בורר אוניברסלי לטלפון הנייד

נגישות בהתקנים ניידים של Galaxy

תפריט 'נגישות' מוצג. זה כולל אפשרויות עבור 'קורא מסך', 'שיפורי נראות', 'שיפורי שמיעה' ו'אינטראקציה ומיומנות'.

מתג אוניברסלי

מתג אוניברסלי' מאפשר לך להקצות מחוות או מגעים מסוימים לשליטה בפעולות מסוימות בטלפון. תוכל לקבוע מתג יחיד או מתגים מרובים, כולל התקן חומרת Bluetooth, המצלמה הקדמית ומסך המגע. תוכל קבוע כמה הגדרות 'מתג אוניברסלי' שתרצה, בהתאם לצרכים האישיים שלך.

מוצג התפריט של 'הוספת מתג'. קיימות שלוש אפשרויות: אביזרים, מצלמה ומסך

החלף

קיימות שלוש אפשרויות שיכולות לשמש כמתגים. ניתן להוסיף מתגים מרובים ולהקצות להם פעולות מסוימות לשליטה בטלפון.

 • מסך

  הקשה על המסך (מתפקד כמתג יחיד)

 • מצלמה

  שימוש במצלמה הקדמית (תמיכה בשש מתגים: פתיחת הפה, מצמוץ והזזת הראש שמאלה, ימינה, למעלה ולמטה)

 • מתג חומרה חיצונית

  בחר ממגוון מתגי חומרה וחבר אותם להתקן שלך באמצעות חיבור Bluetooth או כבל USB

 • תוכל להקצות עד שתי פעולות שונות לכל מתג.

  מסך - הקשה על המסך, הקשה ממושכת על המסך
  אביזרים - לחיצה, לחיצה ממושכת

מוצגים מקטעי הסריקה של התפריט 'הגדרות'.

בחירה בפריט או במיקום

המתג האוניברסלי מספק שתי דרכים בהן ניתן לבחור פריט או מיקום במסך: סריקת נקודה וסריקת שורה. האפשרות 'סריקת נקודה' מאפשרת בחירה של מיקום מסוים במסך על-ידי בחירה בנקודת ההצטלבות בין סריקה אופקית לסריקה אנכית. 'סריקה שורה' עוברת שורה שורה, ומדגישה כל שורה עד שתבחר באחת מהן.

 • סריקה אוטומטית

  הפעלה או השבתה של סריקה אוטומטית (מצב סריקת שורה)

 • הפסקה בסריקה אוטומטית

  הגדרה של הפסקה כשהסריקה האוטומטית מופעלת (מצב סריקת שורה)

 • מספר הסריקות

  הגדרה של מספר החזרות על הסריקה

 • שיטת סריקה

  בחירה בין סריקת שורה לסריקת נקודה

 • כיוון הסריקה

  הגדרת כיוון הסריקה, מלמעלה כלפי מטה או מלמטה כלפי מעלה

 • מהירות סריקת הנקודה

  קביעת מהירות סריקת הנקודה

 • הקש כדי להאט את הסריקה

  צמצום מהירות הסריקה באופן זמני

מוצג התפריט של 'בחירת פעולת מתג'.

פעולת מתג

בעת בחירת פריט או מיקום מסוים במסך תוכל לבצע בכמה פעולות קשורות.

 • בחר פריט

  תפריט פעולה מוקפץ שקשור לפריט או למיקום שנבחרו

 • הקש

  הפעל את הפריט שנבחר

 • הצג אפשרויות תפריט

  תפריט פעולה מוקפץ מורחב עם אפשרויות נוספות שקשורות לפריט שנבחר

 • עבור לפריט הבא/קודם

  העברה של התמקדות הסריקה לפריט הבא או הקודם (במצב סריקת שורה רק כאשר סריקה אוטומטית מושבתת)

 • פתיחת הודעות

  פתיחה של לוח ההודעות

 • מסך הבית, חזור, ‏‫יישומים אחרונים שהיו בשימוש‬

  שווה ערך ללחיצה על הלחצנים המתאימים

 • הגברה/הפחתה של עוצמת הקול

  הגברה או הפחתה של עוצמת הקול של הצלצול או המדיה

 • הפעלה/השבתה של סריקה אוטומטית

  הפעלה או השבתה של סריקה אוטומטית במצב סריקת שורה

מוצג המקטע 'הגדרות נוספות' של התפריט 'הגדרות'. יש הגדרות של 'הקשה אוטומטית', אוטו' בעת הקשה על המקלדת, 'משך ההקשה' ו'התעלם מפעולות חוזרות'.

התאמת התזמון

ניתן להתאים את הגדרות התזמון של המתג האוניברסלי בדרכים הבאות:

 • בצע השהיה בפריט הראשון

  בחר את משך ההשהיה בפריט הראשון בסריקת שורה

 • הקשה אוטומטית

  בצע הקשה רגילה במקום הפעלת תפריט הפעולות בעת שימוש בפעולת מתג לבחירת פריט. תוכל להפעיל את תפריט הפעולות על-ידי ביצוע של פעולת המתג פעמיים במשך פרק הזמן המוגדר של ההקשה האוטומטית

 • משך הקשה

  קבע למשך כמה זמן יש להשתמש במתג כדי שהפעולה תזוהה כפעולת מתג (ארוך הפעולה חייב להיות ארוך יותר מהקשה אוטומטית)

 • הפסקת אינטרקציה יחידה

  קבע את פרק הזמן שבמהלכו פעולות מרובות יחשבו למחווה אחת

מוצג תפריט הפעולות המוקפץ של התפריט של 'מתג אוניברסלי'. הוא מתמקד בסמלים של 'הקשה', 'מחוות', 'פעולות' ו'הגדרות'.

תפריט פעולות

בעת בחירת פריט או מיקום מסוים במסך, יופיע תפריט הפעולות כדי שתוכל לבצע פעולות שונות.

 • מחוות

  החלקה, נגיעה ממושכת, גרירה

 • פעולות

  ביצוע הגדלה/הקטנה של תוכן המסך, סיבוב המסך, הגדרת מצב צליל, פתיחת יישומים אחרונים, נעילת הטלפון, פתיחת הודעות, ביצוע צילום מסך

 • הגדרות

  שינוי מהירות, מצב וכיוון הסריקה והתאמת המשוב

 • יישומים אחרונים

  פתיחת המסך 'יישומים אחרונים'

 • מסך הבית

  מעבר למסך הבית

 • חזור

  חזרה למסך הקודם

 • לחצנים ומקשים

  התאמת עוצמת הקול של הצלצול והמדיה והצגת התפריטים של מקש ההפעלה (שווה ערך ללחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה)

 • עריכת טקסט

  בעת בחירה בתיבת הזמנת טקסט, התפריט הזה יופיע ויאפשר לך לבחור תווים, להניע את הסמן, להעתיק, להדביק ולחתוך

 • תפריט הקשרי

  מיקום תפריט הקשרי בשורה הראשונה, בהתאם לפעילות

מוצג המקטע 'תצוגה צליל' של התפריט 'הגדרות'. התכונה 'משוב בצליל' מופעלת.

משוב

המתג האוניברסלי מספק משוב בצליל ובקול. הוא גם מאפשר לשנות אתה צבע של נקודות ההצטלבות של הסריקה (מצב סריקת נקודה) או את צבע מיקוד המתאר (מצב סריקת שורה) לשיפור הניראות

* הסימולציה של תמונות ההתקן מוצגת למטרות הדגמה.