שרשרת אספקה

ניהול אחראי של שרשרת האספקה

אנו מוודאים כי ספקינו בונים יתרון תחרותי איתן, באמצעות תמיכה ושיתופי פעולה היוצרים סביבה תאגידית מהימנה ושרשרת אספקה בת קיימא.

תמונת מפתח חזותית של שרשרת אספקה של קיימות

מונעים על ידי פילוסופיה של הוגנות, פתיחות ושיתוף פעולה סימביוטי, אנו מפעילים שרשרת אספקה על בסיס 2,200 ספקים ברחבי העולם. אנו מסייעים לכל הספקים שלנו בציות ל-'קוד התנהגות לספק Samsung', ופועלים בכפוף לתקנות מקומיות ולתקנים בינלאומיים. אנו מבצעים הערכות להספקים שלנו, ומנהלים כך את סיכוני שרשרת האספקה במונחי היבטי קיימות, לרבות סביבה, זכויות אדם וגורמים פיננסיים. יתרה מכך, אנו ממשיכים לתמוך בספקינו כדי לבנות צמיחה ויתרון תחרותי משותפים.

אסטרטגיית ניהול שרשרת אספקה וחמישה קריטריונים

 •  

  כלכלה

  אנו מבססים יתרון תחרותי מקיף בעלויות, במסירה, באיכות, בטכנולוגיה ובמשאבי אנוש, על מנת למקסם את הסינרגיה, המהירות והיעילות בעבודה מול הספקים שלנו, וכדי ליצור סביבה תאגידית שמאפשרת צמיחה בת קיימא.

 •  

  קהילה

  אנו דורשים ציות לתקנות ולתקנים בינלאומיים בתחומי ניהול זכויות אדם, סביבת עבודה, אתיקה וסוגיות מינרלי קונפליקט, מתוך כוונה לבנות מערכת ניהול פתוחה ושקופה שמערבת את כל בעלי העניין לאורכה של שרשרת האספקה.

 •  

  סביבה

  אנו עובדים באופן בלעדי עם ספקים מוסמכי Eco-Partner, כך שנוכל להעריך ולנהל את ההשפעה הסביבתית של הרכיבים, חומרי הגלם ותהליכי הייצור שלהם.

 
<h3> אינפוגרפיקה המציגה יצירת ערך באמצעות ניהול בר קיימא</h3> <ul> <li>List 1) Cost competitiveness (Economic).</li> <li>List 2) On time delivery (Economic).</li> <li>List 3) Supplier competitiveness (Economics, Social, Environmental).</li> <li>List 4) Response to Risk (Economics, Social, Environmental).</li> <li>List 5) Human resources capacity (Economic)</li> </ul>
תמונה זו מתארת אינפוגרפיקה נוספת של אסטרטגיית ניהול שרשרת אספקה וחמישה קריטריונים בשרשרת אספקה של קיימות.

פעילות ספקים

ב-Samsung, אנו שואפים לבנות שותפות אסטרטגית עם ספקים מובילים על בסיס אמון הדדי. מסיבה זו אנו מאמצים תהליך הוגן ושקוף בתפעול מערכת רישום ספקים עבור ספקים חדשים, ומבצעים הערכות שנתיות שמסייעות לספקינו בחיזוק היתרון התחרותי שלהם ומזעור הסיכונים הרלוונטיים להם.
כל חברה שמוכנה להביא את היכולת הטכנולוגית המובחנת שלהן אל השולחן ורוצה לעשות עסקים עם סמסונג יכולה לפרסם את ההצעות העסקיות החדשות שלהם בפורטל הרכש שלנו (www.secbuy.com) בכל עת.
. מוקד (IPC)International Procurement Center מרכז את פעילות הרכש שלנו. ה-IPC מאפשר לנו לזהות ספקים בעלי איכויות יוצאות דופן באזורים בעלי חשיבות אסטרטגית ברחבי העולם.

פריטי מפתח להערכה בתכנית שלנו לרישום ספקים חדשים

 
סביבה ובטיחות
הספקים שלנו נדרשים לעמוד בקריטריונים בהתאם למוגדר ב-22 מסמכים שמושאם בטיחות תעסוקתית, ציוד למניעת שריפות, גיהות תעסוקתית, חומרים מסוכנים ומתקנים ידידותיים לסביבה.
שמונה פריטי חובה לציות: ציוד למניעת שריפות, מפגעים ופסולת, ביוב ומתקני סילוק שפכים וכו'.
 
