ltd. YEN PHONG IP YEN PHONG DISTRICT BAC NINH PROVINCE
HUAXIAN ROAD,DANSHAN INDUSTRIAL AREA, CHENGYANG DISTRICT QINGDAO CITY, SHANDONG PROVINCE
Entegris Inc. 72, JE2GONGDAN 1-GIL, MIYANG-MYEON, ANSEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
129 CONCORD ROAD BILLERICA
117 JONATHAN BLVD N CHASKA MN
31 KAKI BUKIT ROAD 3, 06-08/11 TECH LINK SINGAPORE
Glonics Viet Nam Co., Ltd. NO 903, 3/2 STREET, PHU XA COMMUNE, THAI NGUYEN CITY, THAI NGUYEN PROVINCE
GoerTek Inc. NO.268 DONGFANG ROAD HI-TECH INDUST RY DEVELOPMENT DISTRICT WEIFANG SHANDONG
LOT L-06, QUE VO INDUSTRIAL PARK NAM SON COMMUNE, BAC NINH CITY BAC NINH PROVINCE
Hitachi Ltd. 46, 2GONGDAN 8-GIL, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
24-14 NISHI-SHIMBASHI, 1-CHOME, MIN ATO-KU, TOKYO 105-8717 JAPAN
15-12,NISHI-SHIMBASHI 2-CHOME, MINATO-KU
GRANTOKYO SOUTH TOWER, 9-2, MARUNOU CHI 1-CHOME,CHIYODA-KU, TOKYO, 100- 6606, JAPAN
2150 N. 1ST STREET, STE. 350 SAN JOSE CA
1601A ROOM ,16F,BLK.1,NO.18,TAIGU R OAD,WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE 2001 31, SHANGHAI
8F YOUNG POONG BLDG., 41 CHEONGGYECHEON-RO, CHONGRO-KU, SEOUL, KOREA, 110-752
92, SANHO-DAERO, GUMI-SI, GYEONGSANGBUK-DO, 730-906, KOREA
2460 NORTH FIRST STREET, SUITE 290 SAN JOSE CA
HNT Electronics Co., Ltd. LUONG SON INDUSTRIAL PARK, KM 36, NATIONAL HIGHWAY 6, HOA SON COMMUNE LUONG SON, HOA BINH
Hosiden Corp. LOT 1, QUANG CHAU IP, VIET YEN DICS TRICT, BAC GIANG PROVINCE, VIETNAM
Ibiden Co., Ltd. 15#, RONGCHANG EAST STREET, BDA, BEIJING CHINA, 100176
3-200, GAMA-CHO, OGAKI, GIFU PREF JAPAN
Innolux Corp. NO.160 KESYUE RD., CHU-NAN SITE, HS INCHU SCIENCE PARK, CHU-NAN, MIAO-L I, TAIWAN
Intel Corp. 69/F, CENTRAL PLAZA, 18 HARBOUR ROAD, WANCHAI, HONG KONG
Interflex Co., Ltd. LOT CN05, BA THIEN IP, BINH XUYEN DISTRICT, VINH PHUC PROVINCE
(SUNGGOKDONG) 149 KANGCHONRO DANWON-GU, ANSAN-SI, GYEONGGI-DO
Jahwa Electronics Co., Ltd. PLOT 10, KHAI QUANG INDUSTRIAL PARK , VINH YEN CITY, VINH PHUC PROVINCE, VIETNAM
Jiangsu Simand
Electric Co., Ltd.
NO.111,KANGYUAN ROAD, XIANGCHENG DISTRICT SUZHOU CHINA
JX Nippon Mining &
Metals Corp.
54, HANSAN-GIL, CHEONGBUK-MYEON, PYEONGTAEK-SI, GYEONGGI-DO, 451-833 REP. OF KOREA
125 NORTH PRICE RD CHANDLER
1008164 1-2, OTEMACHI 1CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN
KLA-Tencor
Corp.
ONE TECHNOLOGY DRIVE MILPITAS CALIFORNIA, USA
Kyocera Corp. (WONSI-DONG) 116, BEOMJIGI-RO, DANWON-GU, ANSAN-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
13F KAMCO YANGJAE TOWER, 262 KANGNAMDAE-RO, KANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
116,BEOMJIGI-RO,DANWON-GU,ANSAN-SI,GYEONGGI-DO
Lam Research Corp. AVENUE EDOUARD-DUBOIS 20 NEUCHATEL
4F, 28, PANGYO-RO 255BEON-GIL, BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
4650 CUSHING PARKWAY FREMONT
Lens International HK Co., Ltd. UNIT A,7/F, MG TOWER, 133 HOI BUN ROAD, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG
Maxford
Technology Limited
18 FLOOR, CHUNG NAM BUILDING, 1 LOC KHART ROAD, WANCHAI, HONG KONG
SUPPLIER ADDRESS
Maxim Integrated
Products Inc.
