נגישות בהתקנים ניידים של Galaxy

תפריט 'נגישות' מוצג. זה כולל אפשרויות עבור 'קורא מסך', 'שיפורי נראות', 'שיפורי שמיעה' ו'אינטראקציה ומיומנות'. תפריט 'נגישות' מוצג. זה כולל אפשרויות עבור 'קורא מסך', 'שיפורי נראות', 'שיפורי שמיעה' ו'אינטראקציה ומיומנות'.

מתג אוניברסלי

מתג אוניברסלי' מאפשר לך להקצות מחוות או מגעים מסוימים לשליטה בפעולות מסוימות בטלפון. תוכל לקבוע מתג יחיד או מתגים מרובים, כולל התקן חומרת Bluetooth, המצלמה הקדמית ומסך המגע. תוכל קבוע כמה הגדרות 'מתג אוניברסלי' שתרצה, בהתאם לצרכים האישיים שלך.

* הסימולציה של תמונות ההתקן מוצגת למטרות הדגמה.