זכויות אדם ועובדים
ביצוע ביקורות חובה בשטח בהתאם למוגדר ב-20 מסמכים שמושאם עבודה וולונטרית, ציות לתקנות שעות עבודה ואיסור אפליה.
שלושה פריטי חובה לציות: איסור על עבודת ילדים, הבטחת שכר מינימום ואיסור על טיפול לא הומני.
 
Eco-Partner
ביצוע סקירות עבור מדיניות סביבתית למוצרים, חינוך והכשרה ושימוש בחומרים מסוכנים.
ניהול עסקים עם ספקים מוסמכי Eco-Partner בלבד.

תהליך הערכה מקיף

תמונה של תהליך הערכה מקיף (הערכה רב שנתית, שיפור עצמי, הערכה, ניהול ביצוע מעקב) של אינפוגרפיקה בשרשרת אספקה.

תכניות שיתוף פעולה עם שותפים

על מנת לחיות לאור הפילוסופיה העסקית שלנו הגורסת כי "היתרון התחרותי שלנו ב-Samsung Electronics נובע מהיתרון התחרותי של הספקים שלנו", אנו חותרים לדחוק את גבולות יוזמת הניהול הסימביוטית שלנו, כך שתכלול הן ספקים מקומיים והן ספקים בחו"ל. אנו מספקים מגוון רחב של תכניות לתמיכה בערוצי מימון, חינוך וחדשנות כדי להבטיח שספקינו יהיו תחרותיים בשוק הגלובלי.

 • This image describe funding in partner collabouration programs This image describe funding in partner collabouration programs
  • KRW 833.9 billion
  • investment in the Win-Win Cooperation Fund

  מימון

  יצירת קרנות המוערכות בכטריליון וון דרום אמריקאי בבנקים מסחריים

 • This image describe employee capacity-building in partner collabouration programs This image describe employee capacity-building in partner collabouration programs
  • 18,777 Persons
  • Attendees of supplier training

  בניית קיבולת מועסקים

  אספקת מנהיגות, ניסיון תעסוקתי, וקורסים אחרים במתקן ההכשרה שלנו הייעודי לספקים בלבד

 • This image describe innovation initiatives in partner collabouration programs This image describe innovation initiatives in partner collabouration programs
  • 487 companies
  • Suppliers that received Smart Factory support

  יוזמות חדשנות

  תמיכה ב-1,000 ספקים ועסקים קטנים ובינוניים מרחבי המדינה שאינם מקיימים קשרים עסקיים עם Samsung

[תוצאות 2019 של תכניות המפתח שלנו לשיתוף פעולה עם שותפים]

* אנו מסייעים לספקי הדרג הראשון (1st-Tier) והשני (2nd-Tier) שלנו לדווח על עוולות באמצעות קו הטלפון הישיר שלנו (+82-80-200-3300), דרך דוא"ל(ssvoc@samsung.com), דרך מערכת מקוונת לחשיפת שחיתות בפורטל שלנו לשיתוף פעולה עם שותפים (www.secbuy.com), באמצעות ייעוץ לספקים בשטח ובאמצעות מפגשים שונים.

סביבת עבודה של ספקים

ב-Samsung אנו לוקחים על עצמנו את מלוא האחריות לקידום ניהול זכויות אדם לאורך כל שרשרת האספקה, לציות להסכמי זכויות אדם בינלאומיים כדי להבטיח את בטיחות מקום העבודה ולציות לקוד ההתנהלות שנקבע על ידי ברית העסקים האחראים (Responsible Business Alliance, RBA). אנו מפקחים בקביעות על כל ספקינו בהתאם לתקני האימות שנקבעו ב-EICC על מנת לזהות בעיות ולנקוט בשיפורים הנדרשים. בעוד שאנו מעודדים את ספקי הקו הראשון שלנו ליצור מקום עבודה בטוח, מחויבות זו לבטיחות במקום העבודה מורחבת לספקי הקו השני שלנו באמצעות ספקי הקו הראשון. כך אנו תורמים לביסוס מערכת אקולוגית איתנה לכל אורך שרשרת האספקה שלנו.