160 RIO ROBLES DRIVE SAN JOSE CA
Mcnex Co., Ltd. LOT CN5, NINH BINH CITY, NINH BINH PROVINCE PHUC SON INDUSTRIAL PARK
MediaTek Inc. #03-01, NO. 1, FUSIONOPOLIS WALK, SINGAPORE
2F,NO. 132-2, SING-SHAN RD., NEIHU, TAIPEI, TAIWAN
Micron
Technology Inc.
8000 S. FEDERAL WAY BOISE ID
1 NORTH COAST DRIVE SINGAPORE 757432 SINGAPORE
MMurata Manufacturing Co., Ltd. 22F, (GT TOWER, SEOCHO-DONG), 411, SEOCHO-DAERO, SEOCHO-GU, SEOUL, KOREA
THE EXCHANGE TOWER NO.2, 189 NANJING TIANJIN HEPING
200 YISHUN AVE 7 SINGAPORE
9380 CARROLL PARK DRIVE SAN DIEGO CALIFORNIA
20 FAIRBANKS, SUITE 187 IRVINE CA
Namuga Co., Ltd. LOT B9, THUY VAN INDUSTRIAL ZONE, THUY VAN COMMUNE, VIET TRI CITY, PHU THO PROVINCE
Nitto Denko Corp. 165 CHEONGBUKSANDAN-RO,CHEONGBUK-MYEON, PYEONGTAEK-SI, GYEONGGI-DO
33RD FLOOR, GRAND FRONT OSAKA, 4-20 OFUKA-CHO, KITA-KU, OSAKA 530-0011,
NuFlare
Technology Inc.
8-1, SHINSUGITA-CHO, ISOGO-KU YOKOHAMA, KANAGAWA, JAPAN
NXP Semiconductors N.V. NXP SEMICONDUCTORS NETHERLANDS B.V. HIGH TECH CAMPUS 60, EINDHOVEN THE NETHERLANDS
Partron Co., Ltd. 22, SAMSUNG 1-RO 2-GIL, HWASEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
Praxair Technology Inc. (TEHERAN-RO,SINHAN BUILDING16F), 512,TEHERAN-RO,KANGNAMGU, SEOUL, KOREA
7, 3GONGDAN 2-RO, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
Qorvo Inc. 1 CHANGI BUSINESS PARK AVENUE1, #04- SINGAPORE
Rohm Co., Ltd. 159-13,GASAN DIGITAL 1-RO, GEUMCHEON-GU, SEOUL, 153-803, KOREA
Samsung Display Co., Ltd. 95 SAMSUNG 2ND RD. NONSUH-DONG KIHEUNG-GU, YONGIN GYEONGGI-DO
77, 4SANDAN 5-GIL, CHEONAN-SI SEOBUK-GU, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
YEN PHONG I INDUSTRIAL ZONE BAC NINH PROVINCE YEN PHONG DISTRICT
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. YEN BINH INDUSTRIAL ZONE DONG TIEN WARD, PHO YEN TOWN THAI NGUYEN PROVINCE
(MAETAN-DONG) 150, MAEYEONG-RO, YEONGTONG-GU, SUWON-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
14F,TOWER A,SCC, JUNCTION OF HOU HAI BLVD AND HAIDE 1ST RD., NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA
788 NANHE RD KUNSHAN ET DEVELOPMENT JIANGSU PROVINCE CHINA
1,WEISHAN ROAD XIQING MECRO-ELECTRO NICS INDUSTRIAL PARK, XIQING DIST TIANJIN CHINA
NO.80 XIAQING ROAD,THE WEST ZONE OF TEDA, TIANJIN, CHINA
3655 N. 1ST SAN JOSE CA
WELLGROW INDUSTRIAL ESTATE, 93 MOO 5, T.BANGSAMAK, A.BANGPAKONG, CHACHOENGSAO 24180, THAILAND
TIANJINSHIHEXIQUHEINUCHENGDAO27 TIANJIN
SEMPHIL., CHIP BLOCK 5, BARRIO, BATINO, CALAMBA, LAGUNA, PHILIPPINES
Samsung SDI Co., Ltd. YEN PHONG I - I.P YEN TRUNG COMMUNE , YEN PHONG DIST, BAC NINH PROVINCE, VIETNAM
GONGSE-DONG 150-20, GONGSE-RO, GIHEUNG-GU , YONGIN-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
56, GOSAN-RO, UIWANG-SI 16073, GYEONGGI-DO, KOREA
YIXIANYUAN SCIENTIFIC INDUSTRIAL PARK, TIANJIN 301726, CHINA
Seowonintech Co., Ltd. YEN PHONG INDUSTRIAL ZONE, LONG CHA U COMMUNE YEN PHONG DISTRIC, BAC NI NH PROVINCE
ZHENGYING INDUSTRIAL AREA BEIZHAKOU, JINNAN DIST, TIANJIN
Shin Heung Precision Co., Ltd.. A1 ROAD DONGLI EDA TIANJIN
SI Flex Co., Ltd. LOT A, QUANG CHAU INDUSTRIAL PARK, BAC GIANG PROVINCE. VIET YEN DISTRICT
Siltronic Corp. 12 TAMPINES INDUSTRIAL AVE 5
7200 NW FRONT STREET PORTLAND
SMART Modular
Technologies Inc.
