פילוסופיה

המחויבות שלנו

כחברה גלובלית מובילה, אנו מתחייבים לפעול באחריות.

תמונת מפתח חזותית של פילוסופיה בחזון
 • פילוסופיה

Samsung מצייתת לתקנות ולחוקים המקומיים, ומחילה קוד התנהגות גלובלי מחמיר התקף לכל המועסקים. החברה מאמינה שניהול אתי לא מסתכם רק בתגובה לשינויים תכופים בסביבה העסקית הגלובלית, אלא גם כמכשיר לבניית אמון עם בעלי העניין השונים שלה, לרבות לקוחות, בעלי מניות, מועסקים, שותפים עסקיים וקהילות מקומיות. כמי שחותרת להפוך לאחת מהחברות האתיות ביותר בעולם, Samsung ממשיכה להכשיר את מועסקיה ולתפעל מערכות לניטור, תחת ניהול קואופרטיבי שקוף והוגן.

הפילוסופיה והיעדים של Samsung

Samsung עוקבת אחר פילוסופיה עסקית פשוטה: רתימת הכשרונות והטכנולוגיה שלה למען יצירת מוצרים ושירותים עילאיים שתורמים ליצירת קהילה גלובלית טובה יותר. על מנת להשיג זאת, Samsung מייחסת חשיבות גבוהה לאנשים ולטכנולוגיות שלה.

1רכיבי הליבה של הניהול  

 • על בסיס משאבי אנוש וטכנולוגיות

  · הרחבת פיתוח משאבי האנוש והיתרון הטכנולוגי בעזרת עקרונות ניהוליים
  · שיפור האפקט הסינרגי של המערכת הניהולית בכללותה, באמצעות משאבי אנוש וטכנולוגיות

2יעדי החברה (יעדים פנימיים)  

 • יצירת המוצרים והשירותים הטובים ביותר

  · יצירת מוצרים ושירותים שיניבו את שביעות הרצון הגבוהה ביותר בקרב הצרכנים
  · שמירה על מקומה הראשון בעולם באותו ענף כלכלי

3יעדי החברה  

 • תרומה לקהילה

  · תרומה לאינטרסים המשותפים ולחיים עשירים
  · ביצוע הצהרת המשימה על ידי חבר קהילה