סביבת עבודה של ספקים
<h3>Suuplier Work Environment</h3> <dl> <li>self-assessment</li> <li>All 1st-tier supplier conduct annual self-assessments.</li> </dl> <dl> <li>On-site audits</li> <li>Critical suppliers are selected in consideration of transaction volume and self-assessment outcomes, and they receive on-site audits</li> <li>Year-round and special audits are performed on the employment of apprentices and student workers during the vacation period</li> </dl> <dl> <li>Third-party audits</li> <li>An EICC0certified auditor performs verifications on suppliers selected randomly</li> <li>Improvement tasks identified as a result of audit outcomes are implemented within three months</li> </dl>

מפעלי זיקוק והתכת מתכות בשרשרת האספקה של Samsung Electronics

Samsung Electronics מפעילה מערכת ניהול מינרלים המבוססת על "הנחיות בדיקת הנאותות של OECD לשרשראות אספקה אחראיות של מינרלים מאזורי עימות ואזורים בסיכון גבוה", ומנהלת מפעלי זיקוק מתכות בשרשראות האספקה דרך ספקים שאנו עובדים עמם. אנו משתפים באופן פעיל את רשימת מפעלי זיקוק המתכות עם בעלי עניין שונים לרבות לקוחותינו. בנוסף, אנו מעודדים ספקים לעבוד עם מפעלי זיקוק מתכות שהוסמכו על ידי ה-RMAP‏ [Responsible Minerals Assurance Process (תהליך אבטחת המינרלים האחראי)], ודורשים ממפעלי זיקוק מתכות בלתי מוסמכים לפעול לקבלת הסמכה של ה-RMAP.

רשימת המפעלים לזיקוק והתכת מתכות

(נכון לסוף דצמבר 2019)

הסמכה הושלמה הסמכה בתהליך סך הכל
טנטלום (Ta) 40 - 40
בדיל (Sn) 76 - 76
טונגסטן (W) 41 - 41
זהב (Au) 104 - 104
※קובלט (Co) - - 30

אחריות ספקים

המוצרים והשירותים המוצעים על ידי Samsung Electronics הם תוצר של המחויבות והמאמץ שמשקיעים כל ספקינו לאורך שרשרת האספקה. Samsung Electronics וספקינו אחראים לסיפוק רצונם של לקוחותינו ושל החברה האזרחית באופן בר-קיימא. כמו כן, אנו מבטיחים ליטול את מלוא האחריות על שרשרת האספקה על סמך אמון וכנות להפקת הערך הטוב ביותר.

* רשימת הספקים ב-80% מהיקף עסקאות Samsung Electronics שהסכימו להיחשף מסודרת לפי סדר שמותיהם -