AV TEGULA (CEA) ED. CRISTAL ATIBAIA PONTE ALTA 888 ED CRISTAL
Sozhou Posco-Core Technology Co., Ltd. 158# SHENXU ROAD SUZHOU INDUSTRIAL PARK
STMicroelectronics N.V. 5A SERANGOON NORTH AVENUE 5 SINGAPORE
Sumco Corp. SEAVANS NORTH, 1-2-1 SHIBAURA, MINATO-KU TOKYO JAPAN
19801 N. TATUM BLVD PHOENIX ARIZONA
SUPPLIER ADDRESS
Sung Woo Electronics Co., Ltd. THUAN THANH 3 INDUSTRIAL ZONE, THAN H KHUONG COMMUNE, THUAN THANH DISTRICT, BAC NINH PROVINCE
Synaptics Inc. 1251 MCKAY DR. SAN JOSE CA
Taiwan PCB
Techvest Co., Ltd.
NO.12, KUNG YEH 2ND.RD ., PIN CHEN, TAO YUAN HSIEN, TAIWAN, R.O.C.
Taiyo Nippon
Sanso Corp.
#1189 BAO-8 ROAD ,ZONG HE BAO SHUI XI'AN SHAANXI
94, EUMBONGMYEON-RO, EUMBONG-MYEON, ASAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
150 ALLEN ROAD BASKING RIDGE NJ
3F, NO.2 BLDG. BAOWU TOWER 1859 EXPO BOULEVARD SHANGHAI PUDONG
Taiyo Yuden Co., Ltd. 3 INTERNATIONAL BUSINESS PARK NORDI C EUROPEAN CENTRE #06-28
43, JAYUMUYEOK 3-GIL, MASANHOEWON-GU, CHANGWON-SI, GYEONGSANGNAM-DO, KOREA
UNIT 2801-08, THE METROPOLIS TOWER, 10 METROPOLIS DRIVE, HUNGHOM, KOWLOON, HONGKONG
B2B 2ND FLOOR,BUILDING3, NO.258 XIN LING ROAD, CHINA(SHANGHAI) PILOT FREE TRADE ZONE, SHANGHAI, CHINA
440 STEVENS AVE., SUITE 300 SOLANA ,SAN DIEGO ,CA
GERMANY, FURTH, NORDRING 23
2-7-19 KYOBASHI CHUO-KU ,TOKYO ,JAPAN
TDK Corp. 3505 WHARF CABLE TV TOWER, 9 HOI SH ING ROAD, TSUEN WAN, N.T., HONG KONG
NO.1 XINGANG ROAD,ZHANGWAN TOWN, JIAOCHENG CITY,NINGDE, FUJIAN PROVINCE, PRC.
11 NORTH BUONA VISTA DRIVE #13-08 THE METROPOLIS TOWER 2
ST.MARTIN STR. 53, MUNICH, GERMANY
8F, SONGNAM BUILDING, SEOCHO-DONG, SEOCHO-GU, SEOUL, KOREA
NILAI INDUSTRIAL ESTATE, 71800 NILA I, NEGERI SEMBILAN, MALAYSIA.
Texas Instruments Inc. 3-6,WORLD SHIPPING CENTRE, HARBOUR CITY, 7 CANTON ROAD, KOWLOON
The Dow Chemical Company 412, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
(BACKSEOK-DONG)56, 3GONGDAN 1-RO, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAMDO, KOREA
4F NO.6, LANE 280, ZHONGSHAN NORTH ROAD
PO BOX 60896 CHARLOTTE NC
451 BELLEVUE ROAD NEWARK DE
UL. STREFOWA 16 DZIERZONIOW POLSKA
14F, 412, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
BACHTOBE IETRASSE 3, 8810 HORGEN, H ORGEN, SWITZERLAND
Tokyo Electron Ltd. AKASAKA BIZ TOWER, 3-1 AKASAKA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-6325, JAPAN
51, JANGANGONGDAN 6-GIL, JANGAN-MYEON, HWASEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
2400 GROVE BLVD. AUSTIN TX
1F, NO.126 HEDAN RD.PUDONG SHANG HA I 200131, CHINA
Toshiba Corp. 517, YEONGDONG-DAERO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
YEONGDONGDAERO 517, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
20 PASIR PANJANG ROAD #12-25/28 MAPLETREE BUSINESS CITY, SINGAPORE 117439
2570-1, URASUDA, KAMO-SHI, NIIGATA, JAPAN
72-34, HORIKAWA-CHO, SAIWAI-KU, KAW ASAKI-SHI, KANAGAWA, JAPAN
Tripod Technology Corp.
NO.7, MIDDLE SECTION, MIANZHOU AVEN XIANTAO HUBEI
MID.TUANJIE.RD.DEVELOPMENT ZONE, XIS HAN DISTRICT, WUXI CITY, JIANGSU PROVINCE
Versum Materials US LLC 7201 HAMILTON BLVD. ALLENTOWN
WiSol Co., Ltd. D1-1,D1-3 INTERNATIONAL INDUSTRIAL CITY XEDA TIANJIN
1 2 3 4