SUPPLIER ADDRESS
AAC Technologies Holdings Inc. No.3 Changcao Road, Hi-Tech Industrial Zone, Wujin, Changzhou City, Jiangsu Province, China
Lot K4-2F, Que Vo Ip Bac Ninh City, Bac Ninh, Vietnam
Yuhang Road., Shuyang Economic Develop Suqian City, Jiangsu Province, China
Adeka Corporation 70, Wanjusandan 2-Ro, Bongdong-Eup, Wanju-Gun, Jeollabuk-Do, Korea
Advantest Corp. 140, 3 Samgongdan 6-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
Rm.1215, Luneng Plaza, No.18 Taigu Road. Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai, China
Shin-Marunouchi Center Building, 1-6-2 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan
Air Products and Chemicals Inc. 7201 Hamilton Boulevard, Allentown, PA, United States
3, Nongseo-Ro, 46Beon-Gil, Giheung-Gu, Yongin-Si, Gyunggi-Do, Korea
Alps Electric Co., Ltd. 33 (Jangduk-Dong) Hanamsandan 5 Byunro, Gwangsan-Gu, Gwangju, Korea
1-7, Yukigaya-Otsukamachi, Ota-Ku, Tokyo, Japan
Applied Materials Inc. (5F, Korea Design Center Bldg.,Yatap-Dong) 322, Yanghyeon-Ro, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, Korea
8 Upper Changi North Road, 506906, Singapore
3050 Bowers Avenul, Santa Clara, CA, United States
ASM International N.V. (1Dong, Chungnam Technopark Cheonan Valley)136, Jiksan-Ro,Jiksan-Eup, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
3440 E University Phoenix Drive, Phoenix, AZ, United States
ASM Lithography Inc. Suites 3704-3706 37/F Tower Two Times Square, 1 Matheson Street Causeway Bay, Hong Kong
25, 5Gil, Samsung 1 Ro, Hwasung-Si, Gyeonggi-Do, Korea
2650 W. Geronimo Place Chandler, AZ, United States
AU Optronics Corp. 1 Li-Hsin Road.2, Science-Based Industrial Park, Hsinchu Taiwan
5 Li-Hsin Road.6, Science-Based Industrial Park, Hsinchu Taiwan
Avago Technologies Ltd. No 1 Yishun Avenue 7, Singapore
Biel Crystal Manufactory Ltd. Block A, 10/F., A1-A5 Mei Hing Ind. Bldg.,16-18 Hing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
BOE Technology Group Co., Ltd. No. 118 Jinghaiyi Road., Bda, Beijing, China
Bujeon Electronics Co., Ltd. Phuong Lieu Commune-Que Vo District, Bac Ninh, Vietnam
No 903, 3/2 Street, Phu Xa Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province, Vietnam
BYD Co., Ltd. No.3001, Baohe Road, Baolong Industrial Town, Longgang, Shenzhen, China
Xiangshui River, Economic Development Zone, Daya Bay, Huizhou, Guangdong, China
No 2, Yadi Road, The New-Type Industrial Park, Xi'an National Hi-Tech Industrial Development Zone, China
CammSys Corp. Ba Thien Industrial, Ba Hien Commune, Binh Xuyen Distric Vinh Phuc Province, Vietnam
Canon Inc. (9F,10F),607, Teheran-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
One Canon Park, Melville, NY, United States
30-2, Shimomaruko 3-Chome, Ohta-Ku, Tokyo 146-8501, Japan
Cirrus Logic Inc. 7B Nightingale Way, Quartermile Edinburgh, United Kingdom
Coretronic Corp. No.2-1.Nanke 6Th.Road, Tainan Science-Based Industrial Park Tainan County, Taiwan
Corning Inc. One Riverfront Plaza Corning, NY, United States
Daeduck Electronics Co., Ltd. (Jeongwang-Dong), 335, Somanggongwon-Ro, Gyeonggi-Do, Korea
Daeyoung Electronics Co., Ltd. Lot HT-2-1, Road D2, Ho Chi Minh Hi-Tech Park, Tang Nhon Phu B Ward, Dist. 9, Vietnam
Daifuku Co., Ltd. 14, Dongtanjiseong-Ro, Hwaseong-So, Gyeonggi-Do, Korea
7406 West Detroit Street, Chandler, AZ, United States
4-103, Komakihara, Komaki, Aichi, Japan
DAP Corporation 474-22 Anseongmachum-Road, Miyang-Myeon, Anseong-City, Kyunggi-Do, Korea
Dongjin Semichem Co., Ltd. 644, Baekbeom-Ro, Seo-Gu, Incheon, Korea
Dongwoo Fine-Chem Co., Ltd. 132, Yakchon-Ro, Iksan-Si, Jeollabuk-Do, Korea
Dongyang E&P Inc. 76, Jinwisandanro, Jinwi-Myeon, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Nhan Hoa Ward-My Hao District-Hung Yen Province, Vietnam
Doosung Tech Luong Son Ip, Hoa Son Commune Hoa Binh Luong Son, Vietnam
Dr Enc SA de CV Manufacturas 622 Santa Rosa Jauregui Queretaro, Mexico
Dreamtech Co., Ltd. No.100, Huu Nghi Road, Vsip Bac Ninh Tu Son Town, Bac Ninh, Vietnam
SUPPLIER ADDRESS
Edwards Limited 96, 3 Gongdan 1-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
Elentec co., Ltd. B-37, Sector-80, Phase-Ii, Noida, India
44F, Quang Minh Industrial Zone, Ha Noi, Vietnam
Eou Unit, 57/1&2, Ecotech-I, Extension-I, Greater Noida, India
Lot 2247, Jalan Rajawali, Mukim Teluk Panglima Garang, Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
EM-Tech Co., Ltd. Huaxian Road, Danshan Industrial Area, Chengyang District, Qingdao, Shandon, China
Yen Phong Ip Yen Phong District, Bac Ninh, Vietnam
Entegris Inc. 72, Je2Gongdan 1-Gil, Miyang-Myeon, Anseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
117 Jonathan Blvd North Chaska, MN, United States
129 Concord Road, Billerica, MA, United States
31 Kaki Bukit Road 3, 06-08/11 Tech Link, Singapore
GoerTek Inc. No.268 Dongfang Road, Hi-Tech Industry Development District, Weifang, Shandong, China
Lot L-06, Que Vo Industrial Park Nam Son Commune, Bac Ninh, Vietnam
Hanyang ENG Co., Ltd. 72, Yeongtong-Ro 26 Beon-Gil, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
HB Technology Co., Ltd. 87, Sandongro, Eumbong-Myeon, Asan-Si, Chungnam, Korea
Hitachi Ltd. 46, 2 Gongdan 8-Gil, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
2150 N. 1st Street, Ste. 350, San Jose, CA, United States
2460 North First Street, Suite 290, San Jose, CA, United States
8F Young Poong Bldg., 41 Cheonggyecheon-Ro, Chongro-Ku, Seoul, Korea
92, Sanho-Daero, Gumi-Si, Gyeongsangbuk-Do, Korea
1601A Room ,16F, Blk.1, No.18, Taigu R Oad, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai, China
24-14 Nishi-Shimbashi, 1-Chome, Minato-Ku, Tokyo, Japan
Grantokyo South Tower, 9-2, Marunou Chi 1-Chome,Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan
15-12 Nishi-Shimbashi 2-Chome, Minato-Ku, Tokyo, Japan
HNT Electronics Co., Ltd. Luong Son Industrial Park, Km 36, National Highway 6, Hoa Son Commune Luong Son, Hoa Binh, Vietnam
Hosiden Corp. Lot 1, Quang Chau Ip, Viet Yen Dicstrict, Bac Giang Province, Vietnam
Ibiden Co., Ltd. 15#, Rongchang East Street, BDA, Beijing, China
3-200, Gama-Cho, Ogaki, Gifu Pref, Japan
Innolux Corp. No.160 Kesyue Road., Chu-Nan Site, Hsinchu Science Park, Chu-Nan, Miao-L I, Taiwan
Intel Corp. 69/F, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong
Intops Co., Ltd. 148, Okgye 2 Gongdan-Ro, Gumi-Si, Gyeongsangbuk-Do, Korea
Yen Phong 1Z., Yen Phong Dist., Bac Ninh, Vietnam
Lot I-10-2, D2 Road, District 9 Ho Chi Minh, Vietnam
Inzi Display Co., Ltd. 7880 Airway Road Suite#B6E, San Diego, CA, United States
Plot 220, Road 10, Amata Industrial Dong Nai Long Binh Ward, Bien Hoa City, Vietnam
Jahwa Electronics Co., Ltd. 1217, Chungcheong-Daero, Bugi-Myeon,Cheongwon-Gu, Cheongju-Si, Chungcheongbuk-Do, Korea
Plot 10, Khai Quang Industrial Park , Vinh Yen City, Vinh Phuc Province, Vietnam
Jiangsu Simand Electric Co., Ltd. No.111, Kangyuan Road, Xiangcheng District Suzhou, China
JX Nippon Mining & Metals Corp. 54, Hansan-Gil, Cheongbuk-Myeon, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
125 North Price Road. Chandler, AZ, United States
1008164 1-2, Otemachi 1Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan
Kirin Precision Co., Ltd. Av.Benito Juarez 131-5 Parque Industrial Queretaro, Santa Rosa Jauregui, Qro., Mexico
(Hanamdong) 106 287, Sonjae-Ro, Gwangsan-Gu, Gwangju, Korea
KLA-Tencor Corp. 1 Technology Drive. Milpitas, CA, United States
Kyocera Corp. 13F Kamco Yangjae Tower, 262 Kangnamdae-Ro, Kangnam-Gu, Seoul, Korea
116, Beomjigi-Ro, Danwon-Gu, Ansan-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Lam Research Corp. 4F, 28, Pangyo-Ro 255Beon-Gil, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Avenue Edouard-Dubois 20 Neuchatel, Switzerland
4650 Cushing Parkway. Fremont, CA, United States
Lens International HK Co., Ltd. Unit A, 7/F, Mg Tower, 133 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
LOT Vacuum Co., Ltd. (Shingeonji-Dong) 68, Gongdan1-Ro, Anseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Maxford Technology Limited 18 Floor, Chung Nam Building, 1 Loc Khart Road, Wanchai, Hong Kong
SUPPLIER ADDRESS
Maxim Integrated Products Inc. 160 Rio Robles Drive, San Jose, CA, United States
Mcnex Co., Ltd. Lot Cn5, Ninh Binh City, Ninh Binh Province Phuc Son Industrial Park, Vietnam
MediaTek Inc. No.1, Dusing 1st Road., Hsinchu Science Park, Hsinchu City, Taiwan
Meiko Electronics Co., Ltd. Lot Ld4, Thach That-Quoc Oai Industrial Zone, Phung Xa Commune, Thach That Dist, Hanoi, Vietnam
Micron Technology Inc. 8000 S. Federal Way Boise, ID, United States
Miraenanotech Co., Ltd. A6-1, Saida International Industrial Complex, Xiqing, Tianjin, China
Murata Manufacturing Co., Ltd. 22F, (Gt Tower, Seocho-Dong), 411, Seocho-Daero, Seocho-Gu, Seoul, Korea
9380 Carroll Park Drive San Diego, CA, United States
20 Fairbanks, Suite 187 Irvine, CA, United States
200 Yishun Ave 7, Singapore
Namuga Co., Ltd. Lot B9, Thuy Van Industrial Zone, Thuy Van Commune, Viet Tri City, Phu Tho Province, Vietnam
New Motech Co., Ltd. 8, Hanamsandan 7Beon-Ro, Gwangsan-Gu, Gwangju, Korea
7/156 Moo 4 T. Mabyangporn A. Pluakda Eng, Rayong, Thailand
Nitto Denko Corp. 33rd Floor, Grand Front Osaka, 4-20 Ofuka-Cho, Kita-Ku, Osaka 530-0011, Japan
NuFlare Technology Inc. 8-1, Shinsugita-Cho, Isogo-Ku Yokohama, Kanagawa, Japan
NXP Semiconductors N.V. NXP Semiconductors Netherlands B.V. High Tech Campus 60, Eindhoven The Netherlands
Partron Co., Ltd. 22, Samsung 1-Ro 2-Gil, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Posco Co., Ltd 158# Shenxu Road Suzhou Industrial Park, China
Powerlogics Co., Ltd. 163 Gwahaksanup4Ro, Oksan-Myeon, Cheongwon-Gun, Chungchongbuk-Do, Korea
Khai Quang Industrial Zone Khai Quang Ward Vinh Yen City, Vinh Phuc Province, Vietnam
Praxair Technology Inc. (Teheran-Ro, Sinhan Building16F), 512, Teheran-Ro, Kangnam-Gu, Seoul, Korea
7, 3Gongdan 2-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
PSK Inc. 48, Samsung 1 Ro 4-Gil, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Qorvo Inc. 1 Changi Business Park Avenue1, #04, Singapore
Rohm Co., Ltd. 159-13, Gasan Digital 1-Ro, Geumcheon-Gu, Seoul, Korea
Samsung Display Co., Ltd. 95 Samsung 2nd Road. Nonsuh-Dong Kiheung-Gu, Yongin Gyeonggi-Do, Korea
77, 4Sandan 5-Gil, Cheonan-Si Seobuk-Gu, Chungcheongnam-Do, Korea
Yen Phong I Industrial Zone Yen Phong District, Bac Ninh, Vietnam
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. (Maetan-Dong) 150, Maeyeong-Ro, Yeongtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Semphil., Chip Block 5, Barrio, Batin O, Calamba, Laguna, Philippines
Yen Binh Industrial Zone Dong Tien Ward, Pho Yen Town Thai Nguyen Province, Vietnam
No.80 Xiaqing Road, The West Zone Of Teda, Tianjin, China
14F Tower A, SCC, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China
788 Nanhe Road. Kunshan Et Development Jiangsu Province, China
Samsung SDI Co., Ltd. Yen Phong I - I.P Yen Trung Commune, Yen Phong Dist, Bac Ninh, Vietnam
56, Gosan-Ro, Uiwang-Si 16073, Gyeonggi-Do, Korea
Gongse-Dong 150-20, Gongse-Ro, Giheung-Gu , Yonginsi, Gyeonggi-Do, Korea
SI Flex Co., Ltd. Lot A, Quang Chau Industrial Park, Bac Giang Province. Viet Yen District, Vietnam
Siltronic Corp. P.O. Box 1140, D-84479 Burghausen, Germany
12 Tampines Industrial Ave 5, Singapore
7200 NW Front Street. Portland, OR, United States
SMART Modular Technologies Inc. Av. Tegula, 888 Edificio Cristal - CEA Ponte Alta, Atibaia, Sao Paulo, Brazil
Soulbrain Co., Ltd. 34, Pangyo-Ro 255Beon-Gil, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, Korea
STI Co., Ltd. 1, Bonggi-Gil, Gongdo-Eup, Anseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
STMicroelectronics N.V. 5A Serangoon North Avenue 5, Singapore
Sumco Corp. Seavans North, 1-2-1 Shibaura, Minato-Ku, Tokyo, Japan
19801 N. Tatum Blvd. Phoenix, AZ, United States
Sung Woo Electronics Co., Ltd. Thuan Thanh 3 Industrial Zone, Than H Khuong Commune, Bac Ninh, Vietnam
Synaptics Inc. 1251 Mckay Dr. San Jose, CA, United States
SUPPLIER ADDRESS
Taiwan PCB Techvest Co., Ltd. No.12, Kung Yeh 2nd Road., Pin Chen, Tao Yuan Hsien, Taiwan
Taiyo Nippon Sanso Corp. 94, Eumbongmyeon-Ro, Eumbong-Myeon, Asan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
150 Allen Road Basking Ridge, NJ, United States
3F, No.2 Bldg. Baowu Tower 1859 Expo Boulevard Shanghai Pudong, China
#1189 Bao-8 Road, Zong He Bao Shui Xi'An Shaanxi, China
Taiyo Yuden Co., Ltd. 3 International Business Park Nordic European Centre #06-28, Singapore
440 Stevens Ave., Suite 300 Solana San Diego, CA, United States
B2B 2Nd Floor, Building3, No.258 Xin Ling Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China
43, Jayumuyeok 3-Gil, Masanhoewon-Gu, Changwon-Si, Gyeongsangnam-Do, Korea
Nordring 23, Furth, Germany
TDK Corp. 11 North Buona Vista Drive #13-08 The Metropolis Tower 2, Singapore
Nilai Industrial Estate, 71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
3505 Wharf Cable TV Tower, 9 Hoi Sh Ing Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong
8F, Songnam Building, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seoul, Korea
No.1 Xingang Road, Zhangwan Town, Jiaocheng City, Ningde, Fujian Province, China
St.Martin Str. 53, Munich, Germany
TES Co., Ltd. 2374-36, Jungbu-Daero, Yangji-Myeon, Cheoin-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Texas Instruments Inc. 3-6, World Shipping Centre, Harbour City, 7 Canton Road, Hong Kong
The Dow Chemical Company 14F, 412, Teheran-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
412, Teheran-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
(Backseok-Dong) 56, 3 Gongdan 1-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
P.O. Box 60896 Charlotte, NC, United States
112, Seonggeo-Gil, Seonggeo-Eup, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
4F No.6, Lane 280, Zhongshan North Road, Taiwan
451 Bellevue Road. Newark, DE, United States
Tokyo Electron Ltd. 51, Jangangongdan 6-Gil, Jangan-Myeon, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
1F, No.126 Hedan Road., Pudong, Shanghai, China
Akasaka Biz Tower, 3-1 Akasaka 5-Chome, Minato-Ku, Tokyo 107-6325, Japan
2400 Grove Blvd. Austin, TX, United States
Toshiba Corp. 20 Pasir Panjang Road #12-25/28 Mapletree Business City, Singapore
517, Yeongdong-Daero, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
2570-1, Urasuda, Kamo-Shi, Niigata, Japan
Yeongdongdaero 517, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
Tripod Technology Corp. No.7, Middle Section, Mianzhou Avenue, Xiantao, Hubei, China
ULVAC, Inc. 5, Hansan-Gil, Cheongbuk-Eup, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Versum Materials Inc. (Singil-Dong) 283, Haebong-Ro, Danwon-Gu, Ansan-Si, Gyeonggi-Do, Korea
7201 Hamilton Blvd. Allentown, PA, United States
WiSol Co., Ltd. D1-1,D1-3 International Industrial City Xeda, Tianjin, China
No.26 Street 05 Vsip Bac Ninh Industrial Zone Tu Son Town, Bac Ninh, Vietnam
Wonik IPS Co., Ltd. 75, Jinwisandan-Ro, Jinwi-Myeon, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Wonik Materials Co., Ltd. 30, Yangcheong 3-Gil, Yangcheong-Ri, Ochang-Eup, Cheongwon-Gu, Cheongju-Si, Chungcheongbuk-Do, Korea
1 2 3 4